HELSENORGE

Disputas: Hjemmeboende personer med demens

Arnt Egil Ydstebø disputerer 11. desember 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life”.

Arnt Egil Ydstebø.

Arnt Egil Ydstebø.

​Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom.

Tidspunkt for prøveforelesningen

11.12 2020 kl. 10.00.

Oppgitt emne: "Methods for assessing health related quality of life in dementia: Generic vs. disease specific instruments; proxy- vs direct approaches. What are their strengths and weaknesses, and how may they be applied in health economic evaluations?"

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 11. desember.

Meeting ID: 674 7321 0583
Password: 711412

Tidspunkt for disputasen

11.12 2020 kl. 12.00.

Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 11. desember.

Meeting ID: 674 7321 0583
Password: 711412

På grunn av smittevernhensyn er fysisk tilstedeværelse i forelesningslokalene kun tillatt for spesielt inviterte, både ved prøveforelesning og disputas.

NB! Fra sykehus-pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app.
Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for publikum

  • Ikke bruk videokameraet
  • Ikke bruk mikrofon, («mute») for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Bedømmelseskomité

  1. Bjarne Robberstad, professor, Universitetet i Bergen
  2. Linus Jönsson, MD, MSc, PhD, Karolinska Institutet
  3. Kjersti Stormark Rabanal, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)
  4. Jan Olav Johannesen, seniorforsker, Stavanger Universitetssjukehus / professor II, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder

Corinna Vossius, MD, PhD, forsker, Stavanger kommune, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet (ASF/SI) og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

Medveiledere

Sverre Bergh, MD, PhD, forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) / ASF/SI
Jurate Saltyte-Benth, forsker, Universitetet i Oslo / ASF/SI
Geir Selbæk, forskningssjef, NKAH / professor II, UiO / ASF/SI
Kolbjørn K. Brønnick, professor, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen

Kristin Akerjordet, dekan, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger