Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Sånn markeres hjertestarterdagen på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sann-markeres-hjertestarterdagen-pa-susSånn markeres hjertestarterdagen på SUSDen internasjonale hjertestarterdagen går av stabelen 16. oktober. I fjor var det rundt 600 SUS-medarbeidere, pasienter og pårørende som prøvde seg på grunnleggende hjerte-lunge-redning (HLR) i løpet av dagen. Får vi til enda flere i år? 11.10.2018 14:39:14
Posterpris til SESAM-stipendiat på forskningens daghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/posterpris-til-sesam-stipendiat-pa-forskningens-dagPosterpris til SESAM-stipendiat på forskningens dagFoto: Svein Lunde11.10.2018 05:59:06
rus.no: Tid og timing er avgjørendehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/rusno-tid-og-timing-er-avgjorenderus.no: Tid og timing er avgjørendeThomas Svendsen og forskerkollegene bak den omfattende Stayer-studien ved KORFOR i Stavanger er særlig opptatt av to ting: Å oppnå langsiktig rusfrihet krever vanligvis innsats over lang tid. Og timing av riktig hjelp er helt avgjørende i oppfølgingen. 11.10.2018 05:36:57
rop.no: Hva påvirker legers mestringsfølelsehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ropno-hva-pavirker-legers-mestringsfolelserop.no: Hva påvirker legers mestringsfølelseI sitt doktorgradsarbeid undersøker Anna Belfrage hvilke faktorer som er viktige for legers mestringsfølelse. 11.10.2018 05:34:45
Økonomi- og finansdirektør - Helse Stavanger HFhttps://helse-stavanger.no/om-oss/jobb-pa-sus/okonomi-og-finansdirektor-helse-stavanger-hfØkonomi- og finansdirektør - Helse Stavanger HFHelse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus søker økonomi- og finansdirektør som leder for avdeling for økonomi og finans.05.10.2018 06:57:15
Ny artikkel fra Inger Eide Robertsonhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-fra-inger-eide-robertsonNy artikkel fra Inger Eide Robertson Overgangen fra et liv i rus til en rusfri livsstil er utfordrende. En skal finne sin rolle i omgivelser som har andre regler for oppførsel og aktiviteter enn det en kjenner og mestrer. Ut fra et sosiologisk perspektiv ser Robertson på hvo...04.10.2018 10:23:37
Hva påvirker legers mestringsfølelse? Ny artikkel fra Anna Belfrage https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/hva-pavirker-legers-mestringsfolelse-ny-artikkel-fra-anna-belfrage-Hva påvirker legers mestringsfølelse? Ny artikkel fra Anna Belfrage I sitt doktorgradsarbeid undersøker Anna Belfrage hvilke faktorer som er viktige for legers mestringsfølelse. Les intervjuet og finn lenker til artiklene på rop.no 04.10.2018 10:23:22
HbA1c endrer benevninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hba1c-endrer-benevningHbA1c endrer benevningFra 30. september endres benevning fra % til mmol/mol.01.10.2018 09:16:45
NKB på Forskningstorgethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/nkb-pa-forskningstorgetNKB på ForskningstorgetNKB deltok med stand på Forskningstorget under Forskningsdagene. Mange interresserte barn og voksne fikk blandt annet se en hjernecelle og testet sansene sine.28.09.2018 12:38:22
Rosa sløyfe-måned: En av tre kvinner faller ut av arbeidslivet etter brystkrefthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rosa-sloyfe-maned-en-av-tre-kvinner-faller-ut-av-arbeidslivet-etter-brystkreftRosa sløyfe-måned: En av tre kvinner faller ut av arbeidslivet etter brystkreft3400 kvinner får brystkreft hvert år i Norge. Heldigvis overlever de fleste. Årets Rosa sløyfe-aksjon handler om senskadene for denne gruppen - og om konsekvensene de får for arbeidsliv og seksualitet. 28.09.2018 07:58:06
WiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i Stavangerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/wiseage-brukerrad-besokte-helsehuset-i-stavangerWiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i StavangerWiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i Stavanger26.09.2018 11:20:32
Kommuner i hele landet får opplæring i å drive Demensskolenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/kommuner-i-hele-landet-far-opplering-i-a-drive-demensskolenKommuner i hele landet får opplæring i å drive DemensskolenEtter føringer i Demensplan 2020 og tilskudd fra Helsedirektoratets satsing Tidlig systematisk oppfølging av personer med demens har nå over 20 kommuner fra hele Norge deltatt på Demensskolens kurslederkurs 26.09.2018 11:19:25
Si ja til organdonasjon på helsenorge.nohttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/si-ja-til-organdonasjon-pa-helsenorgenoSi ja til organdonasjon på helsenorge.noTall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...21.09.2018 15:48:25
Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/simulering-og-kunstig-intelligens-skal-gi-betre-113Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.21.09.2018 06:14:08
Styrker arbeidet mot antibiotikaresistenshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/styrker-arbeidet-mot-antibiotikaresistensStyrker arbeidet mot antibiotikaresistensOnsdag 19. september åpnet en egen forskningslab for antimikrobiell resistens (AMR) ved Stavanger universitetssjukehus. Sykehuset har allerede redusert bruken av bredspektret antibiotika med over 30 prosent - to år før fristen.19.09.2018 12:25:27
Forskningsdagene 2018: Disse deltar fra SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forskningsdagene-2018-disse-deltar-fra-susForskningsdagene 2018: Disse deltar fra SUSForskningsdagene er en nasjonal festival med 1000 arrangement over hele landet. Her får du oversikt over SUS-deltakerne.17.09.2018 22:00:00
Når ekspertisen bankar på hos pasientenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjon/nar-ekspertisen-bankar-pa-hos-pasientenNår ekspertisen bankar på hos pasientenEit hand i hanske-samarbeid mellom forsking og klinisk arbeid opnar for å følgje opp  fotsår også via mobilen – heime hos pasienten.13.09.2018 11:53:47
Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardaghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/smarte-pasientrom-skal-gi-pasientar-og-helsepersonell-ein-betre-kvardagSmarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardagSmart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset. 13.09.2018 11:15:28
WiseAge-festivalen 2019https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/wiseage-festivalen-2019WiseAge-festivalen 2019Hold av datoen! WiseAge-festivalen med blant annet internasjonal forskningsdag, SESAM-konferansen og WiseAge-fest blir arrangert 20. – 24. mai. 07.09.2018 07:24:07
SUS2023: Her tar Høie og Festervoll første spadetak på Ullandhaughttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus2023-her-tar-hoie-og-festervoll-forste-spadetak-pa-ullandhaugSUS2023: Her tar Høie og Festervoll første spadetak på UllandhaugMandag 3. september er en historisk dag. Da tok helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger, det aller første spadetaket på tomta der det nye sykehuset skal ligge. 02.09.2018 22:00:00
Slik blir høsten på Vardesenterethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/slik-blir-hosten-pa-vardesenteretSlik blir høsten på VardesenteretSmoothie eller salat-kurs. Munnhelse eller mindfulness. Stressmestring eller sminkekurs. Høstprogrammet på Vardesenteret er tettpakket.   31.08.2018 09:04:08
Dette bør alle vite om rus og avhengighethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/dette-bor-alle-vite-om-rus-og-avhengighetDette bør alle vite om rus og avhengighetHva sier ny forskning om rusmidler og avhengighet? Møt forskere som gir deg ny og nyttig kunnskap om rusfeltet – uten vanskelig fagspråk. Dette passer for alle som er berørt av rus og avhengighet, pårørende, de som sliter med rusproblemer,...31.08.2018 08:46:34
Nabomøte 27. august 18https://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/nabomote-27-august-18Nabomøte 27. august 18Rundt 25 personer møtte opp på det aller første møtet mellom naboer og SUS2023 mandag 27. august 2018.30.08.2018 22:00:00
"Røynebergsaken": Helse Stavanger uenig med den foreløpige rapportenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/roynebergsaken-helse-stavanger-uenig-med-den-forelopige-rapporten"Røynebergsaken": Helse Stavanger uenig med den foreløpige rapportenI den såkalte «Røynebergsaken» siterer Stavanger Aftenblad fra Statens helsetilsyns foreløpige rapport. Der uttales det at pasienten ikke burde fått permisjon fra sykehuset. Helse Stavanger har store innvendinger til dette. 27.08.2018 11:04:46
Hva menes med identifisering i forbindelse med prøvetakinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hva-menes-med-identifisering-i-forbindelse-med-provetakingHva menes med identifisering i forbindelse med prøvetakingAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin må avvise prøver som ikke er merket korrekt i henhold til Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. Sikker identifisering av pasienten er det viktigste elementet i prøvetakingen. Hva betyr id...24.08.2018 09:58:19
Mestring og muligheter for personer med demens – Demensskolenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/mestring-og-muligheter-for-personer-med-demens-demensskolenMestring og muligheter for personer med demens – DemensskolenSESAM søker hjemmeboende personer over 65 år med demens i tidlig fase. Nytt 12-ukers kurs starter opp. Kurset gir deg kunnskap, råd og tips som kan være til nytte for deg i hverdagen.24.08.2018 07:30:24
Gå, sykle, buss eller bil til Ullandhaug i 2023?https://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/ga-sykle-buss-eller-bil-til-ullandhaug-i-2023Gå, sykle, buss eller bil til Ullandhaug i 2023?Bussveitrasé i Madlaveien, kollektivtrasé gjennom sykehusområdet fra Jåttåvågen stasjon, sykkelruter og gangveger. Arbeidet med reisevei til Ullandhaug i 2023 er godt i gang. 23.08.2018 22:00:00
Assosiasjon av GBA-polymorfier og mutasjoner med demens i Parkinsons sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/assosiasjon-av-gba-polymorfier-og-mutasjoner-med-demens-i-parkinsons-sykdomAssosiasjon av GBA-polymorfier og mutasjoner med demens i Parkinsons sykdomHver person har ulik erfaring med Parkinsons sykdom (PS), inkludert symptomene de utvikler og hastigheten de utvikles i. I en ny publikasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) publisert i det verdensledende ti...23.08.2018 12:37:13
Athena-hjørnet i NSF Lokalenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/athena-hjornet-i-nsf-lokalenAthena-hjørnet i NSF LokalenAthena er SESAMS helsefaglige forskningsgruppe og ble etablert i 2014, for å fokusere på skrive- og refleksjonsarbeid innen helsefaglig forskning. I 2017 fikk Athena egen spalteplass i NSF Rogland sitt lokalblad.23.08.2018 12:35:02
Presentasjoner fra SESAM konferansen 2018https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/presentasjoner-fra-sesam-konferansen-2018Presentasjoner fra SESAM konferansen 2018Fikk du ikke med deg alt som ble sagt under SESAM konferansen 2018? Her kan du laste ned pdf-versjoner av presentasjonene som ble holdt.22.08.2018 22:00:00
Detaljreguleringen er vedtatt i bystyrethttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/detaljreguleringen-er-vedtatt-i-bystyretDetaljreguleringen er vedtatt i bystyretFør sommeren vedtok bystyret detaljreguleringen for store deler av det nye sykehuset. Det betyr at det nå kan bygges et komplett somatisk sykehus.20.08.2018 22:00:00
Kjetil Hustoft får pris for årets psykiatriartikkelhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kjetil-hustoft-far-pris-for-arets-psykiatriartikkelKjetil Hustoft får pris for årets psykiatriartikkelSUS-overlegens artikkel om tvangsinnleggelse i psykiatrien i Norge er kåret til årets psykiatriartikkel av Solveig og Johan P. Sommers stiftelse. 16.08.2018 10:00:00
Høstens kurs for 2018 er nå lagt uthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/hostens-kurs-for-2018-er-na-lagt-utHøstens kurs for 2018 er nå lagt ut15.08.2018 12:11:43
Alzheimer sykdoms-assosierte varianter i SORL1 akselererer demensutvikling ved Parkinsons sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/alzheimer-sykdoms-assosierte-varianter-i-sorl1-akselererer-demensutvikling-ved-parkinsons-sykdomAlzheimer sykdoms-assosierte varianter i SORL1 akselererer demensutvikling ved Parkinsons sykdomDen vanligste årsaken til demens i verden er Alzheimers sykdom (AS), forårsaket av dannelsen av proteinaggregater i hjernen kalt plakk og "tangles". Tilsvarende plakk og tangles kan også finnes i hjernen til noen personer med Parkinson sykd...08.08.2018 09:59:39
Enkelt hematogramhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/enkelt-hematogramEnkelt hematogramAnalysen «Enkelt hematogram» har utspilt sin rolle og vil ikke lenger være synlig i bestillingsvinduer.09.07.2018 10:49:08
Før jobba han som tømrar – no vil han bygge seg eit rusfritt livhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/for-jobba-han-som-tomrar-no-vil-han-bygge-seg-eit-rusfritt-livFør jobba han som tømrar – no vil han bygge seg eit rusfritt livMagnus sin motivasjon er klar: Han vil vere ein pappa for ungane sine. Ved ungdomseininga på Karmøy DPS får han rammene og ansvaret han treng.27.06.2018 11:27:32
Smittetesting av gravidehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/smittetesting-av-gravideSmittetesting av gravideHelsedirektoratet anbefaler gravide å la seg teste for hepatitt B tidlig i svangerskapet. Rutinemessig screening for rubella IgG av alle gravide er ikke lenger anbefalt.26.06.2018 13:35:39
SESAM gratulerer Guido Alves med tittelen «Årets forsker» på SUS 2018https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-guido-alves-med-tittelen-arets-forsker-pa-sus-2018SESAM gratulerer Guido Alves med tittelen «Årets forsker» på SUS 2018Fredag 15. juni delte Stavanger universitetssjukehus ut prisene «Årets forsker» og «Årets publikasjon». 25.06.2018 06:23:20
Fremdeles utbrudd av VREhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fremdeles-utbrudd-av-vreFremdeles utbrudd av VREStavanger universitetssjukehus (SUS) har fremdeles et utbrudd av vancomycinresistente enterokokker (VRE).21.06.2018 13:51:22
Endrede anbefalinger for cervix-screeninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endrede-anbefalinger-for-cervix-screeningEndrede anbefalinger for cervix-screeningEn gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene som angir hvordan prøver fra cervix skal følges opp. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.21.06.2018 13:14:29
Vitamin D: Ny kode fra Direktoratet for e-helsehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/vitamin-d-ny-kode-fra-direktoratet-for-e-helseVitamin D: Ny kode fra Direktoratet for e-helseVed årsskiftet innførte Helsedirektoratet et nytt gjeldende kodeverk som skal benyttes ved rapportering av analysesvar. Koden for Vitamin D er endret i nytt brev av 25.05.18 fra Direktoratet for e-helse, og tidligere kode NPU09105 må utgå.21.06.2018 12:41:55
Årets forskningspriser: Her er vinnernehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/arets-forskningspriser-her-er-vinnerneÅrets forskningspriser: Her er vinnerneGuido Alves tildeles forskningsprisen, mens Bjørn Barstad får prisen for årets publikasjon. 18.06.2018 06:11:41
Forskningspris til Guido Alveshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/forskningspris-til-guido-alvesForskningspris til Guido AlvesLeder ved NKB, Guido Alves, er vinner av årets forskningspris ved Stavanger universitetssjukehus.15.06.2018 12:48:31
De er der når du skal redde livhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/de-er-der-nar-du-skal-redde-livDe er der når du skal redde livPlutselig hjertestans rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Hjerneslag rammer enda flere. De er avhengig av din hjelp når det skjer - og at menneskestemmen på den andre enden av telefonrøret hos 113 gir god veiledning.13.06.2018 11:22:17
Samling i Nettverk for Parkinsons sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/samling-i-nettverk-for-parkinsons-sykdomSamling i Nettverk for Parkinsons sykdomHvordan fungerer tjenestene til pasienter med Parkinsons sykdom rundt i landet? Det var tema for på årets nettverksmøte for Parkinsons sykdom på Gardermoen 6. juni.11.06.2018 10:20:49
Syklister med hjerte for forskninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/syklister-med-hjerte-for-forskningSyklister med hjerte for forskningUltralyd av hjertet, måling av oksygenopptak, melkesyre-tester og blodprøver. Det har vært opptakten til over 60 deltakere i årets Nordsjøritt. 08.06.2018 10:50:38
Angående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyrhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/angaende-tidligere-leveranseproblemer-av-abbott-multi-collect-provetakningsutstyrAngående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyrLeverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakningsutstyret til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.05.06.2018 11:54:15
Kruse Smith Entreprenør AS bygger parkeringsanlegg for ansattehttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/kruse-smith-entreprenor-as-bygger-parkeringsanlegg-for-ansatteKruse Smith Entreprenør AS bygger parkeringsanlegg for ansatteSUS2023 har valgt Kruse Smith Entreprenør AS som leverandør av parkeringshus for ansatte på Ullandhaug. Estimatverdien på kontrakten er på 95 millioner kroner.04.06.2018 22:00:00
Gladmat og SESAM samarbeider om de eldrehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gladmat-og-sesam-samarbeider-om-de-eldreGladmat og SESAM samarbeider om de eldre– Det er viktig for oss å vise at festivalen er for alle, sier den ferske Gladmat-sjefen, Maren Skjelde.04.06.2018 12:02:07
Disputas: Ryggtrening for helikopterpiloterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-ryggtrening-for-helikopterpiloterDisputas: Ryggtrening for helikopterpiloterKnut Andersen forsvarer 8. juni sin doktorgrad i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger. Han har i sin avhandling «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots» undersøkt hvordan kommersielle h...04.06.2018 08:16:56

Nyheter