HELSENORGE

Se bildene fra den store brannøvelsen på SUS

Gode forberedelser og strålende samarbeid gjorde at en av historiens største brannøvelse for somatikken på Stavanger universitetssjukehus (SUS) gikk bra.

Med falsk, ufarlig røyk i gangene ved ortopedisk avdeling gikk den store brannøvelsen for somatikken på SUS av stabelen denne uka. I løpet av tre dager fikk avdelingene trent seg på hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. 

– Vi har fått tilbakemeldinger fra avdelingene om at det var en realistisk og lærerik øvelse. Grundig forarbeid og fantastisk samarbeid gjorde at dette gikk så bra. I tillegg bygde vi videre på psykiatriens viktige erfaringer, som har gjennomført slike brannøvelser i årevis, sier Elisabeth Haga Jacobsen, øvingsleder for brannøvelsen. 

Hun takker alle SUS-medarbeidere som var med på dette - og spesielt fasilitatorene som var med fra hver avdeling.

 

Øver for å bli bedre

Nå evaluerer øvingsledelsen brannøvelsen og trekker ut læringspunkter derfra. Disse vil bli fulgt opp framover, og det arbeides med å få ferdig en rapport innen 1. oktober. 

– Vi vil bruke erfaringene fra øvelsen til ytterligere å forbedre brannberedskapen. Vi så under øvelsen at rutinene og opplæringen som allerede finnes på avdelingene har effekt. Men avdelingene har meldt tilbake at de også har mye å lære - for eksempel er samhandling og kommunikasjon under brann en utfordring, forteller Haga Jacobsen.
1.jpg 
2.jpg  
3.jpg  
5.jpg  
6.jpg