Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Inger Eide Robertson disputerte 10.februarhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korfor/inger-eide-robertson-disputerte-10februarInger Eide Robertson disputerte 10.februarOnsdag 10. februar disputerte Inger Eide Robertson ved Det helsefaglige fakultet, Universitetet i Stavanger og forsvarte avhandlingen: Inn i det ukjente. En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse.26.02.2021 12:17:59
Fedre, rus og vold - Henning Mohaupt, 01.mars kl. 18-20https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/fedre-rus-og-vold-henning-mohaupt-01mars-kl-18-20Fedre, rus og vold - Henning Mohaupt, 01.mars kl. 18-20  KORFORs Kveldsskole er en serie åpne foredrag for alle som vil vite hva som skjer på rusfeltet. Vi presenterer ny forskning på en enkel og forståelig måte, og håper at brukere, pårørende og ansatte i rusbehandling vil ha nytte av foredragene. 26.02.2021 12:05:05
Delta i vaksinestudie som kan beskytte barn mot alvorlig sykdomhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/delta-i-vaksinestudie-som-kan-beskytte-barn-mot-alvorlig-sykdomDelta i vaksinestudie som kan beskytte barn mot alvorlig sykdomBarne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) søker barn under tre måneder til et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av en ny vaksine mot pneumokokker for spedbarn.26.02.2021 11:50:37
Stikker seg frem til Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/stikker-seg-frem-til-nye-susStikker seg frem til Nye SUSBlodprøvetaking på Nye SUS skal i hovedsak utføres av helsesekretærer. Bioingeniørene er allerede i gang med opplæring i prøvetaking på fem medisinske sengeposter.25.02.2021 13:35:32
– Ernæring må med i vurderingen av personer med demenshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-ernering-ma-med-i-vurderingen-av-personer-med-demens– Ernæring må med i vurderingen av personer med demensNy forskning viser at oppmerksomhet rundt mat og måltider for å hindre underernæring kan bidra til bedre funksjonsevne hos personer med demens. 23.02.2021 08:37:22
Nye SUS: Så enkelt henter du ut rene senger https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-sus-sa-enkelt-henter-du-ut-rene-senger-Nye SUS: Så enkelt henter du ut rene senger Slik blir det i Nye SUS; de som trenger en ren seng går til sengelagerautomaten og bestiller en grønn seng. Samme sted leveres en skitten seng ved å trykke på gul seng på skjermen før de leverer den inn i roboten.23.02.2021 08:24:22
Årsrapporten 2020https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korfor/arsrapporten-2020Årsrapporten 2020Årsrapporten er nå tilgjengelig for alle nysgjerrige.19.02.2021 10:55:18
Ofte stilte spørsmål: Hvorfor kan ikke partner være med gravide på ultralyd?https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ofte-stilte-sporsmal-hvorfor-kan-ikke-partner-vere-med-gravide-pa-ultralydOfte stilte spørsmål: Hvorfor kan ikke partner være med gravide på ultralyd?På grunn av koronasituasjon kan dessverre ikke gravide ha med seg partner til fødepoliklinikken – som for eksempel ultralyd - per 12. februar 2021. Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om dette. 12.02.2021 09:08:26
Jakten på muterte koronavirus har startethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/jakten-pa-muterte-koronavirus-har-startetJakten på muterte koronavirus har startetDenne uken startet avdeling for medisinsk mikrobiologi jakten på muterte covid-19-virus.09.02.2021 08:20:28
Tenker «nettbutikk» om varelagerautomat på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/tenker-nettbutikk-om-varelagerautomat-pa-nye-susTenker «nettbutikk» om varelagerautomat på Nye SUS-De som lykkes med logistikk er de som tenker på kundene og tjenesten. Vi vil at løsningene skal betjene «kunder» og at «tjenesten» er enkel, sier Stian Refsnes Henriksen, prosjektleder for logistikk Nye SUS.09.02.2021 05:00:00
Normal drift og grønt beredskapsnivå, men økning av unge som har psykiske vanskerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/normal-drift-og-gront-beredskapsniva-men-okning-av-unge-som-har-vanskerNormal drift og grønt beredskapsnivå, men økning av unge som har psykiske vanskerAntall innleggelser på sykehuset går ned, og beredskapsnivået justeres ned til grønt nivå. Samtidig opplever Klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige at flere unge sliter med spiseforstyrrelser, tvangstanker og depresjonssym...04.02.2021 11:00:06
SESAM i media 2020https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/sesam-i-media-2020SESAM i media 2020SESAM deltar aktivt i den offentlige debatten og vår aktivitet genererte i 2020 en rekke Facebook innlegg, avisoppslag, kronikk, reportasjer på nett, innslag på TV og i radio.01.02.2021 13:36:53
Disputas: Innsamling av data i prehospitale tjenesterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-innsamling-av-data-i-prehospitale-tjenesterDisputas: Innsamling av data i prehospitale tjenesterKristin Tønsager disputerer 5.02.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Defining core data for continuous benchmarking in pre-hospital critical care".  01.02.2021 09:33:02
Kan analysere virusmutasjon om en til to ukerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kan-analysere-virusmutasjon-om-en-til-to-ukerKan analysere virusmutasjon om en til to ukerSelv om reproduksjonstallet - det såkalte R-tallet – nå ligger på rundt 0,5 for Stavanger universitetssjukehus (SUS) sin region, vekker virusmutasjonen bekymring. Avdeling for medisinsk mikrobiologi forbereder seg nå til å analysere denne v...28.01.2021 12:19:26
IT-system sendte feil prøvesvarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/it-system-sendte-feil-provesvarIT-system sendte feil prøvesvarEn teknisk feil i laboratoriets IT-system gjorde at to personer fikk feil prøvesvar på koronatesten sin. 27.01.2021 13:28:50
Montasjelaget drifter byggeplassen for Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/montasjelaget-drifter-byggeplassen-for-nye-susMontasjelaget drifter byggeplassen for Nye SUSMontasjelaget AS på Forus har vunnet kontrakt om å levere driftstjenester på byggeplassen for Nye SUS. Kontrakten har en verdi på 12,5 millioner kroner inkludert mva.27.01.2021 09:58:14
Koronavaksinasjon for personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonismehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/koronavaksinasjon-for-personer-med-parkinsons-sykdom-og-atypisk-parkinsonismeKoronavaksinasjon for personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonismeNKBs anbefalinger rundt vaksinasjon for utvalgte grupper26.01.2021 11:10:27
Tiltak på SUS etter utbrudd av mutert virushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/iverksetter-tiltak-pa-sus-etter-utbrudd-i-nordre-folloTiltak på SUS etter utbrudd av mutert virusHer er oversikt over Stavanger universitetssjukehus (SUS) sine tiltak for å stanse utbrudd av ulike virusmutasjoner. 24.01.2021 16:19:22
Nytt forskningsprosjekt om cannabishttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/nytt-forskningsprosjekt-om-cannabisNytt forskningsprosjekt om cannabisVil du delta på forskning om cannabis?22.01.2021 14:07:30
- Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-situasjonen-er-fortsatt-alvorlig-vi-ma-ikke-gi-oss-na- Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.Her kan du lese hva administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe sa på presseorienteringen torsdag 21. januar. Stavanger universitetssjukehus (SUS) stilte opp sammen med Stavanger kommune og Sandnes kommune...21.01.2021 10:06:31
Vi holder kurshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/vi-holder-kursVi holder kursVi har seminar for demensomsorgens ABC 1 og 2, likedan for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og seminar i geriatripermen. I tillegg kommer et seminar i musikkbasert miljøbehandling. 21.01.2021 08:36:32
Personer med demens hadde lavere livskvalitet enn personer som ikke hadde demenshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/personer-med-demens-hadde-lavere-livskvalitet-enn-personer-som-ikke-hadde-demensPersoner med demens hadde lavere livskvalitet enn personer som ikke hadde demens11. desember 2020 forsvarte Arnt Egil Ydstebø avhandlingen «Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life”. 19.01.2021 11:02:16
Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/utvikling-i-smittesituasjonen-pa-pandemipost-1Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1Sju medarbeidere ved pandemipost 1 har testet positivt for covid-19. Seksjon smittevern følger situasjonen tett – og har iverksatt omfattende tiltak. 19.01.2021 07:56:28
Pasientene på SUS er tilfreds med sykehusoppholdethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pasientene-pa-sus-er-tilfreds-med-sykehusoppholdetPasientene på SUS er tilfreds med sykehusoppholdetPasientene på SUS er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet, men svarene peker også på forbedringsområder. Det viser en ny undersøkelse om pasientenes erfaringer. 18.01.2021 12:54:32
Disputas: Hjertebetennelse ved akutt infarkthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-hjertebetennelse-ved-akutt-infarktDisputas: Hjertebetennelse ved akutt infarktNoreen Butt disputerer 22.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inflammation and cardioprotection in ST- elevation myocardial infarction". 18.01.2021 11:41:27
Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fortsatt-hoyt-smitteniva-seks-covidpasienter-innlagt-siste-dogn-pa-susFortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn på SUSSeks covid-19-pasienter er lagt inn på sykehuset siste døgn, og vi oppe i 16 innlagte covid-19-pasienter nå. Selv om det ser ut som koronatiltakene virker, er det viktig at vi alle fortsetter å følge dem videre, sier smittervernoverlegen.14.01.2021 11:08:07
Den første vaksinen er satt på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/den-forste-vaksinen-er-satt-pa-susDen første vaksinen er satt på SUSFor at sykehuset skal kunne opprettholde kritiske funksjoner, har Stavanger universitetssjukehus (SUS) startet vaksinering mot covid-19. Onsdag 13. januar ble smittevernoverlege Jon Sundal den første vaksinerte medarbeideren på SUS. 13.01.2021 11:59:11
Nytt kart gir bedre hjelp til barn og ungehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nytt-kart-gir-bedre-hjelp-til-barn-og-ungeNytt kart gir bedre hjelp til barn og ungeFor både barn, ungdom, pårørende og fagfolk kan alle hjelpetjenestene for barn og unge med psykiske vansker virke uoversiktlig og forvirrende. Et nytt kart, som er utviklet av Stavanger universitetssjukehus i samarbeid med kommunene i regio...12.01.2021 10:05:58
Onsdag starter koronavaksineringen på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/onsdag-starter-koronavaksineringen-pa-susOnsdag starter koronavaksineringen på SUSFor at sykehuset skal kunne opprettholde kritiske funksjoner og behandle både covid-19-pasienter og alle andre pasienter med behov for sykehustjenester, vaksineres nå utvalgte grupper av helsepersonell mot covid-19. 11.01.2021 09:23:41
- Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-dette-kan-bli-den-toffeste-perioden-siden-pandemien-startet- Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startetHer er utdrag av det som ble sagt under presseorientering om covid-19 fra Stavanger universitetssjukehus fredag 8. januar. Fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for bl...08.01.2021 12:13:04
Kopi av korona-svarrapport til fastleger avvikles fra 11. januarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kopi-av-korona-svarrapport-til-fastleger-avvikles-fra-11-januarKopi av korona-svarrapport til fastleger avvikles fra 11. januarAvdeling for medisinsk mikrobiologi opplever at kopisvar til fastlege på koronaresultater skaper mye merarbeid - og avvikler denne ordningen fra og med 11/1-21.08.01.2021 10:01:54
Høyeste antall innlagte siden mars/aprilhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hoyeste-antall-innlagte-siden-marsaprilHøyeste antall innlagte siden mars/aprilVi må tilbake i mars og april for å finne et høyere antall covid-innlagte enn nå. Og SUS forventer flere innleggelser den kommende uka. Her er siste oppdatering på smittesituasjonen.05.01.2021 11:10:10
Først i verden å tilby oppfølging av førstehjelperehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forst-i-verden-a-tilby-oppfolging-av-forstehjelpereFørst i verden å tilby oppfølging av førstehjelpereStavanger universitetssjukehus (SUS) er først i verden, i offentlig regi, som tilbyr oppfølging av førstehjelpere. 05.01.2021 10:31:31
Diagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCRhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/diagnostikk-sars-cov-2-og-luftveis-pcrDiagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCRAvdelingen endrer på sammensetningen i analysepakker knyttet til diagnostikk for andre luftveisagens enn SARS-CoV-2 med PCR fra og med 11.1.2021.04.01.2021 11:17:41
- Trenden er urovekkendehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-trenden-er-urovekkende- Trenden er urovekkendeEtter uker med økt smitte i Stavanger kommer smittevernoverlegene ved Stavanger universitetssjukehus med en klar oppfordring: Følg rådene og bli med på å stoppe den urovekkende smitteøkningen.30.12.2020 14:51:42
Funn av resistent bakteriehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/funn-av-resistent-bakterieFunn av resistent bakterieDet er påvist en resistent bakterie hos fire innlagte pasienter ved nyfødt intensiv 3D. 24.12.2020 11:00:00
Historisk samarbeidsavtale innen persontilpasset kreftbehandlinghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/historisk-samarbeidsavtale-innen-persontilpasset-kreftbehandlingHistorisk samarbeidsavtale innen persontilpasset kreftbehandlingMer enn 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hvert år og antall krefttilfeller øker. Mer presis behandling vil kunne redde liv. CONNECT er et nytt initiativ med mål å sørge for at presisjonsmedisin når pasientene.23.12.2020 09:52:08
Blodprøvetaking blir endret frem mot Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/blodprovetaking-blir-endret-frem-mot-nye-susBlodprøvetaking blir endret frem mot Nye SUSNye SUS skal ha rørpost for intern transport av biologisk materiale. Det fører til store endringer på hvem som tar blodprøver i det nye sykehuset. 21.12.2020 14:52:21
HAKO Total AS skal bygge basebygget til nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hako-total-as-skal-bygge-basebygget-til-nye-susHAKO Total AS skal bygge basebygget til nye SUSEntreprenøren HAKO Total AS på Varhaug har vunnet kontrakt om å bygge basebygget til Nye SUS for 26,5 millioner kroner inkludert mva.21.12.2020 11:48:38
Gode tips til å takle stress - og råd om alkoholhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gode-tips-til-a-takle-stress-og-rad-om-alkoholGode tips til å takle stress - og råd om alkoholÅ ta et glass vin for å slappe av etter en hektisk uke er ikke den beste løsningen, sier psykolog Egon Hagen og avdelingsoverlege Melissa Weibell. I to nye episoder av podkasten "Sykehuslegene" får du gode tips og råd til hvordan du kan stresse ned. 18.12.2020 12:24:01
Utstyrsundersøkelse 2019https://helse-stavanger.no/utstyrsundersokelse-2019Utstyrsundersøkelse 201918.12.2020 11:52:23
Forutsigbarhet og flyt med langtidsplanlegginghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forutsigbarhet-og-flyt-med-langtidsplanleggingForutsigbarhet og flyt med langtidsplanleggingPå barnepoliklinikken på SUS jobber de målrettet for å bli bedre på å planlegge sine egne aktiviteter. Flere enkle grep gir resultater.15.12.2020 13:31:17
Bordetella pertussis, utfasing av bakteriologisk dyrkninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/bordetella-pertussis-utfasing-av-bakteriologisk-dyrkningBordetella pertussis, utfasing av bakteriologisk dyrkningFra 01.01.21 utfører avdeling for medisinsk mikrobiologi ikke lenger bakteriologisk dyrkning med tanke på B. pertussis (kikhoste). Bakteriologisk dyrkning har betydelig lavere sensitivitet enn PCR-metode, og avdelingen utfaser derfor dyrkningsmetoden.15.12.2020 08:21:41
Bruker VR for å lære om sjeldne sykdommerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/lerer-seg-a-diagnostisere-sjeldne-og-akutte-sykdommer-med-vrBruker VR for å lære om sjeldne sykdommerHvordan kan leger i utdanning få god opplæring på sjeldne, men alvorlige og akutte sykdommer? Virtuell virkelighet, eller såkalt VR (virtual reality), kan være løsningen. Stavanger universitetssjukehus (SUS) tester nå ut dette i et nytt for...15.12.2020 07:40:35
Starter behandling for gamingavhengigehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/starter-behandling-for-gamingavhengigeStarter behandling for gamingavhengigeUnge som bruker gaming, eller dataspill, til å dempe andre psykiske plager, får et nytt behandlingstilbud fra 1. januar.  Det er ruspoliklinikk ung Sandnes, som er en del av Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige ved SUS.15.12.2020 07:06:06
Svangerskapsundersøkelsehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/svangerskapsundersokelseSvangerskapsundersøkelseHusk korrekt Id-sikring og signatur på rekvisisjonen når du har tatt blodprøver i forbindelse med svangerskapsundersøkelse til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin.14.12.2020 07:31:07
Disputas: Hjemmeboende personer med demenshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-hjemmeboende-personer-med-demensDisputas: Hjemmeboende personer med demensArnt Egil Ydstebø disputerer 11. desember 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life”.10.12.2020 14:54:17
Forventer en økning i smitte på grunn av julenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forventer-en-okning-i-smitte-pa-grunn-av-julenForventer en økning i smitte på grunn av julenSmittevernoverlege Lars Kåre Kleppe minner om at vi alle må ta ansvar og følge rådene fram i julen - spesielt hvis du får besøk eller skal dra til områder der det er mer smitte. Tallene viser at færre tester seg nå. Husk at det er viktig at...10.12.2020 12:50:03
Sammen for eldres helse og livskvalitet i ti århttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sammen-for-eldres-helse-og-livskvalitet-i-ti-arSammen for eldres helse og livskvalitet i ti årDe forsker på om blåbær kan forebygge demens og setter eldre med demens på skolebenken. I WiseAge-festivalen samles flere hundre til diskusjon og fagutvikling, mens studiene PROTECT Norge og SHAPE åpner store internasjonale samarbeid. Regio...08.12.2020 12:55:33
Hvordan løser vi «Korttidskonseptet Nye SUS»https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hvordan-loser-vi-korttidskonseptet-nye-susHvordan løser vi «Korttidskonseptet Nye SUS»Nye SUS skal ha et korttidskonsept i tilknytning til akuttmottaket. Nå er tiden kommet for å detaljere dette ut. Kloke hoder fra samtlige klinikker satte seg sammen for å finne utav; hvordan gjør vi dette på best mulig måte på våre pasienter? 07.12.2020 08:34:19