Brukerutvalget Helse Stavanger

Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene.  Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere.

Kontakt

Du kan ta direkte kontakt med brukerutvalget. Vi vil gjerne ha forslag og innspill fra alle brukergrupper, pasienter og pårørende.

Leder: Jan Torgersen
Telefon: 916 19 338
E-post: jan.salve.torgersen@online.no
Nestleder: Oddrun Strand Rangnes
Telefon: 911 35 828
E-post: rangnes@online.no

Møteplan 2018

12. februar
14. mars
02. mai
13. juni
12. september
17. oktober
14. november
12. desember

Brukerutvalget har 9 medlemmer og oppnevnes for 2 år. Det er styret i helseforetaket som oppnevner utvalget etter forslag fra organisasjonene:  FFO, SAFO, Fylkes eldreråd, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer). 


Hva gjør brukerutvalget?

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styre og administrerende direktør i helseforetaket i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.

Brukerutvalget skal:

 • være forum for tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende om erfaringer med helsetjenesten
 • være samarbeidsforum mellom heleseforetaket og bruker- og pasient organisasjoner
 • bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg
 • behandle systemsaker, ikke saker vedrørende  enkeltpasienter.


​Brukerutvalget har møter med sykehusadministrasjonen i forkant av styremøter i Helse Stavanger, slik at aktuelle saker kan presenteres og drøftes.

Brukerrepresentantene deltar i prosjekter, råd og utvalg i Helse Stavanger for å sikre brukererfaring. Brukerutvalget står fritt til på eget initiativ ta opp saker de er opptatt av.

Det holdes årlig fellesmøte mellom brukerutvalget og foretakets ledergruppe, og med styret.  Lederen av brukerutvalget, eller den som representerer denne, oppfordres til å være tilstede i styremøtene og blir invitert med på styreseminar.

Etter avtale med styreleder skal leder av brukerutvalget gis mulighet til å uttale seg i styremøter og komme med forslag i styresaker som i særlig grad angår pasienttilbudet.

Medlemmer fra januar 2017 til januar 2019:

 

Jan Torgersen - leder  (FFO Diabetesforbundet, tlf. 916 19 338 mail: jan.salve.torgersen@online.no)

Oddrun Strand Rangnes - nestleder  (Eldrerådet Rogaland F.K.,         tlf. 911 35 828 mail: rangnes@online.no)

Medlemmer:

 • Aud Torhild Fjellså (SAFO-Vest-Landsforeningen for polioskadde, tlf. 906 77 769)
 • Olaug Haaland (SAFO-Vest-Norsk forbund for utviklingshemmede, tlf. 915 39 236)
 • Hege Skjelbred-Knudsen (Kreftforeningen, tlf. 930 11 219)                 
 • Gyongyi Soyer (FFO - Norges Astma og Allergiforbund Rog, tlf. 988 57 741)
 • Marianne Hansen (FFO - Mental Helse, tlf. 949 83 616)                          
 • Vibeke Bjørgengen Kaarstad (FFO Norges blindeforbund, tlf. 952 04 970)
 • Randi Carlsen tlf. 926 63 898 (Rogaland Bekhterev forening)
 • Oddrun Strand Rangnes (Eldrerådet, Rogaland f.kommune tlf.911 35 828)                                                                                                                   
 • Jan Torgersen (FFO Diabetesforbundet, tlf. 916 19 338) 


Fra administrasjonen møter fagdirektør foruten sekretær i Brukerutvalget.

Møtereferat

Årsmelding 2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding brukerutvalget 2017.pdfÅrsmelding 2017
Årsmelding 2016https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding for Brukerutvalget 2016.pdfÅrsmelding 2016
Årsmelding 2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding for Brukerutvalget 2015.pdfÅrsmelding 2015
Årsmelding 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Årsmelding for Brukerutvalget 2014.pdfÅrsmelding 2014
Virksomhetsplan 2015-2018https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Virksomhetsplan for brukermedvirkning_Helse Stavanger HF 2015-2018.pdfVirksomhetsplan 2015-2018
Overordnet mål, strategi og retningslinjer 2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Brukerutvalg - overordnet mål, strategi og retningslinjer 2015.pdfOverordnet mål, strategi og retningslinjer 2015
2018 Møtereferat septemberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 12.09.2018.pdf2018 Møtereferat september
2018 Møtereferat oktoberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 17.10.18 BU.pdf2018 Møtereferat oktober
2018 Møtereferat novemberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 14.11.2018.pdf2018 Møtereferat november
2018 Møtereferat marshttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 14.03.2018.pdf2018 Møtereferat mars
2018 Møtereferat maihttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 02.05.2018.pdf2018 Møtereferat mai
2018 Møtereferat junihttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 13.06.2018.pdf2018 Møtereferat juni
2018 Møtereferat februarhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 12.02.2018.pdf2018 Møtereferat februar
2017 Møtereferat oktoberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 11 oktober 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf2017 Møtereferat oktober
2017 Møtereferat novemberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 21. november 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf2017 Møtereferat november
2017 Møtereferat marshttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 15. mars 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf2017 Møtereferat mars
2017 Møtereferat junihttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 14 juni 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2017 Møtereferat juni
2017 Møtereferat februarhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat brukerutvalget februar 2017 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2017 Møtereferat februar
2017 Møtereferat aprilhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat - brukerutvalget - 19.04.2017.pdf2017 Møtereferat april
2016 Møtereferat marshttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 09 mars 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2016 Møtereferat mars
2016 Møtereferat januarhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 27 januar 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2016 Møtereferat januar
2016 Møtereferat aprilhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 13 april 2016 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2016 Møtereferat april
2015 Møtereferat novemberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 11 november 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2015 Møtereferat november
2015 Møtereferat desemberhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalg HST/Møtereferat 07 desember 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf2015 Møtereferat desember

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.