Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Blodprøver ved bruk av Interactorhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/blodprover-ved-bruk-av-interactorBlodprøver ved bruk av InteractorNår dere bruker Interactor, kan dere sende IHR-blodprøver som skal til Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk mikrobiologi i samme stativ i transportkassen til SUS.17.10.2017 22:00:00
Rehabiliteringsuka: Inviterer til spennende foredrag i Egersundhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rehabiliteringsuka-inviterer-til-spennende-foredrag-i-egersundRehabiliteringsuka: Inviterer til spennende foredrag i EgersundUke 43 er nasjonal rehabiliteringsuke. Seksjon rehabilitering Egersund inviterer i den forbindelse til tre foredrag over tre dager, med temaene kreftrehabilitering, ME og kroniske smerter. Arrangementene er gratis og åpne for alle.17.10.2017 11:10:51
Oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapporthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/oppfolging-av-sivilombudsmannens-besoksrapportOppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapportI januar gjennomførte Sivilombudsmannen et tilsynsbesøk ved Klinikk psykisk helsevern for voksne. Sivilombudsmannen kom med en rekke anbefalinger i sin rapport. 16.10.2017 08:07:11
Markering av FNs internasjonale eldredaghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/markering-av-fns-internasjonale-eldredagMarkering av FNs internasjonale eldredagI 1990 utpekte FNs generalforsamling 1. oktober som Den internasjonale eldredagen, og i 1991 ble dagen for første gang markert i Norge. 10.10.2017 11:43:11
BUPA: Administrerende direktør på pasientsikkerhetsvisitthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/bupa-administrerende-direktor-pa-pasientsikkerhetsvisittBUPA: Administrerende direktør på pasientsikkerhetsvisittNylig var det barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som fikk administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, på pasientsikkerhetsvisitt.09.10.2017 09:11:40
Slik skal «Restart a Heart Day» markeres på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/slik-skal-restart-a-heart-day-markeres-pa-susSlik skal «Restart a Heart Day» markeres på SUSDen europeiske hjertestarterdagen går av stabelen 16. oktober. Målet er at flest mulig ansatte på sengeposter og poliklinikker skal få prøve seg på grunnleggende HLR i løpet av dagen. Pasienter og pårørende er velkomne til å bli med.09.10.2017 06:55:02
Disputas: Helse i livets begynnelse og senere allergi og lungefunksjonhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-helse-i-livets-begynnelse-og-senere-allergi-og-lungefunksjonDisputas: Helse i livets begynnelse og senere allergi og lungefunksjonKristine Kjer Byberg disputerer fredag 13. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "An epidemiological study on the associations between preeclampsia exposure, growth and physical activity in preschool age...05.10.2017 22:00:00
Disputas: Kardiovaskulære prognosemarkører hos brystsmertepasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-kardiovaskulere-prognosemarkorer-hos-brystsmertepasienterDisputas: Kardiovaskulære prognosemarkører hos brystsmertepasienterØistein Rønneberg Mjelva disputerer torsdag 12.10.2017 for ph-d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Cardiovascular biomarkers as prognostic indicators in coronary chest pain patients». 05.10.2017 22:00:00
Folkefondet: Nye midler til kreftforskninghttps://helse-stavanger.no/folkefondet-nye-midler-til-kreftforskningFolkefondet: Nye midler til kreftforskningUnder arrangementet «Å arbeide og leve med kreft» i forrige uke ble det tildelt forskningsmidler fra Folke Hermansens Fond til kreftforskning ved Stavanger universitetssjukehus.05.10.2017 07:11:22
Rogaland først ut i landet med pilotprosjektet ParkinsonNethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rogaland-forst-ut-i-landet-med-pilotprosjektet-parkinsonnetRogaland først ut i landet med pilotprosjektet ParkinsonNetHovedmålet er å gi pasienter med Parkinsons sykdom en helhetlig og kompetent oppfølging.04.10.2017 13:28:58
Stayer-studien på YouTube: Thomas Svendsen forteller om hvordan en opprettholder kontakt med informanter i langvarige studierhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/stayer-studien-pa-youtube-thomas-svendsen-forteller-om-hvordan-en-opprettholder-kontakt-med-informanter-i-langvarige-studierStayer-studien på YouTube: Thomas Svendsen forteller om hvordan en opprettholder kontakt med informanter i langvarige studierThomas Svendsen har popularisert innholdet i artikkelen "How to Maintain High Retention Rates in Long-Term Research on Addiction: A Case Report". Han forteller (på norsk) hvordan de har lykkes med å holde kontakt med hele 80% av informantene i 5 år.04.10.2017 07:06:38
Den nye statssekretæren åpnet Pusterommethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/den-nye-statssekreteren-apnet-pusterommetDen nye statssekretæren åpnet PusterommetMaria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet åpnet tirsdag det nye Pusterommet på SUS. Her skal kreftpasienter få kyndig veiledning til fysisk aktivitet - og et pusterom fra sykehushverdagen.03.10.2017 12:58:31
Hemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehushttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hemoglobinopatiutredning-ved-haukeland-universitetssjukehusHemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehusInformasjon om utredning ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).01.10.2017 22:00:00
Formidlingspris til Egon Hagenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/formidlingspris-til-egon-hagenFormidlingspris til Egon Hagen Egon Hagen, psykolog og PhD-kandidat, KORFOR, fikk i år prisen som årets formidler under Forskningens dag i klinikker for psykisk helsevern og TSB 27. september. I begrunnelsen trekkes fram engasjement og formidling av forskning, populære...29.09.2017 12:22:22
Hva er nøkkelen til implementering av velferdsteknologi i primærhelsetjenesten?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/hva-er-nokkelen-til-implementering-av-velferdsteknologi-i-primerhelsetjenestenHva er nøkkelen til implementering av velferdsteknologi i primærhelsetjenesten?Første artikkel i Martha Therese Gjestsen sin PhD studie er publisert. Dette er en PhD studie som er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom SESAM/Stavanger universitetssjukehus, Regionalt Forskningsfond vest ved Stavanger kommune, Un...29.09.2017 12:22:09
Heder og ære til PhD-stipendiater ved SESAM på forskningens daghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/heder-og-ere-til-phd-stipendiater-ved-sesam-pa-forskningens-dagHeder og ære til PhD-stipendiater ved SESAM på forskningens dagForskningens dag - fra praksis til forskning ble arrangert 27. september i psykiatrisk divisjon.  PhD-stipendiat ved SESAM og overleve ved post B1 Audun Osland Vik-Mo mottok prisen for årets poster og PhD-stipendiat ved SESAM Anne Katrine B...29.09.2017 12:21:50
Pårørende i kreftomsorgen - en nøkkelrollehttps://helse-stavanger.no/parorende-i-kreftomsorgen-en-nokkelrollePårørende i kreftomsorgen - en nøkkelrollePårørende er en viktig del av teamet rundt pasienten. I et doktorgradsprosjekt undersøkes det nå hvordan helsepersonell kan involvere pårørende i kreftomsorg på best mulig måte. 28.09.2017 22:00:00
Pårørendehistorie: Har tatt uendelig mange vanskelige valghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/parorendehistorie-har-tatt-uendelig-mange-vanskelige-valgPårørendehistorie: Har tatt uendelig mange vanskelige valgHan har fortalt historien før. Mange ganger. Ole Anton Liverud mistet kona, og de fire barna mistet moren sin. De har virkelig kjent på følelsen av å være pårørende. 28.09.2017 10:12:18
Skal samarbeide om bedre behandling av hoftebruddspasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/skal-samarbeide-om-bedre-behandling-av-hoftebruddspasienterSkal samarbeide om bedre behandling av hoftebruddspasienterNorge er på verdenstoppen i antall årlige hoftebrudd. Nå skal geriatere og ortopeder jobbe sammen for et best mulig tilbud til disse pasientene. 27.09.2017 12:27:52
Velferdsteknologi: Pasientens behov må styre teknologienhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/velferdsteknologi-pasientens-behov-ma-styre-teknologienVelferdsteknologi: Pasientens behov må styre teknologienKan vi bruke kunstig intelligens til å utarbeide de mest effektive kjørerutene for hjemmesykepleierne? Kan sykepleieren spørre pasienten hvordan det går via en skjerm i stua? 27.09.2017 08:47:39
Nasjonalt Laboratoriekodeverkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nasjonalt-laboratoriekodeverkNasjonalt LaboratoriekodeverkOppstart med Nasjonalt Laboratoriekodeverk26.09.2017 22:00:00
Pasientskader: GTT-tallene viser at andel pasientskader er uendret siden 2012 https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pasientskader-gtt-tallene-viser-at-andel-pasientskader-er-uendret-siden-2012-Pasientskader: GTT-tallene viser at andel pasientskader er uendret siden 2012 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene i oppdrag å redusere andelen pasientskader nasjonalt med 25 prosent fra 2012 til utløpet av 2018. Gjennom målemetoden «Global Trigger Tool» (GTT)  kommer det fram at i 2016 har andelen...22.09.2017 12:03:10
Demensaksjonen 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/demensaksjonen-2017Demensaksjonen 201719. september–25. september går den landsomfattende innsamlingsaksjon Demensaksjonen 2017 i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen av stabelen. 21.09.2017 11:06:29
Offisiell åpning av forskningspostenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/offisiell-apning-av-forskningspostenOffisiell åpning av forskningspostenAdministrerende direktør Inger Cathrine Bryne klippet snoren og erklærte forskningsposten ved SUS for åpnet. Forskningsposten skal bidra med praktisk og faglig støtte til forskere ved sykehuset. 21.09.2017 10:49:42
Ingunn Wetteland Michaelsen er ansatt som kultur- og livssynsrådgiver på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ingunn-wetteland-michaelsen-er-ansatt-som-kultur-og-livssynsradgiver-pa-susIngunn Wetteland Michaelsen er ansatt som kultur- og livssynsrådgiver på SUSDen nyopprettede stillingen er en utvidelse av prestetjenesten. Michaelsen skal veilede ansatte i møte med andre kulturer i jobben.20.09.2017 13:12:46
Forskningsdagene 2017: Disse deltar fra SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forskningsdagene-2017-disse-deltar-fra-susForskningsdagene 2017: Disse deltar fra SUSForskningsdagene står for døren – sjekk hvor du kan treffe forskere fra Stavanger universitetssjukehus. 18.09.2017 06:58:15
Miriam er tidligere landslagskokk og har sølv i kokke-OL. Nå skal hun sørge for kvalitet i hver matbit på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/miriam-er-tidligere-landslagskokk-og-har-solv-i-kokke-ol-na-skal-hun-sorge-for-kvalitet-i-hver-matbit-pa-susMiriam er tidligere landslagskokk og har sølv i kokke-OL. Nå skal hun sørge for kvalitet i hver matbit på SUS32-åringen har en lang og imponerende CV fra kokkebransjen. Nå har hun tatt på seg rollen som kvalitetsansvarlig i kjøkkenavdelingen på sykehuset.13.09.2017 22:00:00
Disputas: Kreftceller i bukspyttkjertelenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-kreftceller-i-bukspyttkjertelenDisputas: Kreftceller i bukspyttkjertelenMorten Lapin disputerer fredag 15. september for ph.d.-graden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, med avhandlingen; "Clinical Relevance of Circulating Tumor Cells and Circulating Tumor DNA in Patients...11.09.2017 11:21:50
Tre nye, lesverdige artikler fra KORFORhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/tre-nye-lesverdige-artikler-fra-korforTre nye, lesverdige artikler fra KORFORRykende ferskt og aktuelt med hovedforfatter og/eller medforfattere fra KORFOR. Trykk på tittelen og les!08.09.2017 06:48:13
Flere deltakere fra SUS i ny forbedringsutdanninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/flere-deltakere-fra-sus-i-ny-forbedringsutdanningFlere deltakere fra SUS i ny forbedringsutdanningHelse Vest er første helseregion i landet til å starte egen forbedringsutdanning for helsepersonell. Fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) deltar åtte medarbeidere. Alle har pågående forbedringsarbeider de jobber med.07.09.2017 22:00:00
Er helsepersonell positive til konsistenstilpasset mat for personer med demens?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/er-helsepersonell-positive-til-konsistenstilpasset-mat-for-personer-med-demensEr helsepersonell positive til konsistenstilpasset mat for personer med demens?Lise Birgitte Austbø Holteng ved SESAM har skrevet artikkel basert på sin masteroppgave, artikkelen er publisert i tidsskriftet Annals of Palliative medicine.07.09.2017 08:29:49
Poliklinisk brystkreftbehandling flytter til Hillevåghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/poliklinikk-for-blod-og-kreftsykdommer/poliklinisk-brystkreftbehandling-flytter-til-hillevagPoliklinisk brystkreftbehandling flytter til HillevågBehandlingen av rundt 250 brystkreftpasienter i måneden, skal nå bli enda bedre når nye lokaler er klargjort i Hillevåg. Hele brystkreftforløpet er flyttet og fysisk samlet i Torgveien 21. Poliklinisk brystkreftbehandling får nye og fleksib...06.09.2017 09:58:28
Habilitering: Tverrfaglig innsats virkerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/habilitering-tverrfaglig-innsats-virkerHabilitering: Tverrfaglig innsats virkerTverrfaglig samarbeid gir resultater. Det viser tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og kommunalt ansatte.06.09.2017 09:57:10
Slik skal Verdens fysioterapidag markeres på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/slik-skal-verdens-fysioterapidag-markeres-pa-susSlik skal Verdens fysioterapidag markeres på SUSFysioterapidagen 8. september markeres verden over, av og for fysioterapeuter, med mottoet «Bevegelse for god helse». 06.09.2017 08:03:29
Anbefalinger fra NKB angående salbutamolhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/anbefalinger-fra-nkb-angaende-salbutamolAnbefalinger fra NKB angående salbutamolDet er ikke anbefalt å starte profylaktisk behandling med Salbutamol mot Parkinsons sykdom31.08.2017 22:00:00
Sykkel-VM i Bergen 2017https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/sykkel-vm-i-bergen-2017Sykkel-VM i Bergen 2017I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Dette kan skape konsekvensar for deg som skal til sjukehuset, enten som pasient, pårørande eller på besøk.31.08.2017 19:07:22
Aldring og helse 20-årsjubileumhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/aldring-og-helse-20-arsjubileumAldring og helse 20-årsjubileumSESAM gratulerer Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse med 20-års jubileumet.25.08.2017 08:13:07
Her er vinnerne av årets forskningspriserhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/her-er-vinnerne-av-arets-forskningspriserHer er vinnerne av årets forskningspriserRoald Omdal tildeles forskningsprisen, mens Jone Ravndal Bjørnestad får prisen for årets publikasjon.24.08.2017 22:00:00
Kurslederkurs Demensskolenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/kurslederkurs-demensskolenKurslederkurs Demensskolen27. september arrangerer SESAM fagseminar med innføring i undervisningsopplegget og kurslederrollen.23.08.2017 07:40:07
De nye lærlingene er på plasshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/de-nye-lerlingene-er-pa-plassDe nye lærlingene er på plass110 søkte, 26 fikk plass. De nye lærlingene i helsearbeiderfaget har inntatt sykehusets korridorer. 17.08.2017 22:00:00
Høstens kurs er nå lagt uthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/hostens-kurs-er-na-lagt-utHøstens kurs er nå lagt utSESAM arrangerer 12 seminarer/kurs i løpet av høsten 2017. Kursene finner sted på undervisningsrom F-301 som ligger i 3. etasje i Forsknings- og undervisningsenhetens lokaler i F-bygget, Psykiatrisk divisjon. 11.08.2017 08:05:27
Tramodol i urinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/tramodol-i-urinTramodol i urinEndring av urinanalysene ved legemiddelassistert rehabilitering10.08.2017 22:00:00
Lengre nedkjøling etter hjertestans gir ikke sikker bedring i prognosenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/lengre-nedkjoling-etter-hjertestans-gir-ikke-sikker-bedring-i-prognosenLengre nedkjøling etter hjertestans gir ikke sikker bedring i prognosenStavanger universitetssjukehus har som eneste norske sykehus deltatt i en stor europeisk hjertestansstudie. Studien har undersøkt hvorvidt det gir bedre overlevelse å kjøle ned pasienter med hjertestans i 48 timer, sammenlignet med 24 timer.10.08.2017 09:25:06
Pilotprosjekt: ParkinsonNet i Rogalandhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/pilotprosjekt-parkinsonnet-i-rogalandPilotprosjekt: ParkinsonNet i RogalandFysioterapeut, ergoterapeut eller logoped med interesse for Parkinsons sykdom?02.08.2017 22:00:00
Han skal hjelpe kreftsyke å spise smarthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/han-skal-hjelpe-kreftsyke-a-spise-smartHan skal hjelpe kreftsyke å spise smartBaktash Shahrestani har selv forsøkt nesten alle kjente dietter. Nå er han ansatt på Vardesenteret for å lære pasienter å spise smart - før, under og etter kreftbehandling.19.07.2017 05:00:00
Arbeidstrening: Grønne fingre og varme hjerter i gartnerstabenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/arbeidstrening-gronne-fingre-og-varme-hjerter-i-gartnerstabenArbeidstrening: Grønne fingre og varme hjerter i gartnerstabenHos Rolf Landgraff og gartnerstaben møter deltakere i Skole- og JobbResept en inkluderende gjeng som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø.03.07.2017 12:39:39
SESAM gratulerer årets masterstudenter med innlevert oppgavehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/sesam/sesam-gratulerer-arets-masterstudenter-med-innlevert-oppgaveSESAM gratulerer årets masterstudenter med innlevert oppgaveMasterstudentene ved Universitetet i Stavanger Jon Arild Aakre, Ting Xu og Linda Hatlestad har skrevet sine masteroppgaver med tilknytning til SESAM og alle tre har hatt senterleder Ingelin Testad som hovedveileder. 30.06.2017 11:14:45
ParkVest trukket fram i nasjonal forskningsrapporthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/parkvest-trukket-fram-i-nasjonal-forskningsrapportParkVest trukket fram i nasjonal forskningsrapportDe regionale helseforetakene har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet levert en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. ParkVest-prosjektet, administrert fra NKB, er her trukket frem.29.06.2017 22:00:00
Pasientsikkerhet: Oppdager dårlige pasienter tidligere med NEWShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/pasientsikkerhet-oppdager-darlige-pasienter-tidligere-med-newsPasientsikkerhet: Oppdager dårlige pasienter tidligere med NEWSDet nye scoringsystemet NEWS betyr bedre sikkerhet for pasienter med forverret tilstand. Med fargekoding og scoring i Meona, et system for elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering, får pilotavdelingene 6G og 3F rask oversikt over hvor dår...23.06.2017 06:40:27
Utlysning fra Norges Parkinson Forskningsfondhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/utlysning-fra-norges-parkinson-forskningsfondUtlysning fra Norges Parkinson ForskningsfondNorges Parkinson Forskningsfond lyser hvert år ut midler til forskning innen Parkinsonfeltet. 23.06.2017 06:13:57

Nyheter