HELSENORGE

Brukerinvolvering

For å skape pasientens helsetjeneste er vi avhengige av at pasienter og brukere deltar i utformingen av framtidens sykehus. Pasienter og pårørende skal være en viktig drivkraft for fornying og forbedring i helsetjenesten.

Vi ønsker også en tett dialog med kommunene om hvordan vi sammen kan tilby et enda bedre helsetilbud til befolkningen. For å få til et helhetlig helsetilbud må vi samarbeide godt med kommunene i vårt opptaksområde.

Å flytte inn i nye lokaler på Ullandhaug eller Våland, innebærer nye måter å jobbe på. For å kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder, ønsker vi i størst mulig grad å involvere medarbeiderne. Vi har tro på at gode arbeidsforhold for medarbeiderne vil gi en best mulig opplevelse for brukerne av sykehuset.


Fant du det du lette etter?