Disputas: Faktorer som øker sjansen for recovery etter psykose

Jone Bjørnestad disputerer tirsdag 12. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger, med avhandlingen: "Factors Facilitating Recovery in First-episode Psychosis - A Multi-Method Approach".

Jone Bjørnestad disputerer tirsdag 12. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger, med avhandlingen: "Factors Facilitating Recovery in First-episode Psychosis - A Multi-Method Approach". 

PhD-prosjektet handler om faktorer som øker sjansen for recovery etter psykose. Den valgte metoden i avhandlingen var en miks mellom kvalitative intervju-undersøkelser av personer som hadde blitt helt friske etter psykose, og kvantitative undersøkelser.

Den kvalitative delen ble primært brukt til å generere hypoteser som senere ble testet ut ved bruk av statistiske metoder. Et særlig fokus var på sosiale faktorer. Prosjektet har bidratt til å si noe om hvilke av disse som kan være særlig viktige for at folk blir bra etter en psykose.

jone_bjørnestad.png

Personalia

Jone Bjørnestad (f. 1982) kommer fra Stavanger. Han er Cand. Psychol fra Universitetet i Bergen i 2011, og har arbeidet som psykolog i statlig barnevern, allmenn poliklinikk, og de siste 3 årene som PhD-stipendiat på TIPS Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

Tid: 12.12.2017 kl. 09.15.
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Oppgitt emne

“Self-stigmatization of people with severe mental illness in western society: causes, scope and the nature of the problem, and effective strategies to counteract self-stigma”
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen

Tid: 12.12.2017 kl. 11.00
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Kontakt

Jone Bjørnestad
e-post: jone.bjornestad@gmail.com

Bedømmelseskomité

  1. Professor Jaap van Weeghel, University of Utrecht, The Netherlands
  2. Førsteamanuensis Thomas Mackrill, Metropolitan University College, Denmark
  3. Førsteamanuensis Margareth Kristoffersen, University of Stavanger, Norway (administrator)

Hovedveileder: Professor II Kolbjørn Brønnick, Universitetet i Stavanger, Norge
Medveiledere: Førsteamanuensis Marius Veseth, Universitetet i Bergen, Norge og Professor Larry Davidson, Yale University, USA.

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Åpent for alle interesserte.