Helsenorge

Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

MIR Major Incident Reportinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/mir-major-incident-reportingMIR Major Incident ReportingThe database for registration of major incidents, majorincidentreporting.net, is NOW open for registration. 21.01.2022 07:15:50
Elisabeth Farbu blir viseadministrerende direktørhttps://helse-stavanger.no/elisabeth-farbu-blir-viseadministrerende-direktorElisabeth Farbu blir viseadministrerende direktør- Den kompetansen og de lederegenskapene som Elisabeth Farbu representerer, vil være sentrale i den videre utviklingen av SUS – og universitetssjukehusfunksjonen spesielt, sier administrerende direktør Helle Schøyen. 20.01.2022 12:45:21
Velkommen til det sjette årlige seminaret om Forskning innen rus og somatisk helse.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/velkommen-til-det-sjette-arlige-seminaret-om-forskning-innen-rus-og-somatisk-helseVelkommen til det sjette årlige seminaret om Forskning innen rus og somatisk helse.19.01.2022 11:40:01
MIR Major Incident Reporting https://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/mir-major-incident-reporting-MIR Major Incident Reporting Database for registrering av store hendelser, majorincidentreporting.net, er NÅ åpen for registrering. 18.01.2022 12:58:10
Ny kunstsatsing i samarbeid med Ragnar Bjerkreimhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ny-kunstsatsing-i-samarbeid-med-ragnar-bjerkreimNy kunstsatsing i samarbeid med Ragnar BjerkreimBruk av sanser har stor betydning for menneskers livskvalitet. Nå lanseres resultatet av et musikksamarbeid med Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) og Ragnar Bjerkreim.   14.01.2022 13:01:40
Samarbeidsforskning i KORFOR– et policy-dokumenthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/samarbeidsforskning-i-korfor-et-policy-dokumentSamarbeidsforskning i KORFOR– et policy-dokumentI de senere årene er det tradisjonelle skillet mellom de som produserer forskning, i kraft av sin posisjon som forskere og de som har interesser i eller er brukere av forskning, blitt utfordret. Både innenfor forskningsmiljøene og i styrend...11.01.2022 11:59:56
Julereklame Oppfølging førstehjelperehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/julereklame-oppfolging-forstehjelpereJulereklame Oppfølging førstehjelpereRAKOS fikk tildelt plass på "Reklamefri dag" av TV2 den 25.12.2021. 11.01.2022 11:30:13
Disputas: Forbedret kreftdiagnostikk ved bruk av digital bildeanalysehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-forbedret-kreftdiagnostikk-ved-bruk-av-digital-bildeanalyseDisputas: Forbedret kreftdiagnostikk ved bruk av digital bildeanalyseDordi Lea disputerer 14.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Use of quantitative pathology to improve grading and predict prognosis in tumours of the gastrointestinal tract". 10.01.2022 20:57:11
-Aldri hatt så mange innlagtehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-aldri-hatt-sa-mange-innlagte-Aldri hatt så mange innlagteDet har vært en krevende jul og nyttår – med økende antall innleggelser og smittetilfeller. Omikron har tatt over som den dominerende varianten av viruset. -Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg, og å ta imot tilbud om 3. dose, da vaksinen...04.01.2022 11:49:01
Til Registerkontakter, Kvarus-kontakter, behandlere og lederehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/til-registerkontakter-kvarus-kontakter-behandlere-og-ledereTil Registerkontakter, Kvarus-kontakter, behandlere og ledere30.12.2021 11:49:18
Nytt forskningsprosjekt om tarmsykdommerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nytt-forskningsprosjekt-om-tarmsykdommerNytt forskningsprosjekt om tarmsykdommerUniversitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal sammen finne løsninger for pasienter med kroniske tarmsykdommer. 28.12.2021 08:57:54
Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella ved SUShttps://helse-stavanger.no/nasjonalt-referanselaboratorium-for-legionella-ved-susNasjonalt referanselaboratorium for Legionella ved SUSFra 1. august 2021 har Stavanger universitetssjukehus (SUS) overtatt hele referansefunksjonen for Legionella i Norge. 23.12.2021 15:27:08
Siste om koronasituasjonenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/siste-om-koronasituasjonenSiste om koronasituasjonenSmittetallet i regionen har aldri vært høyere, og Stavanger universitetssjukehus hadde nylig også rekord for antall innlagte med covid-19 på sykehuset. Sykehuset har innført lavaktivitet, og avlyser planlagte operasjoner der dette er mulig.  22.12.2021 13:15:52
Takk for samarbeidet i 2021 - Nytt år og nye muligheter i 2022https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/takk-for-samarbeidet-i-2021-nytt-ar-og-nye-muligheter-i-2022Takk for samarbeidet i 2021 - Nytt år og nye muligheter i 2022Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom året som hår gått. Det har vært et spennende år med mange aktiviteter.21.12.2021 13:16:14
Hvordan definerer vi «tilbakefall til rusbruk» i rusforskning – og hvilken betydning har det for rusbehandling?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/hvordan-definerer-vi-tilbakefall-til-rusbruk-i-rusforskning-og-hvilken-betydning-har-det-for-rusbehandlingHvordan definerer vi «tilbakefall til rusbruk» i rusforskning – og hvilken betydning har det for rusbehandling?Det er ikke enighet om definisjonen av tilbakefall til rusbruk i rusforskning – hvilken betydning har det for rusbehandling? 17.12.2021 14:12:49
Bruk hurtigtest når dette er mulighttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/bruk-hurtigtest-nar-dette-er-muligBruk hurtigtest når dette er muligSmittevernlegene på Nord-Jæren og laboratoriet på SUS ber alle med symptomer, eller som er nærkontakter, om å først ta en hurtigtest. PCR-test må bestilles hvis hurtigtesten er positiv. Årsaken er stort press på analysekapasiteten på sykehu...16.12.2021 19:12:14
Diagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR - midlertidig redusert luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøverhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/diagnostikk-sars-cov-2-og-luftveis-pcr-midlertidig-redusert-luftveisdiagnostikk-for-primerhelsetjenesten-og-polikliniske-proverDiagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR - midlertidig redusert luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøverLaboratoriet mottar for tiden store mengder SARS-CoV-2 prøver, samtidig som en høy andel positive prøver gir mye merarbeid.  Pga. kapasitet må vi dessverre midlertidig redusere tilbudet om utvidet luftveispakke (PCR) for prøver fra primærhe...16.12.2021 11:29:39
Kjør egen bil til sykehusethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kjor-egen-bil-til-sykehusetKjør egen bil til sykehusetI de nasjonale rådene knyttet til koronapandemien står det at alle som kan, skal benytte egen bil til og fra behandling på sykehuset. Se rådene fra FHI for transport av pasienter/brukere fra FHI her.  Disse rådene er gitt for å hindre smitt...16.12.2021 08:20:05
Korona: Endringer i driftenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/korona-endringer-i-driftenKorona: Endringer i driftenAntall covid-19-positive pasienter som trenger innleggelse i sykehus stiger. Det er når foretaket nærmer seg 13 innlagte pasienter at beredskapsledelsen skal vurdere behovet for å etablere en pandemipost.  08.12.2021 12:48:33
Gul beredskap: Planlagte operasjoner kan bli utsatthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gul-beredskap-planlagte-operasjoner-kan-bli-utsattGul beredskap: Planlagte operasjoner kan bli utsattSykehuset har satt gul beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon. Det betyr at planlagte operasjoner kan bli utsatt. 01.12.2021 08:59:44
Folkefondet 15 år: - Uvurderlig støtte til kreftforskninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/folkefondet-15-ar-uvurderlig-stotte-til-kreftforskningFolkefondet 15 år: - Uvurderlig støtte til kreftforskningI løpet av femten år har Folke Hermansen Fond støttet 75 forskningsprosjekt med mer enn 50 millioner kroner. Fondet er i dag Stavanger universitetssjukehus (SUS) sin viktigste finansieringskilde for kreftforskning. 24.11.2021 08:54:54
Kloke valg – urinprøver til bakteriologisk dyrkninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kloke-valg-urinprover-til-bakteriologisk-dyrkningKloke valg – urinprøver til bakteriologisk dyrkningUrinprøver av god kvalitet, tatt på rett indikasjon er viktig for å unngå overbehandling av pasienter og overforbruk av antibiotika. Dessverre mottar vi på Avdeling for medisinsk mikrobiologi mange urinprøver av dårlig kvalitet…22.11.2021 13:54:43
Korona: Smittetilfeller på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/korona-smittetilfeller-pa-susKorona: Smittetilfeller på SUSNår det er økning i smittesituasjonen i samfunnet, kommer det også positive tilfeller blant medarbeidere og pasienter på SUS. Per i dag er det flere pågående interne smittesporinger.   18.11.2021 14:39:21
Vikeså Golv AS med storkontrakt på nye SUShttps://helse-stavanger.no/vikesa-golv-as-med-storkontrakt-pa-nye-susVikeså Golv AS med storkontrakt på nye SUSVikeså Golv AS skal levere gulvbelegg til deler av det store behandlingsbygget i Nye SUS til en verdi på vel 13,6 millioner kroner inkludert mva. 18.11.2021 13:46:40
Nye SUS: Rapport om varsel om kritikkverdige forholdhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-sus-rapport-om-varsel-om-kritikkverdige-forholdNye SUS: Rapport om varsel om kritikkverdige forhold– Denne rapporten bekrefter, sammen med internrevisjonsrapporten som Deloitte har utført på oppdrag fra Helse Vest om økonomistyring i byggeprosjekt, at det er god styring av Nye SUS. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson og hennes prosjektled...17.11.2021 12:59:25
Leveringsproblemer fører til at Lipase må sendes til HUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/leveringsproblemer-forer-til-at-lipase-ma-sendes-til-husLeveringsproblemer fører til at Lipase må sendes til HUSAvdeling for medisinsk biokjemi har uten forvarsel mistet forsyningen av reagenser til analysen Lipase. 16.11.2021 12:59:18
Ansetter viseadministrerende direktørhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ansetter-viseadministrerende-direktorAnsetter viseadministrerende direktør-Vi søker etter en leder som tenker helhet og strategi, som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen. 15.11.2021 12:22:26
Oppfølging Førstehjelpere. Brann og Redninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/oppfolging-forstehjelpere-brann-og-redningOppfølging Førstehjelpere. Brann og RedningRAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Brann og redning kan spille en viktig rolle for å nå ut til førstehjelpere slik at de kan få den oppfølgingen de behøver.  12.11.2021 11:25:21
Ny felles enhet for psykiatri, somatikk og rushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ny-felles-enhet-for-psykiatri-somatikk-og-rusNy felles enhet for psykiatri, somatikk og rusNå tenkes det nytt om tilbudet til pasienter med sammensatte problemstillinger innenfor psykiatri, somatikk og rus ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 10.11.2021 14:54:07
Prøvesvar forvekslethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/provesvar-forveksletPrøvesvar forveksletDet ble i går, onsdag 3. november, sendt ut feil covid-19-prøvesvar. De det gjelder vil bli kontaktet forløpende. 04.11.2021 16:00:12
Status Follow-up First Aid project July 2021https://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/status-follow-up-first-aid-project-july-2021Status Follow-up First Aid project July 2021Well underway with follow-up of first aiders04.11.2021 09:36:53
Iverksetter tiltak: Mange innlagte barn med RS-virushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/iverksetter-tiltak-mange-innlagte-barn-med-rs-virusIverksetter tiltak: Mange innlagte barn med RS-virusDe siste ukene har det vært en økning i antall innlagte barn med RS-virusinfeksjon (respiratorisk syncytial virus). Det er forventet at antallet innleggelser vil øke. Dette er tiltakene:  03.11.2021 12:50:37
Disputas: Stress blant pårørande til personar med demenshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-stress-blant-parorande-til-personar-med-demensDisputas: Stress blant pårørande til personar med demensToril Marie Terum disputerer 5.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission". 02.11.2021 21:06:40
VIDEO - Follow-up of first aidershttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/video-follow-up-of-first-aidersVIDEO - Follow-up of first aidersRAKOS has in collaboration with the Norwegian First Aid Council made an information film about this offer:02.11.2021 12:15:10
VIDEO Oppfølging av førstehjelperehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/video-oppfolging-av-forstehjelpereVIDEO Oppfølging av førstehjelpereRAKOS har i samarbeid med Norsk Folkehjelpsråd laget en informasjonsfilm om tilbudet Oppfølging førstehjelpere02.11.2021 12:14:55
Fortsatt besøksrestriksjoner ved enkelte spesialavdelingerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fortsatt-besoksrestriksjoner-ved-enkelte-spesialavdelingerFortsatt besøksrestriksjoner ved enkelte spesialavdelingerSykehuset viderefører besøksrestriksjoner ved spesialavdelingene.  27.10.2021 13:12:36
Fra medikamenter til mestring – tverrfaglig smertebehandling i kommunen. https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/fra-medikamenter-til-mestring-tverrfaglig-smertebehandling-i-kommunenFra medikamenter til mestring – tverrfaglig smertebehandling i kommunen. KORFORs kveldsskole, mandag 1. november,  kl 18.00 – 20.00, på Sølvberget, Sal 6. 22.10.2021 10:22:22
BrukerPlan: Informasjon til registrerte brukerehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/brukerplan-informasjon-til-registrerte-brukereBrukerPlan: Informasjon til registrerte brukereHelse Stavanger har besluttet å midlertidig stanse alle innsamling av data med personopplysninger til BrukerPlan til det er gjennomført en personvernkonsekvensutredning og etablert et system for å informere de registrerte brukerne. 22.10.2021 08:51:29
BrukerPlan: Avvik og stans i innsamling og bruk av data med personopplysningerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/brukerplan-avvik-og-stans-i-innsamling-og-bruk-av-data-med-personopplysningerBrukerPlan: Avvik og stans i innsamling og bruk av data med personopplysningerDet har i perioden 2011-2021 vært flere avvik knyttet til innsamling og bruk av personopplysninger til helseregisteret og karleggingsverkøyet BrukerPlan. Helse Stavanger har midlertidig stanset innsamlingen.  22.10.2021 08:51:26
6 av 10 usikre på om de ville brukt hjertestarter riktighttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/6-av-10-usikre-pa-om-de-ville-brukt-hjertestarter-riktig6 av 10 usikre på om de ville brukt hjertestarter riktigEn ny landsomfattende undersøkelse viser at 60 prosent ikke er sikre på om de ville klart å bruke en hjertestarter korrekt hvis de skulle redde en person med hjertestans. – 7 av 10 frykter å skade pasienten hvis de gjør noe galt. Det har de...18.10.2021 08:40:16
Flytting av en åpen rus-scene https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/flytting-av-en-apen-rus-sceneFlytting av en åpen rus-scene 29. oktober fra 12.00 til 14.30 på Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes.13.10.2021 12:53:52
GHB ny analyse i urin og ny veileder for misbruksanalyserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ghb-ny-analyse-i-urin-og-ny-veileder-for-misbruksanalyserGHB ny analyse i urin og ny veileder for misbruksanalyserGammahydroksysmørsyre (GHB) ble inkludert i analysepakken for rusmidler i urin fra 30.09.21. Det er i tillegg mulig å bestille prøven som enkeltanalyse.12.10.2021 06:47:07
Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rehabiliteringstilbud-til-pasienter-med-folgetilstander-etter-covid-19Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med følgetilstander etter covid-19. Det er pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer, og der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad, som kan henvises til spesialisthelset...07.10.2021 09:51:30
Ny revmatologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ny-revmatologisk-avdelingNy revmatologisk avdelingStavanger universitetssjukehus (SUS) bygger opp et fullstendig revmatologisk tilbud. I juni åpnet revmatologisk avdeling.04.10.2021 11:12:24
Ove Herdstveit fikk pris for årets forskningsartikkelhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ove-herdstveit-fikk-pris-for-arets-forskningsartikkelOve Herdstveit fikk pris for årets forskningsartikkelForskningens dag i klinikker for psykisk helsevern ble i år arrangert på Atlantic hotell 22.09, med direkteoverført video til medarbeidere som ikke hadde anledning å være tilstede fysisk. 28.09.2021 09:04:53
Bent Høie om ruspolitikk mandag 4. oktoberhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/bent-hoie-om-ruspolitikk-mandag-4-oktoberBent Høie om ruspolitikk mandag 4. oktoberForskningsleder Sverre Nesvåg intervjuer, og han har mye å spørre Bent Høie om. 27.09.2021 22:00:00
Psykisk helsevern: Disse fikk forskningspriserhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/psykisk-helsevern-disse-fikk-forskningspriserPsykisk helsevern: Disse fikk forskningspriserTre kandidater mottok priser da den årlige forskningens dag i klinikker for psykisk helsevern gikk av stabelen 22. september. 22.09.2021 19:44:49
Smittetilfelle i mottakhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/smittetilfelle-i-mottakSmittetilfelle i mottakDet pågår intern smittesporing etter en pasient testet positivt etter opphold i akuttmottaket, torsdag 16. september. Berørte pasienter blir fulgt opp. 17.09.2021 13:26:05
Ny artikkel om overforbruk av vanedannende legemidlerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-om-overforbruk-av-vanedannende-legemidlerNy artikkel om overforbruk av vanedannende legemidler01.09.2021 07:41:27
Viktig legionella-ansvar til SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/viktig-legionella-ansvar-til-susViktig legionella-ansvar til SUSStavanger universitetssjukehus får nasjonal referansefunksjon for legionella. 31.08.2021 16:39:29