Ledelsen ved sjukehuset

Ledergruppen ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, består av (oppdatert september 2021):

Kontaktinformasjon

Telefon sentralbord: 51 51 80 00
Epost: post@sus.no

Kontakt for pressen kl 08-15.30  (ikke sms): 477 00 999

 

Helle Schøyen

Administrerende direktør 

Last ned bilde

​Oddny Hovtun Bjorland

Kvinne- og barneklinikken

​Eldar Søreide

Avdeling for fag, forskning og utdanning

Last ned bilde

Erna Harboe

Mottaksklinikken

Last ned bilde

​​Geir Lende

Klinikk A
(Intensiv og intermediær, anestesi (inkl.postop.) ortopedi, operasjon og dagkirurgi Hillevåg)

Last ned bilde

Lena Heimvik

Prehospital klinikk

Last ned bilde

Elisabeth Farbu

Klinikk for hode, hals og rehabilitering

Last ned bilde

​Terje Bakkelund

Klinikk for medisinsk service og ABK

Last ned bilde

Hans Tore Frydnes

Klinikk for medisinsk teknologi og informatikk
(avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, seksjon for behandlingshjelpemidler, og avdeling for informasjonssystemer)

Last ned bilde

​Ketil Helgevold

Divisjon for driftsservice

Last ned bilde

Lars Conrad Moe

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Last ned bilde

​​​Bent Horpestad

Klinikk psykisk helsevern voksne

Last ned bilde

​Maiken Hetlelid Jonassen

Personal- og organisasjonsutvikling

Last ned bilde

Anne Ree Jensen

Kirurgisk klinikk

Last ned bilde

Helga Strand Vestbø

Kommunikasjons- og stabsavdelingen

Last ned bilde

Tor Albert Ersdal

Økonomi- og finans

Last ned bilde

Anne Sofie Øye Gjerde 

Referent, Direktørens kontor​

Fant du det du lette etter?