Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Psyk-IT foredrag med Dag Årsland om Lewy legeme demenshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/psyk-it-foredrag-med-dag-arsland-om-lewy-legeme-demensPsyk-IT foredrag med Dag Årsland om Lewy legeme demensAldring og Helse har produsert en serie med Psyk-IT filmer og forskningssjef på SESAM, Dag Årsland, har bidratt med foredrag om Lewy legeme demens og ny forskning med klinisk relevans.20.04.2017 12:34:21
Kopi av prøvesvar fra blodgiverehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kopi-av-provesvar-fra-blodgivereKopi av prøvesvar fra blodgivereAvdeling for medisinsk biokjemi får til tider henvendelser fra fastleger som ønsker kopi av prøvesvar fra blodprøver som er tatt i forbindelse med at pasienten er blodgiver. Dette er i strid med blodforskriften, kopi kan derfor ikke sendes.19.04.2017 22:00:00
Studiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/masterstudie i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/studiepermisjon-med-lonn-og-bindingstid-for-videreutdanningmasterstudie-i-anestesi-intensiv-og-operasjonssykepleieStudiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/masterstudie i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleieFor sykepleiere med bekreftet studieplass ved Universitetet i Stavanger er det nå mulig å søke om studiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/mastergradsstudier i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO).10.04.2017 09:21:13
En av Norges største konferanser i eldremedisin: SESAM konferansen 8. og 9. juni!https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/en-av-norges-storste-konferanser-i-eldremedisin-sesam-konferansen-8-og-9-juniEn av Norges største konferanser i eldremedisin: SESAM konferansen 8. og 9. juni!Psykologisk.no har laget en flott reportasje om SESAM konferansen 2017. 06.04.2017 20:15:38
Områdereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug er vedtatthttps://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023/omradereguleringen-for-det-nye-sykehuset-pa-ullandhaug-er-vedtattOmrådereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug er vedtattOmrådereguleringen for universitetsområdet ble vedtatt i Stavanger bystyre 27.mars 2017. Den ble også noen dager tidligere vedtatt i Sola kommunestyre. I denne områdereguleringen er et komplett universitetssykehus tatt med.  Dermed har Stav...06.04.2017 19:24:15
Forskning: USA-samarbeid skal bedre senfølger hos brystkreftoverlevendehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forskning-usa-samarbeid-skal-bedre-senfolger-hos-brystkreftoverlevendeForskning: USA-samarbeid skal bedre senfølger hos brystkreftoverlevendePasienter som har fått behandling for brystkreft, sliter ofte med kronisk tretthet etterpå. Men et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Emory University i Atlanta, USA, kan finne en løsning for disse pasientene. 04.04.2017 22:00:00
Lokal plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne/lokal-plan-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbLokal plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)De personlige, familiære, sosiale og samfunnsmessige skadevirkningene av rusproblemer er av Verdens helseorganisasjon definert som ett av de store helseproblemene i vår tid. Rusmiddelproblematikk kommer sjelden alene, men opptrer i ulik alv...31.03.2017 08:56:31
Pumps & Pipes: VR can help elderly patientshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pumps-pipes-vr-can-help-elderly-patientsPumps & Pipes: VR can help elderly patientsVirtual Reality (VR) in treatment of elderly patients with chronic illnesses was the topic at the second of three Norway Pumps & Pipes lunch seminars this spring. 30.03.2017 22:00:00
Prisvinner Tormod Fladby kommer på SESAM konferansenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/prisvinner-tormod-fladby-kommer-pa-sesam-konferansenPrisvinner Tormod Fladby kommer på SESAM konferansenSESAM har invitert årets mottaker av Nasjonalforeningen for Folkehelsen sin demensforskningspris professor Tormod Fladby til å holde foredrag på SESAM konferansen 8.-9. juni 2017.29.03.2017 05:32:15
Kongeleg heider til styreleiar Stener Kvinnslandhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kongeleg-heider-til-styreleiar-stener-kvinnslandKongeleg heider til styreleiar Stener KvinnslandTysdag 28. mars vart styreleiar i Helse Stavanger, tidlegare sjukehusdirektør og professor dr. med. Stener Kvinnsland, utnemnd til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 28.03.2017 22:00:00
Psykisk helsevern: Nå innføres CheckWarehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/psykisk-helsevern-na-innfores-checkwarePsykisk helsevern: Nå innføres CheckWareEnhet spiseforstyrrelser er de første i Klinikk for psykisk helsevern som har tatt i bruk systemet Checkware - et verktøy til elektronisk kartlegging av pasienters tilstand, vansker og symptombilde.28.03.2017 06:37:50
Ny norsk forskning tyder på at personer med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/ny-norsk-forskning-tyder-pa-at-personer-med-demens-og-kreft-lider-mer-enn-andre-kreftpasienterNy norsk forskning tyder på at personer med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienterDoktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen, Kjersti Marie Blytt har sammen med sine kollegaer blant annet fra Senter for alders- og sykehjemsmedisin – SEFAS nylig publisert en studie i Cancer Nursing. 27.03.2017 14:56:58
SUS leder nasjonal kampanje for å redde flere livhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sus-leder-nasjonal-kampanje-for-a-redde-flere-livSUS leder nasjonal kampanje for å redde flere livHvert år får 3000 til 4000 hjertestans i Norge. Av disse overlever kun 15 prosent. Med Helsedirektoratets kampanje "Sammen redder vi liv" skal overlege Conrad Bjørshol ved SUS lede jobben for å redde enda flere.26.03.2017 22:00:00
Pallion-prosjektet: Skal bedre livskvaliteten til uhelbredelige kreftsykehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pallion-prosjektet-skal-bedre-livskvaliteten-til-uhelbredelige-kreftsykePallion-prosjektet: Skal bedre livskvaliteten til uhelbredelige kreftsykeVed avdeling for blod- og kreftsykdommer skal de se på hvordan pasienter, som har mindre enn 12 måneder igjen å leve, best kan få hjelp. De har nå startet med Pallion-prosjektet.23.03.2017 11:34:03
Styrker fagmiljøet og utstyr i kampen mot multiresistentebakterierhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/styrker-fagmiljoet-og-utstyr-i-kampen-mot-multiresistentebakterierStyrker fagmiljøet og utstyr i kampen mot multiresistentebakterierSUS satser på forskning rundt antibiotikaresistens. Det gir resultater, for nå gir Sparebankstiftelsen SR-Bank to millioner kroner til nytt utstyr.21.03.2017 23:00:00
Sola DPS feirer ti århttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sola-dps-feirer-ti-arSola DPS feirer ti år21. mars 2007 var en merkedag for Sola distriktspsykiatriske senter (DPS). Da åpnet de dørene for første gang til det nye senteret. Nå, ti år senere, kan de feire flotte år - og glede seg over tiden som kommer. 21.03.2017 11:46:04
Svein Kjosavik hylles for sitt engasjement og bidrag til Stavangerregionenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/svein-kjosavik-hylles-for-sitt-engasjement-og-bidrag-til-stavangerregionenSvein Kjosavik hylles for sitt engasjement og bidrag til StavangerregionenRegion Stavanger har utpekt 13 nye ambassadører som har fått Ambassadørpris for 2016, en av disse var postdoktor på SESAM Svein Kjosavik 20.03.2017 13:09:26
Pumps & Pipes: Visualization solutions from the oil industry can be used in the new hospitalhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pumps-pipes-visualization-solutions-from-the-oil-industry-can-be-used-in-the-new-hospitalPumps & Pipes: Visualization solutions from the oil industry can be used in the new hospitalVisualization solutions for the new hospital in Stavanger was the topic at the first of three lunch seminars this spring at “Måltidets Hus”.  The aim of the seminars is to share results and knowledge from Norway Pumps & Pipes projects. 19.03.2017 23:00:00
Nye avdelingsoverleger i akuttmottakethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-avdelingsoverleger-i-akuttmottaketNye avdelingsoverleger i akuttmottaketDe brenner begge for kvalitet og et godt faglig miljø. Øistein Rønneberg Mjelva og Lene Erikson gleder seg til å ta fatt på jobben som avdelingsoverleger i akuttmottaket. 14.03.2017 23:00:00
«JobbResept» har god effekt så lenge intervensjonen varerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne/jobbresept-og-skoleresept/jobbresept-har-god-effekt-sa-lenge-intervensjonen-varer«JobbResept» har god effekt så lenge intervensjonen varerEn nylig avsluttet studie av effekten av intervensjonen «JobbResept» viser til gode resultater for deltakerne etter ett år i prosjektet. Året etter intervensjonen har derimot mange igjen falt ut av arbeidsliv eller utdanning. 09.03.2017 20:01:36
Historisk tilbakeblikk: Fra sjukevogn til ambulansehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/historisk-tilbakeblikk-fra-sjukevogn-til-ambulanseHistorisk tilbakeblikk: Fra sjukevogn til ambulanseVisste du at ambulansen het sjukevogn før? Mye har forandret seg i ambulansetjenesten - og Stavanger kunne nylig juble for ny stasjon i Hillevåg. Her er deres historie. 08.03.2017 23:00:00
Første samling for FOKUS kontaktenehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/forste-samling-for-fokus-kontakteneFørste samling for FOKUS kontakteneEtter inspirasjon fra King's College sitt nettverk «Care Home Research Network (CHRN)» ledet av Ingelin Testad, etablerte SESAM sommeren 2016 nettverket «FOKUS, forskningsnettverk for sykehjem» her i regionen. Formålet er å støtte forskning...07.03.2017 08:08:36
Guido Alves ny professor ved Uishttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/guido-alves-ny-professor-ved-uisGuido Alves ny professor ved UisSESAM gratulerer nevrolog og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste ved bevegelsesforstyrrelser (NKB), Guido Alves, er professor II ved Universitetet i Stavanger (UiS) fra 1. februar. 03.03.2017 07:32:15
Sverre Uhlving: Sterkt, oppriktig og framtidsrettet blikkhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sverre-uhlving-sterkt-oppriktig-og-framtidsrettet-blikkSverre Uhlving: Sterkt, oppriktig og framtidsrettet blikkNoen foredrag vil man alltid huske. Sverre Uhlvings sterkt personlige, men også sterkt faglige foredrag foran "sine egne" på SUS, hadde en form og et innhold som fikk fram både latteren og tårene. Sverre var stolt. Vi andre er stolte over h...28.02.2017 23:00:00
Utlysning av Linda Buettners praksispris 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/utlysning-av-linda-buettners-praksispris-2017Utlysning av Linda Buettners praksispris 2017Førsteprisen er på kr. 10.000 og vil bli delt ut på SESAM- konferansen 8. og 9. juni 2017. 24.02.2017 12:29:36
Nettverksmøte vedrørende yngre personer med demens og dagtilbud for personer med demenshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/nettverksmote-vedrorende-yngre-personer-med-demens-og-dagtilbud-for-personer-med-demensNettverksmøte vedrørende yngre personer med demens og dagtilbud for personer med demensFørste felles nettverksmøte for ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med personer med demens under 65 år og/eller dagtilbud for personer med demens ble holdt 25. januar 2017 på SESAM. 24.02.2017 12:29:35
Den store givergledenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/den-store-givergledenDen store givergledenNoen mennesker gjør en ekstraordinær innsats for mennesker i en vanskelig livssituasjon. For Line Pedersen er det barn som «treffer en nerve». I fjor overleverte hun derfor gaver for 100 000 kroner til barneavdelingen. Nå vil hun gjøre det igjen.21.02.2017 23:00:00
SESAM gratulerer Reidun Sandvik og SEFAS med doktorgraden!https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-reidun-sandvik-og-sefas-med-doktorgradenSESAM gratulerer Reidun Sandvik og SEFAS med doktorgraden!12. januar 2017 forsvarte Reidun Sandvik avhandlingen “Behandling av smerte og belastende symptomer hos sykehjemspasienter ”, og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Uni...20.02.2017 16:04:23
SESAM gratulerer Tormod Fladby med demensforskningsprisenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-tormod-fladby-med-demensforskningsprisenSESAM gratulerer Tormod Fladby med demensforskningsprisenÅrets mottaker av Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demensforskningspris er Tormod Fladby, professor i nevrologi, overlege og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus. 15.02.2017 17:27:42
To nye artikler fra Stayer-studien er publisert med Egon Hagen som hovedforfatter.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/to-nye-artikler-fra-stayer-studien-er-publisert-med-egon-hagen-som-hovedforfatterTo nye artikler fra Stayer-studien er publisert med Egon Hagen som hovedforfatter.15.02.2017 17:27:25
Ernæringsseminar: – Vær mer oppmerksom på vekttap hos kreftpasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/erneringsseminar-ver-mer-oppmerksom-pa-vekttap-hos-kreftpasienterErnæringsseminar: – Vær mer oppmerksom på vekttap hos kreftpasienterHelsepersonell ble oppfordret om å se mer på kreftpasienters vektutvikling under ernæringsseminaret på Stavanger universitetssjukehus (SUS). 14.02.2017 23:00:00
Hederspris til Leif Moen under seremoni for fagarbeiderehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/hederspris-til-leif-moen-under-seremoni-for-fagarbeidereHederspris til Leif Moen under seremoni for fagarbeidereStor kveld for Stavanger universitetssjukehus (SUS) og våre nye fagarbeidere torsdag, da Leif Moen ble hedret og 55 fagarbeidere, som har bestått fagprøven ved SUS i 2016, fikk fagbrevene sine. 09.02.2017 23:00:00
Her er den nye lederen av RAKOShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/her-er-den-nye-lederen-av-rakosHer er den nye lederen av RAKOS1. februar startet Thomas Lindner som ny medisinsk leder for det regionale akuttmedisinske kompetansesenteret i Helse Vest (RAKOS).06.02.2017 23:00:00
Postoperativ pasientoverflytting: Telefonrapporttiden er overhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/postoperativ-pasientoverflytting-telefonrapporttiden-er-overPostoperativ pasientoverflytting: Telefonrapporttiden er overI mange år har sykepleierapporter blitt dokumentert for hånd på papir, og gitt i kombinasjon med muntlige rapporter over telefon, når pasienter skal flyttes mellom postoperative avdelinger til sengeposter. Den tid er over. 06.02.2017 23:00:00
SESAM konferansen 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-konferansen-2017SESAM konferansen 2017Vår årlige regionale konferanse i eldremedisin arrangeres 8. og 9. juni 2017 i Stavanger Forum.03.02.2017 11:48:43
Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/informasjon-i-forbindelse-med-utfylling-av-rekvisisjon-og-merking-av-proveglass-til-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinInformasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin01.02.2017 23:00:00
Stener Kvinnsland tilbake som styreleiarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger/stener-kvinnsland-tilbake-som-styreleiarStener Kvinnsland tilbake som styreleiarFrå onsdag 1. februar er Stener Kvinnsland tilbake på plass som styreleiar i Helse Stavanger.01.02.2017 13:35:14
Stener Kvinnsland tilbake som styreleder i Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger/stener-kvinnsland-tilbake-som-styreleder-i-helse-stavangerStener Kvinnsland tilbake som styreleder i Helse StavangerPå grunn av sykdom trekker styreleder for Helse Stavanger HF, Stener Kvinnsland, seg ut av styret med umiddelbar virkning.31.01.2017 23:00:00
Drapet på Røyneberghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/drapet-pa-roynebergDrapet på RøynebergEn mann i 50-årene ble funnet skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune, søndag 29. januar. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå. 30.01.2017 23:00:00
KULE: Kirurgiske poster er i gang med Meonahttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kule-kirurgiske-poster-er-i-gang-med-meonaKULE: Kirurgiske poster er i gang med MeonaKirurgiske poster på SUS er endelig i gang med Meona sitt system for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering.29.01.2017 23:00:00
SESAM i media 2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-i-media-2016SESAM i media 2016SESAM deltar i den offentlige debatten og vår aktivitet genererte i 2016 en rekke avisoppslag, reportasjer på nett, innslag på TV og i radio.26.01.2017 12:20:17
KORFORs årsrapport 2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/korfors-arsrapport-2016KORFORs årsrapport 2016Det blir neppe en bestselger, men her er mye spennende for den som er opptatt av forskning på rusfeltet. Les og bedøm selv: https://forskningsprosjekter.ihelse.net/rapporter/senter/index/1592/c983ce6e 26.01.2017 12:19:45
Finansministeren hadde bare godt å si om Engelsvollhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/finansministeren-hadde-bare-godt-a-si-om-engelsvollFinansministeren hadde bare godt å si om Engelsvoll– Oppsummert? Det er enkelt. Pengene og innsatsen som er lagt ned her på Engelsvoll er meget vel anvendt. Det er blitt så flott, og jeg er også svært glad for at det treffer akkurat denne pasientgruppen, sier en smilende opplagt finansminis...23.01.2017 23:00:00
Gode råd til pasienter og pårørendehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gode-rad-til-pasienter-og-parorendeGode råd til pasienter og pårørendeHender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?22.01.2017 23:00:00
Anestesisykepleiere med den første nasjonale fagprosedyren fra SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/anestesisykepleiere-med-den-forste-nasjonale-fagprosedyren-fra-susAnestesisykepleiere med den første nasjonale fagprosedyren fra SUSGuri Bratland og Anita Klette har laget den aller første fagprosedyren på Helsebiblioteket fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).20.01.2017 09:56:45
Sånn vil du merke Alle møter i 2017https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sann-vil-du-merke-alle-moter-i-2017Sånn vil du merke Alle møter i 2017Selvbooking av timer på nett, nye innsjekk- og betalingsløsninger for pasienter og innføring av nye retningslinjer for poliklinikkene. Det er mye spennende som skjer på Stavanger universitetssjukehus (SUS) i forbindelse med Alle møter i 2017.17.01.2017 23:00:00
Avdeling for medisinsk biokjemi er akkrediterthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-er-akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi er akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 201717.01.2017 11:14:10
Nye sus.no: Fastlege anbefaler sykehusenes nettsiderhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-susno-fastlege-anbefaler-sykehusenes-nettsiderNye sus.no: Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth. 16.01.2017 23:00:00
– Bruk nettsidene til å forberede deghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-bruk-nettsidene-til-a-forberede-deg– Bruk nettsidene til å forberede deg– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.16.01.2017 07:50:15
Temahefte BrukerPlan 2015https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/temahefte-brukerplan-2015Temahefte BrukerPlan 201512.01.2017 12:45:33

Nyheter