Disputas: Blødning etter fødsel

Signe Egenberg disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Stavanger mandag 15. mai 2017 med avhandlingen «Multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in Tanzania and Norway.»

I sitt doktorgradsarbeid har Egenberg prøvd ut simuleringstrening i tverrfaglige team med mål om å redusere alvorlige blødninger ved fødsel. Helsepersonell ved føde- og barselavdelinger ved to sykehus i Norge og to i Tanzania deltok. Endring i opplevelsen av å kunne håndtere blødning etter fødsel, og behovet for blodoverføringer i forbindelse med fødsel, ble undersøkt. 
Resultatene viste at personalet opplevde økt tro på mestring knyttet til håndtering av blødning etter fødsel. Egenberg fant en tydelig nedgang i blodoverføringer gitt etter fødsel. Treningen lot seg lett overføre til praksis og det tverrfaglige samarbeidet i forbindelse med alvorlige blødninger, ble bedre.
 

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

15.05.2017 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "
“Evaluating complex training interventions: Methodological approaches and alternatives related to midwifery care in different contexts”
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:

15.05.2017 kl. 11.00
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:

Signe Egenberg
e-post: signeegenberg@gmail.com

Kandidaten utgår fra Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS.
Hovedveileder:           Professor Edvin Bru
Biveiledere:                Professor Pål Øian (Universitetssykehuset Nord-Norge) og professor Torbjørn Moe Eggebø (NTNU)

Bedømmelseskomité:
1. Professor emeritus Elisabeth Faxelid, Karolinska Institut, Sverige
2. Forskningsleder/ph.d. Peter Dieckmann, CAMES, Danmark
3. Postdoktor Espen Olsen, Universitetet i Stavanger, Norge
Disputasen blir ledet av professor Håvard Hansen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS.

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.