Helsenorge

Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Gul beredskap: Planlagte operasjoner kan bli utsatthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gul-beredskap-planlagte-operasjoner-kan-bli-utsattGul beredskap: Planlagte operasjoner kan bli utsattSykehuset har satt gul beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon. Det betyr at planlagte operasjoner kan bli utsatt. 01.12.2021 08:59:44
Folkefondet 15 år: - Uvurderlig støtte til kreftforskninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/folkefondet-15-ar-uvurderlig-stotte-til-kreftforskningFolkefondet 15 år: - Uvurderlig støtte til kreftforskningI løpet av femten år har Folke Hermansen Fond støttet 75 forskningsprosjekt med mer enn 50 millioner kroner. Fondet er i dag Stavanger universitetssjukehus (SUS) sin viktigste finansieringskilde for kreftforskning. 24.11.2021 08:54:54
Kloke valg – urinprøver til bakteriologisk dyrkninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kloke-valg-urinprover-til-bakteriologisk-dyrkningKloke valg – urinprøver til bakteriologisk dyrkningUrinprøver av god kvalitet, tatt på rett indikasjon er viktig for å unngå overbehandling av pasienter og overforbruk av antibiotika. Dessverre mottar vi på Avdeling for medisinsk mikrobiologi mange urinprøver av dårlig kvalitet…22.11.2021 13:54:43
Korona: Smittetilfeller på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/korona-smittetilfeller-pa-susKorona: Smittetilfeller på SUSNår det er økning i smittesituasjonen i samfunnet, kommer det også positive tilfeller blant medarbeidere og pasienter på SUS. Per i dag er det flere pågående interne smittesporinger.   18.11.2021 14:39:21
Vikeså Golv AS med storkontrakt på nye SUShttps://helse-stavanger.no/vikesa-golv-as-med-storkontrakt-pa-nye-susVikeså Golv AS med storkontrakt på nye SUSVikeså Golv AS skal levere gulvbelegg til deler av det store behandlingsbygget i Nye SUS til en verdi på vel 13,6 millioner kroner inkludert mva. 18.11.2021 13:46:40
Nye SUS: Rapport om varsel om kritikkverdige forholdhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-sus-rapport-om-varsel-om-kritikkverdige-forholdNye SUS: Rapport om varsel om kritikkverdige forhold– Denne rapporten bekrefter, sammen med internrevisjonsrapporten som Deloitte har utført på oppdrag fra Helse Vest om økonomistyring i byggeprosjekt, at det er god styring av Nye SUS. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson og hennes prosjektled...17.11.2021 12:59:25
Leveringsproblemer fører til at Lipase må sendes til HUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/leveringsproblemer-forer-til-at-lipase-ma-sendes-til-husLeveringsproblemer fører til at Lipase må sendes til HUSAvdeling for medisinsk biokjemi har uten forvarsel mistet forsyningen av reagenser til analysen Lipase. 16.11.2021 12:59:18
Ansetter viseadministrerende direktørhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ansetter-viseadministrerende-direktorAnsetter viseadministrerende direktør-Vi søker etter en leder som tenker helhet og strategi, som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen. 15.11.2021 12:22:26
Oppfølging Førstehjelpere. Brann og Redninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/oppfolging-forstehjelpere-brann-og-redningOppfølging Førstehjelpere. Brann og RedningRAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Brann og redning kan spille en viktig rolle for å nå ut til førstehjelpere slik at de kan få den oppfølgingen de behøver.  12.11.2021 11:25:21
Ny felles enhet for psykiatri, somatikk og rushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ny-felles-enhet-for-psykiatri-somatikk-og-rusNy felles enhet for psykiatri, somatikk og rusNå tenkes det nytt om tilbudet til pasienter med sammensatte problemstillinger innenfor psykiatri, somatikk og rus ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 10.11.2021 14:54:07
Prøvesvar forvekslethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/provesvar-forveksletPrøvesvar forveksletDet ble i går, onsdag 3. november, sendt ut feil covid-19-prøvesvar. De det gjelder vil bli kontaktet forløpende. 04.11.2021 16:00:12
Status Follow-up First Aid project July 2021https://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/status-follow-up-first-aid-project-july-2021Status Follow-up First Aid project July 2021Well underway with follow-up of first aiders04.11.2021 09:36:53
Iverksetter tiltak: Mange innlagte barn med RS-virushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/iverksetter-tiltak-mange-innlagte-barn-med-rs-virusIverksetter tiltak: Mange innlagte barn med RS-virusDe siste ukene har det vært en økning i antall innlagte barn med RS-virusinfeksjon (respiratorisk syncytial virus). Det er forventet at antallet innleggelser vil øke. Dette er tiltakene:  03.11.2021 12:50:37
Disputas: Stress blant pårørande til personar med demenshttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-stress-blant-parorande-til-personar-med-demensDisputas: Stress blant pårørande til personar med demensToril Marie Terum disputerer 5.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission". 02.11.2021 21:06:40
VIDEO - Follow-up of first aidershttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/video-follow-up-of-first-aidersVIDEO - Follow-up of first aidersRAKOS has in collaboration with the Norwegian First Aid Council made an information film about this offer:02.11.2021 12:15:10
VIDEO Oppfølging av førstehjelperehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/video-oppfolging-av-forstehjelpereVIDEO Oppfølging av førstehjelpereRAKOS har i samarbeid med Norsk Folkehjelpsråd laget en informasjonsfilm om tilbudet Oppfølging førstehjelpere02.11.2021 12:14:55
Fortsatt besøksrestriksjoner ved enkelte spesialavdelingerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fortsatt-besoksrestriksjoner-ved-enkelte-spesialavdelingerFortsatt besøksrestriksjoner ved enkelte spesialavdelingerSykehuset viderefører besøksrestriksjoner ved spesialavdelingene.  27.10.2021 13:12:36
Fra medikamenter til mestring – tverrfaglig smertebehandling i kommunen. https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/fra-medikamenter-til-mestring-tverrfaglig-smertebehandling-i-kommunenFra medikamenter til mestring – tverrfaglig smertebehandling i kommunen. KORFORs kveldsskole, mandag 1. november,  kl 18.00 – 20.00, på Sølvberget, Sal 6. 22.10.2021 10:22:22
BrukerPlan: Informasjon til registrerte brukerehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/brukerplan-informasjon-til-registrerte-brukereBrukerPlan: Informasjon til registrerte brukereHelse Stavanger har besluttet å midlertidig stanse alle innsamling av data med personopplysninger til BrukerPlan til det er gjennomført en personvernkonsekvensutredning og etablert et system for å informere de registrerte brukerne. 22.10.2021 08:51:29
BrukerPlan: Avvik og stans i innsamling og bruk av data med personopplysningerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/brukerplan-avvik-og-stans-i-innsamling-og-bruk-av-data-med-personopplysningerBrukerPlan: Avvik og stans i innsamling og bruk av data med personopplysningerDet har i perioden 2011-2021 vært flere avvik knyttet til innsamling og bruk av personopplysninger til helseregisteret og karleggingsverkøyet BrukerPlan. Helse Stavanger har midlertidig stanset innsamlingen.  22.10.2021 08:51:26
6 av 10 usikre på om de ville brukt hjertestarter riktighttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/6-av-10-usikre-pa-om-de-ville-brukt-hjertestarter-riktig6 av 10 usikre på om de ville brukt hjertestarter riktigEn ny landsomfattende undersøkelse viser at 60 prosent ikke er sikre på om de ville klart å bruke en hjertestarter korrekt hvis de skulle redde en person med hjertestans. – 7 av 10 frykter å skade pasienten hvis de gjør noe galt. Det har de...18.10.2021 08:40:16
Flytting av en åpen rus-scene https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/flytting-av-en-apen-rus-sceneFlytting av en åpen rus-scene 29. oktober fra 12.00 til 14.30 på Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes.13.10.2021 12:53:52
GHB ny analyse i urin og ny veileder for misbruksanalyserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ghb-ny-analyse-i-urin-og-ny-veileder-for-misbruksanalyserGHB ny analyse i urin og ny veileder for misbruksanalyserGammahydroksysmørsyre (GHB) ble inkludert i analysepakken for rusmidler i urin fra 30.09.21. Det er i tillegg mulig å bestille prøven som enkeltanalyse.12.10.2021 06:47:07
Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/rehabiliteringstilbud-til-pasienter-med-folgetilstander-etter-covid-19Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med følgetilstander etter covid-19. Det er pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer, og der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad, som kan henvises til spesialisthelset...07.10.2021 09:51:30
Ny revmatologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ny-revmatologisk-avdelingNy revmatologisk avdelingStavanger universitetssjukehus (SUS) bygger opp et fullstendig revmatologisk tilbud. I juni åpnet revmatologisk avdeling.04.10.2021 11:12:24
Ove Herdstveit fikk pris for årets forskningsartikkelhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ove-herdstveit-fikk-pris-for-arets-forskningsartikkelOve Herdstveit fikk pris for årets forskningsartikkelForskningens dag i klinikker for psykisk helsevern ble i år arrangert på Atlantic hotell 22.09, med direkteoverført video til medarbeidere som ikke hadde anledning å være tilstede fysisk. 28.09.2021 09:04:53
Bent Høie om ruspolitikk mandag 4. oktoberhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/bent-hoie-om-ruspolitikk-mandag-4-oktoberBent Høie om ruspolitikk mandag 4. oktoberForskningsleder Sverre Nesvåg intervjuer, og han har mye å spørre Bent Høie om. 27.09.2021 22:00:00
Psykisk helsevern: Disse fikk forskningspriserhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/psykisk-helsevern-disse-fikk-forskningspriserPsykisk helsevern: Disse fikk forskningspriserTre kandidater mottok priser da den årlige forskningens dag i klinikker for psykisk helsevern gikk av stabelen 22. september. 22.09.2021 19:44:49
Smittetilfelle i mottakhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/smittetilfelle-i-mottakSmittetilfelle i mottakDet pågår intern smittesporing etter en pasient testet positivt etter opphold i akuttmottaket, torsdag 16. september. Berørte pasienter blir fulgt opp. 17.09.2021 13:26:05
Ny artikkel om overforbruk av vanedannende legemidlerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-om-overforbruk-av-vanedannende-legemidlerNy artikkel om overforbruk av vanedannende legemidler01.09.2021 07:41:27
Viktig legionella-ansvar til SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/viktig-legionella-ansvar-til-susViktig legionella-ansvar til SUSStavanger universitetssjukehus får nasjonal referansefunksjon for legionella. 31.08.2021 16:39:29
Dette er årets vinner av forskningsprisenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/dette-er-arets-vinner-av-forskningsprisenDette er årets vinner av forskningsprisenEmiel Janssen, professor i biomedisin og leder av forskningsgruppa for patologi, får årets forskningspris ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).27.08.2021 07:50:16
Fosfatdyletanol 16:0/18:1(PEth) ved SUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/fosfatdyletanol-160181peth-ved-susFosfatdyletanol 16:0/18:1(PEth) ved SUSAnalysen PEth analyseres på Avdeling for medisinsk biokjemi fra 30. august 2021 26.08.2021 13:14:45
Status Oppfølging Førstehjelper prosjekt Juli 2021https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/status-oppfolging-forstehjelper-prosjekt-juli-2021Status Oppfølging Førstehjelper prosjekt Juli 2021Godt i gang med oppfølging av førstehjelpere20.08.2021 09:00:07
Varmekamera skal gi nyfødte bedre helsehjelphttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/varmekamera-skal-gi-nyfodte-bedre-helsehjelpVarmekamera skal gi nyfødte bedre helsehjelpNår et nyfødt barn ikke puster etter fødsel, er det kritisk å starte pustehjelp så raskt som mulig. Nå skal forskere lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenoppliving ved hjelp av kunstig intelligens.12.08.2021 05:00:00
Nytt stort oppdrag til Stangeland på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nytt-stort-oppdrag-til-stangeland-pa-nye-susNytt stort oppdrag til Stangeland på Nye SUSStangeland Maskin skal levere beplanting og opparbeide uteområder til Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) verdt vel 46 millioner kroner inkludert mva.05.08.2021 10:30:08
Nye rekvisisjoner og konvolutter til videresending utenfor SUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-nye-rekvisisjoner-og-konvolutter-til-videresending-utenfor-susNye rekvisisjoner og konvolutter til videresending utenfor SUSFra 21. august 2021 bytter Avdeling for medisinsk biokjemi ut alle rekvisisjonsblanketter med nye. 29.07.2021 11:58:03
God sommerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/god-sommerGod sommerGod sommer!09.07.2021 11:15:07
Er det greit å spørre om alkohol?https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/er-det-greit-a-sporre-om-alkoholEr det greit å spørre om alkohol?I Norge drikker folk flest alkohol. Både andelen som drikker alkohol og mengden den enkelte drikker har økt betydelig siden 90-tallet.02.07.2021 12:50:08
Kinly leverer nær 900 TV-skjermer og AV-løsninger til Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kinly-leverer-ner-900-tv-skjermer-og-av-losninger-til-nye-susKinly leverer nær 900 TV-skjermer og AV-løsninger til Nye SUSKinly har vunnet kontrakt med Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) om å levere AV-installasjoner og utstyr verdt 28 millioner kroner inkludert mva.02.07.2021 11:54:22
Lilleland AS vinner kontrakt om branntetting på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/lilleland-as-vinner-kontrakt-om-branntetting-pa-nye-susLilleland AS vinner kontrakt om branntetting på Nye SUSSelskapet Lilleland AS på Klepp har inngått kontrakt om branntetting på Nye SUS. Avtalen har en anslått verdi på 18,5 millioner kroner inkludert mva og sysselsetter 5 - 10 personer i ca 3 år.02.07.2021 11:53:47
Spektakulær klatreoperasjon på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/spektakuler-klatreoperasjon-pa-nye-susSpektakulær klatreoperasjon på Nye SUSNye SUS skal som første sykehus i landet ha verdens høyeste varelager- og sengelagerautomater, nær 40 meter på det høyeste. Tre nordsjøklatrere fra KAEFER Energy starter nå med å montere løsningen på betongveggene i de høye sjaktene. 16.06.2021 09:07:14
Labnytt: Ny versjon av rekvisisjoner til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-ny-versjon-av-rekvisisjoner-til-avd-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinLabnytt: Ny versjon av rekvisisjoner til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisinRekvisisjonen til immunologiske analyser og til transfusjonsmedisinske analyser er oppdatert. Tidligere utgave av rekvisisjonene kan benyttes. Avdelingen vil sende ut ny versjon når gammel versjon er brukt opp. Rekvisisjonene er også tilgje...15.06.2021 10:37:27
StaRuskonferansen 5. og 6. april 2022 https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/starus-2022StaRuskonferansen 5. og 6. april 2022 15.06.2021 08:13:14
Nye rutiner for rekvirering og svarutgivelse av Stockholm 3 prøverhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nye-rutiner-for-rekvirering-og-svarutgivelse-av-stockholm-3-proverNye rutiner for rekvirering og svarutgivelse av Stockholm 3 prøverRekvirering, svarutgivelse og bestilling av utstyr til Stockholm 3. 14.06.2021 12:47:50
Disputas: Fatigue hos psoriasispasienterhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-fatigue-hos-psoriasispasienterDisputas: Fatigue hos psoriasispasienterInger Marie Skoie disputerer 18. juni 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fatigue in psoriasis: prevalence and biological mechanisms".  14.06.2021 11:13:34
Helse Vest ut av beredskap for pandemienhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/helse-vest-ut-av-beredskap-for-pandemienHelse Vest ut av beredskap for pandemienHelse Vest RHF går ut av beredskap knytt til pandemien frå fredag 11. juni 2021. Då har det regionale helseføretaket vore i beredskap sidan 12. mars 2020. 14.06.2021 09:58:48
Befolkningsundersøking: Fortsatt stor tiltru til sjukehusa i vesthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/befolkningsundersoking-fortsatt-stor-tiltru-til-sjukehusa-i-vestBefolkningsundersøking: Fortsatt stor tiltru til sjukehusa i vestTiltrua til sjukehusa på Vestlandet held seg stabilt høgt, også under pandemien. Det viser ei fersk undersøking gjort av Respons Analyse.10.06.2021 10:07:21
Status for simulator-prosjekt på AMK juni 2021https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/status-for-simulator-prosjekt-pa-amk-juni-2021Status for simulator-prosjekt på AMK juni 2021Status AMK Simulator prosjekt Juni 202109.06.2021 11:56:15
Disputas: Trening av pasienter med hjertesvikthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-trening-av-pasienter-med-hjertesviktDisputas: Trening av pasienter med hjertesviktTorstein Valborgland disputerer 10.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exercise Training in Patients with Chronic Heart Failure on Optimal Medical Therapy".  07.06.2021 08:42:07