Helsenorge
Min jobb - Min GAT

For ansatte

Minner om vaner som forebygger smitte; avstand når det lar seg gjøre, håndvask, daglig desinfeksjon av kontaktpunkter – og bruk av papirlommetørkle/albuekrok ved hosting og nysing. Bli hjemme om du har luftveissymptomer.

Koronavirus - rutiner for ansatte

Egenerklæringsskjema for medarbeidere - vaksinering ​​

Nettsteder for medarbeidere i Helse Stavanger

MinGat hjemmefra - 2-faktor sikkerhetsløsning

MinGat er en personlig webside for deg som er ansatt i Helse Stavanger. Her kan du finne lønnsslippen din og du kan også se egen arbeidsplan, sende forespørsel til leder, registrere overtid osv. Lederen din sørger for tilgang når du blir ansatt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forenklet adresse til denne siden er www.sus.no/mingat

Du kan få tilgang til MinGat hjemmefra ved å bruke 2-faktor autentiseringsløsning. For å kunne lese e-post hjemmefra må du være pålogget en autorisert jobb-PC.

Slik bruker du MinGat hjemmefra - 2-faktor sikkerhetsløsning​​​​

​​Glemt passord? 

Har du gløymt passordet til PC-pålogginga eller andre system som du bruker? Sjå korleis du fint kan løyse det sjølv her.

Dersom du har registrert mobilnummeret ditt i MinGat, kan du motta passord som du, leiar eller kollega bestiller i samlepunktet, på SMS.

Bestill passord for kollegaer

Gå inn på s​amlepunktet og vel fanen «passord». Finn deg sjølv, eller den du ønskjer å bestille passord til i lista.

Der kan du velje kva system brukaren treng nytt passord til, og om passordet skal bli tilsendt på SMS eller e-post.

Dersom brukaren har lagt inn mobilnummeret i MinGat er det altså mogleg å få passordet tilsendt per SMS. Det er mogleg å bestille nytt passord for kollegaer. Det må ikkje gjerast av leiar.

Passord til MinGat må du bestille i MinGat og ikkje via samlepunktet.​​

Aktuelle dokumenter om MinGat

MinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfMinGat - Arbeidsgivers redegjorelse knyttet til vaktarbeid på rode dager.pdfpdf47920
MinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfMinGat - Foreldrepermisjonsskjema_godkjent_juni2013.pdfpdf209105
MinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfMinGat - Fravaerskoder i Gat og beskrivelse av disse.pdfpdf254744
MinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfMinGat - Ny lonnsslipp - veileder.pdfpdf1179774
MinGat - 6 0 felles opplæring.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MinGat/MinGat - 6 0 felles opplæring.pdfMinGat - 6 0 felles opplæring.pdfpdf6398916

 

Kundesenteret

ID-kort/nøkler

Alle medarbeidere i Helse Stavanger skal ha ID-kort med bilde. Du skal alltid ha på deg kortet synlig for andre. Du får utelvert ID-kort hos kundesenteret, U-etg i F-bygget. Du må ha med deg gyldig legitimasjon.

ID-kortkontoret har åpent mandag - fredag 07.30-14.30
Telefon: 51 51 92 14
Send e-post

Ta kontakt med kundesenteret dersom du har glemt ID-kortet ditt.

Hittegods

Kontakt vakt og sikring på telefon 51 51 81 44
Send e-post

Parkering for ansatte

Vi oppfordrer medarbeidere om å sykle til jobb, eller benytte kollektivtrafikk. Stavanger universitetssjukehus har parkering både for sykler og biler. Sykkelparkeringen på Våland er adgangskontrollert. 

Parkeringsplassene nærmest sykehuset er reservert pasienter og pårørende. Som ansatt må du søke om tillatelse for å benytte parkeringsområdene.  Kontakt kundesenteret, eller se intranettet for mer informasjon. Telefon: 51518000

Ansattparkering via AIMO

Trådløst nett

Du kan registrere permanent tilgang til trådløst nett når du er på jobb. Du må være på en jobb-PC. 

Gå til pålo​gging​

 

Personalavdelingen

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 51 80 50

Postadresse
Helse Stavanger HF
Personal- og organiasjonsutvikling
Postboks 8100
4068 Stavanger

Besøksadresse
Hillevågsveien 8
4016 Stavanger

 
Helse Vest IKT

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 97 65 40

E-post: kundesenteret@helse-vest-ikt.no

 
 
 

Velferdsordninger

På intranett finner du utfyllende informasjon om velferdsordningene.

SUSBIL

 Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller per i dag ca 3200 medlemmer.

Les mer om SUSBIL på egen side

Teater

Helse Stavanger har en samarbeidsavtale med Rogaland Teater. Gjennom denne avtalen tilbys ansatte billetter med prisreduksjon.

SUS Fiskeklubb

SUS Fiskeklubb tilbyr SUS ansatte billige fiskekort i Bjerkreimselva.  

Turstøvelen

Vi er en turgruppe for alle ansatte med familie. Vi arrangerer flere turer årlig - både lange og korte, og i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde seg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

Hjem-jobb-hjem

SUS har inngått en HjemJobbHjem-avtale, og det gir deg flere fordeler. Som medarbeider på SUS får du nå muligheten til å kjøpe en 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland for kun 515 kroner.

Les mer om HjemJobbHjem og registrer deg på intranettet:

Ansattportal - tjenester - HjemJobbHjem

I tillegg får du automatisk tilgang til en rekke el-sykler og bysykler som er strategisk plassert på SUS samt de som allerede er plassert i Stavanger, på Forus, Sandnes, Sola og Randaberg slik at de lett kan brukes i jobbsammenheng. Antall sykler og ladestasjoner øker fortløpende, og buss- og togstasjoner i SUS-området prioriteres.

SUS Pensjonistforening

SUS pensjonistforening er en interesseforening for  tidligere ansatte ved SUS. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser på det sosiale, kulturelle og faglige område.

Foreningen har faste medlemsmøter den første onsdagen i februar, mars, april, mai, september, oktober og november, julemøte siste onsdag i november.

Møtene holdes i Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50, Stavanger klokken 17.00-19.00 og inngangspenger er  kr. 50 for medlemmer, ikke medlemmer kr.75.-Medlemskontingenten er for tiden på kr. 200.

Styret består av 7 medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøte avholdes i februar.

Kontakt
Leder: Bjørg Bjørkelund. E-post: bjorg.bjorkelund@lyse.net. Telefon: 916 15 117
Nestleder: Åsta Mong Birkeland. E-post: sigmund.birkeland@lyse.net. Telefon: 479 00 475

En aktiv pensjonistforening på SUS vil ha nye medlemmer

Retningslinjer, skjema, utdanning, pensjon og forsikring

Reglement, retningslinjer og nyttige skjema Pensjon og forsikring Kompetanseheving Etiske retningslinjer i Helse Vest

Tillitsvalgte i Helse Stavanger
 


Fant du det du lette etter?