Organisasjonskart for Helse Stavanger HF

Organisasjonskart med navn på klinikksjefer (pdf)

Divisjon for driftsservice

Divisjon for driftsservice

Dokumentavdelingen
Eiendomsavdelingen
Forsyningsavdelingen
Kjøkkenavdelingen
Mobilitet
Renholdsavdelingen
Sikkerhet og service

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk

Gastrokirurgisk avdeling
Kirurgisk avdeling:
Urologisk 
Kar-thorax
Bryst-endokrinologisk
Hudavdelingen
Plast-kirurgisk avdeling

Klinikk A

Klinikk A

Anestesiavdelingen
Dagkirurgisk enhet Hillevåg
Intensiv- og postoperativ avdeling
Operasjonsavdelingen
Ortopedisk avdeling

Klinikk for hode, hals og rehabilitering

Klinikk for hode, hals og rehabilitering

Nevrosenteret
Øre- nese- hals avdelingen
Øyeavdelingen
Avdeling for rehabilitering

Klinikk for medisinsk service og ABK

Klinikk for medisinsk service og ABK

Avdeling for blod- og kreftsykdommer
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Avdeling for informasjonssystemer
Avdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk
Avdeling for patologi
Avdeling for radiologi

Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige

Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Avdeling unge voksne og flyktninger
BUPA
FoU-enheten

Klinikk psykisk helsevern, voksne

Klinikk psykisk helsevern, voksne

Avdeling affektiv og psykose
Avdeling akutt og intensiv psykiatri
Avdeling alderspsykiatri
Avdeling sikkerhet
Dalane DPS
Sandnes DPS
Sola DPS
Stavanger DPS

Kvinne- og barneklinikken

Kvinne- og barneklinikken

Kvinneklinikken
Barne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomshabilitering

Mottaksklinikken

Mottaksklinikken

Kardiologisk avdeling
MOBA:
Akuttmottak
Akutt poliklinikk/skadepoliklinikk
Diagnostisk senter
Observasjons- og behandlingspost (OBA)
Medisinsk avdeling:
Eigersund poliklinikk
Endokrinologisk seksjon
Gastroseksjonen
Geriatrisk seksjon
Infeksjonsmedisinsk seksjon
Klinisk immunologisk seksjon
Lungeseksjonen
Medisinsk dagpost
Nyreseksjonen

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk

AMK
Ambulansetjenesten
Pasientreiser

 

Stab og støtte

Avdeling for fag, forskning og utdanning

Avdeling for fag, forskning og utdanning

Fagsenteret
Forskningsavdelingen
Kvalitet og pasientsikkerhet
Seksjon fagutvikling / beredskap
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn
Seksjon samhandling
Seksjon smittevern
Utdanningsavdelingen

SUS2023 / SUS2023 Organisasjonsutvikling

sus.no/sus2023

Kommunikasjons- og stabsavdelingen ​

Foretakssekreteriatet
Kommunikasjonsavdelingen

Avdeling for personal- og organisasjonsutviking 

Avdeling for personal- og organisasjonsutviking

Bemanningssenteret
Bedrifthelsetjeneste og HMS
Forhandlinger og juridisk rådgivning
Organisasjons- og lederutvikling
Personal
Seksjon arbeidstid

Avdeling for økonomi og finans

Avdeling for økonomi og finans

Analyseavdelingen
Lønn
Prosjektkontor
Regnskap
Økonomi

Fant du det du lette etter?