Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Utlysning av Linda Buettners praksispris 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/utlysning-av-linda-buettners-praksispris-2017Utlysning av Linda Buettners praksispris 2017Førsteprisen er på kr. 10.000 og vil bli delt ut på SESAM- konferansen 8. og 9. juni 2017. 24.02.2017 12:29:36
Nettverksmøte vedrørende yngre personer med demens og dagtilbud for personer med demenshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/nettverksmote-vedrorende-yngre-personer-med-demens-og-dagtilbud-for-personer-med-demensNettverksmøte vedrørende yngre personer med demens og dagtilbud for personer med demensFørste felles nettverksmøte for ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med personer med demens under 65 år og/eller dagtilbud for personer med demens ble holdt 25. januar 2017 på SESAM. 24.02.2017 12:29:35
Den store givergledenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/den-store-givergledenDen store givergledenNoen mennesker gjør en ekstraordinær innsats for mennesker i en vanskelig livssituasjon. For Line Pedersen er det barn som «treffer en nerve». I fjor overleverte hun derfor gaver for 100 000 kroner til barneavdelingen. Nå vil hun gjøre det igjen.21.02.2017 23:00:00
SESAM gratulerer Reidun Sandvik og SEFAS med doktorgraden!https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-reidun-sandvik-og-sefas-med-doktorgradenSESAM gratulerer Reidun Sandvik og SEFAS med doktorgraden!12. januar 2017 forsvarte Reidun Sandvik avhandlingen “Behandling av smerte og belastende symptomer hos sykehjemspasienter ”, og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Uni...20.02.2017 16:04:23
SESAM gratulerer Tormod Fladby med demensforskningsprisenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-tormod-fladby-med-demensforskningsprisenSESAM gratulerer Tormod Fladby med demensforskningsprisenÅrets mottaker av Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demensforskningspris er Tormod Fladby, professor i nevrologi, overlege og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus. 15.02.2017 17:27:42
To nye artikler fra Stayer-studien er publisert med Egon Hagen som hovedforfatter.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/to-nye-artikler-fra-stayer-studien-er-publisert-med-egon-hagen-som-hovedforfatterTo nye artikler fra Stayer-studien er publisert med Egon Hagen som hovedforfatter.15.02.2017 17:27:25
Ernæringsseminar: – Vær mer oppmerksom på vekttap hos kreftpasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/erneringsseminar-ver-mer-oppmerksom-pa-vekttap-hos-kreftpasienterErnæringsseminar: – Vær mer oppmerksom på vekttap hos kreftpasienterHelsepersonell ble oppfordret om å se mer på kreftpasienters vektutvikling under ernæringsseminaret på Stavanger universitetssjukehus (SUS). 14.02.2017 23:00:00
Hederspris til Leif Moen under seremoni for fagarbeiderehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hederspris-til-leif-moen-under-seremoni-for-fagarbeidereHederspris til Leif Moen under seremoni for fagarbeidereStor kveld for Stavanger universitetssjukehus (SUS) og våre nye fagarbeidere torsdag, da Leif Moen ble hedret og 55 fagarbeidere, som har bestått fagprøven ved SUS i 2016, fikk fagbrevene sine. 09.02.2017 23:00:00
Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/informasjon-i-forbindelse-med-utfylling-av-rekvisisjon-og-merking-av-proveglass-til-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinInformasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin09.02.2017 13:42:25
Her er den nye lederen av RAKOShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/her-er-den-nye-lederen-av-rakosHer er den nye lederen av RAKOS1. februar startet Thomas Lindner som ny medisinsk leder for det regionale akuttmedisinske kompetansesenteret i Helse Vest (RAKOS).06.02.2017 23:00:00
Postoperativ pasientoverflytting: Telefonrapporttiden er overhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/postoperativ-pasientoverflytting-telefonrapporttiden-er-overPostoperativ pasientoverflytting: Telefonrapporttiden er overI mange år har sykepleierapporter blitt dokumentert for hånd på papir, og gitt i kombinasjon med muntlige rapporter over telefon, når pasienter skal flyttes mellom postoperative avdelinger til sengeposter. Den tid er over. 06.02.2017 23:00:00
SESAM konferansen 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-konferansen-2017SESAM konferansen 2017Vår årlige regionale konferanse i eldremedisin arrangeres 8. og 9. juni 2017 i Stavanger Forum.03.02.2017 11:48:43
Stener Kvinnsland tilbake som styreleiarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger/stener-kvinnsland-tilbake-som-styreleiarStener Kvinnsland tilbake som styreleiarFrå onsdag 1. februar er Stener Kvinnsland tilbake på plass som styreleiar i Helse Stavanger.01.02.2017 13:35:14
Stener Kvinnsland tilbake som styreleder i Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger/stener-kvinnsland-tilbake-som-styreleder-i-helse-stavangerStener Kvinnsland tilbake som styreleder i Helse StavangerPå grunn av sykdom trekker styreleder for Helse Stavanger HF, Stener Kvinnsland, seg ut av styret med umiddelbar virkning.31.01.2017 23:00:00
Drapet på Røyneberghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/drapet-pa-roynebergDrapet på RøynebergEn mann i 50-årene ble funnet skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune, søndag 29. januar. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå. 30.01.2017 23:00:00
KULE: Kirurgiske poster er i gang med Meonahttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kule-kirurgiske-poster-er-i-gang-med-meonaKULE: Kirurgiske poster er i gang med MeonaKirurgiske poster på SUS er endelig i gang med Meona sitt system for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering.29.01.2017 23:00:00
SESAM i media 2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-i-media-2016SESAM i media 2016SESAM deltar i den offentlige debatten og vår aktivitet genererte i 2016 en rekke avisoppslag, reportasjer på nett, innslag på TV og i radio.26.01.2017 12:20:17
KORFORs årsrapport 2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/korfors-arsrapport-2016KORFORs årsrapport 2016Det blir neppe en bestselger, men her er mye spennende for den som er opptatt av forskning på rusfeltet. Les og bedøm selv: https://forskningsprosjekter.ihelse.net/rapporter/senter/index/1592/c983ce6e 26.01.2017 12:19:45
Finansministeren hadde bare godt å si om Engelsvollhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/finansministeren-hadde-bare-godt-a-si-om-engelsvollFinansministeren hadde bare godt å si om Engelsvoll– Oppsummert? Det er enkelt. Pengene og innsatsen som er lagt ned her på Engelsvoll er meget vel anvendt. Det er blitt så flott, og jeg er også svært glad for at det treffer akkurat denne pasientgruppen, sier en smilende opplagt finansminis...23.01.2017 23:00:00
Gode råd til pasienter og pårørendehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gode-rad-til-pasienter-og-parorendeGode råd til pasienter og pårørendeHender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?22.01.2017 23:00:00
Anestesisykepleiere med den første nasjonale fagprosedyren fra SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/anestesisykepleiere-med-den-forste-nasjonale-fagprosedyren-fra-susAnestesisykepleiere med den første nasjonale fagprosedyren fra SUSGuri Bratland og Anita Klette har laget den aller første fagprosedyren på Helsebiblioteket fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).20.01.2017 09:56:45
Sånn vil du merke Alle møter i 2017https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sann-vil-du-merke-alle-moter-i-2017Sånn vil du merke Alle møter i 2017Selvbooking av timer på nett, nye innsjekk- og betalingsløsninger for pasienter og innføring av nye retningslinjer for poliklinikkene. Det er mye spennende som skjer på Stavanger universitetssjukehus (SUS) i forbindelse med Alle møter i 2017.17.01.2017 23:00:00
Avdeling for medisinsk biokjemi er akkrediterthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-er-akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi er akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 201717.01.2017 11:14:10
Nye sus.no: Fastlege anbefaler sykehusenes nettsiderhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-susno-fastlege-anbefaler-sykehusenes-nettsiderNye sus.no: Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth. 16.01.2017 23:00:00
– Bruk nettsidene til å forberede deghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-bruk-nettsidene-til-a-forberede-deg– Bruk nettsidene til å forberede deg– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.16.01.2017 07:50:15
Temahefte BrukerPlan 2015https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/temahefte-brukerplan-2015Temahefte BrukerPlan 201512.01.2017 12:45:33
Nyttig dom over nye nettsiderhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nyttig-dom-over-nye-nettsiderNyttig dom over nye nettsider«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.11.01.2017 07:11:07
Vårens kursplan er nå lagt uthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/varens-kursplan-er-na-lagt-utVårens kursplan er nå lagt utSESAM arrangerer 12 seminar/kurs i løpet av våren 2017. Disse holdes i februar, mars, april og mai.10.01.2017 12:59:05
Pasientens helsetjeneste på netthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pasientens-helsetjeneste-pa-nettPasientens helsetjeneste på nettDa de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli. 09.01.2017 07:05:07
Eldar Søreide er ansatt som ny fagdirektørhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/eldar-soreide-er-ansatt-som-ny-fagdirektorEldar Søreide er ansatt som ny fagdirektørEldar Søreide blir Helse Stavangers nye fagdirektør. Søreide overtar etter Sverre Uhlving, som blir pensjonist i løpet av vinteren - og vil bruke tiden framover sammen med Uhlving for å få oversikt og innsyn i de oppgavene og ansvaret som nå blir hans.04.01.2017 23:00:00
Her er våre mest leste saker i 2016https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/her-er-vare-mest-leste-saker-i-2016Her er våre mest leste saker i 2016Hvor var du da Bent Høie bestemte hvor det nye sykehuset vårt skal ligge? Og har du kanskje sett bruk-antibiotika-riktig-videoen fra SUS eller bildene av de innlagte barna som ble tatt med ut på eventyr? 2016 er proppfull av vakre, morsomme...29.12.2016 23:00:00
Forskningssymposium: Som en fin skoledag i faget forskninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/forskningssymposium-som-en-fin-skoledag-i-faget-forskningForskningssymposium: Som en fin skoledag i faget forskningDet ble akkurat som Stein Tore ville ha det - avslutningssymposiumet for den avgående forskningsdirektøren på SUS - fikk oss til å føle at vi satt på skolebenken igjen og faget var forskning i videste forstand: Om organisering, om bygging o...28.12.2016 23:00:00
Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/yersinia-enterocolitica-antistoffpavisning-utfores-ikke-etter-1-januar-2017Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017Analysen legges ned på grunn av liten nytte av testen.22.12.2016 14:32:53
Åpen linje-prosjektet: Over 20 prosent flere som ringer inn til sykehuset, får svarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/apen-linje-prosjektet-over-20-prosent-flere-som-ringer-inn-til-sykehuset-far-svarÅpen linje-prosjektet: Over 20 prosent flere som ringer inn til sykehuset, får svarEtter at Kundesenteret tar telefonene som kommer inn til ni poliklinikker ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), har svarprosenten økt fra 72 til 94,5 prosent. 20.12.2016 11:11:41
Anbefalinger til kommunenes rustjenesterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne/anbefalinger-til-kommunenes-rustjenesterAnbefalinger til kommunenes rustjenesterHva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger. 20.12.2016 06:45:08
Undersøkelse: Hva mener pasientene?https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/undersokelse-hva-mener-pasienteneUndersøkelse: Hva mener pasientene?På diagnostisk senter får pasientene si akkurat hva de mener om avdelingen og medarbeiderne som jobber der. Nå er resultatene fra første brukerundersøkelse klar. 18.12.2016 23:00:00
Pasienter i storkommunene må legge ut for reisene sine selvhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/pasienter-i-storkommunene-ma-legge-ut-for-reisene-sine-selvPasienter i storkommunene må legge ut for reisene sine selvFra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Hjelmeland og Kvitsøy. Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut fo...14.12.2016 11:51:10
Nyttig med fag- og strategidag innan eldremedisin, Helse Førde!https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/nyttig-med-fag-og-strategidag-innan-eldremedisin-helse-fordeNyttig med fag- og strategidag innan eldremedisin, Helse Førde!SESAM, ved lokal ressursperson i Helse Førde, arrangerte fag-og strategidag ved Førde sentralsjukehus 18. november 2016. 14.12.2016 08:37:37
Engelsvoll er blitt «så fint» - se bildenehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/engelsvoll-er-blitt-sa-fint-se-bildeneEngelsvoll er blitt «så fint» - se bildene– Jeg er svært glad for at vi fikk disse ekstra vedlikeholdsmidlene og kunne sikre at pasientene ved Engelsvoll nå får behandling i oppdaterte og flotte omgivelser, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.13.12.2016 23:00:00
Disputas: Disputerer om fall ved Parkinsons sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/disputas-disputerer-om-fall-ved-parkinsons-sykdomDisputas: Disputerer om fall ved Parkinsons sykdomYlva Hivand Hiorth disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger 20. desember med avhandlingen «Fall ved Parkinsons sykdom».12.12.2016 23:00:00
SESAM var godt representert på Demensdagene i Oslo 6. og 7. desemberhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-var-godt-representert-pa-demensdagene-i-oslo-6-og-7-desemberSESAM var godt representert på Demensdagene i Oslo 6. og 7. desemberÅrets Demensdager var de tjuende i rekken, og over 900 påmeldte var samlet til erfaringsutveksling og faglig påfyll over to dager. 09.12.2016 11:33:24
Disputas: Ny kunnskap om hodepine ved autoimmun sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/disputas-ny-kunnskap-om-hodepine-ved-autoimmun-sykdomDisputas: Ny kunnskap om hodepine ved autoimmun sykdomAnne Bolette Tjensvoll disputerer fredag 9. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Headache in systemic lupus erythematosus and Sjögren`s syndrome».06.12.2016 06:30:54
Blåbærfest på SESAM-faglunsjhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/blaberfest-pa-sesam-faglunsjBlåbærfest på SESAM-faglunsjEn stor kake med blåbær ble midtpunktet da SESAM feiret tildelingen av 9 millioner kroner for å forske på effekten av Medox. 01.12.2016 12:41:36
SESAM på Stortingethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-pa-stortingetSESAM på Stortinget«Demens er en av våre største helseutfordringer. Det gjelder en stor pasientgruppe som ingen går i fakkeltog for» sier Olaug Bollestad, Stortingsrepresentant for KrF. 01.12.2016 07:09:36
Klart for elektroniske rekvirering av patologiprøver til SUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/klart-for-elektroniske-rekvirering-av-patologiprover-til-susKlart for elektroniske rekvirering av patologiprøver til SUSAvdeling for patologi i Stavanger er nå klar for å motta elektronisk rekvisisjon på histologi- og cytologiprøver.30.11.2016 07:24:08
SESAM gratulerer Ketil Oppedal med doktorgradenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-ketil-oppedal-med-doktorgradenSESAM gratulerer Ketil Oppedal med doktorgradenFor fjerde gang hadde SESAM en PhD kandidat som disputerte. 25.11.2016 11:45:23
Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/tildeling-av-helse-vests-forskingsmidlar-2017Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2017Stavanger universitetssjukehus (SUS) er tildelt fire doktorgradsstipend og fem postdoktorstipend av samarbeidsorganet i Helse Vest. 24.11.2016 23:00:00
Mjaaland hedret som årets onkologhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/mjaaland-hedret-som-arets-onkologMjaaland hedret som årets onkologSeksjonsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, Ingvil Mjaaland, er kåret til årets onkolog. Jobben hennes for strålebehandlingen av brystkreft og LIS-utdanningen blir trukket fram av Norsk onkologisk forening.24.11.2016 14:05:04
Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-midlertidig-ordning-for-rhd-profylakse-til-rhd-negative-i-uke-28Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28Som kjent er rutinene for oppfølging av RhD-negative gravide i svangerskapet endret, med prøvetaking til RHD-genotyping av foster i svangerskapsuke 24 og profylakse i uke 28. Endringen gjelder gravide med 1. prøve i svangerskapet etter 01.09.16. 24.11.2016 07:25:55
Friskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i Stavangerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/friskmelding-av-produksjonsrom-pa-sjukehusapoteket-i-stavangerFriskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i StavangerProduksjonsrommet for intravenøse ernæringsløysingar (TPN) opna for normal produksjon frå 22. november. 23.11.2016 23:00:00

Nyheter

22.02.2017

Den store givergleden

Noen mennesker gjør en ekstraordinær innsats for mennesker i en vanskelig livssituasjon. For Line Pedersen er det barn som «treffer en nerve». I fjor overleverte hun derfor gaver for 100 000 kroner til barneavdelingen. Nå vil hun gjøre det igjen.
15.02.2017

Ernæringsseminar: – Vær mer oppmerksom på vekttap hos kreftpasienter

Helsepersonell ble oppfordret om å se mer på kreftpasienters vektutvikling under ernæringsseminaret på Stavanger universitetssjukehus (SUS).
10.02.2017

Hederspris til Leif Moen under seremoni for fagarbeidere

Stor kveld for Stavanger universitetssjukehus (SUS) og våre nye fagarbeidere torsdag, da Leif Moen ble hedret og 55 fagarbeidere, som har bestått fagprøven ved SUS i 2016, fikk fagbrevene sine.
07.02.2017

Her er den nye lederen av RAKOS

1. februar startet Thomas Lindner som ny medisinsk leder for det regionale akuttmedisinske kompetansesenteret i Helse Vest (RAKOS).
07.02.2017

Postoperativ pasientoverflytting: Telefonrapporttiden er over

I mange år har sykepleierapporter blitt dokumentert for hånd på papir, og gitt i kombinasjon med muntlige rapporter over telefon, når pasienter skal flyttes mellom postoperative avdelinger til sengeposter. Den tid er over.
31.01.2017

Drapet på Røyneberg

En mann i 50-årene ble funnet skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune, søndag 29. januar. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå. 
30.01.2017

KULE: Kirurgiske poster er i gang med Meona

Kirurgiske poster på SUS er endelig i gang med Meona sitt system for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering.
24.01.2017

Finansministeren hadde bare godt å si om Engelsvoll

– Oppsummert? Det er enkelt. Pengene og innsatsen som er lagt ned her på Engelsvoll er meget vel anvendt. Det er blitt så flott, og jeg er også svært glad for at det treffer akkurat denne pasientgruppen, sier en smilende opplagt finansminis...
23.01.2017

Gode råd til pasienter og pårørende

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?
20.01.2017

Anestesisykepleiere med den første nasjonale fagprosedyren fra SUS

Guri Bratland og Anita Klette har laget den aller første fagprosedyren på Helsebiblioteket fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).
18.01.2017

Sånn vil du merke Alle møter i 2017

Selvbooking av timer på nett, nye innsjekk- og betalingsløsninger for pasienter og innføring av nye retningslinjer for poliklinikkene. Det er mye spennende som skjer på Stavanger universitetssjukehus (SUS) i forbindelse med Alle møter i 2017.
17.01.2017

Nye sus.no: Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
16.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
11.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
05.01.2017

Eldar Søreide er ansatt som ny fagdirektør

Eldar Søreide blir Helse Stavangers nye fagdirektør. Søreide overtar etter Sverre Uhlving, som blir pensjonist i løpet av vinteren - og vil bruke tiden framover sammen med Uhlving for å få oversikt og innsyn i de oppgavene og ansvaret som nå blir hans.
30.12.2016

Her er våre mest leste saker i 2016

Hvor var du da Bent Høie bestemte hvor det nye sykehuset vårt skal ligge? Og har du kanskje sett bruk-antibiotika-riktig-videoen fra SUS eller bildene av de innlagte barna som ble tatt med ut på eventyr? 2016 er proppfull av vakre, morsomme...
20.12.2016

Åpen linje-prosjektet: Over 20 prosent flere som ringer inn til sykehuset, får svar

Etter at Kundesenteret tar telefonene som kommer inn til ni poliklinikker ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), har svarprosenten økt fra 72 til 94,5 prosent.
19.12.2016

Undersøkelse: Hva mener pasientene?

På diagnostisk senter får pasientene si akkurat hva de mener om avdelingen og medarbeiderne som jobber der. Nå er resultatene fra første brukerundersøkelse klar.
14.12.2016

Engelsvoll er blitt «så fint» - se bildene

– Jeg er svært glad for at vi fikk disse ekstra vedlikeholdsmidlene og kunne sikre at pasientene ved Engelsvoll nå får behandling i oppdaterte og flotte omgivelser, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.
24.11.2016

Mjaaland hedret som årets onkolog

Seksjonsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, Ingvil Mjaaland, er kåret til årets onkolog. Jobben hennes for strålebehandlingen av brystkreft og LIS-utdanningen blir trukket fram av Norsk onkologisk forening.
24.11.2016

Psykiatri: Skal kvalitetssikre og redusere bruken av tvang

Midler fra Helsedirektoratet har gjort det mulig å starte et nytt prosjekt i spesialavdeling for voksne (SV) - en viktig jobb som skal bidra til å kvalitetssikre og redusere bruken av tvang i psykisk helsevern.
24.11.2016

Friskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i Stavanger

Produksjonsrommet for intravenøse ernæringsløysingar (TPN) opna for normal produksjon frå 22. november.
21.11.2016

Begrenset parkering på SUS Våland i uke 47

På grunn av to planlagte arbeid, et i parkeringshuset og et ved legevakten på SUS Våland, kan du tidvis oppleve begrenset parkeringsmulighet og noe kø på sykehusområdet i uke 47.
17.11.2016

Fotballcup gir 200 000 kr til Vardesenteret

Samarbeid mellom Viking og Lyse om en lokal og sosialt innrettet fotballcup - Fibercupen - samler inn midler som går direkte til Vardesenteret. Årets cup var den tredje på rad og foregår om høsten med lokalt sammensatte lag fra ulike bedrif...
17.11.2016

Snart åpner nytt apotek i Stavanger

Større selvvalg, utvidet tilbud og ny, lys innredning er noe av det som skal være klart til den store åpningen den 1. desember.
09.11.2016

Parkinson: NKB med første register med nasjonal status på SUS

For første gang får Stavanger universitetssjukehus (SUS) et register med nasjonal status. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har fått godkjent og startet et register som skal sikre kvaliteten og behandlingen til f...
08.11.2016

DIPS Arena: Nå innfører vi pakkeforløp kreft

8. november innføres pakkeforløp for kreft i DIPS Arena. Nå blir det betydelig mer effektivt å starte pakkeforløpene - samtidig som det vil gi en bedre oversikt. Det skaper selvfølgelig begeistring blant forløpskoordinatorene.
07.11.2016

Stråleterapien vant fagartikkelpris for tredje gang

Pasientene føler seg tryggere når de vet hva de går til. Det har stråleterapien tatt på alvor - og gir informasjon og omvisning til pasientene før behandling. Nå har dette gruppetilbudet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) vunnet Radio...
04.11.2016

SESAM-suksess: Se video av Michelin-middag på sykehjem

De strålte, spiste kamskjell og drakk fra høye vinglass. Eldre med demens fikk Michelin-middag da Tasta sykehjem markerte starten på et forskningssamarbeid med SESAM.
04.11.2016

Schizofrenidagene 2016: Høydepunktene du må få med deg

Det er Nordens største tverrfaglige psykiatrikonferanse som nå braker løs mandag 7. november.
02.11.2016

SEARCH: Samarbeid for å redde menneskeliv støttes med tre millioner

Et bredt forskersamarbeid for akuttmedisin og helse i regionen er klart på Høyland i Sandnes, der både leger og veterinærer skal jobbe sammen. Universitetsfondet gir 3 millioner kroner til komplett IKT-utstyr til prosjektet.
01.11.2016

OBS-teamet 10 år: Her er landets eldste oppsøkende behandlingsteam

Denne høsten feirer oppsøkende behandlingsteam (OBS-team) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) 10 år. Siden 2006 har de hjulpet mennesker med alvorlig psykiske lidelser og rusproblemer, som faller ut av hjelpeapparatet, inn igjen.
01.11.2016

Pasientsikkerhet: GTT-tallene viser at andel pasientskader er uendret siden 2012

Andel pasientskader er relativt uendret på SUS siden 2012, viser GTT-tallene for 2015.
28.10.2016

Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag, skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
27.10.2016

Disputas: Mønstergjenkjenning med MR

Ketil Oppedal disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen “White Matter Lesions and Pattern Recognition in MRI of Neurodegenerative Dementia”.
12.10.2016

Elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering: De første postene har startet

Det er ingen tegn til høstferie på nyrepost 3B. Tirsdag, 11. oktober, hadde de oppstart av Meona sitt system for elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering, også kjent som KULE.
04.10.2016

CP-dagen 5. oktober: HABU-trening gir glede og mestringsfølelse

De må alle kjempe for det andre fireåringer tar for gitt. Elias, Tilla og Vår har alle cerebral parese (CP) og motoriske vansker, men etter intensiv trening ved barne- og ungdomshabilitering (HABU), Stavanger universitetssjukehus, mestrer d...
04.10.2016

Ombygging på sjukehusapoteket

Den 1.desember åpner Sjukehusapoteket i Stavanger et nytt og større apotekutsalg for pasienter, pårørende, ansatte og andre kunder ved hovedinngangen. Arbeidet med ombygning av lokalene starter allerede onsdag 5.oktober.
30.09.2016

Ordningen for pasientreiser uten rekvisisjon forenkles

1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser uten rekvisisjon.
30.09.2016

ABK-sykepleiere vant posterpris på sykepleierkongress

Gry Ciekals Wallgren og Siv Tove Aunan ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) fikk fortjent heder og ære denne uka da de vant posterpris under Sykepleierkongressen 2016.
29.09.2016

Pasientsikkerhet: Feiret at 4G er nasjonal pilot på ernæring

Lungemedisinsk avdeling 4G ved SUS kommer til å forme tiltakene på underernæring i Norge. De er nemlig nasjonal sykehuspilot på ernæring i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender". Det ble velfortjent feiret i dag!
26.09.2016

Sårkurs stappfullt: Stort behov for kunnskap om sårbehandling

Stadig flere pasienter må behandles for kroniske sår på sykehus i Norge. Men kunnskapen om sårbehandling er mangelfull. Det vil sårsykepleierne ved Stavanger universitetssjukehus gjøre noe med.
21.09.2016

No kan enda fleire sjå journalen sin på nett

I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. – No opnar vi opp for at også pasientar innan rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journalen sin på nett.
09.09.2016

Hjertestans: Slik redder vi liv

Hvert eneste år går det rundt 300 hjertestans-alarmer på sykehuset. Innen tre minutter er stans-teamet på plass for å redde liv. Men jobben starter allerede på avdelingene.
07.09.2016

Portrett: Her er vår nye sykehusprest

Allerede et par uker ut i den nye jobben sykler Helge Hansen hjemover etter arbeidsdagen, og føler seg takknemlig for jobben han har som ny sykehusprest.
31.08.2016

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.
31.08.2016

Stengt produksjonsrom ved Sjukehusapoteket i Stavanger

Sjukehusapoteka Vest har de siste to månedene hatt utfordringer med oppvekst av bakterier i et laboratorium som brukes til produksjon av intravenøse ernæringsløsninger ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Det jobbes målrettet med å identifiser...
26.08.2016

Se bildene fra den store brannøvelsen på SUS

Gode forberedelser og strålende samarbeid gjorde at en av historiens største brannøvelse for somatikken på Stavanger universitetssjukehus (SUS) gikk bra.
21.08.2016

– Oppsøk hjelp og prøv å møte det du er redd for

Mange unge sliter med angst. Få får hjelp. Beskjeden fra eksperten er klar: Snakk med fastlegen din, helsesøsteren på skolen eller andre hvis du strever med angst.
Se flere nyheter()