HELSENORGE

Organisasjonskart for Helse Stavanger HF

Divisjon for driftsservice

Divisjon for driftsservice | Divisjonsdirektør: Kjetil Helgevold

Avdeling | Avdelingssjef

Dokumentavdelingen | Hege Larsen Vuyk​​
Eiendomsavdelingen | Oskar Moen
Forsyningsavdelingen | Anett Veen Tjelta
Kjøkkenavdelingen | Sissel Aslaug Dahlberg
Renholdsavdelingen | Nina Nysted
Sikkerhet og service | Dan Tore Falnes

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk | Klinikksjef: Anne Ree Jensen

Avdeling | Avdelingssjef

Gastrokirurgisk avdeling | Børge Løge
Kirurgisk avdeling | Tone Hoel Lende (Urologisk, Kar-thorax, Bryst-endokrinologisk)
Hudavdelingen | Thomas Ternowitz
Plast-kirurgisk avdeling | Jarle Kjøsen (konstituert)

Klinikk A

Klinikk A | Klinikksjef: Geir Lende

Avdeling | Avdelingssjef

Anestesiavdelingen | Knut Harboe
Dagkirurgisk enhet Hillevåg | Hege Rolstad Skjæveland
Intensiv- og postoperativ avdeling | Wendy Tønnessen
Operasjonsavdelingen | Aina Hauge
Ortopedisk avdeling | Dag Rune Sjøen Pedersen

Klinikk for hode, hals og rehabilitering

Klinikk for hode, hals og rehabilitering | Klinikksjef: Berit Haaland (konstituert)

Avdeling | Avdelingssjef

Nevrosenteret | Elin Bjelland Forsaa 
Øre-nese-halsavdelingen | Berit Haaland
Øyeavdelingen | Jorunn Haga Dagsland
Avdeling for rehabilitering | My Dung Nguyen Torkildsen

Klinikk for medisinsk service og ABK

Klinikk for medisinsk service og ABK | Klinikksjef: Terje Bakkelund

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling for blod- og kreftsykdommer | Tove Haugvik Alfsvåg
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin | Gunn Kristoffersen
Avdeling for medisinsk biokjemi | Gunn Sjurseike Dale
Avdeling for medisinsk mikrobiologi | Audhild Aarhus
Avdeling for patologi | Susanne Buhr-Wildhagen
Avdeling for radiologi | Siri Fagerheim

Klinikk for medinisk teknologi og informatikk

Klinikksjef: Egil Trømborg 

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling for informasjonssystemer | Cato Heimvik 
Avdeling for behandlingshjelpemidler | Liv Strand
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk | Geir Sørgjerd


 

Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige

Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige | Klinikksjef: Lars Conrad Moe

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling | Randi Mobæk
Avdeling unge voksne og flyktninger | Frode Jåtten
PBU poliklinikk | Lilja Thorsteinsdottir
PBU døgn | Asbjørn Lindland
FoU-enheten | Gro Christensen Peck

Klinikk psykisk helsevern, voksne

Klinikk psykisk helsevern, voksne | Klinikksjef: Bent Horpestad

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling affektiv og psykose  | Jørn André Kårstad Idsal
Avdeling akutt og intensiv psykiatri | Sissel Espedal
Avdeling alderspsykiatri | Karin Smedvig
Avdeling sikkerhet | Stig Arild Skretting
Dalane DPS  | Mette Gjøvåg
Sandnes DPS | Marit Norland
Sola DPS | Øystein Enger
Stavanger DPS | Møyfrid Løvbrekke

Kvinne- og barneklinikken

Kvinne- og barneklinikken | Klinikksjef: Oddny Hovtun Bjorland

Avdeling | Avdelingssjef

Kvinneklinikken | Marit Halonen Christiansen
Barne- og ungdomsklinikken | Berit Helgeland Kyllevik
Barne- og ungdomshabilitering | Kari Helene Reinås

Mottaksklinikken

Mottaksklinikken | Klinikksjef: Erna Harboe

Avdeling | Avdelingssjef

Kardiologisk avdeling | Lene Eriksson

MOBA | Anita Lyngøy   
Akuttmottak , Akutt poliklinikk/skadepoliklinikk , Diagnostisk senter , Observasjons- og behandlingspost (OBA)

Medisinsk avdeling | Inger Johanne Bø
Eigersund poliklinikk Endokrinologisk seksjon GastroseksjonenGeriatrisk seksjon Infeksjonsmedisinsk seksjonKlinisk immunologisk seksjonLungeseksjonen, Medisinsk dagpost,  Nyreseksjonen

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk | Klinikksjef: Lena Heimvik

Avdeling | Avdelingssjef

AMK | Øyvind Øverland
Ambulansetjenesten | Randi Vatne
Luftambulansetjenesten | Einar Johan Tveit
Pasientreiser | Milly Sivertsen

 

Stab og støtte

Avdeling for fag og foretaksutvikling

Avdeling for fag og foretaksutvikling | Fagdirektør: Eldar Søreide

Avdeling | Avdelingssjef

Beredskap | Eva Egeland (konstituert)
Fagsenteret | Lillian Kristin Selnæs
Kvalitet og pasientsikkerhet | Liss Søreide
Seksjon fagutvikling | Ole Christian Langlo
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn | Helge Hansen
Seksjon samhandling | Sissel Hauge
Seksjon smittevern | Marit Mathisen

Avdeling for forskning, utdanning og innovasjon

Avdeling for forskning, utdanning og innovasjon | Viseadministrerende direktør: Elisabeth Farbu​

Avdeling | Avdelingssjef

Forskningsavdelingen | Svein Skeie
Utdanningsavdelingen | Anne Marie Joa

Nye SUS 

sus.no/nyesus

Sykehusutbygging | Prosjektdirektør Kari Gro Johanson
Organisasjonsutvikling | Prosjektdirektør Kari Jøssang

Kommunikasjons- og stabsavdelingen ​

Kommunikasjonsdirektør: Helga Strand Vestbø

Foretakssekretariatet
Kommunikasjonsavdelingen

Avdeling for personal- og organisasjonsutviking 

Avdeling for personal- og organisasjonsutviking | Personal- og organisasjonsdirektør: Maiken Hetlelid Jonassen

Avdeling | Avdelingssjef

Bemanningssenteret | Tove Gunvor Iversen
Bedrifthelsetjeneste og HMS | Kjersti Heie
Forhandlinger og juridisk rådgivning | Gunn Hilde Naaden Hirsch
Fraværseksjonen | Siri Helen Haugland
Organisasjons- og lederutvikling | June Glomsaker
Personal | Wenche D Lode
Seksjon arbeidstid | Erlend Våge

Avdeling for økonomi og finans

Avdeling for økonomi og finans | Økonomi og finansdirektør: Tor Albert Ersdal

Avdeling | Avdelingssjef

Analyseavdelingen | Monica Nordhus
Lønn og regnskap| Edda Runarsdottir Hodnefjell
Prosjektkontor | Håkon Brydøy
Økonomi | Gunnhild Haslerud

Fant du det du lette etter?