HELSENORGE
Min jobb - Min GAT

For ansatte

Samleside med informasjon som kan være nyttig for medarbeidere.MinGat

MinGat er en personlig webside for deg som er ansatt i Helse Stavanger. Her kan du finne lønnsslippen din, se egen arbeidsplan, sende forespørsel til leder, registrere overtid med mer. Lederen din sørger for tilgang når du blir ansatt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informasjon om MinGat finner du på www.sus.no/mingat

MinGat hjemmefra 
Du kan få tilgang til MinGat hjemmefra ved å bruke 2-faktor autentiseringsløsning. 

For å kunne lese e-post hjemmefra må du være pålogget en autorisert jobb-PC.


Slik bruker du MinGat hjemmefra med sikkerhetsløsning

MinGat fra jobb-PC ​​​​Aktuelle dokumenter om MinGat

​​

Glemt passord?

Har du gløymt passordet til PC-pålogginga eller andre system som du bruker? Sjå korleis du fint kan løyse det sjølv her.

Dersom du har registrert mobilnummeret ditt i MinGat, kan du motta passord som du, leiar eller kollega bestiller i samlepunktet, på SMS.

Bestill passord for kolleger
Gå inn på s​amlepunktet og vel fanen «passord». Finn deg sjølv, eller den du ønskjer å bestille passord til i lista.

Der kan du velje kva system brukaren treng nytt passord til, og om passordet skal bli tilsendt på SMS eller e-post.

Dersom brukaren har lagt inn mobilnummeret i MinGat er det altså mogleg å få passordet tilsendt per SMS. Det er mogleg å bestille nytt passord for kollegaer. Det må ikkje gjerast av leiar.

Passord til MinGat må du bestille i MinGat og ikkje via samlepunktet.​​

​​Koronavirus - rutiner 


Samleside for medarbeidere med informasjon og rutiner knyttet til koronavirus

Egenerklæringsskjema vaksinering - for medarbeidere

​​Informasjon til nyansatte​ ID-kort/nøkler


Alle medarbeidere i Helse Stavanger skal ha ID-kort med bilde. Du skal alltid ha på deg kortet synlig for andre. Du får utelvert ID-kort hos kundesenteret, U-etg i F-bygget. Du må ha med deg gyldig legitimasjon.

ID-kortkontoret har åpent mandag - fredag 07.30-14.30
Telefon: 51 51 92 14
Send e-post

Ta kontakt med kundesenteret dersom du har glemt ID-kortet ditt.

​Personalavdelingen 

Kontaktinformasjon til personalavdelingen

Telefon: 51 51 80 50

Postadresse
Helse Stavanger HF
Personal- og organiasjonsutvikling
Postboks 8100
4068 Stavanger

Besøksadresse
Hillevågsveien 8
4016 Stavanger​


Hittegods


Kontakt vakt og sikring på telefon 51 51 81 44

Send e-post

Ansattparkering og kollektivtransport

Du kan søke om parkeringstillatelse dersom du oppfyller fastsatte kriterier. Disse er:

  • reisetid med kollektivtransport overstiger 40 min. eller mer enn to kollektivbytter
  • reisetid med kollektivtransport overstiger 30 min. eller mer enn to kollektivbytter dersom du jobber turnus i pasientbehandling
  • du har barn i barnehagen, 1. eller 2. klasse
  • du er over 62 år
  • dokumentert bevegelseshemmet (legeerklæring leveres bedriftshelsetjenesten)

Medarbeidere med særskilte behov som per i dag ikke er tatt inn i kriteriene, kan søke transportutvalget om parkeringstillatelse på særskilt grunnlag. Søknaden sendes til parkering@sus.no  

Søk om parkering her​

​Generell parkeringsinformasjon  
Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på tildelt område, men det ingen garanti for at det er ledig parkeringsplass.

Innvilget parkeringstillatelse er først gyldig når du har aktivert denne hos Aimo Park.  

Dersom avtalen ikke aktiveres i løpet av to måneder, blir tillatelsen trukket tilbake og du må søke på nytt. 

Ansattparkering via Aimo

Parkering uten parkeringstillatelse
Det selges egen parkeringstillatelse for kveld og natt, som også gjelder for medarbeidere som ikke oppfyller gjeldende kriterier. Kveldsvakt regnes fra klokken 13.00. Nattevakt regnes til klokken 09.00. Parkeringstillatelsen er kun gyldig på Aimo Park sine områder skiltet for medarbeidere.   

Det selges egen parkeringstillatelse for dagsparkering, som også gjelder for medarbeidere som ikke oppfyller gjeldende kriterier. Denne tillatelsen er gyldig inneværende dag til klokken 09.00 påfølgende dag. Dagsparkeringstillatelsen er kun gyldig på parkeringsområdene Teknikken og Bekketunet. 

Dersom du oppfyller kriteriene, men kun ønsker å kjøpe dagsparkering en gang i blant, må du søke om parkeringstillatelse for å få tilgang til dette produktet til en redusert pris.    

Det selges egen parkeringstillatelse for helg og helligdag, som også gjelder for medarbeidere som ikke oppfyller gjeldende kriterier. Denne gjelder i tidsrommet fredag klokken 13.00 til mandag klokken 09.00. På helligdager er parkeringstillatelsen gyldig i tidsrommet 00.00-09.00 påfølgende dag (det vil si 24 timer pluss ni timer ekstra).  

Du finner disse parkeringsalternativene i appen til Aimo park. Velg parkeringsavtaler – SUS ansattparkering SUS Våland dag/natt/helligdag/sommervikarer. Deretter velger du alternativet du trenger. Du må fylle ut ansatt-/ressursnummer. Dette finner du på lønnsslippen din eller i samlepunktet. Du kan parkere på områdene som er merket ansattparkering på SUS Våland.  

Kjøpe parkering uten ansattnummer
Lærlinger, studenter eller andre som enda ikke har fått et ansattnummer, kan møte opp på kundesenteret på SUS for å registrere bilen for den dagen eller perioden de skal være på SUS. Kriterier for kjøp må oppfylles.

Kundesenteret (helse-stavanger.no)

Priser

​Parkeringstillatelse 2023
Månedskort 
Begrenset antall. Søknadspliktig.
200,- per månedAIMO
Dagsparkering
Områdene Teknikken og Bekketunet
100,-
75,- dersom du oppfyller kriterier
AIMO
Kveld/natt/helg/helligdag104,- per måned AIMO
Helg og helligdag100,- per årAIMO
Registrering av bil ifm. 
møtevirksomhet, ansatte fra eksterne lokasjoner og studenter/ 
elever i praksisperiode
75,- per dag
200,- per måned
SUS kundesenter
El-billading75,- per dag (+15% påslag fra Easypark)SUS kundesenter

Du må ha en aktiv parkeringstillatelse for å kjøpe ladekort
Mopeder/MCGratis på angitte plasser
Andre produkterFor andre produkter, som servicebil, særskilt parkering og vaktparkering, ta kontakt med SUS  kundesenter på kunde@sus.no for kriterier, gyldighet og priser.

Spørsmål om parkering?
Send e-post til kundesenteret på parkering@sus.no eller ring 51 51 80 00. 

Sykkelparkering
Medarbeidere oppfordres til å sykle til jobb, eller benytte kollektivtrafikk. Sykkelparkeringen på Våland er adgangskontrollert. 

Medarbeidere har anledning til å lease el-sykkel via HjemJobbHjem-ordningen.

Hjem-Jobb-Hjem (HJH)
SUS har inngått en HjemJobbHjem-avtale, og det gir deg flere fordeler. Du kan kjøpe en 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland. Denne koster 515 kr for én sone (Nord-Jæren), 815 kroner om du skal reise mellom to soner og 1115 kroner om du skal reise mellom tre eller flere soner.

I tillegg får du automatisk tilgang til en rekke el-sykler og bysykler.

Gjennom avtalen tilbyr SUS leasing av elsykler til medarbeidere på SUS. Ordningen skjer over lønnstrekk, og har en varighet på tre år.

Mer om HjemJobbHjem og registrering finner du på intranettet. 

Trådløst nett

Du kan registrere permanent tilgang til trådløst nett når du er på jobb. Du må være på en jobb-PC. 

Gå til pålo​gging​

​Helse Vest IKT 


Kontaktinformasjon til Helse Vest IKT 

Telefon: 55 97 65 40

E-post: kundesenteret@helse-vest-ikt.no


​​​Velferdsordninger 


SUSBIL 
​Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller per i dag ca 3200 medlemmer.


​SUS Fiskeklubb
SUS Fiskeklubb tilbyr SUS ansatte billige fiskekort i Bjerkreimselva.   ​

Turstøvelen
Vi er en turgruppe for alle ansatte med familie. Vi arrangerer flere turer årlig - både lange og korte, og i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde seg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

SUS Pensjonistforening
SUS pensjonistforening er en interesseforening for  tidligere ansatte ved SUS. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser på det sosiale, kulturelle og faglige område.

Foreningen har faste medlemsmøter den første onsdagen i februar, mars, april, mai, september, oktober og november, julemøte siste onsdag i november.

Møtene holdes i Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50, Stavanger klokken 17.00-19.00 og inngangspenger er  kr. 50 for medlemmer, ikke medlemmer kr.75.-Medlemskontingenten er for tiden på kr. 200.

Styret består av 7 medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøte avholdes i februar.

Kontakt
Leder: Bjørg Bjørkelund. E-post: bjorg.bjorkelund@lyse.net. Telefon: 916 15 117
Nestleder: Åsta Mong Birkeland. E-post: sigmund.birkeland@lyse.net. Telefon: 479 00 475

En aktiv pensjonistforening på SUS vil ha nye medlemmer 

På intranett finner du utfyllende informasjon om velferdsordningene.

Kompetanse- og læringsportaler

​​​

Retningslinjer, skjema, utdanning, pensjon og forsikring

Reglement, retningslinjer og nyttige skjema Pensjon og forsikring Kompetanseheving Etiske retningslinjer i Helse Vest

Tillitsvalgte i Helse Stavanger

​​Sluttattest og tjenestebevis

S​lutt​​attest

Sluttattest er en attest som ansatte kan få ved forespørsel til lederen sin når de slutter i jobben.

Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.

Les mer om sluttattest i Arbeidsmiljøloven § 15-15 her: § 15-15. Attest (arbeidstilsynet.no)​

Tje​nes​te​​bevis

Dersom du ikke har fått sluttattest, men trenger et tjenestebevis til søknad på skole eller videreutdanning, kan du få dette fra Helse Stavanger. 
Et tjenestebevis inneholder kun opplysninger om stillingstittel, avdeling/enhet, stillingsprosent/timer og hvor lenge du jobbet i foretaket. Det vil ikke være ytterligere informasjon om arbeidsoppgavene du hadde.
Tjenestebevis er basert på uttrekk av opplysninger fra lønnssystemet vårt. Timer som opplyses i tjenestebeviset er merarbeid opptil 100 %. Overtidsarbeid utover full dag/full uke blir ikke inkludert.

Til ansatte so​​m ønsker tjenestebevis

Helse Stavanger har automatisk generert tjenestebevis. Logg på brukeren din på en Helse Stavanger-PC. Gå inn på pulsen og søk på tjenestebevis, her vil du komme til en side med informasjon samt en link som tar deg videre til en IKT-side for bestilling.

Behandlingstiden er 1 uke.

Når tjenestebeviset er generert og signert elektronisk av personalavdelingen, sendes originalen til deg via Digipost.

Til tidligere a​​​nsatte som ønsker tjenestebevis

Send en e-post til tjenestebevis@sus.no​.

​Oppgi ditt fulle navn, fødselsdato og når du var ansatt i Helse Stavanger.

Behandlingstiden er 4 uker.

Når tjenestebeviset er klart og signert elektronisk av personalavdelingen, sendes originalen til deg via Digipost.Fant du det du lette etter?