Betongarbeidene i gang på SUS2023

Nå starter selve byggingen med å legge betongfundamenter og sykehusets underetasjer. Dermed er en stor milepæl passert i sykehusbyggeprosjektet.

Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023 og Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør på SUS
SUS2023 markerer første betong

Prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson og administrerende direktør på SUS, Inger Cathrine Bryne

- For oss er dette en stor og viktig dag, etter at vi siden mars har hatt full aktivitet med å opparbeide tomten. Nå starter en helt ny periode som vi har sett frem til, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Hun ser utover en byggeplass som i løpet av sommeren har fått en ny profil der store kraner nå dominerer synsfeltet. På bakken skal betongblandebilene inn. En ny fase er i gang på sykehustomten.

- Nå kommer også antall arbeidsfolk på tomten til å øke, og da blir sikkerhetsarbeidet enda viktigere. HMS er helt sentralt for oss, alle skal forlate arbeidsplassen like hele og fine som da de kom på jobb, understreker Johanson.

Selv om arbeidet med å sprenge ut tomten og å kjøre ut masser i regi av Stangeland Maskin ikke vil være ferdig før i oktober, starter altså nå betongarbeidene og dermed byggingen av sykehuset. De kommende 18 månedene skal Vest Betong bygge de to underetasjene på det nye sykehuset. 

I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen de fem sykehusbyggene. 

2L4A6780.jpg

- Vi har beregnet å benytte over 4300 tonn med armeringsjern og nær 3800 laster med betong til dette oppdraget. Totalt skal vi bruke 26500 kubikkmeter betong. I løpet av perioden vil vi sysselsette rundt 100 personer, sier daglig leder i Vest Betong, Lars Berland. 

Kontrakten med Vest Betong til det nye sykehuset har en verdi på 350 millioner kroner inkludert mva.