HELSENORGE

Klima og miljø: Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015. 

Hovedrevisjonen ble gjennomført i 2017. Ny hovedrevisjon gjennomføres i mai 2023. 

Klima- og miljømål 2022-2030

Redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. 

Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045

​Delmål
  • ​Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner
  • Andel produkter uten med helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent
  • Redusere energiforbruket med 20 prosent og øke gjenvinningskraft
  • Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
  • Matavfall reduseres med 50 prosent
  • Fossilfri virksomhet innen 2030 og redusert reisevirksomhet for medarbeidere 
  • Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter 

Dokumenter  

Miljømål og miljøpolicy 
NS-EN ISO 14001-2015 sertifikat
Miljørapport 2020 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020
Sikkerhetsrådgivers årsrapport 2020 
Ledelsens gjennomgang 2020

Dokumentarkiv

Kommunikasjonsplan
Miljømål- og policy 
Ledelsens gjennomgang 2020 
Miljørapport 2021
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021
Sikkerhetsrådgivers årsrapport 2021 ​
Miljørapport 2019 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020
Sikkerhetsrådgivers årsrapport 2019 
Miljørapport 2018
Ledelsens gjennomgang 2018
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018
ISO 14001 - Helse Stavanger HF 2017 
ISO 14001 - Miljørapport 2016
Miljømål 2016-2020
Klimaregnskap Helse Stavanger 2014-2017
Ledelsens gjennomgang 2017 - ytre miljø (referat)
Vesentlige miljøaspekter 

Kontaktinformasjon

Yngve Urskar Mathisen
Klima- og miljørådgiver,
sikkerhetsrådgiver for farlig gods og farlig avfall
Send e-post 

 

Du finner også informasjon om grønt sykehus under "om oss". 

Fant du det du lette etter?