Prosjektorganisering

Styret i Helse Stavanger HF eier prosjektet, og administrerende direktør er byggherre.

Prosjektrådet

Byggherre styrer arbeidet i Nye SUS Organisasjonsutvikling (OU) og funksjonsprogrammet for Nye SUS gjennom Prosjektrådet. Prosjektrådet består av ledergruppen ved SUS, samt to representanter fra hovedtillitsvalgte, en representant fra hovedverneombud og forskningsdirektør. Alle klinikker er representert ved klinikk-/divisjonssjefer.

Prosjektstyringsgruppen

Prosjektstyringsgruppen skal rådgi administrerende direktør hva angår den bygningsmessige gjennomføringen av prosjektet. Prosjektstyringsgruppen består av, i tillegg til ledere fra Helse Stavanger HF, tre eksterne deltakere, med betydelig gjennomføringskompetanse fra store byggeprosjekter.

Nye SUS

Prosjektdirektør for byggprosjektet er Kari Gro Johanson, som gikk inn i stillingen høsten 2014. Fra høsten 2016 ble hun ansatt i Sykehusbygg HF, som er et nasjonalt helseforetak som skal benyttes ved alle store sykehusprosjekter over 500 millioner kroner.

Kontakt Nye SUS, byggeprosjektet

Nye SUS, organisasjonsutvikling

Prosjektdirektør for arbeidet med organisasjonsutvikling er Kari Jøssang.

Kontakt Nye SUS, organisasjonsutvikling

Fant du det du lette etter?