Parkering

Parkeringshus

Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet. Når du kjører inn trekker du parkeringslapp, og etter besøket betaler du ved betalingsautomaten. Det er også anledning til å bruke kredittkort ved inn- og utkjørsel. Fra parkeringshuset kan du ta heisen rett opp i sykehusets hovedinngang.

Gjennomkjøringshøyden for bil i parkeringshuset er 2.1 meter.

For å komme til parkeringshuset, følger du skiltene fra Fylkeslege Ebbells gate. Parkeringshuset er godt belyst og videoovervåket.

Andre parkeringsplasser

Du finner også mange parkeringsplasser på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen. Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

MC-plasser

Parkeringshuset for ansatte har merkede plasser for MC. Det er også oppmerket MC-plasser ved BUPA. (inngang L på kartet)

Pris

Q-park har ansvar for driften av parkering på SUS.

Alle dager, kl 00-24 Kr. 24,- første time, deretter Kr. 12,- pr påbegynte 30 min.

Mer informasjon om parkering og pris finner du på Q-park (lokalisert ved innkjørselen til p-hus) sine nettsider.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering

Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede

Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede. Disse har en tidsbegrensning på fire timer. Det finnes også tolv parkeringsplasser reservert bevegelseshemmede i parkeringshuset under St. Svithun Hotell. Disse plassene er avgiftsbelagt på lik linje med annen parkering på sykehusområdet.

​Parkering for langtidspårørende

Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris. Dette gjelder parkering i parkeringshuset. Prisen for langtidspårørende er 350 kroner per uke (normalpris 168 kroner per døgn). Avdelingen du skal besøke må fylle ut en rekvisisjon for å få kjøpt parkeringsbeviset hos Q-park.

​Ladestasjon for el-bil

Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester. Dette er grunnet den store økningen i el-bilder på sykehusområdet den siste tiden. I parkeringshuset er ​det ladestasjoner for el-bil. Det er to ladekontakter i hver etasje.

Parkering for ansatte

Mer informasjon om parkering for ansatte finner du på intranettet.

For ansatte (GAT, Q-park mm)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.