Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015. 

Hovedrevisjonen ble gjennomført i 2017. Ny hovedrevisjon er planlagt i 2020. 

Våre miljømål for 2019-2022 er:

  • Redusere CO2 utslipp med 3 % årlig
  • Optimal bruk av legemidler
  • Miljøbevisste medarbeidere 

Dokumenter  

Miljømål og miljøpolicy 
NS-EN ISO 14001-2015 sertifikat
Miljørapport 2018
Ledelsens gjennomgang 2018
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018

Dokumentarkiv

ISO 14001 - Helse Stavanger HF 2017 
ISO 14001 - Miljørapport 2016
Miljømål 2016-2020
Klimaregnskap Helse Stavanger 2014-2017
Ledelsens gjennomgang 2017 - ytre miljø (referat)
Vesentlige miljøaspekter 

Kontaktinformasjon

​Birte Helland
Miljø- og sikkerhetsrådgiver
Send e-post 

 

Du finner også informasjon om grønt sykehus under "om oss". 

Fant du det du lette etter?