HELSENORGE

Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Labnytt: Avdeling for medisinsk biokjemi utfaser papirrekvisisjonene https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-avdeling-for-medisinsk-biokjemi-utfaser-papirrekvisisjoneneLabnytt: Avdeling for medisinsk biokjemi utfaser papirrekvisisjonene Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte Laboratorieinformasjonssystem den 22. oktober. Fra og med denne datoen kan ikke de gamle papirrekvisisjonene brukes og må kastes. Legekontor som ikke har Interactor/mulighet til elektronisk rekvir...30.09.2022 09:52:14
Disputas: Antibiotikabruk hos nyfødte og uønskede effekterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-antibiotikabruk-hos-nyfodte-og-uonskede-effekterDisputas: Antibiotikabruk hos nyfødte og uønskede effekterAnlaug Vatne disputerer 30. september 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sepsis and antibiotic exposure in the neonatal period".26.09.2022 11:11:37
Forskningens dag i psykisk helsevern: tre priser til SESAMhttps://helse-stavanger.no/forskningens-dag-i-psykisk-helsevern-tre-priser-til-sesamForskningens dag i psykisk helsevern: tre priser til SESAMForskningens dag i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus gikk av stabelen 14. september. Under årets markering fikk tre forskere fra SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) pris. 22.09.2022 13:56:31
Blodbanken på hjul er åpnethttps://helse-stavanger.no/blodbanken-pa-hjul-er-apnetBlodbanken på hjul er åpnetEtter flere års ventetid er SUS sin mobile tappeenhet åpnet, og klar for å møte blodgiverne nærmere der de bor og jobber. 21.09.2022 13:38:23
Hjertelaget oppretter forskningsfondhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hjertelaget-oppretter-forskningsfondHjertelaget oppretter forskningsfondHelse Stavanger kjøper forskningsstiftelsen Hjertelagets lokaler på Våland. Med det blir Hjertelagets forskingsfond til minne om Leik Woie en realitet. 21.09.2022 11:32:34
Webinarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/norsk-parkinsonregister-og-biobank/webinarWebinarParkinsonregisteret arrangerte et webinar 16. september 2022. Tema var håndtering av pasienter som har samtykket til deltakelse på eget initiativ. Her kan du se opptak fra webinaret. 19.09.2022 11:33:20
Stayer: Forskning og innovasjon til pasientens bestehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/stayer-forskning-og-innovasjon-til-pasientens-besteStayer: Forskning og innovasjon til pasientens besteHvert år blir det gitt ut en nasjonal rapport om forsknig og innovasjon til pasientens beste.  15.09.2022 09:31:28
Disputas: Sammenhenger mellom psykose og selvmordsrisikohttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-sammenhenger-mellom-psykose-og-selvmordsrisikoDisputas: Sammenhenger mellom psykose og selvmordsrisikoKristin Jørstad Fredriksen disputerer 16. september 2022 for doktorgraden sin ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Psykotisk depresjon og selvmordsrisiko".12.09.2022 10:51:37
Ny analyse «Apekoppvirus PCR»https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ny-analyse-apekoppvirus-pcrNy analyse «Apekoppvirus PCR»Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.07.09.2022 09:21:06
Ti millioner til brystkreftforskninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ti-millioner-til-brystkreftforskningTi millioner til brystkreftforskningForskningsgruppe for brystkreft ved Stavanger universitetssjukehus mottar ti millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. 26.08.2022 06:54:59
Håvard Søiland får årets forskningsprishttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/havard-soiland-far-arets-forskningsprisHåvard Søiland får årets forskningsprisÅrets vinner av forskningsprisen på SUS startet sin forskerkarriere for 20 år siden, og har siden gjort en viktig innsats for at brystkreftpasienter skal få bedre oppfølging og behandling. 26.08.2022 06:47:31
Vi starter opp barnepalliativt team ved SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/vi-starter-opp-barnepalliativt-team-ved-susVi starter opp barnepalliativt team ved SUSTeamet starter opp 25. august, og skal styrka arbeidet med palliativ behandling til alvorleg sjuke barn og familiane deira.  25.08.2022 07:52:22
Draft National First aid strategyhttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/draft-national-first-aid-strategyDraft National First aid strategyA draft of the National First aid strategy is on review24.08.2022 10:31:34
Time is Brainhttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/time-is-brainTime is BrainMedical Research Track Student associated with RAKOS, Nedim Leto gave a lecture on Saturday 26.03 at the county annual meeting of LHL. On scene he informed about his research project, which aims to investigate how stroke patients relevant f...23.08.2022 10:07:14
Standard i førstehjelpsopplæring i arbeidslivethttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/standard-i-forstehjelpsopplering-i-arbeidslivetStandard i førstehjelpsopplæring i arbeidslivetNorsk Standard har nettopp publisert en norsk spesifikasjon kalt «Førstehjelp i arbeidslivet».23.08.2022 10:07:06
Standard in first aid training in working lifehttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/standard-in-first-aid-training-in-working-lifeStandard in first aid training in working lifeNorsk Standard has recently published a Norwegian specification: "First aid in working life".23.08.2022 10:07:02
Bokomtale - Enkel innføring i førstehjelphttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/bokomtale-enkel-innforing-i-forstehjelpBokomtale - Enkel innføring i førstehjelpBokomtale i Tidsskrift for Den norske legeforening23.08.2022 10:06:34
Årsrapporten fra Kvarus 2021 er klarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/arsrapporten-fra-kvarus-2021-er-klarÅrsrapporten fra Kvarus 2021 er klar23.08.2022 10:06:25
Helse Stavanger HF søker medarbeidere til ny Akutt TSB sengeposthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/helse-stavanger-hf-soker-medarbeidere-til-ny-akutt-tsb-sengepostHelse Stavanger HF søker medarbeidere til ny Akutt TSB sengepost23.08.2022 10:06:19
Er du en Nysgjerrigper?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/er-du-en-nysgjerrigperEr du en Nysgjerrigper?23.08.2022 10:06:05
Book review - Basic introduction to first aidhttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/book-review-basic-introduction-to-first-aidBook review - Basic introduction to first aidBook review in the Journal of the Norwegian Medical Association23.08.2022 10:05:57
Sesam 2022 – InterRegSim som «Hot Topic» i Sevillahttps://helse-stavanger.no/interregsim/sesam-2022-interregsim-som-hot-topic-i-sevillaSesam 2022 – InterRegSim som «Hot Topic» i SevillaDet var kun et «Hot Topic» under årets SESAM konferanse og det var dedikert til InterRegSim.23.08.2022 07:18:53
Skal ansette ny fagdirektørhttps://helse-stavanger.no/skal-ansette-ny-fagdirektorSkal ansette ny fagdirektørHelse Stavanger har lyst ut stillingen som fagdirektør. 22.08.2022 06:52:06
SUS i årets pride: – En markering av solidaritet, inkludering og mangfoldhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus-i-arets-pride-en-markering-av-solidaritet-inkludering-og-mangfoldSUS i årets pride: – En markering av solidaritet, inkludering og mangfoldStavanger universitetssjukehus deltar med en egen parole i prideparaden 3. september. 19.08.2022 07:11:13
Einar Furulund har publisert flere artikler om kostholdsendringer i LARhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-litteraturstudie-om-fysisk-aktivitet-og-larEinar Furulund har publisert flere artikler om kostholdsendringer i LARI denne litteraturgjennomgangen av fysisk aktivitet og trening for pasienter som mottar legemiddel assistert rehabilitering(LAR) ble det undersøkt hvilken effekt dette har. Litteraturgjennomgangen undersøker også et annet viktig element, er...14.07.2022 12:06:28
Sommerhilsen fra SESAM 2022https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/sommerhilsen-fra-sesam-2022Sommerhilsen fra SESAM 2022God sommer !07.07.2022 11:09:56
Cardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young Researchershttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/cardiac-arrest-registry-research-masterclass-for-young-researchersCardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young ResearchersSunday June 12th, RAKOS welcomed a group of young international reasearchers.05.07.2022 06:47:17
Besøk Cardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young Researchershttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/besok-cardiac-arrest-registry-research-masterclass-for-young-researchersBesøk Cardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young ResearchersSøndag 12.juni hadde RAKOS besøk av en gruppe unge internasjonale forskere05.07.2022 06:46:49
Stayer i mediahttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/stavanger-i-verdenstoppen-pa-rusforskningStayer i mediaStayer har vært i media hvor de skriver litt om de foreløpige funnene og hvordan kontakten har vært med deltakerne og arbeidet som ligger bak. 04.07.2022 11:23:33
Avslag på forsikringer fordi du har brukt illegale rusmidlerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/avslag-pa-forsikringer-fordi-du-har-brukt-illegale-rusmidlerAvslag på forsikringer fordi du har brukt illegale rusmidlerForsikringsselskap har satt som krav at det er nødvendig å vise til rusfrihet i fem år for å få livsforsikring. På hvilket grunnlag baserer de dette kravet?  01.07.2022 10:14:24
Vinneren av Linda Buettners praksispris er kårethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/vinneren-av-linda-buettners-praksispris-er-karetVinneren av Linda Buettners praksispris er kåretVi gratulerer Stokka sykehjem med både årets praksispris og publikumspris 2022. 30.06.2022 06:30:25
SUS forlater Facebook og Instagramhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus-forlater-facebook-og-instagramSUS forlater Facebook og InstagramVi vet for lite om hvordan Meta håndterer personopplysninger. Derfor tar Stavanger universitetssjukehus en pause fra plattformene Facebook og Instagram. 28.06.2022 08:54:46
Stort løft for sikkerhetspsykiatrienhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/stort-loft-for-sikkerhetspsykiatrienStort løft for sikkerhetspsykiatrienStavanger universitetssjukehus oppretter flere sikkerhetsdøgnplasser og etablerer et ambulant sikkerhetsteam. 28.06.2022 08:43:15
Oppfølging førstehjelpere i Hjelp 113-appenhttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/oppfolging-forstehjelpere-i-hjelp-113-appenOppfølging førstehjelpere i Hjelp 113-appenOppfølging førstehjelpere i Hjelp 113-appen27.06.2022 09:50:30
Follow up First aiders in Help 113-apphttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/follow-up-first-aiders-in-help-113-appFollow up First aiders in Help 113-appFollow up First aiders in Help 113-app27.06.2022 09:50:23
Krevende driftssituasjon: Avslutter beredskaphttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/krevende-driftssituasjon-avslutter-beredskapKrevende driftssituasjon: Avslutter beredskapSykehuset har vært i grønn beredskap siden 21. juni grunnet en krevende driftssituasjon. Beredskap avsluttes tirsdag 5. juli. 21.06.2022 11:23:39
Hvor mange har egentlig Parkinsons sykdom i Norge?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/hvor-mange-har-egentlig-parkinsons-sykdom-i-norgeHvor mange har egentlig Parkinsons sykdom i Norge?I et oppslag i VG og på Norges Parkinsonforbunds nettsider (parkinson.no) har vi nylig kunnet lese at 12 000 personer har Parkinsons sykdom i Norge. Er det virkelig så mange? 15.06.2022 22:00:00
Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategihttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/utkast-til-nasjonal-forstehjelpsstrategiUtkast til nasjonal førstehjelpsstrategiUtkast til nasjonal førstehjelpsstrategi er sendt til høring.15.06.2022 10:06:55
Cannabisbruk og Parkinsons sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/cannabisbruk-og-parkinsons-sykdomCannabisbruk og Parkinsons sykdomI 2021 gjennomførste Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) en spørreundersøkelse om cannabisbruk blant personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende.14.06.2022 10:21:30
Slik blir fødetilbudet på SUS i sommerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/slik-blir-fodetilbudet-pa-sus-i-sommerSlik blir fødetilbudet på SUS i sommerI uke 25-32 vil fødeloftet og fødeavdelingen driftes sammen i fødeavdelingens lokaler i første etasje på sykehuset. 13.06.2022 17:00:00
Fem millioner til kreftforskninghttps://helse-stavanger.no/fem-millioner-til-kreftforskningFem millioner til kreftforskningBjørnar Gilje, avdelingsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, tildeles fem millioner kroner i forskningsmidler fra Kreftforeningen. 13.06.2022 13:22:56
Rusforskning i bakleksahttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/rusforskning-i-bakleksaRusforskning i bakleksa- Gapet er for stort mellom rusforskning og klinikeres og brukeres erfaringer, skriver Fredrik D Moe i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Kunnskapen er for liten om funksjonelle mål for langvarige recoveryprosesser. - Det får konsekvens...10.06.2022 10:15:32
Simuleringstrening redder flere livhttps://helse-stavanger.no/simuleringstrening-redder-flere-livSimuleringstrening redder flere livPå verdensbasis skjer det et hjerneslag hvert tredje sekund. Rask og koordinert behandling redder liv og begrenser pasientens senskader. Ved Stavanger universitetssjukehus er oppstart av behandling for hjerneslag redusert fra 27 til 13 minutter. 01.06.2022 09:30:00
Rusavhengiges vei til rusfrihethttps://helse-stavanger.no/rusavhengiges-vei-til-rusfrihetRusavhengiges vei til rusfrihetRusmiddelavhengighet øker på verdensbasis, og tar årlig flere liv i Norge. I Stavanger følges rusavhengige tett over lang tid for å kartlegge hva som må til for å bli rusfri. 01.06.2022 09:30:00
100 millioner til klinisk forskning: Studie om demens til SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/100-millioner-til-klinisk-forskning-studie-om-demens-til-sus100 millioner til klinisk forskning: Studie om demens til SUSNasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) deler ut i alt 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier. 20 millioner går til demens-studie ved Stavanger universitetssjukehus. 30.05.2022 14:35:02
Ekspertrådethttps://helse-stavanger.no/ekspertradetEkspertrådetEkspertrådet er et talerør for ungdom og unge voksne mellom 13 og 30 år som har vært i behandling i klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige.25.05.2022 13:47:58
Om RegSim Vesthttps://helse-stavanger.no/interregsim/om-regsim-vestOm RegSim Vest25.05.2022 12:08:35
Kreftkirurgi-studie: Helsetilsynet oppretter sakhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-oppretter-sakKreftkirurgi-studie: Helsetilsynet oppretter sakHelsetilsynet skal vurdere om SUS som koordinerende forskningsansvarlig har brutt bestemmelser i helseforskningsloven ved organiseringen og oppfølgingen av Norwait-studien. 23.05.2022 12:15:51
NorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i Norgehttps://helse-stavanger.no/nortrials-nytt-samarbeid-skal-gi-flere-kliniske-studier-i-norgeNorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i NorgePå verdensdagen for kliniske studier lanseres NorTrials – et samarbeid mellom næringslivet og spesialisthelsetjenesten. 20.05.2022 08:18:15
Ny artikkel om søvnvansker ved rusavhengighethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-om-sovnvansker-ved-rusavhengighetNy artikkel om søvnvansker ved rusavhengighet19.05.2022 07:56:57