HELSENORGE

Små og store øyeblikk fra 2017

Mye har skjedd på SUS i året som gikk - vi har hentet fram noen små og store minneverdige øyeblikk.

2017 nærmer seg slutten og et nytt år venter. Vi har gått gjennom bildearkivet fra året som gikk og hentet fram noen fine øyeblikk vi synes er verdt å minnes.

Godt nytt år!

 1. Januar

  Bjørg Ingunn Evensen fikk medalje for lang tro tjeneste, etter å ha arbeidet 45 år på SUS. Evensen jobber som hjelpepleier på Øye polikinikk. På bildet ser du henne sammen med kollegene Sissel Haraldsen, Grete T. Haukland og Jane L. Olsen.

  Svein Lunde, SUS
 2. Januar

  Paul Magnus Heggland viser stolt frem alle bamsene sykehuset fikk inn etter Oilers-innsamlingen.

  Svein Lunde, SUS
 3. Februar

  Ambulansetjenesten flyttet inn i nye og større lokaler i Hillevåg. På bildet ser du seksjonsleder Razmus Viggen foran den nye stasjonen.

  Svein Lunde, SUS
 4. Februar

  Det ble en stor kveld for Stavanger universitetssjukehus og våre nye fagarbeidere, da Leif Moen ble hedret - og 55 fagarbeidere, som hadde bestått fagprøven ved SUS i 2016, fikk fagbrevene sine.

  Svein Lunde, SUS
 5. Mars

  Tidligere sykehusdirektør og professor dr. med. Stener Kvinnsland ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

  Svein Lunde, SUS
 6. Mars

  SUS fikk to millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank til nytt utstyr som brukes i kampen mot multiresistente bakterier. På bildet ser du Lars Kåre Kleppe, Jon Sundal, Iren Høyland Löhr og Aasmund Fostervoll.

  Svein Lunde, SUS
 7. April

  Dette er to av mange dyktige praksisstudenter som var innom oss i løpet av året. Åsa Borg og Fredrik Fedog hadde begge læretid på anestesiavdelingen vår. Fredrik jobber i dag som anestesisykepleier på SUS, mens Åsa har jobb i Sverige.

 8. April

  Patologiavdelingen på SUS var først ute med en unik metode som gjør at kreftpasienter kan få mer persontilpasset medisin. Med den nye metoden kan man analysere seks millioner DNA-fragmenter samtidig. På bildet ser du Aida Slewa Johannessen.

  Svein Lunde, SUS
 9. Mai

  Lungeseksjon sengepost 4G fikk velfortjent kake og heder etter syv måneder som nasjonal pilot på ernæring. De testet ut hvilke av Helsedirektoratets tiltak for forebygging og behandling av underernæring som virker. Innsatsen vekket interesse over hele landet.

  Svein Lunde, SUS
 10. Mai

  5. mai er verdens håndhygienedag. Riktig håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens på sykehuset vårt. Hilde Merete Konradsen (foran på bildet) testet håndhygienen sin med hjelp fra Ingrid A. Kverneland.

  Svein Lunde, SUS
 11. Juni

  Helse Stavanger-styret ga grønt lys for nytt sykehus og det ble selvfølgelig feiret med kakefest og jubel. På bildet ser du Kari Gro Johanson, Erik Forgaard, Hilde Knudsen, Beate Ekornes og Ove Nordstokke - alle fra SUS2023.

  Svein Lunde, SUS
 12. Juni

  Mandag 12. juni 2017 startet en pilot med farmasøyter på akuttmottaket. Formålet er å avklare pasientenes faktiske legemiddelbruk ved ankomst. Fem farmasøyter deler på oppgaven i mottak. To av dem er Tra-My Thi Le og Elin Søreide.

  Svein Lunde, SUS
 13. August

  De nye lærlingene i helsearbeiderfaget begynte hos oss, og de ble fort nok kastet ut i ilden. På bildet ser du Stine Ronæss Hansen i dyp konsentrasjon mens hun jobber med å få slukket flammene.

  Svein Lunde, SUS
 14. August

  Hilde Selvikvåg og deLillios spilte opp til fest for SUS-medarbeidere og deres kjære i Atriumshagen under årets Høstsus-konsert. De som tok turen nøt musikken og stemningen.

  Ulrikke Valvik Mitchell, SUS
 15. September

  Vår portørlærling Natalia Rozalik ble historisk da hun i september ble den første som noensinne har bestått fagprøven i Portørfaget etter to år i lære. På bildet ser du henne sammen med sensor Stian Sørensen, som under prøven spilte pasient.

  Svein Lunde, SUS
 16. September

  Poliklinikken for brystkreftbehandling flyttet inn i nye, lyse og flotte lokaler i Hillevåg. På bildet: (f.v.) Sølvi L. Fossan, Tove B. Vadla, May H. Dreyer, Hilde J. Vikanes, Marius Stensland, Monica R. Kristiansen, Ragnhild Sviland og Tove H. Alfsvåg.

  Svein Lunde, SUS
 17. Oktober

  Pusterommet åpnet dørene her hos oss - et helt nytt tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet til kreftpasientene våre. På bildet ser du Grethe Schjelderup, Maria Jahrmann Bjerke og Frode Grøtteland, som alle fikk klippe over sin del av snora.

  Svein Lunde, SUS
 18. Oktober

  570 medarbeidere, pasienter og besøkende tok utfordringen på strake armer under den årlige "Restart A Heart Day" 16. oktober, og utførte god HLR rundt omkring i sykehusets korridorer.

  Ulrikke Valvik Mitchell, SUS
 19. November

  Den gode gjengen på gastrokirurgisk sengepost klarte å redusere forbruket av resistensdrivende antibiotika på avdelingen - det ble feiret med velfortjent kake!

  Ulrikke Valvik Mitchell, SUS
 20. November

  Den dyktige gjengen på klinisk immunologisk seksjon mottok KLPs "En stor takk"-pris for det viktige arbeidet de gjør på avdelingen. De ble nominert av en pasient (i midten) som mente de fortjente ros for den gode behandlingen og omsorgen de gir.

  Svein Lunde, SUS
 21. Desember

  189 medarbeidere fikk utdelt erkjentlighetsgaver, heder og ære for lang og trofast tjeneste. Alle på bildet har jobbet på SUS enten i 25 eller 40 år - og i til sammen mer enn 5000 år.

  Svein Lunde, SUS
 22. Desember

  Nattevaktene på 1K følte seg litt ekstra kreative i førjulstiden, og disket like gjerne opp med dette blå juletreet - laget av engangshansker. På bildet ser du Linda Hauge Henriksen, Kristin Frantsen, Linn Løvik og Hanne Revheim.

  Svein Lunde, SUS
 23. 2017

  Alle disse disputerte i løpet av året som har gått: Anders Bjørnestad, Signe Egenberg, Cathrine Harstad Enoksen, Jone Bjørnestad, Øistein Rønneberg Mjelva, Kristine Kjer Byberg, Morten Lapin, Olav Thorsen og Vegard Forsaa. Gratulerer!

  Svein Lunde (SUS), May Linn Clement (UiB)