Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Finn Midbøe AS leverer provisorisk VVS til nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/finn-midboe-as-leverer-provisorisk-vvs-til-nye-susFinn Midbøe AS leverer provisorisk VVS til nye SUSFinn Midbøe AS har fått kontrakt med nye Stavanger universitetssjukehus om å levere provisorisk VVS til byggeplassen. Kontrakten har en verdi på over 30 millioner kroner inkludert mva.22.09.2020 06:30:38
Chem-Con AS får kontrakt med nye Stavanger universitetssjukehushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/chem-con-as-far-kontrakt-med-nye-stavanger-universitetssjukehusChem-Con AS får kontrakt med nye Stavanger universitetssjukehusChem-Con AS skal levere membranplater og fliser til ulike våtrom i alle hovedbyggene på nye SUS. Kontrakten har en verdi på 5,4 millioner kroner inkludert mva.21.09.2020 08:58:12
Forskningsdagene 2020: Disse deltar fra SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/forskningsdagene-2020-disse-deltar-fra-susForskningsdagene 2020: Disse deltar fra SUSÅrets tema er "Hjernen". Sjekk hvor du kan treffe forskere fra Stavanger universitetssjukehus.18.09.2020 08:50:50
Null arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/null-arbeidslivskriminalitet-pa-byggeplassen-for-nye-susNull arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nye SUSDet er ambisjonen når nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) inviterer bredt ut til partene i arbeidslivet for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus.17.09.2020 08:28:46
Suksess med digital innskriving i fødejournalhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/suksess-med-digital-innskriving-i-fodejournalSuksess med digital innskriving i fødejournalAv 550 gravide som har hatt muligheten til å skrive seg inn digitalt, er det kun fem som har levert papirskjema til føden på SUS de siste par månedene.11.09.2020 06:12:01
AMK Simulator NFR Kick offhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/amk-simulator-nfr-kick-offAMK Simulator NFR Kick offEt samarbeid mellom en rekke aktører innen akuttmedisin vil ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i norske nødsentraler og legevakter til å bli enda bedre til å håndtere krevende telefoner. Målet er at å gi folk raskere hjelp i l...11.09.2020 05:58:42
Vi holder kurs i høsthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/vi-holder-kurs-i-hostVi holder kurs i høstVi er nå glad for å kunne arrangere kurs til alle som er deltakere på demensomsorgens ABC, eldreomsorgens ABC og musikkbasert miljøbehandling. 11.09.2020 05:58:19
Dette er årets vinner av forskningsprisen på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/dette-er-arets-vinner-av-forskningsprisen-pa-susDette er årets vinner av forskningsprisen på SUSHege Langli Ersdal, leder av Safer Healthcare, får årets forskningspris på Stavanger universitetssjukehus (SUS).04.09.2020 10:33:32
Videoassistert behandling og selvhjelphttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/videoassistert-behandling-og-selvhjelpVideoassistert behandling og selvhjelpRuspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger arbeider i disse dager med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB. Les om deres erfaringer med videoassistert behandling og tips til hjemmeoppgaver og selvhjelp på nett.04.09.2020 09:15:01
KORFORs kveldsskole er tilbake på nett: 07.09.20 klokken 18 - 20!https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korfor/korfors-kveldsskole-er-tilbake-pa-nett-070920-klokken-18-20KORFORs kveldsskole er tilbake på nett: 07.09.20 klokken 18 - 20! I dagens situasjon kan vi dessverre ikke ha publikum i salen, men arrangementet streames via denne linken. Thomas Svendsen går gjennom flere studier med 30 deltakere fra Stayer-studien som har greid å gjøre store endringer i livene sine:...04.09.2020 08:22:13
Digital møteplass for beboere og pårørende på sykehjemhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/digital-moteplass-for-beboere-og-parorende-pa-sykehjemDigital møteplass for beboere og pårørende på sykehjemI april 2020 fikk SESAM tildelt midler av Stiftelsen DAM og deres Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.04.09.2020 08:17:00
Øver seg på nytt liv med tolv mål uteområdehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/over-seg-pa-nytt-liv-med-tolv-mal-uteomradeØver seg på nytt liv med tolv mål uteområdePå Veksthuset Rogaland ønsker pasientene å bygge og forbedre relasjoner til samfunnet. Dette gjøres gjennom et tett fellesskap, hvor pasientene selv drifter rusbehandlingsinstitusjonen. Å ta vare på det store uteområdet er blant oppgavene. 02.09.2020 07:25:23
Bedre oppfølging av pasienter med beinskjørhethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/bedre-oppfolging-av-pasienter-med-beinskjorhetBedre oppfølging av pasienter med beinskjørhetNå skal alle over 50 år med gjennomgått beinbrudd henvises til en helt ny poliklinikk for beinskjørhet. 31.08.2020 11:11:11
Protan Entreprenør signerer kontrakt med nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/protan-entreprenor-signerer-kontrakt-med-nye-susProtan Entreprenør signerer kontrakt med nye SUSProtan Entreprenør og Helse Stavanger inngår kontrakt om taktekking på alle takene på nye SUS, verdt 41 millioner kroner inkludert mva.27.08.2020 06:11:51
Diagnostikk covid-19 (SARS-CoV-2 PCR) pr 26 aughttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/diagnostikk-covid-19-sars-cov-2-pcr-pr-26-augDiagnostikk covid-19 (SARS-CoV-2 PCR) pr 26 augTotal testkapasitet for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er cirka 1000 analyser per dag. Pga. høy testaktivitet er det økende utfordringer med å få tak i nok prøvetakingsutstyr. 26.08.2020 11:06:38
Fire selskaper sikrer 100 jobber med 125 millionerskontrakt med nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fire-selskaper-sikrer-100-jobber-med-125-millionerskontrakt-med-nye-susFire selskaper sikrer 100 jobber med 125 millionerskontrakt med nye SUSDe fire selskapene er Frøiland Bygg, Byggmester Øystein Torgersen, NSE Bygg og Byggmester Sagen. Samlet gir dette 100 jobber og kontraktene er samlet verdt over 125 millioner kroner inkludert mva.26.08.2020 06:29:28
Roche får kontrakt om å levere analysehall til nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/roche-far-kontrakt-om-a-levere-analysehall-til-nye-susRoche får kontrakt om å levere analysehall til nye SUSRoche Diagnostics Norge og Helse Stavanger har inngått kontrakt om å levere analysehall til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Avtalen har en samlet verdi på vel 148 millioner kroner inkludert mva. 24.08.2020 07:50:59
Mange tar fagbrev: Nye SUS har 39 lærlinger på byggeplassenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/mange-tar-fagbrev-nye-sus-har-39-lerlinger-pa-byggeplassenMange tar fagbrev: Nye SUS har 39 lærlinger på byggeplassenHele 39 lærlinger har sitt daglige virke på byggeplassen for nytt universitetssykehus i Stavanger, noen på deltid og mange på heltid.20.08.2020 08:28:32
Legen bør snakke mer om alkoholhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korfor/legen-bor-snakke-mer-om-alkoholLegen bør snakke mer om alkoholSærlig med eldre, skriver Torgeir Gilje Lid i denne artikkelen. Alkohol kan medvirke til og komplisere svært mange helseproblemer. Toleransen for alkohol svekkes med økende alder på grunn av normale aldersforandringer, medikamentbruk og and...17.08.2020 07:36:42
Diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR) pr 14. aughttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/diagnostikk-sars-cov-2-pcr-pr-14-augDiagnostikk (SARS-CoV-2 PCR) pr 14. augTotal testkapasitet for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er cirka 1000 analyser per dag, og tilgangen på prøvetakingsutstyr er for tiden god. 14.08.2020 13:11:50
– Fortsatt strenge smittevernhensynhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/-fortsatt-strenge-smittevernhensyn– Fortsatt strenge smittevernhensynSUS gjør i løpet av denne og neste uke grep for å kunne håndtere en langvarig pandemisituasjon på en bedre måte for både pasienter og medarbeidere. 14.08.2020 05:53:52
Korona: Medarbeider ved SUS testet positivt https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/korona-medarbeider-ved-sus-testet-positivt-Korona: Medarbeider ved SUS testet positivt En medarbeider ved SUS fikk påvist covid-19 torsdag 23. juli. Som følge av dette har 18 andre medarbeidere umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble 10 pasienter satt i karantene.23.07.2020 14:20:08
Nye reiseråd - felles anbefalinger for sykehusansattehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-reiserad-felles-anbefalinger-for-sykehusansatteNye reiseråd - felles anbefalinger for sykehusansatte Myndighetene har 10. juli foretatt endringer i gjeldende reiseråd fra 15. juli. På bakgrunn av dette har de fire regionale helseforetakene drøftet aktuelle anbefalinger for helsepersonells ferie-/fritidsreiser med ledelsen i helseforetakene.23.07.2020 09:29:37
E-læringsprogram "Parkinson: Matvett på nett"https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/e-leringsprogram-parkinson-matvett-pa-nettE-læringsprogram "Parkinson: Matvett på nett"Vil du lære mer om Parkinsons sykdom og ernæring? Sjekk ut e-læringsprogrammet Parkinson: Matvett på nett».  17.07.2020 07:26:53
Sommerhilsen fra SESAMhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/sommerhilsen-fra-sesamSommerhilsen fra SESAMVi på SESAM ønsker dere alle en riktig god sommer!03.07.2020 11:02:30
Profilteam vinner kontrakt med nye Stavanger universitetssykehushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/profilteam-vinner-kontrakt-med-nye-stavanger-universitetssykehusProfilteam vinner kontrakt med nye Stavanger universitetssykehusDet er stålprofildører og -vegger i glass som skal leveres fra Profilteam AS til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Kontrakten har en verdi på vel 20 millioner kroner inkludert mva.03.07.2020 09:47:48
Linda Buettners praksispris til covid-19-avdelinghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/linda-buettners-praksispris-til-covid-19-avdelingLinda Buettners praksispris til covid-19-avdelingMed koronaviruset fikk Fyllingsdalen sykehjem en enorm utfordring. Den tok de på strak arm. 02.07.2020 11:40:28
Port Teknikk får kontrakt med nye Stavanger universitetssykehushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/port-teknikk-far-kontrakt-med-nye-stavanger-universitetssykehusPort Teknikk får kontrakt med nye Stavanger universitetssykehusPort Teknikk i Sandnes skal levere ståldører og -porter til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Kontraktsverdien er 27 millioner kroner inkludert mva.02.07.2020 10:48:29
Faber Bygg skal levere installasjonsgulv til SUS2023https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/faber-bygg-skal-levere-installasjonsgulv-til-sus2023Faber Bygg skal levere installasjonsgulv til SUS2023Helse Stavanger har inngått avtale med Faber Bygg AS om å levere installasjonsgulv til det nye universitetssykehuset i Stavanger.30.06.2020 07:40:42
Felles satsing på framtidens legeutdanninghttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/felles-satsing-pa-framtidens-legeutdanningFelles satsing på framtidens legeutdanningUniversitetet i Bergen (UiB) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å samarbeide om et nytt studieprogram i medisin - Vestlandslegen. 26.06.2020 11:07:13
Vellykket besøksdag i besøkssenteret til nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/vellykket-besoksdag-i-besokssenteret-til-nye-susVellykket besøksdag i besøkssenteret til nye SUSSUS får mange henvendelser fra andre sykehus som ønsker å lære av våre erfaringer så langt med å forberede oss til nytt bygg. Folk kontakter oss om både organisasjonsutvikling (OU) og byggeprosjektet.25.06.2020 11:43:01
Ny administrerende direktør på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ny-administrerende-direktor-pa-susNy administrerende direktør på SUSHelle K. Schøyen er i ekstraordinært styremøte onsdag 24. juni tilsatt som ny administrerende direktør for Stavanger universitetssjukehus (SUS).24.06.2020 07:31:03
Informasjon om purring og inkassovarselhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/informasjon-om-purring-og-inkassovarselInformasjon om purring og inkassovarselHar du fått purring på rekning, eller inkassovarsel frå oss? Ta kontakt med Lowell Norge AS om du har spørsmål eller treng hjelp. 23.06.2020 13:29:54
Betal digitalt på alle somatiske poliklinikker på SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/betal-digitalt-pa-alle-somatiske-poliklinikker-pa-susBetal digitalt på alle somatiske poliklinikker på SUSFra og med 18. juni har pasienter som har en time ved en somatisk avdeling på SUS mulighet til selvbetjent betaling.23.06.2020 09:02:07
Ny analysemetode for Tacrolimus og Cyklosporinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ny-analysemetode-for-tacrolimus-og-cyklosporinNy analysemetode for Tacrolimus og CyklosporinFra 22. juni 2020 blir det overgang til ny analysemetode for Tacrolimus og Cyklosporin.19.06.2020 06:36:07
MOVE - nr 1 2020https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/move-nr-1-2020MOVE - nr 1 2020En ny utgave av MOVE er klar akkurat i tide til sommerens late dager.17.06.2020 13:20:49
Nye BrukerPlan-tall: Forverring på flere områder for personer med rusproblemerhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/nye-brukerplan-tall-forverring-pa-flere-omrader-for-personer-med-rusproblemerNye BrukerPlan-tall: Forverring på flere områder for personer med rusproblemerNye BrukerPlan-tall viser en forverring på flere levekårsområder for personer i Norge med rusproblemer som mottar kommunale tjenester. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget i landet av personer med rusmiddelbruk og psykisk helse...17.06.2020 11:19:45
Styret positive til intensjonsavtale om Vestlandslegenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/styret-positive-til-intensjonsavtale-om-vestlandslegenStyret positive til intensjonsavtale om Vestlandslegen- Dette er gode nyheter. Regjeringens tildeling av nye studieplasser i medisin fra studiestart 2020 medfører en mulighet for Stavanger universitetssjukehus til å utvikle oss fra å være en praksisarena for medisinstudenter til et fullverdig...16.06.2020 12:04:01
Disse vil bli administrerende direktør ved SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disse-vil-bli-administrerende-direktor-ved-susDisse vil bli administrerende direktør ved SUSNå er den offentlige søkerlisten til jobben som administrerende direktør ved Stavanger universitessjukehus klar. 16.06.2020 08:35:40
T. Lund skal male hele nye Stavanger universitetssykehushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/t-lund-skal-male-hele-nye-stavanger-universitetssykehusT. Lund skal male hele nye Stavanger universitetssykehusInteriørfaghuset T. Lund skal utføre malerarbeider på hele det nye universitetssykehuset i Stavanger. Kontraktsverdien er over 57,6 millioner kroner inkludert mva.16.06.2020 06:41:54
Gjennombrudd i brystkreftforskningenhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/gjennombrudd-i-brystkreftforskningenGjennombrudd i brystkreftforskningenSUS-forskere står bak banebrytende funn. Det betyr at tilbakefall kan oppdages rekordtidlig. 15.06.2020 06:04:00
Ingrid Lønningdal skal utsmykke "torget" på nye SUShttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/ingrid-lonningdal-skal-utsmykke-torget-pa-nye-susIngrid Lønningdal skal utsmykke "torget" på nye SUSDette er det største kunstprosjektet til nye SUS. Lønningdal var i konkurranse med tre andre kunstnere om å utsmykke det sentrale uteområdet, det såkalte «torget». 12.06.2020 12:56:40
Vedrørende opplysninger fra skattekort til tidligere ansattehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/vedrorende-opplysninger-fra-skattekort-til-tidligere-ansatteVedrørende opplysninger fra skattekort til tidligere ansatte11. juni 2020 ble det hentet ut opplysninger fra skattekortene til alle som har eller har hatt et ansattforhold i Helse Stavanger HF etter 2007. Dette skjedde i forbindelse med lønnskjøring for juni. Hvis du ikke har et ansattforhold i Hels...11.06.2020 11:58:20
Cøliakere får nytt opplæringstilbudhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/coliakere-far-nytt-oppleringstilbudCøliakere får nytt opplæringstilbud Eneste medisin for personer med cøliaki er glutenfritt kosthold. Opplæring innen kosthold er derfor avgjørende for bli frisk. Seksjon for klinisk ernæring ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) måtte tenke nytt da kostholdskursene for p...10.06.2020 12:41:00
Statsministeren legger ned grunnstein for nye Stavanger universitetssjukehushttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/statsministeren-legger-ned-grunnstein-for-nye-stavanger-universitetssjukehusStatsministeren legger ned grunnstein for nye Stavanger universitetssjukehusEn historisk milepæl ble markert for det nye sykehuset som nå er i ferd med å reise seg da statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen i Stavanger.10.06.2020 10:48:08
Ulike virustransportmedier til PCR-analyse av luftveisprøver, sår- og øyeprøverhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ulike-virustransportmedier-til-pcr-analyse-av-luftveisprover-sar-og-oyeproverUlike virustransportmedier til PCR-analyse av luftveisprøver, sår- og øyeprøverSom følge av leveranseproblemer av kommersielt virustransportmedium (UTM-RT) som benyttes til PCR-diagnostikk av luftveisprøver, sår- og øyeprøver, er nå flere virustransportmedier tatt i bruk ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi for å s...09.06.2020 10:47:59
Den litt større parkinsonbokenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser/den-litt-storre-parkinsonbokenDen litt større parkinsonbokenUtgitt av Den norske nevrolitterære klubb 2019. Bind 1, 72 siderBind 2, 100 sider. 08.06.2020 13:23:09
Verre eller bedre? Hvordan utvikler levekårene seg for kommunale tjenestemottakere med rusproblemer? BrukerPlan årsrapport har svarethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korfor/verre-eller-bedre-hvordan-utvikler-levekarene-seg-for-kommunale-tjenestemottakere-med-rusproblemer-brukerplan-arsrapport-har-svaretVerre eller bedre? Hvordan utvikler levekårene seg for kommunale tjenestemottakere med rusproblemer? BrukerPlan årsrapport har svaret05.06.2020 11:43:44
Åpner for flere besøkende på sykehusethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/apner-for-flere-besokende-pa-sykehusetÅpner for flere besøkende på sykehusetDet er fortsatt besøkskontroll på sykehuset, men nå kan flere besøke sine nærmeste. Fra fredag 5. juni har SUS følgende besøksregler:  05.06.2020 07:12:00
Liten sensor kan gjøre stor forskjell for nyfødtehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/liten-sensor-kan-gjore-stor-forskjell-for-nyfodteLiten sensor kan gjøre stor forskjell for nyfødteDe første sekundene av våre liv er også de aller farligste. Hver dag dør 7000 nyfødte barn verden over. Nå undersøker leger ved Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Østfold om en hjerteratesensor som legges rundt magen på nyfødte, ka...05.06.2020 06:18:26