Ledelsen ved sjukehuset

Ledergruppen ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, består av (oppdatert mars 2017):

​Inger Cathrine Bryne

Administrerende direktør 

Last ned bilde

​Henning Garsjø

Kvinne- og barnedivisjonen

Last ned bilde

Eldar Søreide

Fag- og foretaksutvikling

Last ned bilde

Erna Harboe

Mottaksklinikken

Last ned bilde

​​Geir Lende

Klinikk A (Intensiv og intermediær, anestesi (inkl.postop.) ortopedi, operasjon og dagkirurgi Hillevåg) Klinikken får nytt navn senere.

Last ned bilde

Elisabeth Farbu

Klinikk for hode, hals og rehabilitering

Last ned bilde

​Hans Tore Frydnes

Divisjon for medisinsk service

Last ned bilde

​Ketil Helgevold

Divisjon for driftsservice

Lars Conrad Moe

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Last ned bilde

​​​Helle Schøyen

Klinikk psykisk helsevern voksne

Last ned bilde

​Maiken Hetlelid Jonassen

Personal- og organisasjonsutvikling

Last ned bilde

Anne Ree Jensen

Kirurgisk klinikk

Last ned bilde

Gottfred Tunge

Kommunikasjonsavdelingen

Last ned bilde

Bjørn Munthe

Økonomi- og finans

Last ned bilde

Mette Orstad Hansen

Referent, Direktørens kontor​

Last ned bilde