For ansatte

Min jobb - Min Gat

På denne siden finner du som er ansatt ved Stavanger universitetssjukehus informasjon som kan være nyttig å ha tilgang til fra hjemmefra. Mesteparten av informasjonen du trenger publiseres kun på intranett.

MinGat

Ansattparkering via Q-park

MinGat hjemmefra - 2-faktor sikkerhetsløsning

MinGat er en personlig webside for deg som er ansatt i Helse Stavanger. Her kan du finne lønnsslippen din og du kan også se egen arbeidsplan, sende forespørsel til leder, registrere overtid osv. Lederen din sørger for tilgang når du ansettes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forenklet adresse til denne siden er www.sus.no/mingat

Helse Vest har innført en 2-faktor autentiseringsløsning. Den skal i første omgang benyttes når en logger på MinGat hjemmefra. Etter hvert vil det komme flere tjenester som benytter seg av denne løsningen.

Slik bruker du MinGat hjemmefra - 2-faktor sikkerhetsløsning

Aktuelle dokumenter om MinGat

MinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfMinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdf
MinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfMinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdf
MinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfMinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdf
MinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfMinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdf
MinGat - 6 0 felles opplæring.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - 6 0 felles opplæring.pdfMinGat - 6 0 felles opplæring.pdfKundesenteret

   15088882118_3b1aa73807_o.jpg

ID-kort/nøkler

Utsendelse av ID-kort:
Telefon: 51 51 92 14
(man-fre 07.30-14.30)
Send e-post

Ta kontakt med kundesenteret dersom du har glemt ID-kortet ditt.

Hittegods

Kontakt vakt og sikring
Telefon: 51 51 81 44
Send e-post

Parkering

Kontakt kundesenteret
Telefon: 0 51 51

Q-park

Ansattøy

Nye klesutleveringsstasjoner er klare fra 1.sept

​Mer informasjon finner du på intranett under ansattpo​rtal.

Personalavdelingen

Telefon: 51 51 80 50

Postadresse
Helse Stavanger HF
Personal- og organiasjonsutvikling
Postboks 8100
4068 Stavanger

Besøksadresse
Hillevågsveien 8
4016 Stavanger

Helse Vest IKT

Telefon: 55 97 65 40

E-post
kundesenteret@helse-vest-ikt.no

Nettside
www.helse-vest-ikt.no

​For å kunne lese e-post må du være pålogget en autorisert jobb-PC.

Fag og fagsystemer

Medisinsk bibliotekprosjekt.ihelse.netsamspill.ihelse.netKompetanseportalenLæringsportalen

Velferdsordninger

SUSBIL


Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller per i dag ca 3200 medlemmer.

Les mer om SUSBIL på egen side


SUS sykkelklubb

Vi er en bedriftsintern interesseorganisasjon som ønsker å fremme bruken av sykkel som effektivt helse- og miljøvennlig fremkomstmiddel, og som er en forkjemper for et bedre miljø og mer helse.

Vi oppfatter oss ikke som en idrettsorganisasjon, men som miljøsyklister, jobbsyklister, matpakkesyklister og fritidssyklister.

SUS-sykkelklubb mener at sykling er den beste og mest tilgjengelige måten å fremme den generelle folkehelsen.​

Noen av våre målsettinger:

  • SUS-sykkelklubb ønsker å fokusere på sykkel som alternativ til bilbruken.
  • SUS-sykkelklubb ønsker spesielt å få flest mulig Helse Stavanger-ansatte til å bli jobbsyklist.
  • SUS-sykkelklubb vil bli oppfattet som en forkjemper for et bedre miljø og mer helse.
  • SUS-sykkelklu​bb ønsker å gi signaleffekter langt utover vårt eget sykehusmiljø. Vi er helsearbeidere og har derfor større gjennomslagskraft enn noen annen sykkelorganisasjon.
  • SUS-sykkelklubb vil med sin store medlemsmasse virke som et "pressmiddel" både overfor administrasjon, kommune og fylke. Det er på tide at forholdene legges bedre til rette for syklistene.
  • SUS-sykkelklubbs viktigste "kampsak" er utbygging av tilfredsstillende parkeringsforhold.
  • SUS-sykkelklubb vil organisere diverse innkjøpsordninger med rabatt for sine medlemmer.
  • SUS-sykkelklubb vil gi informasjon og veiledning om alt som har med sykling å gjøre. Vi er mest opptatt av trygg sykling.

Turstøvelen

Vi er en turgruppe for alle ansatte med familie. Vi arrangerer flere turer årlig - både lange og korte, og i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde seg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

Retningslinjer, skjema, utdanning, pensjon og forsikring

Reglement, retningslinjer og nyttige skjema Pensjon og forsikring Kompetanseheving

Etiske retningslinjer i Helse Vest
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.