HELSENORGE

Nyheter

Helse Stavangers nyhetsarkiv

Ekspertrådethttps://helse-stavanger.no/ekspertradetEkspertrådetEkspertrådet er et talerør for ungdom og unge voksne mellom 13 og 30 år som har vært i behandling i klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige.25.05.2022 13:47:58
Om RegSim Vesthttps://helse-stavanger.no/interregsim/om-regsim-vestOm RegSim Vest25.05.2022 12:08:35
Kreftkirurgi-studie: Helsetilsynet oppretter sakhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-oppretter-sakKreftkirurgi-studie: Helsetilsynet oppretter sakHelsetilsynet skal vurdere om SUS som koordinerende forskningsansvarlig har brutt bestemmelser i helseforskningsloven ved organiseringen og oppfølgingen av Norwait-studien. 23.05.2022 12:15:51
NorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i Norgehttps://helse-stavanger.no/nortrials-nytt-samarbeid-skal-gi-flere-kliniske-studier-i-norgeNorTrials: Nytt samarbeid skal gi flere kliniske studier i NorgePå verdensdagen for kliniske studier lanseres NorTrials – et samarbeid mellom næringslivet og spesialisthelsetjenesten. 20.05.2022 08:18:15
Ny artikkel om søvnvansker ved rusavhengighethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-artikkel-om-sovnvansker-ved-rusavhengighetNy artikkel om søvnvansker ved rusavhengighet19.05.2022 07:56:57
Anne Ree Jensen pensjonerer seg etter 41 år på SUShttps://helse-stavanger.no/anne-ree-jensen-pensjonerer-seg-etter-41-ar-pa-susAnne Ree Jensen pensjonerer seg etter 41 år på SUSAnne Ree Jensen skulle bli økonom. Over fire tiår senere går hun av med pensjon som klinikksjef ved kirurgisk klinikk, etter 41 år på Stavanger universitetssjukehus. 13.05.2022 07:34:26
Lokalt næringsliv har kontrakter for 3,9 milliarder på Nye SUShttps://helse-stavanger.no/lokalt-neringsliv-har-kontrakter-for-39-milliarder-pa-nye-susLokalt næringsliv har kontrakter for 3,9 milliarder på Nye SUSVed Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) har 3 av 4 kontrakter blitt tildelt lokale entreprenører eller entreprenører med lokalavdeling i regionen. 12.05.2022 22:00:00
Alkohol og søvnproblemerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/alkohol-og-sovnproblemerAlkohol og søvnproblemerI en ny studie undersøkte stipendiat Vendela Husberg forekomsten av søvnproblemer ved risikofylt alkoholbruk og ulikhet mellom kvinner og menn. 10.05.2022 13:09:31
Forelegg til Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/forelegg-til-helse-stavangerForelegg til Helse StavangerStyret i Helse Stavanger har vedtatt et forelegg fra Sør-Vest politidistrikt på 600 000 kroner i forbindelse med at en pasient døde i 2018.06.05.2022 07:05:00
Oppfølging Førstehjelpere prosjekt i Aftenpostenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/oppfolging-forstehjelpere-prosjekt-i-aftenpostenOppfølging Førstehjelpere prosjekt i AftenpostenRAKOS tilbud til oppfølging av førstehjelpere fortsetter å nå ut til stadig fler potensielle brukere. I påsken fikk vi pressedekning i Aftenposten.28.04.2022 12:46:13
Follow-up Program for First Aid Providers in the newshttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/follow-up-program-for-first-aid-providers-in-the-newsFollow-up Program for First Aid Providers in the newsRAKOS 'national offer for follow-up of first aiders continues to reach more and more potential users. At Easter, we received press coverage in Aftenposten and several other media.28.04.2022 12:46:08
Oppfølging Førstehjelpere i bladet Sikkerhethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/oppfolging-forstehjelpere-i-bladet-sikkerhetOppfølging Førstehjelpere i bladet SikkerhetI siste utgave av bladet Sikkerhet er det flere omtaler av RAKOS-prosjektet Oppfølging av førstehjelpere28.04.2022 12:45:56
Follow-up Program for First Aid Providers in the magazine Sikkerhethttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/follow-up-program-for-first-aid-providers-in-the-magazine-sikkerhetFollow-up Program for First Aid Providers in the magazine SikkerhetIn the latest issue of the magazine Sikkerhet ( Safety), there are several mentions of the RAKOS project Follow-up of First aiders.28.04.2022 12:45:47
Ny bok om ROP-lidelserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ny-bok-om-rop-lidelserNy bok om ROP-lidelserHovedforfattere av boken "Sammensatte problemer, Sammenvevde tiltak" er Lars Lien og Tore Willy Lie. Forskningsleder i KORFOR, Torgeir Gilje Lid, har bidratt som medforfatter. Boken kom ut i år og kan nå bestilles på nett. 26.04.2022 13:00:47
Disputas: Blodplater påvirker normale og syke blodforstadierhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-blodplater-pavirker-normale-og-syke-blodforstadierDisputas: Blodplater påvirker normale og syke blodforstadierDaniel Limi Cacic disputerer 27.04.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Interactions between platelets and hematopoietic cells". 25.04.2022 13:36:58
Disputas: Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelsehttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-brukermedvirkning-og-samvalg-i-dognbehandling-av-ungdom-med-psykisk-lidelseDisputas: Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelseStig Bjønnes disputerer 22. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse". 20.04.2022 11:25:40
Disputas: Prognostiske markører ved ikke-muskelinvasiv blærekrefthttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/disputas-prognostiske-markorer-ved-ikke-muskelinvasiv-blerekreftDisputas: Prognostiske markører ved ikke-muskelinvasiv blærekreftVebjørn Kvikstad disputerer 22. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Better prognostic markers for non-muscle invasive papillary urothelial caracinomas". 20.04.2022 11:11:52
Tid er hjerne, også utenfor sykehushttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/tid-er-hjerne-ogsa-utenfor-sykehusTid er hjerne, også utenfor sykehusForskerlinjestudent tilknyttet RAKOS, Nedim Leto hadde Lør 26.03 foredrag på fylkesårsmøte til LHL. 19.04.2022 06:34:19
Hjertestansberedskapen på nye SUS – arbeidet er i ganghttps://helse-stavanger.no/hjertestansberedskapen-pa-nye-sus-arbeidet-er-i-gangHjertestansberedskapen på nye SUS – arbeidet er i gangI 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge for hjertestansberedskapen på nye SUS. Nå har de vært på sitt første besøk på Ullandhaug for å utforske hvor det nye hjertestansutstyret skal stå i framtiden.01.04.2022 13:27:40
Døgnbehandling på rusfeltet i nordenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/dognbehandling-pa-rusfeltet-i-nordenDøgnbehandling på rusfeltet i nordenNy artikkel tar for seg hvem det er som driver døgnbehandling på rusfeltet i disse fire nordiske landene og hvorfor det er blitt slik. Hvordan er sammensetningen av offentlige, private ideelle og private profittsøkende tilbydere av tjenester? 31.03.2022 09:14:34
Alkohol øker kreftrisikohttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/alkohol-oker-kreftrisikoAlkohol øker kreftrisikoDe fleste vet at tobakk og overdreven soling øker kreftrisikoen. Men altfor få vet at også alkohol øker faren for kreft 30.03.2022 11:49:26
Hvordan er det å jobbe i bemanningssenteret?https://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-personal-og-organisasjonsutvikling/bemanningssenteret/hvordan-er-det-a-jobbe-pa-bemanningssenteretHvordan er det å jobbe i bemanningssenteret?Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe på bemanningssenteret? Her møter du sykepleierne Kristian Ken Morales og Rosine A. Karuhije Mukantwali.  29.03.2022 09:21:02
ARA søker avdelingsoverlege https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ara-soker-avdelingsoverlege-ARA søker avdelingsoverlege 29.03.2022 08:59:59
- Mangler kunnskap om kvinnehelse på rusfeltethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/-mangler-kunnskap-om-kvinnehelse-pa-rusfeltet- Mangler kunnskap om kvinnehelse på rusfeltet29.03.2022 08:46:32
Jon Arne Søreide tildeles Kongens fortjenstmedaljehttps://helse-stavanger.no/jon-arne-soreide-tildeles-kongens-fortjenestemedaljeJon Arne Søreide tildeles Kongens fortjenstmedaljeProfessor Jon Arne Søreide har dedikert sitt yrkesliv til kreftkirurgi og kirurgisk forskning. Nå tildeles han Kongens fortjenestemedalje for innsatsen sin. 25.03.2022 13:10:20
Diagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR – tilbud om utvidet luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver gjeninnføreshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/diagnostikk-sars-cov-2-og-luftveis-pcr-tilbud-om-utvidet-luftveisdiagnostikk-for-primerhelsetjenesten-og-polikliniske-prover-gjeninnforesDiagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR – tilbud om utvidet luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver gjeninnføresLaboratoriet måtte i forbindelse med SARS-CoV-2 pandemien midlertidig redusere tilbudet om utvidet luftveispakke (PCR) for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver. Utvidet luftveispakke (PCR) vil fom 23.03.2222.03.2022 23:00:00
Tilde Broch Østborg får formidlingsprisen 2021https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/tilde-broch-ostborg-far-formidlingsprisen-2021Tilde Broch Østborg får formidlingsprisen 2021Tilde Broch Østborg, overlege ved kvinneklinikken, mottar Stavanger universitetssjukehus sin formidlingspris 2021. 22.03.2022 14:19:31
Endring i antibiotika-rapportering til primærhelsetjenesten fra mikrobiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-i-antibiotika-rapportering-til-primerhelsetjenesten-fra-mikrobiologisk-avdelingEndring i antibiotika-rapportering til primærhelsetjenesten fra mikrobiologisk avdelingBasert på nye nasjonale anbefalinger tar de mikrobiologiske laboratoriene i Norge nå grep for å redusere unødvendig antibiotikabehandling og hjelpe rekvirent i å velge det minst resistensdrivende middelet.22.03.2022 09:06:53
Martine Kajander har publisert ny artikkelhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/martine-kajander-har-publisert-ny-artikkelMartine Kajander har publisert ny artikkelMartine Kajander, Martha Therese Gjestsen, Vigdis Vagle, Målfrid Meling, Anne Torsvik Henriksen og Ingelin Testad har publisert kvalitative funn fra Demensskolen i artikkelen «Health Promotion in early-stage dementia – user experiences from...21.03.2022 09:50:18
Ny artikkel fra Maria Camila Gonzalezhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/ny-artikkel-fra-maria-camila-gonzalezNy artikkel fra Maria Camila GonzalezMaria Camila Gonzales har sammen med medforfattere pubisert artikkelen "Association of Plasma p-tau181 and p-tau231 Concentrations With Cognitive Decline in Patients With Probable Dementia With Lewy Bodies" 15.03.2022 08:26:36
Folkefondet: Syv prosjekter får midler til kreftforskninghttps://helse-stavanger.no/folkefondet-syv-prosjekter-far-midler-til-kreftforskningFolkefondet: Syv prosjekter får midler til kreftforskningFolkefondet deler årlig ut midler til lovende forskningsprosjekter. I år gir Folkefondet fem millioner kroner til å finansiere forskning på flere ulike kreft- og behandlingstyper gjennom syv prosjekter på Stavanger universitetssjukehus (SUS). 11.03.2022 12:43:09
Funn av bakterien Pseudomonas aeruginosahttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/funn-av-bakterien-pseudomonas-aeruginosaFunn av bakterien Pseudomonas aeruginosaI november 2021 ble det oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Pseudomonas aeruginosa i flere sykehus i Norge. Per mandag 7. mars er det påvist ti tilfeller i Helse Vest.  08.03.2022 12:41:10
Starter i dag: Somatikk, psykiatri og rus i samme enhethttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/starter-i-dag-somatikk-psykiatri-og-rus-i-samme-enhetStarter i dag: Somatikk, psykiatri og rus i samme enhet I dag åpner den nye tverrfaglige enheten ved observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA). Målet er bedre utredning og behandling for pasienter med samtidig psykisk og somatisk sykdom, inkludert rusrelatert sykdom.  08.03.2022 09:24:51
Nytt prøvetakingsutstyr – Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitaliumhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nytt-provetakingsutstyr-chlamydia-trachomatisneisseria-gonorrhoeae-og-mycoplasma-genitaliumNytt prøvetakingsutstyr – Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitaliumAvdeling for medisinsk mikrobiologi bytter test for nukleinsyrepåvisning av Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium, og i den forbindelse byttes prøvetakingsutstyret ut.07.03.2022 07:00:00
Innsyn i prøvesvar på helsenorge.nohttps://helse-stavanger.no/innsyn-i-provesvar-pa-helsenorgenoInnsyn i prøvesvar på helsenorge.noDu som pasient  i Helse Vest vil no sjå svar på utvalde prøvar og undersøkingar ved sjukehus i Helse Vest.  02.03.2022 11:40:37
Ny forskningsartikkel fra Miguel Bordahttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-eldremedisin-og-samhandling-sesam/ny-forskningsartikkel-fra-miguel-bordaNy forskningsartikkel fra Miguel BordaMiguel Borda har sammen med medforfattere pubisert artikkelen: "Tongue muscle mass is associated with total grey matter and hippocampal volumes in Dementia with Lewy Bodies"28.02.2022 09:55:07
Ny teknologidirektør på SUShttps://helse-stavanger.no/ny-teknologidirektor-pa-susNy teknologidirektør på SUSEgil Trømborg er ansatt som ny teknologidirektør for Stavanger universitetssjukehus (SUS). 24.02.2022 08:25:30
Kom med innspill til SUS sin utviklingsplanhttps://helse-stavanger.no/kom-med-innspill-til-sus-sin-utviklingsplanKom med innspill til SUS sin utviklingsplanUtviklingsplanen handler om hvordan vi skal videreutvikle Stavanger universitetssjukehus for å møte framtidige behov for helsetjenester.  24.02.2022 08:25:14
Martin Kurz mottar æresprishttps://helse-stavanger.no/martin-kurz-mottar-eresprisMartin Kurz mottar æresprisSiden 2009 har Martin Kurz jobbet for å forbedre behandlingen for hjerneslag. Nå mottar han LHL Hjerneslag sin ærespris for arbeidet sitt. 23.02.2022 10:55:43
Felles regionalt prosjekt – Kompetansestrategi ambulansetjenestenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/felles-regionalt-prosjekt-kompetansestrategi-ambulansetjenestenFelles regionalt prosjekt – Kompetansestrategi ambulansetjenestenProsjektet er et initiativ fra Helse Vest med bakgrunn i et ønske om å sikre en robust og god kvalitativ ambulansetjeneste.18.02.2022 08:44:05
Joint regional project - Competence strategy ambulance servicehttps://helse-stavanger.no/en/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/joint-regional-project-competence-strategy-ambulance-serviceJoint regional project - Competence strategy ambulance serviceThe project is an initiative from Helse Vest based on a desire to ensure a robust and high quality ambulance service.18.02.2022 08:43:56
Fremdeles smitteverntiltak på sykehusethttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/fremdeles-smitteverntiltak-pa-sykehusetFremdeles smitteverntiltak på sykehusetDet vil fortsatt være smitteverntiltak på sykehuset selv om de fleste koronatiltakene for befolkningen er fjernet. 17.02.2022 13:00:56
Covid-19: Behandling til pasienter med svekket immunforsvarhttps://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/covid-19-behandling-til-pasienter-med-svekket-immunforsvarCovid-19: Behandling til pasienter med svekket immunforsvarDet har kommet et nytt behandlingstilbud til utvalgte pasientgrupper med sterkt svekket immunforsvar som får covid-19.  17.02.2022 11:48:59
Ting tar tid!https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/ting-tar-tidTing tar tid!Endringsprosesser for mennesker med et problematisk rusbruk 16.02.2022 09:29:56
Digital patologi ved SUS- starter opp nå.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/digital-patologi-ved-sus-starter-opp-naDigital patologi ved SUS- starter opp nå.Avdeling for patologi innfører Digital patologi og har med det nådd en milepæl innen diagnostisk patologi. Seksjon for histologi starter å skanne de første histologiske snitt 8. februar 2022. 06.02.2022 23:00:00
Ny analyse «Vit B12 aktivt»https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ny-analyse-vit-b12-aktivtNy analyse «Vit B12 aktivt»Ny analyse tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk biokjemi. 31.01.2022 11:40:01
Nasjonalt nettverk for simuleringstrening er åpnethttps://helse-stavanger.no/nasjonalt-nettverk-for-simuleringstrening-er-apnetNasjonalt nettverk for simuleringstrening er åpnetPå Stavanger universitetssjukehus simuleres og trenes det ukentlig på ulike medisinske behandlingssituasjoner. Nå åpnes det nasjonale nettverket for deling av metoder og utvikling av simuleringsopplegg – InterRegSim. 26.01.2022 11:00:31
MIR Major Incident Reportinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/rakos/mir-major-incident-reporting-2MIR Major Incident ReportingThe database for registration of major incidents, majorincidentreporting.net, is NOW open for registration. 21.01.2022 07:15:50
Elisabeth Farbu blir viseadministrerende direktørhttps://helse-stavanger.no/elisabeth-farbu-blir-viseadministrerende-direktorElisabeth Farbu blir viseadministrerende direktør- Den kompetansen og de lederegenskapene som Elisabeth Farbu representerer, vil være sentrale i den videre utviklingen av SUS – og universitetssjukehusfunksjonen spesielt, sier administrerende direktør Helle Schøyen. 20.01.2022 12:45:21
Velkommen til det sjette årlige seminaret om Forskning innen rus og somatisk helsehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/velkommen-til-det-sjette-arlige-seminaret-om-forskning-innen-rus-og-somatisk-helseVelkommen til det sjette årlige seminaret om Forskning innen rus og somatisk helse19.01.2022 11:40:01