Det lille ekstra på Stavanger universitetssjukehus

Frivilligkorps

Et møte med sykehuset kan være et av de viktigste møtene i et menneskes liv. Ved hjelp av et korps av frivillige medarbeidere ønsker vi å gjøre pasienter og pårørende sine møter med sykehuset enda bedre.

Anette Hauge og Svanhild Gaupås står ute med røde vester med sykehusets logo.

Anette Hauge og Svanhild Gaupås i frivilligkorpset på SUS.

​Vi trenger deg

Våre frivillige skal være et supplement til det profesjonelle arbeidet ved sykehuset, uten å være en erstatning for dette.

Hva gjør vi?

Etasjeverter
Viser vei til ulike bygg og steder
Følger pasienter
Bistår med andre ting når det er behov

Fakta om frivilligkorpset

  • Starter opp i september 2019
  • Frivillige utfører ikke-obligatoriske tjenester og vil være et supplement til det profesjonelle arbeidet ved sykehuset.
  • Frivillige inngår en avtale med sykehuset og får kursing og oppfølgning
  • Frivilligkorpset er under oppbygging og skal omfatte en lang rekke tilbud i sykehuset etter hvert
  • Det er behov for frivillige på dagtid

Hvem kan være frivillig?

Vi søker frivillige som er imøtekommende og vennlige, kontaktskapende og glad i utfordringen som ligger i møtet med nye mennesker. Vi ønsker oss personer av begge kjønn, alle aldre og med forskjellig bakgrunn. Du må kunne gi av din tid og ha lyst til å bidrar til glede og nytte for andre.
Vi ønsker at du kan norsk.

Hvordan bli frivillig?

Alle som ønsker å være frivillig går gjennom en rekrutteringsprosess:

  • Informasjon: Alle interesserte får informasjon om tjenesten
  • Intervju: Alle aktuelle kandidater blir intervjuet ev frivilligkoordinator og representant for arbeidsgruppen
  • Samarbeidsavtale: Stavanger universitetssykehus og den frivillige inngår en samarbeidsavtale.
  • To kveldskurs: Mer praktisk informasjon om sykehuset, kultur og verdier, etikk og kommunikasjon, plikter og rettigheter i forhold til pasient.
  • Løpende oppfølging: Alle frivillige medarbeidere blir fulgt opp av frivilligkoordinator

Hvorfor bli frivillig?

Som frivillig får du anledning til å dele tiden din og evnene dine. Når du velger å bruke tiden din på dette arbeidet får andre mennesker glede og nytte av det du kan bidra med.
Det er også mye nyttig læring i dette oppdraget, både gjennom kurs, god oppfølging og de møtene du får med menneskene på Stavanger universitetssykehus.
Alle som ønsker det kan få attest for jobben de gjør som frivillig.

Kontakt

Sunniva Melkild
Frivillighetskoordinator
+47 93 44 75 55


Fant du det du lette etter?