HELSENORGE

Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Ny litteraturstudie om fysisk aktivitet og LARhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-litteraturstudie-om-fysisk-aktivitet-og-larNy litteraturstudie om fysisk aktivitet og LARI denne litteraturgjennomgangen av fysisk aktivitet og trening for pasienter som mottar legemiddel assistert rehabilitering(LAR) ble det undersøkt hvilken effekt dette har. Litteraturgjennomgangen undersøker også et annet viktig element, er...14.07.2022 12:06:28
Sommerhilsen fra SESAM 2022https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/sommerhilsen-fra-sesam-2022Sommerhilsen fra SESAM 2022God sommer !07.07.2022 11:09:56
Cardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young Researchershttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/cardiac-arrest-registry-research-masterclass-for-young-researchersCardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young ResearchersSunday June 12th, RAKOS welcomed a group of young international reasearchers.05.07.2022 06:47:17
Besøk Cardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young Researchershttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/besok-cardiac-arrest-registry-research-masterclass-for-young-researchersBesøk Cardiac Arrest Registry Research Masterclass For Young ResearchersSøndag 12.juni hadde RAKOS besøk av en gruppe unge internasjonale forskere05.07.2022 06:46:49
Stayer i mediahttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/stavanger-i-verdenstoppen-pa-rusforskningStayer i mediaStayer har vært i media hvor de skriver litt om de foreløpige funnene og hvordan kontakten har vært med deltakerne og arbeidet som ligger bak. 04.07.2022 11:23:33
Avslag på forsikringer fordi du har brukt illegale rusmidlerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/avslag-pa-forsikringer-fordi-du-har-brukt-illegale-rusmidlerAvslag på forsikringer fordi du har brukt illegale rusmidlerForsikringsselskap har satt som krav at det er nødvendig å vise til rusfrihet i fem år for å få livsforsikring. På hvilket grunnlag baserer de dette kravet?  01.07.2022 10:14:24
Vinneren av Linda Buettners praksispris er kårethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/vinneren-av-linda-buettners-praksispris-er-karetVinneren av Linda Buettners praksispris er kåretVi gratulerer Stokka sykehjem med både årets praksispris og publikumspris 2022. 30.06.2022 06:30:25
SUS forlater Facebook og Instagramhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus-forlater-facebook-og-instagramSUS forlater Facebook og InstagramVi vet for lite om hvordan Meta håndterer personopplysninger. Derfor tar Stavanger universitetssjukehus en pause fra plattformene Facebook og Instagram. 28.06.2022 08:54:46
Stort løft for sikkerhetspsykiatrienhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/stort-loft-for-sikkerhetspsykiatrienStort løft for sikkerhetspsykiatrienStavanger universitetssjukehus oppretter flere sikkerhetsdøgnplasser og etablerer et ambulant sikkerhetsteam. 28.06.2022 08:43:15
Oppfølging førstehjelpere i Hjelp 113-appenhttps://helse-stavanger.no/prehospital-klinikk/rakos/oppfolging-forstehjelpere-i-hjelp-113-appenOppfølging førstehjelpere i Hjelp 113-appenOppfølging førstehjelpere i Hjelp 113-appen27.06.2022 09:50:30
Follow up First aiders in Help 113-apphttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/follow-up-first-aiders-in-help-113-appFollow up First aiders in Help 113-appFollow up First aiders in Help 113-app27.06.2022 09:50:23
Krevende driftssituasjon: Avslutter beredskaphttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/krevende-driftssituasjon-avslutter-beredskapKrevende driftssituasjon: Avslutter beredskapSykehuset har vært i grønn beredskap siden 21. juni grunnet en krevende driftssituasjon. Beredskap avsluttes tirsdag 5. juli. 21.06.2022 11:23:39
Cannabisbruk og Parkinsons sykdomhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/cannabisbruk-og-parkinsons-sykdomCannabisbruk og Parkinsons sykdomI 2021 gjennomførste Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) en spørreundersøkelse om cannabisbruk blant personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende.14.06.2022 10:21:30
Slik blir fødetilbudet på SUS i sommerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/slik-blir-fodetilbudet-pa-sus-i-sommerSlik blir fødetilbudet på SUS i sommerI uke 25-32 vil fødeloftet og fødeavdelingen driftes sammen i fødeavdelingens lokaler i første etasje på sykehuset. 13.06.2022 17:00:00
Fem millioner til kreftforskninghttps://helse-stavanger.no/fem-millioner-til-kreftforskningFem millioner til kreftforskningBjørnar Gilje, avdelingsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, tildeles fem millioner kroner i forskningsmidler fra Kreftforeningen. 13.06.2022 13:22:56
Rusforskning i bakleksahttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/rusforskning-i-bakleksaRusforskning i bakleksa- Gapet er for stort mellom rusforskning og klinikeres og brukeres erfaringer, skriver Fredrik D Moe i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Kunnskapen er for liten om funksjonelle mål for langvarige recoveryprosesser. - Det får konsekvens...10.06.2022 10:15:32
ParkinsonNet møter HODhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/parkinsonnet/parkinsonnet-moter-hodParkinsonNet møter HODFredag 20. mai fikk ParkinsonNet presentere status for implementeringen i Norge til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  08.06.2022 12:15:57
Simuleringstrening redder flere livhttps://helse-stavanger.no/simuleringstrening-redder-flere-livSimuleringstrening redder flere livPå verdensbasis skjer det et hjerneslag hvert tredje sekund. Rask og koordinert behandling redder liv og begrenser pasientens senskader. Ved Stavanger universitetssjukehus er oppstart av behandling for hjerneslag redusert fra 27 til 13 minutter. 01.06.2022 09:30:00
Rusavhengiges vei til rusfrihethttps://helse-stavanger.no/rusavhengiges-vei-til-rusfrihetRusavhengiges vei til rusfrihetRusmiddelavhengighet øker på verdensbasis, og tar årlig flere liv i Norge. I Stavanger følges rusavhengige tett over lang tid for å kartlegge hva som må til for å bli rusfri. 01.06.2022 09:30:00
100 millioner til klinisk forskning: Studie om demens til SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/100-millioner-til-klinisk-forskning-studie-om-demens-til-sus100 millioner til klinisk forskning: Studie om demens til SUSNasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) deler ut i alt 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier. 20 millioner går til demens-studie ved Stavanger universitetssjukehus. 30.05.2022 14:35:02
Ekspertrådethttps://helse-stavanger.no/ekspertradetEkspertrådetEkspertrådet er et talerør for ungdom og unge voksne mellom 13 og 30 år som har vært i behandling i klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige.25.05.2022 13:47:58
Om RegSim Vesthttps://helse-stavanger.no/interregsim/om-regsim-vestOm RegSim Vest25.05.2022 12:08:35
Kreftkirurgi-studie: Helsetilsynet oppretter sakhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-oppretter-sakKreftkirurgi-studie: Helsetilsynet oppretter sakHelsetilsynet skal vurdere om SUS som koordinerende forskningsansvarlig har brutt bestemmelser i helseforskningsloven ved organiseringen og oppfølgingen av Norwait-studien. 23.05.2022 12:15:51
NorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i Norgehttps://helse-stavanger.no/nortrials-nytt-samarbeid-skal-gi-flere-kliniske-studier-i-norgeNorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i NorgePå verdensdagen for kliniske studier lanseres NorTrials – et samarbeid mellom næringslivet og spesialisthelsetjenesten. 20.05.2022 08:18:15
Ny artikkel om søvnvansker ved rusavhengighethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-om-sovnvansker-ved-rusavhengighetNy artikkel om søvnvansker ved rusavhengighet19.05.2022 07:56:57
Anne Ree Jensen pensjonerer seg etter 41 år på SUShttps://helse-stavanger.no/anne-ree-jensen-pensjonerer-seg-etter-41-ar-pa-susAnne Ree Jensen pensjonerer seg etter 41 år på SUSAnne Ree Jensen skulle bli økonom. Over fire tiår senere går hun av med pensjon som klinikksjef ved kirurgisk klinikk, etter 41 år på Stavanger universitetssjukehus. 13.05.2022 07:34:26
Lokalt næringsliv har kontrakter for 3,9 milliarder på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/lokalt-neringsliv-har-kontrakter-for-39-milliarder-pa-nye-susLokalt næringsliv har kontrakter for 3,9 milliarder på Nye SUSVed Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) har 3 av 4 kontrakter blitt tildelt lokale entreprenører eller entreprenører med lokalavdeling i regionen. 12.05.2022 22:00:00
Alkohol og søvnproblemerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/alkohol-og-sovnproblemerAlkohol og søvnproblemerI en ny studie undersøkte stipendiat Vendela Husberg forekomsten av søvnproblemer ved risikofylt alkoholbruk og ulikhet mellom kvinner og menn. 10.05.2022 13:09:31
Forelegg til Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/forelegg-til-helse-stavangerForelegg til Helse StavangerStyret i Helse Stavanger har vedtatt et forelegg fra Sør-Vest politidistrikt på 600 000 kroner i forbindelse med at en pasient døde i 2018.06.05.2022 07:05:00
Oppfølging Førstehjelpere prosjekt i Aftenpostenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/oppfolging-forstehjelpere-prosjekt-i-aftenpostenOppfølging Førstehjelpere prosjekt i AftenpostenRAKOS tilbud til oppfølging av førstehjelpere fortsetter å nå ut til stadig fler potensielle brukere. I påsken fikk vi pressedekning i Aftenposten.28.04.2022 12:46:13
Follow-up Program for First Aid Providers in the newshttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/follow-up-program-for-first-aid-providers-in-the-newsFollow-up Program for First Aid Providers in the newsRAKOS 'national offer for follow-up of first aiders continues to reach more and more potential users. At Easter, we received press coverage in Aftenposten and several other media.28.04.2022 12:46:08
Oppfølging Førstehjelpere i bladet Sikkerhethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/oppfolging-forstehjelpere-i-bladet-sikkerhetOppfølging Førstehjelpere i bladet SikkerhetI siste utgave av bladet Sikkerhet er det flere omtaler av RAKOS-prosjektet Oppfølging av førstehjelpere28.04.2022 12:45:56
Follow-up Program for First Aid Providers in the magazine Sikkerhethttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/follow-up-program-for-first-aid-providers-in-the-magazine-sikkerhetFollow-up Program for First Aid Providers in the magazine SikkerhetIn the latest issue of the magazine Sikkerhet ( Safety), there are several mentions of the RAKOS project Follow-up of First aiders.28.04.2022 12:45:47
Ny bok om ROP-lidelserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-bok-om-rop-lidelserNy bok om ROP-lidelserHovedforfattere av boken "Sammensatte problemer, Sammenvevde tiltak" er Lars Lien og Tore Willy Lie. Forskningsleder i KORFOR, Torgeir Gilje Lid, har bidratt som medforfatter. Boken kom ut i år og kan nå bestilles på nett. 26.04.2022 13:00:47
Disputas: Blodplater påvirker normale og syke blodforstadierhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-blodplater-pavirker-normale-og-syke-blodforstadierDisputas: Blodplater påvirker normale og syke blodforstadierDaniel Limi Cacic disputerer 27.04.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Interactions between platelets and hematopoietic cells". 25.04.2022 13:36:58
Disputas: Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelsehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-brukermedvirkning-og-samvalg-i-dognbehandling-av-ungdom-med-psykisk-lidelseDisputas: Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelseStig Bjønnes disputerer 22. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse". 20.04.2022 11:25:40
Disputas: Prognostiske markører ved ikke-muskelinvasiv blærekrefthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-prognostiske-markorer-ved-ikke-muskelinvasiv-blerekreftDisputas: Prognostiske markører ved ikke-muskelinvasiv blærekreftVebjørn Kvikstad disputerer 22. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Better prognostic markers for non-muscle invasive papillary urothelial caracinomas". 20.04.2022 11:11:52
Tid er hjerne, også utenfor sykehushttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/tid-er-hjerne-ogsa-utenfor-sykehusTid er hjerne, også utenfor sykehusForskerlinjestudent tilknyttet RAKOS, Nedim Leto hadde Lør 26.03 foredrag på fylkesårsmøte til LHL. 19.04.2022 06:34:19
Hjertestansberedskapen på nye SUS – arbeidet er i ganghttps://helse-stavanger.no/hjertestansberedskapen-pa-nye-sus-arbeidet-er-i-gangHjertestansberedskapen på nye SUS – arbeidet er i gangI 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge for hjertestansberedskapen på nye SUS. Nå har de vært på sitt første besøk på Ullandhaug for å utforske hvor det nye hjertestansutstyret skal stå i framtiden.01.04.2022 13:27:40
Døgnbehandling på rusfeltet i nordenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/dognbehandling-pa-rusfeltet-i-nordenDøgnbehandling på rusfeltet i nordenNy artikkel tar for seg hvem det er som driver døgnbehandling på rusfeltet i disse fire nordiske landene og hvorfor det er blitt slik. Hvordan er sammensetningen av offentlige, private ideelle og private profittsøkende tilbydere av tjenester? 31.03.2022 09:14:34
Alkohol øker kreftrisikohttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/alkohol-oker-kreftrisikoAlkohol øker kreftrisikoDe fleste vet at tobakk og overdreven soling øker kreftrisikoen. Men altfor få vet at også alkohol øker faren for kreft 30.03.2022 11:49:26
Hvordan er det å jobbe i bemanningssenteret?https://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-personal-og-organisasjonsutvikling/bemanningssenteret/hvordan-er-det-a-jobbe-pa-bemanningssenteretHvordan er det å jobbe i bemanningssenteret?Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe på bemanningssenteret? Her møter du sykepleierne Kristian Ken Morales og Rosine A. Karuhije Mukantwali.  29.03.2022 09:21:02
ARA søker avdelingsoverlege https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ara-soker-avdelingsoverlege-ARA søker avdelingsoverlege 29.03.2022 08:59:59
- Mangler kunnskap om kvinnehelse på rusfeltethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/-mangler-kunnskap-om-kvinnehelse-pa-rusfeltet- Mangler kunnskap om kvinnehelse på rusfeltet29.03.2022 08:46:32
Jon Arne Søreide tildeles Kongens fortjenstmedaljehttps://helse-stavanger.no/jon-arne-soreide-tildeles-kongens-fortjenestemedaljeJon Arne Søreide tildeles Kongens fortjenstmedaljeProfessor Jon Arne Søreide har dedikert sitt yrkesliv til kreftkirurgi og kirurgisk forskning. Nå tildeles han Kongens fortjenestemedalje for innsatsen sin. 25.03.2022 13:10:20
Diagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR – tilbud om utvidet luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver gjeninnføreshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/diagnostikk-sars-cov-2-og-luftveis-pcr-tilbud-om-utvidet-luftveisdiagnostikk-for-primerhelsetjenesten-og-polikliniske-prover-gjeninnforesDiagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR – tilbud om utvidet luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver gjeninnføresLaboratoriet måtte i forbindelse med SARS-CoV-2 pandemien midlertidig redusere tilbudet om utvidet luftveispakke (PCR) for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver. Utvidet luftveispakke (PCR) vil fom 23.03.2222.03.2022 23:00:00
Tilde Broch Østborg får formidlingsprisen 2021https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/tilde-broch-ostborg-far-formidlingsprisen-2021Tilde Broch Østborg får formidlingsprisen 2021Tilde Broch Østborg, overlege ved kvinneklinikken, mottar Stavanger universitetssjukehus sin formidlingspris 2021. 22.03.2022 14:19:31
Endring i antibiotika-rapportering til primærhelsetjenesten fra mikrobiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-i-antibiotika-rapportering-til-primerhelsetjenesten-fra-mikrobiologisk-avdelingEndring i antibiotika-rapportering til primærhelsetjenesten fra mikrobiologisk avdelingBasert på nye nasjonale anbefalinger tar de mikrobiologiske laboratoriene i Norge nå grep for å redusere unødvendig antibiotikabehandling og hjelpe rekvirent i å velge det minst resistensdrivende middelet.22.03.2022 09:06:53
Martine Kajander har publisert ny artikkelhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/martine-kajander-har-publisert-ny-artikkelMartine Kajander har publisert ny artikkelMartine Kajander, Martha Therese Gjestsen, Vigdis Vagle, Målfrid Meling, Anne Torsvik Henriksen og Ingelin Testad har publisert kvalitative funn fra Demensskolen i artikkelen «Health Promotion in early-stage dementia – user experiences from...21.03.2022 09:50:18
Ny artikkel fra Maria Camila Gonzalezhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/ny-artikkel-fra-maria-camila-gonzalezNy artikkel fra Maria Camila GonzalezMaria Camila Gonzales har sammen med medforfattere pubisert artikkelen "Association of Plasma p-tau181 and p-tau231 Concentrations With Cognitive Decline in Patients With Probable Dementia With Lewy Bodies" 15.03.2022 08:26:36