Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Epilepsipasienter får tilbud om videokonsultasjonhttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/epilepsipasienter-far-tilbud-om-videokonsultasjonEpilepsipasienter får tilbud om videokonsultasjonFlere pasienter ved nevrologisk poliklinikk ved Stavanger universitetssjukehus slipper nå å komme til sykehuset for konsultasjon. De kan sitte hjemme eller på jobb, og snakke med behandleren sin på video. 14.12.2018 10:02:59
«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/gjor-kloke-valg-utvidet-luftveispakke-pcr-bor-forbeholdes-utvalgte-pasienter«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienterAvdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampan...13.12.2018 13:59:16
PKO markerte 20 år med optimistisk jubileumsseminarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pko-markerte-20-ar-med-optimistisk-jubileumsseminarPKO markerte 20 år med optimistisk jubileumsseminarDen historiske bakgrunnen, den nåværende aktiviteten og framtidens muligheter var overskriftene da PKO (Praksiskonsulentordningen) markerte 20 års virke mellom fastlegene og sykehuset. Det ble et seminar preget av at mye er gjort, men det g...12.12.2018 13:31:08
Endringer i ledergruppen til SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/endringer-i-ledergruppen-til-susEndringer i ledergruppen til SUSNy økonomi- og finansdirektør og kommunikasjons- og stabssjef.12.12.2018 13:24:52
Slik skal vi styrke barselomsorgenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/slik-skal-vi-styrke-barselomsorgenSlik skal vi styrke barselomsorgenSiden 2017 har Stavanger universitetssjukehus (SUS) i tett samarbeid med kommunene jobbet med en ny plan for å sikre et bedre og mer helhetlig barseltilbud i Sør-Rogaland. Kvinner skal ha en reell valgmulighet til å reise hjem tidligere ett...11.12.2018 11:03:05
Sverre Nesvåg: Foredrag på ARAs fagdag 7. desemberhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/sverre-nesvag-foredrag-pa-aras-fagdag-7-desemberSverre Nesvåg: Foredrag på ARAs fagdag 7. desember Tema for foredraget er «timing» i rusbehandling. Med utgangspunkt i KORFORs forskning ser Nesvåg på hvordan behandlingsforløp kan tilpasses individuelt med bakgrunn i ny kunnskap. Hva skjer i et endringsforløp og hvilke behov må møtes til...11.12.2018 09:22:44
Ny prosjektkoordinator i WiseAgehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/ny-prosjektkoordinator-i-wiseageNy prosjektkoordinator i WiseAge11.12.2018 07:41:16
145 medarbeidere hyllet for lang og tro tjenestehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/145-medarbeidere-hyllet-for-lang-og-tro-tjeneste145 medarbeidere hyllet for lang og tro tjenesteMandag fikk trofaste medarbeidere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) velfortjente erkjentlighetsgaver.10.12.2018 13:47:10
Faber Bygg AS skal bygge fasadene på SUS2023https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/faber-bygg-as-skal-bygge-fasadene-pa-sus2023Faber Bygg AS skal bygge fasadene på SUS2023Faber Bygg har vunnet kontrakten om å bygge fasader på det nye sykehuset til en verdi på ca 456 millioner kroner. Dette er den største kontrakten som hittil er tildelt for byggingen av nytt sykehus i Stavanger.07.12.2018 12:48:04
Ny norsk oversiktsartikkel om doparesponsive dystonierhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/ny-norsk-oversiktsartikkel-om-doparesponsive-dystonierNy norsk oversiktsartikkel om doparesponsive dystonierForfatterne håper artikkelen bidrar til økt kunnskap og diagnostisering av flere pasienter.05.12.2018 06:59:45
Rask gjenoppliving av nyfødtehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rask-gjenoppliving-av-nyfodteRask gjenoppliving av nyfødteJørgen Erland Linde disputerte til doktorgrad i nyfødtmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger, fredag 23. november. Han har forsket på gjenoppliving av nyfødte som ikke puster ved fødselen. 03.12.2018 23:00:00
Ny artikkel fra KORFOR: Kognitiv svekkelse hos unge voksne med blandingsbruk målt med MoCA eller BRIEF-A – hvordan påvirkes testene av psykiatriske symptomer? Egon Hagen med flere.https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korfor/ny-artikkel-fra-korfor-kognitiv-svekkelse-hos-unge-voksne-med-blandingsbruk-malt-med-moca-eller-brief-a-hvordan-pavirkes-testene-av-psykiatriske-symptomer-egon-hagen-med-flereNy artikkel fra KORFOR: Kognitiv svekkelse hos unge voksne med blandingsbruk målt med MoCA eller BRIEF-A – hvordan påvirkes testene av psykiatriske symptomer? Egon Hagen med flere.Studien viste at MoCA er sensitiv for kognitiv svekkelse uavhengig av psykisk belastning( målt med SCL-90-R), mens BRIEF-A Global Executive Composite er sterkt assosiert med psykiatriske symptomer. Dette peker på behovet for å tolke BRIEF-A...03.12.2018 09:21:29
Fag og ledernettverksmøte på Haraldsplass diakonale sykehushttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/fag-og-ledernettverksmote-pa-haraldsplass-diakonale-sykehusFag og ledernettverksmøte på Haraldsplass diakonale sykehus25. oktober 2018 ble det årlige fag og ledernettverksmøtet innen geriatri og alderspsykiatri avholdt03.12.2018 09:21:13
Hvem skal jobbe hvor på det nye sykehuset?https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hvem-skal-jobbe-hvor-pa-det-nye-sykehusetHvem skal jobbe hvor på det nye sykehuset?Over 70 ledere, tillitsvalgte og verneombud fra 25 fag jobber nå frem forslag til hvor sengepostene skal plasseres i det nye sykehuset, SUS2023. 30.11.2018 13:40:05
Slipper å reise til sykehuset for kontrollhttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/slipper-a-reise-til-sykehuset-for-kontrollSlipper å reise til sykehuset for kontrollMenn som har sex med menn, og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv, kan få forebyggende medisin. Det innebærer også jevnlige kontroller på sykehus. Nå kan de sitte på jobb eller hjemme under oppfølgingstimen. 29.11.2018 08:16:28
6E er årets slagenhet 2017https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/6e-er-arets-slagenhet-20176E er årets slagenhet 2017Akutt og subakutt slagpost 6E utreder og behandler pasienter med hjerneslag. Nå har de vunnet den gjeve tittelen «Årets slagenhet 2017».27.11.2018 07:59:07
Disputas: Gjenoppliving av nyfødtehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-gjenoppliving-av-nyfodteDisputas: Gjenoppliving av nyfødteJørgen Erland Linde disputerer fredag 23. november 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Normal heart rate transition after birth and heart rate responses and newborn outcome after resuscitation.» 23.11.2018 08:02:56
Minneeskene hjelper når det verste skjerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/minneeskene-hjelper-nar-det-verste-skjerMinneeskene hjelper når det verste skjerDe beskriver det som et altoppslukende svart hull. Når du mister et barn helt uventet, blir minnene som er igjen veldig viktige. Derfor har landsforeningen uventet barnedød i Rogaland laget minneesker til dem som opplever å miste barnet sitt.22.11.2018 11:05:28
SUS2023 er verdens beste digitale byggeprosjekthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus2023-er-verdens-beste-digitale-byggeprosjektSUS2023 er verdens beste digitale byggeprosjektI arbeidet med Stavanger universitetssjukehus (SUS2023) har COWI og Nordics prosjekteringsgruppe knekt koden en hel byggenæring har jaktet på. I kveld ble prosjektet kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt.13.11.2018 19:41:17
Kontrastfylt møte med nytt livhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kontrastfylt-mote-med-nytt-livKontrastfylt møte med nytt livEn fødsel er en tid for glede over det nye livet. Men når barnet blir født for tidlig på grunn av svangerskapsforgiftning, er opplevelsen fylt av kontraster. 12.11.2018 09:23:33
Arbeidsprosesser i nytt sykehus: Endringene starter nåhttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/arbeidsprosesser-i-nytt-sykehus-endringene-starter-naArbeidsprosesser i nytt sykehus: Endringene starter nåGjennom observasjon av egne arbeidsprosesser finner medarbeidere allerede nå områder hvor man kan sette i gang forbedring.  11.11.2018 23:00:00
Dialysen markerer og forteller om 50 års virke på SUShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/dialyseavdelingen/dialysen-markerer-og-forteller-om-50-ars-virke-pa-susDialysen markerer og forteller om 50 års virke på SUSI 1968 ble Sigrund Skjeggestad sendt til Rikshospitalet i Oslo for å lære dialyse-behandling. Den unge sykepleieren kom fra sykehusets nye intensiv-avdeling som var opprettet i januar samme år. Her hadde hun ansvaret for pasienter med nyres...09.11.2018 12:14:46
Digital teknologi gir økt frihet for tuberkulosepasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/digital-teknologi-gir-okt-frihet-for-tuberkulosepasienterDigital teknologi gir økt frihet for tuberkulosepasienterPersoner med tuberkulose i Norge må gjennom et krevende behandlingsforløp. Med god oppfølging og moderne teknologi blir hverdagen litt enklere.  09.11.2018 09:11:30
Avdelingen har vært meget Intensiv i 50 århttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/avdelingen-har-vert-meget-intensiv-i-50-arAvdelingen har vært meget Intensiv i 50 årI flere uker har et lite barn ligget i respirator. 3 kg var vekten ved ankomst intensiven - akkurat grensen for når et barn blir behandlet her -24 timer i døgnet - 7 dager i uken. Slik er overvåkingen og oppfølgingen av denne unge, sårbare...08.11.2018 12:52:28
90% seminar på SESAMhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/90-seminar-pa-sesam90% seminar på SESAM20. august 2018 avholdt SESAM 90% seminar for PhD-stipendiat Martha Therese Gjestsen (SESAM/UiS). 07.11.2018 06:26:04
Schizofrenidagene 2018: – Trenger en mer sosialt orientert helsetjenestehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/schizofrenidagene-2018-trenger-en-mer-sosialt-orientert-helsetjenesteSchizofrenidagene 2018: – Trenger en mer sosialt orientert helsetjeneste"Flokken" er temaet i år på Nordens største tverrfaglige psykiatrikonferanse, Schizofrenidagene. 05.11.2018 14:47:08
Derfor er sløyfen blå i novemberhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/derfor-er-sloyfen-bla-i-novemberDerfor er sløyfen blå i novemberProstatakreft er den største kreftformen i Norge. Likevel mangler gode nok verktøy som kan skille den milde kreften fra den aggressive. I november markeres Blå sløyfe-aksjonen både på Vardesenteret og i resten av landet.  31.10.2018 13:56:04
SESAM gratulerer Ellen Svendsbø med doktorgradenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-ellen-svendsbo-med-doktorgradenSESAM gratulerer Ellen Svendsbø med doktorgraden15. oktober 2018 disputerte Ellen Svendsbø ved Karolinska Institutet i Stockholm31.10.2018 13:28:08
Anlaug Vatne hedret med årets Forbedringsprishttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/anlaug-vatne-hedret-med-arets-forbedringsprisAnlaug Vatne hedret med årets ForbedringsprisOverlege Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) får årets Forbedringspris i helse- og omsorgstjenesten for innsatsen med å redusere unødvendig bruk av antibiotika til nyfødte barn. 31.10.2018 09:28:49
Avklaringsmottaket gir pasientene raskere hjelphttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/avklaringsmottaket-gir-pasientene-raskere-hjelpAvklaringsmottaket gir pasientene raskere hjelpPasienter med lav hastegrad, såkalte grønne eller gule pasienter, har på travle dager måttet vente lenge på hjelp tidligere. Nå får de rask og god behandling i det nye avklaringsmottaket på akutten ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 30.10.2018 16:31:49
Endring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøvehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-i-elektronisk-rekvirert-tjeneste-cervix-veskebasert-proveEndring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøveFra 1.11.2018 blir krav om utfylling av klinisk opplysning erstattet med krav om å velge «årsak til cervixprøve».26.10.2018 06:25:18
Etablerer bachelorstudium i paramedisin ved UiShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenesten/etablerer-bachelorstudium-i-paramedisin-ved-uisEtablerer bachelorstudium i paramedisin ved UiS18.oktober vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) å etablere et nytt bachelorstudium innen paramedisin. UiS er dermed det femte universitetet i Norge som tilbyr denne utdanningen, og det eneste lærestedet på Vestlandet.25.10.2018 09:57:49
Stor prestisje og høy status i internasjonal pris som Jan Olav deler med alle flinke medarbeidere i psykiatrienhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/stor-prestisje-og-hoy-status-i-internasjonal-pris-som-jan-olav-deler-med-alle-flinke-medarbeidere-i-psykiatrienStor prestisje og høy status i internasjonal pris som Jan Olav deler med alle flinke medarbeidere i psykiatrienOverskriften til denne saken kunne vært omtrent slik: SUS er et forbilde, nasjonalt og internasjonalt, i tidlig-behandling av unge pasienter med psykoser! Men forskningssjefen er kledelig beskjeden. Jan Olav Johannessen peker i stedet på "d...22.10.2018 11:15:05
Papirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøverhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/papirrekvisisjoner-til-mikrobiologiske-proverPapirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøverNye versjoner av papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi inneholder større endringer.22.10.2018 10:50:30
Pasient og behandler møtes på skjermenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/pasient-og-behandler-motes-pa-skjermenPasient og behandler møtes på skjermenVed Stavanger universitetssjukehus tilbys nå en gruppe pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) oppfølging via videokonsultasjon. 22.10.2018 09:52:14
Grønt lys for jordmorutdanning i Stavanger https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gront-lys-for-jordmorutdanning-i-stavanger-Grønt lys for jordmorutdanning i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) vedtok i dag, 18. oktober, masterutdanning i jordmorfag. Det er en gledelig nyhet for regionen og sykehuset. 18.10.2018 13:01:42
El-bil, VR-briller, IPad og lekerom hjelper barn før operasjonhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/el-bil-vr-briller-ipad-og-lekerom-hjelper-barn-for-operasjonEl-bil, VR-briller, IPad og lekerom hjelper barn før operasjonAnestesiavdelingen på Stavanger universitetssjukehus (SUS) har gjort en solid jobb for at barn får en best mulig opplevelse hos dem. Elbil, VR-briller, Ipad, lekerom og gode samtaler i en egen barnekrok er noe av hemmeligheten.16.10.2018 07:44:07
Sånn markeres hjertestarterdagen på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sann-markeres-hjertestarterdagen-pa-susSånn markeres hjertestarterdagen på SUSDen internasjonale hjertestarterdagen går av stabelen 16. oktober. I fjor var det rundt 600 SUS-medarbeidere, pasienter og pårørende som prøvde seg på grunnleggende hjerte-lunge-redning (HLR) i løpet av dagen. Får vi til enda flere i år? 11.10.2018 14:39:14
Posterpris til SESAM-stipendiat på forskningens daghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/posterpris-til-sesam-stipendiat-pa-forskningens-dagPosterpris til SESAM-stipendiat på forskningens dagForskningens dag - fra praksis til forskning ble arrangert 26. september i Klinikk psykisk helsevern. PhD-stipendiat ved SESAM Jon Arild Aakre mottok prisen for beste poster. 11.10.2018 05:59:06
rus.no: Tid og timing er avgjørendehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/rusno-tid-og-timing-er-avgjorenderus.no: Tid og timing er avgjørendeThomas Svendsen og forskerkollegene bak den omfattende Stayer-studien ved KORFOR i Stavanger er særlig opptatt av to ting: Å oppnå langsiktig rusfrihet krever vanligvis innsats over lang tid. Og timing av riktig hjelp er helt avgjørende i oppfølgingen. 11.10.2018 05:36:57
rop.no: Hva påvirker legers mestringsfølelsehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ropno-hva-pavirker-legers-mestringsfolelserop.no: Hva påvirker legers mestringsfølelseI sitt doktorgradsarbeid undersøker Anna Belfrage hvilke faktorer som er viktige for legers mestringsfølelse. 11.10.2018 05:34:45
Ny artikkel fra Inger Eide Robertsonhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-fra-inger-eide-robertsonNy artikkel fra Inger Eide Robertson Overgangen fra et liv i rus til en rusfri livsstil er utfordrende. En skal finne sin rolle i omgivelser som har andre regler for oppførsel og aktiviteter enn det en kjenner og mestrer. Ut fra et sosiologisk perspektiv ser Robertson på hvo...04.10.2018 10:23:37
Hva påvirker legers mestringsfølelse? Ny artikkel fra Anna Belfrage https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/hva-pavirker-legers-mestringsfolelse-ny-artikkel-fra-anna-belfrage-Hva påvirker legers mestringsfølelse? Ny artikkel fra Anna Belfrage I sitt doktorgradsarbeid undersøker Anna Belfrage hvilke faktorer som er viktige for legers mestringsfølelse. Les intervjuet og finn lenker til artiklene på rop.no 04.10.2018 10:23:22
HbA1c endrer benevninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hba1c-endrer-benevningHbA1c endrer benevningFra 30. september endres benevning fra % til mmol/mol.01.10.2018 09:16:45
NKB på Forskningstorgethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/nkb-pa-forskningstorgetNKB på ForskningstorgetNKB deltok med stand på Forskningstorget under Forskningsdagene. Mange interresserte barn og voksne fikk blandt annet se en hjernecelle og testet sansene sine.28.09.2018 12:38:22
Rosa sløyfe-måned: En av tre kvinner faller ut av arbeidslivet etter brystkrefthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rosa-sloyfe-maned-en-av-tre-kvinner-faller-ut-av-arbeidslivet-etter-brystkreftRosa sløyfe-måned: En av tre kvinner faller ut av arbeidslivet etter brystkreft3400 kvinner får brystkreft hvert år i Norge. Heldigvis overlever de fleste. Årets Rosa sløyfe-aksjon handler om senskadene for denne gruppen - og om konsekvensene de får for arbeidsliv og seksualitet. 28.09.2018 07:58:06
WiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i Stavangerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/wiseage-brukerrad-besokte-helsehuset-i-stavangerWiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i StavangerWiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i Stavanger26.09.2018 11:20:32
Kommuner i hele landet får opplæring i å drive Demensskolenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/kommuner-i-hele-landet-far-opplering-i-a-drive-demensskolenKommuner i hele landet får opplæring i å drive DemensskolenEtter føringer i Demensplan 2020 og tilskudd fra Helsedirektoratets satsing Tidlig systematisk oppfølging av personer med demens har nå over 20 kommuner fra hele Norge deltatt på Demensskolens kurslederkurs 26.09.2018 11:19:25
Si ja til organdonasjon på helsenorge.nohttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/si-ja-til-organdonasjon-pa-helsenorgenoSi ja til organdonasjon på helsenorge.noTall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...21.09.2018 15:48:25
Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/simulering-og-kunstig-intelligens-skal-gi-betre-113Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.21.09.2018 06:14:08

Nyheter