HELSENORGE

Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Disputas: Lovende biomarkør ved multippel sklerosehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-lovende-biomarkor-ved-multippel-skleroseDisputas: Lovende biomarkør ved multippel skleroseAlok Bhan disputerer 9. desember 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neurofilament Light-Chain as a biomarker in multiple sclerosis: A ten year follow-up study".06.12.2022 08:42:47
Disputas: Forekomst og kirurgisk behandling av makulahullhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-forekomst-og-kirurgisk-behandling-av-makulahullDisputas: Forekomst og kirurgisk behandling av makulahullBirger Lindtjørn disputerer 8. desember 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Macular hole – surgical treatment, epidemiology, and risk of bilateral disease".05.12.2022 07:45:42
Hold av datoene! https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/hold-av-datoeneHold av datoene! Hold av datoene til Norges største festival om - og for - eldre! Festivalen har arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer – sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!01.12.2022 11:24:58
Bli med på rusfeltets fagkonferanse om hjertet og rus 18. - 19. januarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/bli-med-pa-rusfeltets-fagkonferanse-om-hjertet-og-rus-18-19-januarBli med på rusfeltets fagkonferanse om hjertet og rus 18. - 19. januarPå denne brede fagkonferansen ser vi blant annet nærmere på hvordan hjertemuskelen påvirkes av rusbruk, hvordan stigma og kulturtilhørighet påvirker oss og hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn for behandlingen vi gir.29.11.2022 11:33:57
Nytt pasientjournalsystem på sykehusethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nytt-pasientjournalsystem-pa-sykehusetNytt pasientjournalsystem på sykehusetStavanger universitetssjukehus (SUS) tar i bruk den elektroniske pasientjournalen DIPS Arena, mandag 28. november. 24.11.2022 08:25:14
RAKOS winner of Innovation awardhttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/rakos-winner-of-innovation-awardRAKOS winner of Innovation awardGreat joy and gratitude at RAKOS for the reception of this year's Innovation Award in Helse Vest.23.11.2022 12:10:08
RAKOS vinner av innovasjonsprishttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/rakos-vinner-av-innovasjonsprisRAKOS vinner av innovasjonsprisStor glede og takknemlighet i RAKOS for tildelingen av årets Innovasjonspris i Helse Vest.23.11.2022 09:02:09
Seminar Follow-up Program for First Aid Providershttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/seminar-follow-up-program-for-first-aid-providersSeminar Follow-up Program for First Aid ProvidersRAKOS organized a seminar for first aid trainees.23.11.2022 09:01:56
American Heart Association Resuscitation Science Symposium Chicago November 4-6th 2022https://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/american-heart-association-resuscitation-science-symposium-chicago-november-4-6th-2022American Heart Association Resuscitation Science Symposium Chicago November 4-6th 2022RAKOS attended the American Heart Association Resuscitation Science Symposium in Chicago.23.11.2022 09:01:46
RAKOS tildelt innovasjonsprisenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rakos-tildelt-innovasjonsprisenRAKOS tildelt innovasjonsprisenRAKOS - Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter - ble i går tildelt årets innovasjonspris under Helse Vest sin forskningskonferanse på Solstrand. 18.11.2022 08:14:11
Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT systemhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi-bytter-laboratorie-it-systemAvdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT systemAvdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november. I den forbindelse kan svartiden bli noe lenger enn vanlig i overgangsperioden både for interne og eksterne rekvirenter.18.11.2022 06:47:35
Prøver som skal videresendes til laboratorier utenfor Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/prover-som-skal-videresendes-til-laboratorier-utenfor-helse-stavangerPrøver som skal videresendes til laboratorier utenfor Helse StavangerPrøver som skal videresendes til laboratorier utenfor Helse Stavanger Prøver til laboratorier som skal sendes andre laboratorier enn Helse Bergen, skal ikke lenger pakkes i konvolutter merket «videresending». Prøvene settes i stativet og re...17.11.2022 10:34:47
Scenarioverktøyhttps://helse-stavanger.no/interregsim/scenarioverktoyScenarioverktøyForklaringer til scenarioverktøy. Det anbefales å bruke Adobe Acrobat Reader når du designer scenarioer med denne filen. 16.11.2022 08:10:11
Ungdomsrådet besøkte det nye sykehusethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ungdomsradet-besokte-det-nye-sykehusetUngdomsrådet besøkte det nye sykehusetUngdomsrådet ved Stavanger universitetssjukehus besøkte byggeplassen på Ullandhaug for første gang. Ungdommene fortalte hva som er viktig for at de unge skal ha det bra på det nye sykehuset. 14.11.2022 15:01:18
Ruskonsulenter i somatikken gir gode resultaterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ruskonsulenter-i-somatikken-gir-gode-resultaterRuskonsulenter i somatikken gir gode resultater14.11.2022 08:58:11
Seminar oppfølging av førstehjelperehttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/seminar-oppfolging-av-forstehjelpereSeminar oppfølging av førstehjelpereRAKOS arrangerte seminar for oppfølgere av førstehjelper11.11.2022 06:57:37
LABNYTT: Viktig info - pasienter som får papirrekvisisjoner fra spesialisthelsetjenesten.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-viktig-info-pasienter-som-far-papirrekvisisjoner-fra-spesialisthelsetjenestenLABNYTT: Viktig info - pasienter som får papirrekvisisjoner fra spesialisthelsetjenesten.11.11.2022 06:57:17
American Heart Association Resuscitation Science Symposium Chicago 4-6 november 2022https://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/american-heart-association-resuscitation-science-symposium-chicago-4-6-november-2022American Heart Association Resuscitation Science Symposium Chicago 4-6 november 2022RAKOS deltok på American Heart Association Resuscitation Science Symposium i Chicago.11.11.2022 06:56:57
Ny artikkel fra Elise C. Fodstad sin PhD om personlighetstrekk ved avhengighethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-fra-elise-c-fodstad-sin-phd-om-personlighetstrekk-ved-avhengighetNy artikkel fra Elise C. Fodstad sin PhD om personlighetstrekk ved avhengighetDette er en viktig grunnartikkel for Elise sitt PhD-prosjekt, som også legger grunnlaget for å kunne beskrive utvikling av personlighetstrekk over tid for personer med avhengighet. 11.11.2022 06:56:51
Ny artikkel av Anna Belfrage om traumer og post-traumatiske vanskerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-av-anna-belfrage-om-traumer-og-post-traumatiske-vanskerNy artikkel av Anna Belfrage om traumer og post-traumatiske vanskerAnna Belfrage sitt arbeid med traumer og post-traumatiske vansker blant deltakere i Stayer-studien publisert i tidsskriftet NAD. 11.11.2022 06:56:44
Kreftkirurgi-studie: Helsetilsynet har konkluderthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-har-konkludertKreftkirurgi-studie: Helsetilsynet har konkludertHelsetilsynet har konkludert med at Helse Stavanger har brutt bestemmelser i helseforskningsloven ved organisering og oppfølging av Norwait-studien. 10.11.2022 08:30:56
8 millioner fra Kreftforeningen til SUS-prosjekthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/8-millioner-fra-kreftforeningen-til-sus-prosjekt8 millioner fra Kreftforeningen til SUS-prosjektKreftforeningen har gjort sin største forskningstildeling noen sinne. Et forskningsprosjekt ved SUS om påvisning og behandling av bukspyttkjertelkreft tildeles 8 millioner kroner. 07.11.2022 14:03:21
SARS-CoV-2 og luftveis PCR – Alle prøver hvor SARS-CoV-2 er bestilt vil i tillegg analyseres for influensa A og Bhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/sars-cov-2-og-luftveis-pcr-alle-prover-hvor-sars-cov-2-er-bestilt-vil-i-tillegg-analyseres-for-influensa-a-og-bSARS-CoV-2 og luftveis PCR – Alle prøver hvor SARS-CoV-2 er bestilt vil i tillegg analyseres for influensa A og BFor å få en bedre overvåking av influensasesongen vil influensa A og B bli analysert i alle prøver hvor SARS-CoV-2 er bestilt fom 01.11.22.01.11.2022 10:19:17
Disputas: Bruk av tvang i psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevernDisputas: Bruk av tvang i psykisk helsevernKjetil Hustoft disputerer 4. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Voluntary and involuntary hospitalizations in acute psychiatric wards in Norway".31.10.2022 10:22:41
Funn av legionellahttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/funn-av-legionellaFunn av legionellaEn pasient døde etter å ha fått påvist infeksjon med legionella på sykehuset. Det gjøres en omfattende kartlegging for å finne årsaken. 31.10.2022 10:15:34
Avdeling for medisinsk biokjemi får nye LAR rekvisisjonerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-far-nye-lar-rekvisisjonerAvdeling for medisinsk biokjemi får nye LAR rekvisisjonerAvdeling for medisinsk biokjemi får nye LAR rekvisisjoner Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte Laboratorieinformasjonssystem den 22. oktober. Fra og med denne datoen kan ikke de gamle papirrekvisisjonene brukes og må kastes. Vedlagte...26.10.2022 07:05:37
Nytt register i psykisk helsevern ved SUS får nasjonal statushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nytt-register-i-psykisk-helsevern-ved-sus-far-nasjonal-statusNytt register i psykisk helsevern ved SUS får nasjonal statusSnart vil et nytt nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i psykisk helsevern rulles ut. Registeret skal omfatte alle voksne pasienter i psykisk helsevern, og vil gi verdifull innsikt i effekten av behandlingen som gis ved norske sykehus.24.10.2022 11:13:12
Disputas: Gjenoppliving av nyfødtehttps://helse-stavanger.no/disputas-gjenoppliving-av-nyfodteDisputas: Gjenoppliving av nyfødtePeder Aleksander Bjorland disputerer 28. oktober 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A prospective observational study on newborn resuscitation in a high-resource setting".24.10.2022 10:24:34
På samme scene 1. - 2. novemberhttps://helse-stavanger.no/interregsim/pa-samme-scene-1-2-novemberPå samme scene 1. - 2. novemberMye skjer innen VR og 1. - 2. november leder Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Innlandet workshop sammen under Nordic VR Forum 2022. 20.10.2022 12:38:26
Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022https://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/prehospital-hjertestansrapport-helse-stavanger-2022Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022 er ferdigstilt.13.10.2022 11:33:33
Bytte av laboratorie-informasjonssystem ved Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/bytte-av-laboratorie-informasjonssystem-ved-avdeling-for-medisinsk-biokjemiBytte av laboratorie-informasjonssystem ved Avdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi skal helga 22.-23. oktober 2022 bytte laboratorieinformasjonssystem Av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef og avdelingsoverlege Øyvind Skadberg Avdeling for medisinsk biokjemi  13.10.2022 11:33:27
Verdens hjerte- og lungeredningsdag 2022https://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/verdens-hjerte-og-lungeredningsdag-2022Verdens hjerte- og lungeredningsdag 2022Søndag 16. oktober markeres igjen «Verdens hjerte- og lungeredningsdag». Usikker på hvordan yte livreddende førstehjelp? Nå kan du helt gratis laste ned et nytt, digitalt førstehjelpskurs på mobilen din. Gjør det i dag og bli en livredder du også!13.10.2022 11:30:45
Mer simulering til LIS1https://helse-stavanger.no/interregsim/mer-simulering-til-lis1Mer simulering til LIS1STAVANGER: Introperioden (tidligere "introuken") for LIS 1 er blitt en god tradisjon hos Stavanger universitetsjukehus og det har blitt en viktig læreplass for de nyutdannede legene. Nå dedikeres det to fullpakkete sim-dager til introperioden på SUS. 04.10.2022 11:16:01
Eldre kvinner rammes oftere av opioid-overdoserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-norsk-pasientgruppe-rammes-av-opioid-overdoserEldre kvinner rammes oftere av opioid-overdoser04.10.2022 10:17:21
Labnytt: Avdeling for medisinsk biokjemi utfaser papirrekvisisjonene https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-avdeling-for-medisinsk-biokjemi-utfaser-papirrekvisisjoneneLabnytt: Avdeling for medisinsk biokjemi utfaser papirrekvisisjonene Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte Laboratorieinformasjonssystem den 22. oktober. Fra og med denne datoen kan ikke de gamle papirrekvisisjonene brukes og må kastes. Legekontor som ikke har Interactor/mulighet til elektronisk rekvir...30.09.2022 09:52:14
Disputas: Antibiotikabruk hos nyfødte og uønskede effekterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-antibiotikabruk-hos-nyfodte-og-uonskede-effekterDisputas: Antibiotikabruk hos nyfødte og uønskede effekterAnlaug Vatne disputerer 30. september 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sepsis and antibiotic exposure in the neonatal period".26.09.2022 11:11:37
Forskningens dag i psykisk helsevern: tre priser til SESAMhttps://helse-stavanger.no/forskningens-dag-i-psykisk-helsevern-tre-priser-til-sesamForskningens dag i psykisk helsevern: tre priser til SESAMForskningens dag i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus gikk av stabelen 14. september. Under årets markering fikk tre forskere fra SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) pris. 22.09.2022 13:56:31
Blodbanken på hjul er åpnethttps://helse-stavanger.no/blodbanken-pa-hjul-er-apnetBlodbanken på hjul er åpnetEtter flere års ventetid er SUS sin mobile tappeenhet åpnet, og klar for å møte blodgiverne nærmere der de bor og jobber. 21.09.2022 13:38:23
Hjertelaget oppretter forskningsfondhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hjertelaget-oppretter-forskningsfondHjertelaget oppretter forskningsfondHelse Stavanger kjøper forskningsstiftelsen Hjertelagets lokaler på Våland. Med det blir Hjertelagets forskingsfond til minne om Leik Woie en realitet. 21.09.2022 11:32:34
Webinarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/norsk-parkinsonregister-og-biobank/webinarWebinarParkinsonregisteret arrangerte et webinar 16. september 2022. Tema var håndtering av pasienter som har samtykket til deltakelse på eget initiativ. Her kan du se opptak fra webinaret. 19.09.2022 11:33:20
Stayer: Forskning og innovasjon til pasientens bestehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/stayer-forskning-og-innovasjon-til-pasientens-besteStayer: Forskning og innovasjon til pasientens besteHvert år blir det gitt ut en nasjonal rapport om forsknig og innovasjon til pasientens beste.  15.09.2022 09:31:28
Disputas: Sammenhenger mellom psykose og selvmordsrisikohttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-sammenhenger-mellom-psykose-og-selvmordsrisikoDisputas: Sammenhenger mellom psykose og selvmordsrisikoKristin Jørstad Fredriksen disputerer 16. september 2022 for doktorgraden sin ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Psykotisk depresjon og selvmordsrisiko".12.09.2022 10:51:37
Ny analyse «Apekoppvirus PCR»https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ny-analyse-apekoppvirus-pcrNy analyse «Apekoppvirus PCR»Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.07.09.2022 09:21:06
Ti millioner til brystkreftforskninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ti-millioner-til-brystkreftforskningTi millioner til brystkreftforskningForskningsgruppe for brystkreft ved Stavanger universitetssjukehus mottar ti millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. 26.08.2022 06:54:59
Håvard Søiland får årets forskningsprishttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/havard-soiland-far-arets-forskningsprisHåvard Søiland får årets forskningsprisÅrets vinner av forskningsprisen på SUS startet sin forskerkarriere for 20 år siden, og har siden gjort en viktig innsats for at brystkreftpasienter skal få bedre oppfølging og behandling. 26.08.2022 06:47:31
Vi starter opp barnepalliativt team ved SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/vi-starter-opp-barnepalliativt-team-ved-susVi starter opp barnepalliativt team ved SUSTeamet starter opp 25. august, og skal styrka arbeidet med palliativ behandling til alvorleg sjuke barn og familiane deira.  25.08.2022 07:52:22
Draft National First aid strategyhttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/draft-national-first-aid-strategyDraft National First aid strategyA draft of the National First aid strategy is on review24.08.2022 10:31:34
Time is Brainhttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/time-is-brainTime is BrainMedical Research Track Student associated with RAKOS, Nedim Leto gave a lecture on Saturday 26.03 at the county annual meeting of LHL. On scene he informed about his research project, which aims to investigate how stroke patients relevant f...23.08.2022 10:07:14
Standard i førstehjelpsopplæring i arbeidslivethttps://helse-stavanger.no/standard-i-forstehjelpsopplering-i-arbeidslivetStandard i førstehjelpsopplæring i arbeidslivetNorsk Standard har nettopp publisert en norsk spesifikasjon kalt «Førstehjelp i arbeidslivet».23.08.2022 10:07:06
Standard in first aid training in working lifehttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/standard-in-first-aid-training-in-working-lifeStandard in first aid training in working lifeNorsk Standard has recently published a Norwegian specification: "First aid in working life".23.08.2022 10:07:02