Brukerutvalget Helse Stavanger

Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene.  Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere.

Kontakt

Du kan ta direkte kontakt med brukerutvalget. Vi vil gjerne ha forslag og innspill fra alle brukergrupper, pasienter og pårørende.

Leder: Jan Torgersen
Telefon: 916 19 338
E-post: jan.salve.torgersen@online.no
Nestleder: Oddrun Strand Rangnes
Telefon: 911 35 828
E-post: rangnes@online.no

Møteplan 2017

15. februar
15. mars
19. april
14. juni
13. september
11. oktober
15. november
13. desember

Brukerutvalget har 10 medlemmer og oppnevnes for 2 år. Det er styret i helseforetaket som oppnevner utvalget etter forslag fra organisasjonene:  FFO, SAFO, Fylkes eldreråd, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer). 


Hva gjør brukerutvalget?

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styre og administrerende direktør i helseforetaket i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.

Brukerutvalget skal:

 • være forum for tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende om erfaringer med helsetjenesten
 • være samarbeidsforum mellom heleseforetaket og bruker- og pasient organisasjoner
 • bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg
 • behandle systemsaker, ikke saker vedrørende  enkeltpasienter.


​Brukerutvalget har møter med sykehusadministrasjonen i forkant av styremøter i Helse Stavanger, slik at aktuelle saker kan presenteres og drøftes.

Brukerrepresentantene deltar i prosjekter, råd og utvalg i Helse Stavanger for å sikre brukererfaring. Brukerutvalget står fritt til på eget initiativ ta opp saker de er opptatt av.

Det holdes årlig fellesmøte mellom brukerutvalget og foretakets ledergruppe, og med styret.  Lederen av brukerutvalget, eller den som representerer denne, oppfordres til å være tilstede i styremøtene og blir invitert med på styreseminar.

Etter avtale med styreleder skal leder av brukerutvalget gis mulighet til å uttale seg i styremøter og komme med forslag i styresaker som i særlig grad angår pasienttilbudet.

Medlemmer fra januar 2017 til januar 2019:

 

Jan Torgersen - leder  (FFO Diabetesforbundet, tlf. 916 19 338 mail: jan.salve.torgersen@online.no)

Oddrun Strand Rangnes - nestleder  (Eldrerådet Rogaland F.K.,         tlf. 911 35 828 mail: rangnes@online.no)

Medlemmer:

 • Odd Eskildsen (Hørselshemmedes landsforbund, Rogaland fylke, tlf. 984 15 702)
 • Aud Torhild Fjellså (SAFO-Vest-Landsforeningen for polioskadde, tlf. 906 77 769)
 • Olaug Haaland (SAFO-Vest-Norsk forbund for utviklingshemmede, tlf. 915 39 236)
 • Hege Skjelbred-Knudsen (Kreftforeningen, tlf. 930 11 219)                 
 • Gyongyi Soyer (FFO - Norges Astma og Allergiforbund Rog, tlf. 988 57 741)
 • Marianne Hansen (FFO - Mental Helse, tlf. 949 83 616)                          
 • Vibeke Bjørgengen Kaarstad (FFO Norges blindeforbund, tlf. 952 04 970)
 • Randi Carlsen tlf. 926 63 898 (Rogaland Bekhterev forening)
 • Oddrun Strand Rangnes (Eldrerådet, Rogaland f.kommune tlf.911 35 828)                                                                                                                   
 • Jan Torgersen (FFO Diabetesforbundet, tlf. 916 19 338) 


Fra administrasjonen møter fagdirektør foruten sekretær i Brukerutvalget.

Møtereferat

Møtereferat 21. november 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 21. november 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfMøtereferat 21. november 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf
Møtereferat 11 oktober 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 11 oktober 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfMøtereferat 11 oktober 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf
Møtereferat 14 juni 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 14 juni 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat 14 juni 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Møtereferat - brukerutvalget - 19.04.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat - brukerutvalget - 19.04.2017.pdfMøtereferat - brukerutvalget - 19.04.2017.pdf
Møtereferat 15. mars 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 15. mars 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfMøtereferat 15. mars 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf
Årsmelding for Brukerutvalget 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding for Brukerutvalget 2016.pdfÅrsmelding for Brukerutvalget 2016.pdf
Møtereferat brukerutvalget februar 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat brukerutvalget februar 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat brukerutvalget februar 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Årsmelding for Brukerutvalget 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding for Brukerutvalget 2014.pdfÅrsmelding for Brukerutvalget 2014.pdf
Årsmelding for Brukerutvalget 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding for Brukerutvalget 2015.pdfÅrsmelding for Brukerutvalget 2015.pdf
Møtereferat 09 mars 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 09 mars 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat 09 mars 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Møtereferat 11 november 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 11 november 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat 11 november 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Møtereferat 13 april 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 13 april 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat 13 april 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Møtereferat 27 januar 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 27 januar 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat 27 januar 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Virksomhetsplan for brukermedvirkning_Helse Stavanger HF 2015-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Virksomhetsplan for brukermedvirkning_Helse Stavanger HF 2015-2018.pdfVirksomhetsplan for brukermedvirkning_Helse Stavanger HF 2015-2018.pdf
Møtereferat 07 desember 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 07 desember 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfMøtereferat 07 desember 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Brukerutvalg - overordnet mål, strategi og retningslinjer 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Brukerutvalg - overordnet mål, strategi og retningslinjer 2015.pdfBrukerutvalg - overordnet mål, strategi og retningslinjer 2015.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.