Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Samskapingsmetoden – ny phd-studie om tjenesteutvikling og innovasjon. Tone Larsen disputerer ved UiS 28. aprilhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/samskapingsmetoden-ny-phd-studie-om-tjenesteutvikling-og-innovasjon-tone-larsen-disputerer-ved-uis-28-aprilSamskapingsmetoden – ny phd-studie om tjenesteutvikling og innovasjon. Tone Larsen disputerer ved UiS 28. april Samskaping er et begrep som brukes i mange deler av offentlig sektor. Innen rus og psykisk helse, er nok brukermedvirkning mer kjent. Bak begrepene ligger et ønske om at borgerne/brukerne går ut av rollen som passive mottakere av tjeneste...15.04.2021 10:01:26
Alvorlig situasjon - hever beredskapsnivået til gulthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/alvorlig-situasjon-hever-beredskapsnivaet-til-gultAlvorlig situasjon - hever beredskapsnivået til gultSelv om det lettes på tiltak nasjonalt, er smittesituasjonen i Sør-Rogaland bekymringsfull. Stavanger universitetssjukehus ser alvorlig på dette - og hever nå beredskapsnivået til gult nivå. 15.04.2021 09:08:22
Helsenorge.no advarer mot pågående svindelforsøk mot pasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/helsenorgeno-advarer-mot-pagaende-svindelforsok-mot-pasienterHelsenorge.no advarer mot pågående svindelforsøk mot pasienterFor tiden sendes det ut falske e-poster og SMSer som utgir seg for å være fra Helsenorge. Disse må ikke besvares. For å være trygg, ikke klikk på lenker i slike meldinger og logg deg alltid inn via helsenorge.no. 12.04.2021 19:27:31
Klar for å bli Registerleder for KvaRus og BrukerPlan?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/klar-for-a-bli-registerleder-for-kvarus-og-brukerplanKlar for å bli Registerleder for KvaRus og BrukerPlan?Vi trenger en dyktig medarbeider som vil lede, utvikle og implementere begge registrene.29.03.2021 07:47:49
Tren hjernen med spill i påskenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/tren-hjernen-med-spill-i-paskenTren hjernen med spill i påskenI påsken trener mange kroppen med fjellski og turer i naturen. Trimmen i godstolen med sudoku og kryssord er muligens like viktig for helsa.26.03.2021 13:42:04
BrukerPlan søker rådgiverhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/brukerplan-soker-radgiverBrukerPlan søker rådgiverOver 300 kommuner har BrukerPlan for å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og/eller psykiske helseproblem blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Resultatene brukes til  kvalitetssikring, utvikling og planleg...26.03.2021 12:25:08
Klar for å bli Registerleder for KvaRus og BrukerPlan?https://helse-stavanger.no/klar-for-a-bli-registerleder-for-kvarus-og-brukerplanKlar for å bli Registerleder for KvaRus og BrukerPlan?26.03.2021 12:12:12
Bedre for pasienter med datastyrt akuttmottakhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/bedre-for-pasienter-med-datastyrt-akuttmottakBedre for pasienter med datastyrt akuttmottakAnalyseavdelingen og akuttmottaket på SUS har sammen utviklet et digitalt dashboard for å styre akuttmottaket basert på tall og fakta. Det har bidratt til å endre måten de jobber på.26.03.2021 10:00:56
Påskeavvikling 2021 - Blodprøver til Føtal RHD- genotypinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/paskeavvikling-2021-blodprover-til-fotal-rhd-genotypingPåskeavvikling 2021 - Blodprøver til Føtal RHD- genotypingSiste frist for prøvetaking av prøver til RHD-genotyping er 29.03.2021. 26.03.2021 08:39:10
Påskehilsen fra oss på SESAMhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/paskehilsen-fra-oss-pa-sesamPåskehilsen fra oss på SESAMVi ønsker dere en riktig god påske!26.03.2021 08:00:00
Så enkelt er det å bruke en hjertestarterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/sa-enkelt-er-det-a-bruke-en-hjertestarterSå enkelt er det å bruke en hjertestarterVi slår et slag for hjertestarteren. Så enkel å bruke – og samtidig så viktig! Sammen redder vi liv.25.03.2021 11:43:23
SUS sin formidlingspris: – Når de snakker, da lytter vihttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus-sin-formidlingspris-nar-de-snakker-da-lytter-viSUS sin formidlingspris: – Når de snakker, da lytter viSmittevernoverlegene Lars Kåre Kleppe og Jon Sundal mottar utmerkelsen for fremragende folkeopplysning og informasjon i forbindelse med koronapandemien.24.03.2021 09:18:17
Disputas: Hva påvirker utviklingen av kognitiv svikt og demens?https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-hva-pavirker-utviklingen-av-kognitiv-svikt-og-demensDisputas: Hva påvirker utviklingen av kognitiv svikt og demens?Anne Katrine Bergland disputerer 26.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cognitive impairment - role of vascular risk factors and lipid alterations for development and progression". 22.03.2021 09:27:10
Alustar med provisoriske bygningsheiser og stillas til Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/alustar-med-provisoriske-bygningsheiser-og-stillas-til-nye-susAlustar med provisoriske bygningsheiser og stillas til Nye SUSSola-selskapet Alustar skal levere bygningsheiser og stillaser til Nye SUS. Avtalen er gjort sammen med Cramo som har heisleveransen. Kontrakten har en samlet verdi på 12,5 millioner kroner inkludert mva.22.03.2021 09:03:53
Aerocom skal levere felles prøvemottak til Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/aerocom-skal-levere-felles-provemottak-til-nye-susAerocom skal levere felles prøvemottak til Nye SUSAerocom Norge skal levere et komplett automatisert felles prøvemottak til Nye SUS til en verdi av 13,5 millioner kroner inkludert mva.19.03.2021 13:13:01
Nye analyser tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nye-analyser-tilgjengelig-ved-avdeling-for-medisinsk-biokjemiNye analyser tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk biokjemiTestosteron og seksualhormonbindende globulin (SHBG).18.03.2021 15:04:47
Kruse Smith signerer opsjon med Nye SUS for 76,5 millionerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kruse-smith-signerer-opsjon-med-nye-sus-for-765-millionerKruse Smith signerer opsjon med Nye SUS for 76,5 millionerArbeidene er allerede i gang for det store behandlingsbygget som i fjor høst fikk finansiering til ytterligere utvidelse med 20.000 m2. Avtaleutvidelsen for råbygget har en pris på 76,5 millioner kroner inkludert mva.18.03.2021 07:20:03
72 mobile arbeidsstasjoner skal inn i Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/72-mobile-arbeidsstasjoner-skal-inn-i-nye-sus72 mobile arbeidsstasjoner skal inn i Nye SUSFor å sikre god arbeidsflyt i Nye SUS, er flere mobile arbeidsstasjoner i test på sykehuset.17.03.2021 12:34:45
KORFORs kveldsskole 3.mai 2021 - koronaprosjekterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/korfors-kveldsskole-3mai-2021-koronaprosjekterKORFORs kveldsskole 3.mai 2021 - koronaprosjekterSverre kommer med oppdatert kunnskap om hvordan pandemien har påvirket bruk av rusmidler og livssituasjonen til mennesker med rusrelatert problematikk.17.03.2021 07:44:47
Nytt fra Stayer-studien: PhD-prosjekt om Rus og personlighethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/nytt-fra-stayer-studien-phd-prosjekt-om-rus-og-personlighetNytt fra Stayer-studien: PhD-prosjekt om Rus og personlighetI PhD-prosjektet «Personality and recovery in patients with Substance Use Disorders» er det deltakernes personlighetstrekk som skal undersøkes av Elise Constance Fodstad. Målet med studien er å få en bedre forståelse av samspillet mellom ru...17.03.2021 07:43:46
AstraZeneca: Henvisninger ved mistanke om mulige reaksjonerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/astrazeneca-ingen-innlagt-pa-susAstraZeneca: Henvisninger ved mistanke om mulige reaksjonerDet skal være lav terskel for henvisning ved mistanke om mulige reaksjoner i etterkant av AstraZeneca-vaksinering. Ingen har så langt vært innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS). 16.03.2021 13:11:44
AstraZeneca: Ber vaksinerte følge medhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/astrazeneca-ber-vaksinerte-folge-medAstraZeneca: Ber vaksinerte følge medSmittevernlegene i Helse Stavanger sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV) rundt mulige bivirkninger i etterkant av Ast...13.03.2021 18:44:26
Tung og sjelden betong på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/tung-og-sjelden-betong-pa-nye-susTung og sjelden betong på Nye SUSBetongnerdene på byggeplassen for Nye SUS gleder seg veldig, ikke siden 1997 har de fått støpe med en så spesiell betong. I to måneder fremover blir det betonghistorisk spesielt kjekt.11.03.2021 13:16:43
Inger Eide Robertson disputerte 10.februarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/inger-eide-robertson-disputerte-10februarInger Eide Robertson disputerte 10.februarOnsdag 10. februar disputerte Inger Eide Robertson ved Det helsefaglige fakultet, Universitetet i Stavanger og forsvarte avhandlingen: Inn i det ukjente. En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse.26.02.2021 12:17:59
Fedre, rus og vold - Henning Mohaupt, 01.mars kl. 18-20https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/fedre-rus-og-vold-henning-mohaupt-01mars-kl-18-20Fedre, rus og vold - Henning Mohaupt, 01.mars kl. 18-20  KORFORs Kveldsskole er en serie åpne foredrag for alle som vil vite hva som skjer på rusfeltet. Vi presenterer ny forskning på en enkel og forståelig måte, og håper at brukere, pårørende og ansatte i rusbehandling vil ha nytte av foredragene. 26.02.2021 12:05:05
Delta i vaksinestudie som kan beskytte barn mot alvorlig sykdomhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/delta-i-vaksinestudie-som-kan-beskytte-barn-mot-alvorlig-sykdomDelta i vaksinestudie som kan beskytte barn mot alvorlig sykdomBarne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) søker barn under tre måneder til et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av en ny vaksine mot pneumokokker for spedbarn.26.02.2021 11:50:37
Stikker seg frem til Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/stikker-seg-frem-til-nye-susStikker seg frem til Nye SUSBlodprøvetaking på Nye SUS skal i hovedsak utføres av helsesekretærer. Bioingeniørene er allerede i gang med opplæring i prøvetaking på fem medisinske sengeposter.25.02.2021 13:35:32
– Ernæring må med i vurderingen av personer med demenshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-ernering-ma-med-i-vurderingen-av-personer-med-demens– Ernæring må med i vurderingen av personer med demensNy forskning viser at oppmerksomhet rundt mat og måltider for å hindre underernæring kan bidra til bedre funksjonsevne hos personer med demens. 23.02.2021 08:37:22
Nye SUS: Så enkelt henter du ut rene senger https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-sus-sa-enkelt-henter-du-ut-rene-senger-Nye SUS: Så enkelt henter du ut rene senger Slik blir det i Nye SUS; de som trenger en ren seng går til sengelagerautomaten og bestiller en grønn seng. Samme sted leveres en skitten seng ved å trykke på gul seng på skjermen før de leverer den inn i roboten.23.02.2021 08:24:22
Årsrapporten 2020https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/arsrapporten-2020Årsrapporten 2020Årsrapporten er nå tilgjengelig for alle nysgjerrige.19.02.2021 10:55:18
Ofte stilte spørsmål: Hvorfor kan ikke partner være med gravide på ultralyd?https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ofte-stilte-sporsmal-hvorfor-kan-ikke-partner-vere-med-gravide-pa-ultralydOfte stilte spørsmål: Hvorfor kan ikke partner være med gravide på ultralyd?Frisk partner kan være med på rutineultralyd. På grunn av koronasituasjonen kan dessverre ikke gravide ha med seg partner til alle polikliniske undersøkelser. Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om dette.12.02.2021 09:08:26
Jakten på muterte koronavirus har startethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/jakten-pa-muterte-koronavirus-har-startetJakten på muterte koronavirus har startetDenne uken startet avdeling for medisinsk mikrobiologi jakten på muterte covid-19-virus.09.02.2021 08:20:28
Tenker «nettbutikk» om varelagerautomat på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/tenker-nettbutikk-om-varelagerautomat-pa-nye-susTenker «nettbutikk» om varelagerautomat på Nye SUS-De som lykkes med logistikk er de som tenker på kundene og tjenesten. Vi vil at løsningene skal betjene «kunder» og at «tjenesten» er enkel, sier Stian Refsnes Henriksen, prosjektleder for logistikk Nye SUS.09.02.2021 05:00:00
Normal drift og grønt beredskapsnivå, men økning av unge som har psykiske vanskerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/normal-drift-og-gront-beredskapsniva-men-okning-av-unge-som-har-vanskerNormal drift og grønt beredskapsnivå, men økning av unge som har psykiske vanskerAntall innleggelser på sykehuset går ned, og beredskapsnivået justeres ned til grønt nivå. Samtidig opplever Klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige at flere unge sliter med spiseforstyrrelser, tvangstanker og depresjonssym...04.02.2021 11:00:06
SESAM i media 2020https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/sesam-i-media-2020SESAM i media 2020SESAM deltar aktivt i den offentlige debatten og vår aktivitet genererte i 2020 en rekke Facebook innlegg, avisoppslag, kronikk, reportasjer på nett, innslag på TV og i radio.01.02.2021 13:36:53
Disputas: Innsamling av data i prehospitale tjenesterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-innsamling-av-data-i-prehospitale-tjenesterDisputas: Innsamling av data i prehospitale tjenesterKristin Tønsager disputerer 5.02.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Defining core data for continuous benchmarking in pre-hospital critical care".  01.02.2021 09:33:02
Kan analysere virusmutasjon om en til to ukerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kan-analysere-virusmutasjon-om-en-til-to-ukerKan analysere virusmutasjon om en til to ukerSelv om reproduksjonstallet - det såkalte R-tallet – nå ligger på rundt 0,5 for Stavanger universitetssjukehus (SUS) sin region, vekker virusmutasjonen bekymring. Avdeling for medisinsk mikrobiologi forbereder seg nå til å analysere denne v...28.01.2021 12:19:26
IT-system sendte feil prøvesvarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/it-system-sendte-feil-provesvarIT-system sendte feil prøvesvarEn teknisk feil i laboratoriets IT-system gjorde at to personer fikk feil prøvesvar på koronatesten sin. 27.01.2021 13:28:50
Montasjelaget drifter byggeplassen for Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/montasjelaget-drifter-byggeplassen-for-nye-susMontasjelaget drifter byggeplassen for Nye SUSMontasjelaget AS på Forus har vunnet kontrakt om å levere driftstjenester på byggeplassen for Nye SUS. Kontrakten har en verdi på 12,5 millioner kroner inkludert mva.27.01.2021 09:58:14
Koronavaksinasjon for personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonismehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/koronavaksinasjon-for-personer-med-parkinsons-sykdom-og-atypisk-parkinsonismeKoronavaksinasjon for personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonismeNKBs anbefalinger rundt vaksinasjon for utvalgte grupper26.01.2021 11:10:27
Tiltak på SUS etter utbrudd av mutert virushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/iverksetter-tiltak-pa-sus-etter-utbrudd-i-nordre-folloTiltak på SUS etter utbrudd av mutert virusHer er oversikt over Stavanger universitetssjukehus (SUS) sine tiltak for å stanse utbrudd av ulike virusmutasjoner. 24.01.2021 16:19:22
Nytt forskningsprosjekt om cannabishttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/nytt-forskningsprosjekt-om-cannabisNytt forskningsprosjekt om cannabisVil du delta på forskning om cannabis?22.01.2021 14:07:30
- Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-situasjonen-er-fortsatt-alvorlig-vi-ma-ikke-gi-oss-na- Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.Her kan du lese hva administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe sa på presseorienteringen torsdag 21. januar. Stavanger universitetssjukehus (SUS) stilte opp sammen med Stavanger kommune og Sandnes kommune...21.01.2021 10:06:31
Vi holder kurshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/vi-holder-kursVi holder kursVi har seminar for demensomsorgens ABC 1 og 2, likedan for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og seminar i geriatripermen. I tillegg kommer et seminar i musikkbasert miljøbehandling. 21.01.2021 08:36:32
Personer med demens hadde lavere livskvalitet enn personer som ikke hadde demenshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/personer-med-demens-hadde-lavere-livskvalitet-enn-personer-som-ikke-hadde-demensPersoner med demens hadde lavere livskvalitet enn personer som ikke hadde demens11. desember 2020 forsvarte Arnt Egil Ydstebø avhandlingen «Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life”. 19.01.2021 11:02:16
Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/utvikling-i-smittesituasjonen-pa-pandemipost-1Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1Sju medarbeidere ved pandemipost 1 har testet positivt for covid-19. Seksjon smittevern følger situasjonen tett – og har iverksatt omfattende tiltak. 19.01.2021 07:56:28
Pasientene på SUS er tilfreds med sykehusoppholdethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pasientene-pa-sus-er-tilfreds-med-sykehusoppholdetPasientene på SUS er tilfreds med sykehusoppholdetPasientene på SUS er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet, men svarene peker også på forbedringsområder. Det viser en ny undersøkelse om pasientenes erfaringer. 18.01.2021 12:54:32
Disputas: Hjertebetennelse ved akutt infarkthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-hjertebetennelse-ved-akutt-infarktDisputas: Hjertebetennelse ved akutt infarktNoreen Butt disputerer 22.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inflammation and cardioprotection in ST- elevation myocardial infarction". 18.01.2021 11:41:27
Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fortsatt-hoyt-smitteniva-seks-covidpasienter-innlagt-siste-dogn-pa-susFortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn på SUSSeks covid-19-pasienter er lagt inn på sykehuset siste døgn, og vi oppe i 16 innlagte covid-19-pasienter nå. Selv om det ser ut som koronatiltakene virker, er det viktig at vi alle fortsetter å følge dem videre, sier smittervernoverlegen.14.01.2021 11:08:07
Den første vaksinen er satt på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/den-forste-vaksinen-er-satt-pa-susDen første vaksinen er satt på SUSFor at sykehuset skal kunne opprettholde kritiske funksjoner, har Stavanger universitetssjukehus (SUS) startet vaksinering mot covid-19. Onsdag 13. januar ble smittevernoverlege Jon Sundal den første vaksinerte medarbeideren på SUS. 13.01.2021 11:59:11