For ansatte

Min jobb - Min Gat

På denne siden finner du som er ansatt ved Stavanger universitetssjukehus informasjon som kan være nyttig å ha tilgang til fra hjemmefra. Mesteparten av informasjonen du trenger publiseres kun på intranett.

MinGat

Informasjon fra HVIKT om 2-faktor-pålogging

Ansattparkering via Q-park Kompetanseportalen Læringsportalen

Kontaktinformasjon 


Kundesenteret

   15088882118_3b1aa73807_o.jpg ID-kort/nøkler

Utsendelse av ID-kort:
Telefon: 51 51 92 14
(man-fre 07.30-14.30)
Send e-post

Ta kontakt med kundesenteret dersom du har glemt ID-kortet ditt.

Hittegods

Kontakt servicesenteret
Telefon: 51 51 81 44
Send e-post

Parkering

Kontakt servicesenteret
Telefon: 51 51 84 75

Unimater

Unimat 1 - Kleopatra - sydsiden av hovedgarderoben, T-etasje sydbygg
Unimat 2 - TøyRus - nordsiden av hovedgarderoben, T-etasje sydbygg
Unimat 3 - Klesbanken - gamle tøylageret, U-etasje østbygg
Unimat 4 - Scrubsgiver 2000 - gamle tøylageret, U-etasje østbygg

​Mer informasjon finner du på intranett under ansattpo​rtal.

Personalavdelingen

Telefon: 51 51 80 50

Postadresse
Helse Stavanger HF
Personal- og organiasjonsutvikling
Postboks 8100
4068 Stavanger

Besøksadresse
Hillevågsveien 8
4016 Stavanger

Helse Vest IKT

Telefon: 55 97 65 40

E-post
kundesenteret@helse-vest-ikt.no

Nettside
www.helse-vest-ikt.no

MinGat

MinGat er en personlig webside for deg som er ansatt i Helse Stavanger. Her kan du finne lønnsslippen din og du kan også se egen arbeidsplan, sende forespørsel til leder, registrere overtid osv. Lederen din sørger for tilgang når du ansettes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forenklet adresse til denne siden er www.sus.no/mingat

MinGat - 6 0 felles opplæring.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - 6 0 felles opplæring.pdfMinGat - 6 0 felles opplæring.pdf
MinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfMinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdf
MinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfMinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdf
MinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfMinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdf
MinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfMinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdf


 

Fag og fagsystemer

Medisinsk bibliotek prosjekt.ihelse.net samspill.ihelse.net


 

Aktuelt

Velferdsordninger Reglement, retningslinjer og nyttige skjema Pensjon og forsikring Kompetanseheving Nyansatt-side

Etiske retningslinjer i Helse Vest