Styret i Helse Stavanger

Styret har det øverste ansvaret for driften av sjukehuset. Styret i Helse Stavanger består av representanter som er oppnevnt av Helse Vest og representanter som er valgt av de ansatte.

Styredokumenter

Styredokumenter til styremøtet 19.juni 2018

Agenda styremøte 19.06.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Agenda styremøte 19.06.2018.pdfAgenda styremøte 19.06.2018.pdf
Styresak 43-18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.05.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 43-18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.05.2018.pdfStyresak 43-18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.05.2018.pdf
Styresak 44-18 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 44-18 Årsplan styresaker 2018.pdfStyresak 44-18 Årsplan styresaker 2018.pdf
Styresak 45-18 Regional internrevisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 45-18 Regional internrevisjon.pdfStyresak 45-18 Regional internrevisjon.pdf
Styresak 45-18 Vedlegg 1 - Internrevisjonen, samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 45-18 Vedlegg 1 - Internrevisjonen, samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfStyresak 45-18 Vedlegg 1 - Internrevisjonen, samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdf
Styresak 45-18 Vedlegg 2 - internrevisjonen knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 45-18 Vedlegg 2 - internrevisjonen knytt til matforsyning.pdfStyresak 45-18 Vedlegg 2 - internrevisjonen knytt til matforsyning.pdf
Styresak 46-18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr.4-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr.4-2018.pdfStyresak 46-18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr.4-2018.pdf
Styresak 46-18 pkt. 2 - vedlegg 1 - Oppfølging kvartalsrapport SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 2 - vedlegg 1 - Oppfølging kvartalsrapport SUS2023.pdfStyresak 46-18 pkt. 2 - vedlegg 1 - Oppfølging kvartalsrapport SUS2023.pdf
Styresak 46-18 pkt. 6 - vedlegg 1 - Tilsyn pr. mai 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 6 - vedlegg 1 - Tilsyn pr. mai 2018.pdfStyresak 46-18 pkt. 6 - vedlegg 1 - Tilsyn pr. mai 2018.pdf
Styresak 46-18 pkt. 7 - vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer 11.06. 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 7 - vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer 11.06. 2018.pdfStyresak 46-18 pkt. 7 - vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer 11.06. 2018.pdf
Styresak 46-18 pkt. 8 - Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer (002).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 8 - Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer (002).pdfStyresak 46-18 pkt. 8 - Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer (002).pdf
Styresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 1 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 02.05.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 1 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 02.05.2018.pdfStyresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 1 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 02.05.2018.pdf
Styresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 2 - Referat fra møtet i FAMU 08.05.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 2 - Referat fra møtet i FAMU 08.05.2018.pdfStyresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 2 - Referat fra møtet i FAMU 08.05.2018.pdf
Styresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 3 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 3 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfStyresak 46-18 pkt. 9 - vedlegg 3 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdf
Styresak 47-18 Virksomhetsrapport mai 18.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 47-18 Virksomhetsrapport mai 18.pdfStyresak 47-18 Virksomhetsrapport mai 18.pdf
Styresak 48-18 Kvartalsrapport SUS2023 OU.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 48-18 Kvartalsrapport SUS2023 OU.pdfStyresak 48-18 Kvartalsrapport SUS2023 OU.pdf
Styresak 48-18 Vedlegg 1 - Kvartalsrapport SUS2023 OU.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 48-18 Vedlegg 1 - Kvartalsrapport SUS2023 OU.pdfStyresak 48-18 Vedlegg 1 - Kvartalsrapport SUS2023 OU.pdf
Styresak 49-18 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1 tertial 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 49-18 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1 tertial 2018.pdfStyresak 49-18 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1 tertial 2018.pdf
Styresak 50-18 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 50-18 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2018.pdfStyresak 50-18 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2018.pdf
Styresak 50-18 Vedlegg 1 - Halvårlig rapportering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 50-18 Vedlegg 1 - Halvårlig rapportering.pdfStyresak 50-18 Vedlegg 1 - Halvårlig rapportering.pdf
Styresak 51-18 Oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 51-18 Oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 1 - Utkast oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 1 - Utkast oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 1 - Utkast oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 2 - Høringsbrev.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 2 - Høringsbrev.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 2 - Høringsbrev.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse fra Jæren DPS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse fra Jæren DPS.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse fra Jæren DPS.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 4 - Høringsuttalelse fra Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 4 - Høringsuttalelse fra Stavanger kommune.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 4 - Høringsuttalelse fra Stavanger kommune.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 5 - Høringuttalelse fra Hå kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 5 - Høringuttalelse fra Hå kommune.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 5 - Høringuttalelse fra Hå kommune.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 6 - Kommentarer fra Brukertuvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 6 - Kommentarer fra Brukertuvalget.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 6 - Kommentarer fra Brukertuvalget.pdf
Styresak 51-18 Vedlegg 7 - Protokoll drøftingsmøte.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 51-18 Vedlegg 7 - Protokoll drøftingsmøte.pdfStyresak 51-18 Vedlegg 7 - Protokoll drøftingsmøte.pdf
Styresak 52-18 Informasjonssikkerhet i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/19.06.2018/Styresak 52-18 Informasjonssikkerhet i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 52-18 Informasjonssikkerhet i Helse Stavanger HF.pdf

Styredokumenter til styremøtet 9.mai 2018

Sak 31-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 31-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 31-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 32-18 Godkjenning av protokoll.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 32-18 Godkjenning av protokoll.pdfSak 32-18 Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 33-18 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 33-18 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 33-18 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 34-18 Konsekvensutredning spesialisert rehabilitering i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Konsekvensutredning spesialisert rehabilitering i Helse Stavanger.pdfSak 34-18 Konsekvensutredning spesialisert rehabilitering i Helse Stavanger.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 1 - Prosjektrapport konsekvensutredning spesialisert rehab. Helse Stavanger 1 med vedlegg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 1 - Prosjektrapport konsekvensutredning spesialisert rehab. Helse Stavanger 1 med vedlegg.pdfSak 34-18 Vedlegg 1 - Prosjektrapport konsekvensutredning spesialisert rehab. Helse Stavanger 1 med vedlegg.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 10 - Brev fra Senior Norge Rogaland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 10 - Brev fra Senior Norge Rogaland.pdfSak 34-18 Vedlegg 10 - Brev fra Senior Norge Rogaland.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 2 - Dissens, representant fra Klepp kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 2 - Dissens, representant fra Klepp kommune.pdfSak 34-18 Vedlegg 2 - Dissens, representant fra Klepp kommune.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 3 - Dissens fra 2Øst.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 3 - Dissens fra 2Øst.pdfSak 34-18 Vedlegg 3 - Dissens fra 2Øst.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 4 - Referat fra møte i styringsgruppen 23.04.18.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 4 - Referat fra møte i styringsgruppen 23.04.18.pdfSak 34-18 Vedlegg 4 - Referat fra møte i styringsgruppen 23.04.18.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 5 - Dissens, representant fra Eigersund kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 5 - Dissens, representant fra Eigersund kommune.pdfSak 34-18 Vedlegg 5 - Dissens, representant fra Eigersund kommune.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 6 - Uttalelse fra Eldrerådet i Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 6 - Uttalelse fra Eldrerådet i Stavanger.pdfSak 34-18 Vedlegg 6 - Uttalelse fra Eldrerådet i Stavanger.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 7 - Uttalelse fra KS Rogaland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 7 - Uttalelse fra KS Rogaland.pdfSak 34-18 Vedlegg 7 - Uttalelse fra KS Rogaland.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 8 - Brev fra fylkesordføreren.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 8 - Brev fra fylkesordføreren.pdfSak 34-18 Vedlegg 8 - Brev fra fylkesordføreren.pdf
Sak 34-18 Vedlegg 9 - Protokoll fra drøftingsmøte med fagforeninger og vernetjeneste 24.04.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 34-18 Vedlegg 9 - Protokoll fra drøftingsmøte med fagforeninger og vernetjeneste 24.04.2018.pdfSak 34-18 Vedlegg 9 - Protokoll fra drøftingsmøte med fagforeninger og vernetjeneste 24.04.2018.pdf
Sak 35-18 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 3-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 3-2018.pdfSak 35-18 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 3-2018.pdf
Sak 35-18 pkt. 1 Vedlegg 1 - Fremtidig barselomsorg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 1 Vedlegg 1 - Fremtidig barselomsorg.pdfSak 35-18 pkt. 1 Vedlegg 1 - Fremtidig barselomsorg.pdf
Sak 35-18 pkt. 2 Vedlegg 1 - Gebyr ilagt av Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 2 Vedlegg 1 - Gebyr ilagt av Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA).pdfSak 35-18 pkt. 2 Vedlegg 1 - Gebyr ilagt av Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA).pdf
Sak 35-18 pkt. 3 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn for mars 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 3 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn for mars 2018.pdfSak 35-18 pkt. 3 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn for mars 2018.pdf
Sak 35-18 pkt. 4 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 27.04.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 4 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 27.04.2018.pdfSak 35-18 pkt. 4 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 27.04.2018.pdf
Sak 35-18 pkt. 5 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 5 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdfSak 35-18 pkt. 5 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdf
Sak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 1 - Møtereferat BU 14.03.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 1 - Møtereferat BU 14.03.2018.pdfSak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 1 - Møtereferat BU 14.03.2018.pdf
Sak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 2 - Referat fra møtet i FAMU 21.03.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 2 - Referat fra møtet i FAMU 21.03.2018.pdfSak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 2 - Referat fra møtet i FAMU 21.03.2018.pdf
Sak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 3 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 3 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdfSak 35-18 pkt. 6 Vedlegg 3 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdf
Sak 36-18 Virksomhetsrapportering per mars 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 36-18 Virksomhetsrapportering per mars 2018.pdfSak 36-18 Virksomhetsrapportering per mars 2018.pdf
Sak 37-18 Langtidsbudsjett 2019-2028.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 37-18 Langtidsbudsjett 2019-2028.pdfSak 37-18 Langtidsbudsjett 2019-2028.pdf
Sak 38-18 SUS2023 Kvartalsrapport .pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 38-18 SUS2023 Kvartalsrapport .pdfSak 38-18 SUS2023 Kvartalsrapport .pdf
Sak 38-18 Vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 1K 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 38-18 Vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 1K 2018.pdfSak 38-18 Vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 1K 2018.pdf
Sak 39-18 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 39-18 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring.pdfSak 39-18 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring.pdf
Sak 39-18 Vedlegg 1 - Resultatrapport ForBedring 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 39-18 Vedlegg 1 - Resultatrapport ForBedring 2018.pdfSak 39-18 Vedlegg 1 - Resultatrapport ForBedring 2018.pdf
Sak 40-18 Brukerutvalget - presentasjon av årsmelding 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 40-18 Brukerutvalget - presentasjon av årsmelding 2017.pdfSak 40-18 Brukerutvalget - presentasjon av årsmelding 2017.pdf
Sak 40-18 Vedlegg 1 - Årsmelding brukerutvalget 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/09.05.2018/Sak 40-18 Vedlegg 1 - Årsmelding brukerutvalget 2017.pdfSak 40-18 Vedlegg 1 - Årsmelding brukerutvalget 2017.pdf

Styredokumenter til styremøtet 23.mars 2018

Sak 16-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden - Agenda styremøtet 23.03.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 16-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden - Agenda styremøtet 23.03.2018.pdfSak 16-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden - Agenda styremøtet 23.03.2018.pdf
Sak 17-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 17-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.2018.pdfSak 17-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.02.2018.pdf
Sak 18-18 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 18-18 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 18-18 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 19-18 Adm.direktørs orientering til Styret nr. 2-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 Adm.direktørs orientering til Styret nr. 2-2018.pdfSak 19-18 Adm.direktørs orientering til Styret nr. 2-2018.pdf
Sak 19-18 pkt. 1 Vedlegg 1 - Ny regional plan for internrevisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 1 Vedlegg 1 - Ny regional plan for internrevisjon.pdfSak 19-18 pkt. 1 Vedlegg 1 - Ny regional plan for internrevisjon.pdf
Sak 19-18 pkt. 1 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2018-2019 for Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 1 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2018-2019 for Helse Vest.pdfSak 19-18 pkt. 1 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2018-2019 for Helse Vest.pdf
Sak 19-18 pkt. 2 Vedlegg 1 - Barselomsorg ved SUS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 2 Vedlegg 1 - Barselomsorg ved SUS.pdfSak 19-18 pkt. 2 Vedlegg 1 - Barselomsorg ved SUS.pdf
Sak 19-18 pkt. 3 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 3 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 19-18 pkt. 3 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 19-18 pkt. 5 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn for februar 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 5 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn for februar 2018.pdfSak 19-18 pkt. 5 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn for februar 2018.pdf
Sak 19-18 pkt. 6 Vedlegg 1 - Oversikt over høringer pr. 14.03.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 6 Vedlegg 1 - Oversikt over høringer pr. 14.03.2018.pdfSak 19-18 pkt. 6 Vedlegg 1 - Oversikt over høringer pr. 14.03.2018.pdf
Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 21.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 21.02.2018.pdfSak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 21.02.2018.pdf
Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 20.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 20.02.2018.pdfSak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 20.02.2018.pdf
Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 3 - Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 3 - Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfSak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 3 - Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdf
Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 4 - Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 4 - Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfSak 19-18 pkt. 8 Vedlegg 4 - Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdf
Sak 20-18 Virksomhetsrapportering per februar 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 20-18 Virksomhetsrapportering per februar 2018.pdfSak 20-18 Virksomhetsrapportering per februar 2018.pdf
Sak 21-18 Aarsregnskap og Styrets beretning 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 21-18 Aarsregnskap og Styrets beretning 2017.pdfSak 21-18 Aarsregnskap og Styrets beretning 2017.pdf
Sak 21-18 Vedlegg 1 - Årsregnskap med noter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 21-18 Vedlegg 1 - Årsregnskap med noter.pdfSak 21-18 Vedlegg 1 - Årsregnskap med noter.pdf
Sak 21-18 Vedlegg 2 - Styrets årsberetning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 21-18 Vedlegg 2 - Styrets årsberetning.pdfSak 21-18 Vedlegg 2 - Styrets årsberetning.pdf
Sak 22-18 Styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Styringsdokument 2018.pdfSak 22-18 Styringsdokument 2018.pdf
Sak 22-18 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfSak 22-18 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 22-18 Vedlegg 2 - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Vedlegg 2 - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 22-18 Vedlegg 2 - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 22-18 Vedlegg 3 - Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Vedlegg 3 - Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdfSak 22-18 Vedlegg 3 - Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdf
Sak 22-18 Vedlegg 4 - Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Vedlegg 4 - Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfSak 22-18 Vedlegg 4 - Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 22-18 Vedlegg 5 - Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Vedlegg 5 - Oversikt over regionale planar (2018).pdfSak 22-18 Vedlegg 5 - Oversikt over regionale planar (2018).pdf
Sak 22-18 Vedlegg 6 - Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 22-18 Vedlegg 6 - Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 22-18 Vedlegg 6 - Særskilte rapporteringsfristar.pdf
Sak 23-18 Aarlig gjennomgang av styrende dokumenter for Styret i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Aarlig gjennomgang av styrende dokumenter for Styret i Helse Stavanger.pdfSak 23-18 Aarlig gjennomgang av styrende dokumenter for Styret i Helse Stavanger.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Stavanger HF.pdfSak 23-18 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Stavanger HF.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Stavanger HF.pdfSak 23-18 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Stavanger HF.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 3 - Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 3 - Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF.pdfSak 23-18 Vedlegg 3 - Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 4 - Veileder Styrearbeid i regionale helseforetak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 4 - Veileder Styrearbeid i regionale helseforetak.pdfSak 23-18 Vedlegg 4 - Veileder Styrearbeid i regionale helseforetak.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 5 - retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 5 - retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak.pdfSak 23-18 Vedlegg 5 - retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 23-18 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 7a STYRENDE DOKUMENT TIL FULLMAKTSMATRISEN.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 7a STYRENDE DOKUMENT TIL FULLMAKTSMATRISEN.pdfSak 23-18 Vedlegg 7a STYRENDE DOKUMENT TIL FULLMAKTSMATRISEN.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 7b Fullmaktsmatrise for ledere Nivå 2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 7b Fullmaktsmatrise for ledere Nivå 2.pdfSak 23-18 Vedlegg 7b Fullmaktsmatrise for ledere Nivå 2.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 7c Fullmaktsmatrise for ledere på Nivå 3.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 7c Fullmaktsmatrise for ledere på Nivå 3.pdfSak 23-18 Vedlegg 7c Fullmaktsmatrise for ledere på Nivå 3.pdf
Sak 23-18 Vedlegg 7d Fullmaktsmatrise for ledere på nivå 4.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 23-18 Vedlegg 7d Fullmaktsmatrise for ledere på nivå 4.pdfSak 23-18 Vedlegg 7d Fullmaktsmatrise for ledere på nivå 4.pdf
Sak 24-18 Arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 .pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 24-18 Arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 .pdfSak 24-18 Arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 .pdf
Sak 24-18 Vedlegg 1 - Arealplan Våland 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 24-18 Vedlegg 1 - Arealplan Våland 2023.pdfSak 24-18 Vedlegg 1 - Arealplan Våland 2023.pdf
Sak 25-18 Endringsprosedyre SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 25-18 Endringsprosedyre SUS2023.pdfSak 25-18 Endringsprosedyre SUS2023.pdf
Sak 25-18 Vedlegg 1 - SUS2023 Endringsprosedyre.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 25-18 Vedlegg 1 - SUS2023 Endringsprosedyre.pdfSak 25-18 Vedlegg 1 - SUS2023 Endringsprosedyre.pdf
Sak 26-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt i gjennomføringsfasen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 26-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt i gjennomføringsfasen.pdfSak 26-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt i gjennomføringsfasen.pdf
Sak 26-18 Vedlegg 1 - Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 26-18 Vedlegg 1 - Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfSak 26-18 Vedlegg 1 - Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Sak 27-18 Oppfølging kvartalsrapport, kostnadsstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 27-18 Oppfølging kvartalsrapport, kostnadsstyring.pdfSak 27-18 Oppfølging kvartalsrapport, kostnadsstyring.pdf
Sak 27-18 Vedlegg 1 - PNS Kostnadsstruktur.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 27-18 Vedlegg 1 - PNS Kostnadsstruktur.pdfSak 27-18 Vedlegg 1 - PNS Kostnadsstruktur.pdf
Sak 28-18 Orientering om tilssynssak BUPA.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 28-18 Orientering om tilssynssak BUPA.pdfSak 28-18 Orientering om tilssynssak BUPA.pdf
Sak 28-18 Vedlegg 1 - Handlingsplan_.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 28-18 Vedlegg 1 - Handlingsplan_.pdfSak 28-18 Vedlegg 1 - Handlingsplan_.pdf
Sak 28-18 Vedlegg 2 - Brev fra fylkesmannen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 28-18 Vedlegg 2 - Brev fra fylkesmannen.pdfSak 28-18 Vedlegg 2 - Brev fra fylkesmannen.pdf
Sak 28-18 Vedlegg 3 - Brev fra kontrollkommisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 28-18 Vedlegg 3 - Brev fra kontrollkommisjonen.pdfSak 28-18 Vedlegg 3 - Brev fra kontrollkommisjonen.pdf
Sak 29-18 Salg av Bjaalands gate 5, gnr 22, bnr 210 i Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 29-18 Salg av Bjaalands gate 5, gnr 22, bnr 210 i Stavanger kommune.pdfSak 29-18 Salg av Bjaalands gate 5, gnr 22, bnr 210 i Stavanger kommune.pdf
Sak 29-18 Vedlegg 1 - Kart over eiendommen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/23.03.2018/Sak 29-18 Vedlegg 1 - Kart over eiendommen.pdfSak 29-18 Vedlegg 1 - Kart over eiendommen.pdf

Styredokumenter til styremøtet 21.februar 2018

Styresak 01-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 21.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 01-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 21.02.2018.pdfStyresak 01-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 21.02.2018.pdf
Styresak 02-18 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte 18.12.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 02-18 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte 18.12.2017.pdfStyresak 02-18 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte 18.12.2017.pdf
Styresak 03-18 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 03-18 Årsplan styresaker 2018.pdfStyresak 03-18 Årsplan styresaker 2018.pdf
Styresak 04-18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 1-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 1-2018.pdfStyresak 04-18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 1-2018.pdf
Styresak 04-18 pkt. 02 Vedlegg 1 - Oppfølging av styresak 108-17 - oversikt over tvangsvedtak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 02 Vedlegg 1 - Oppfølging av styresak 108-17 - oversikt over tvangsvedtak.pdfStyresak 04-18 pkt. 02 Vedlegg 1 - Oppfølging av styresak 108-17 - oversikt over tvangsvedtak.pdf
Styresak 04-18 pkt. 02 Vedlegg 2 - Tvangsbruk i Psykisk helsevern for barn og unge i 2015, 2016 og 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 02 Vedlegg 2 - Tvangsbruk i Psykisk helsevern for barn og unge i 2015, 2016 og 2017.pdfStyresak 04-18 pkt. 02 Vedlegg 2 - Tvangsbruk i Psykisk helsevern for barn og unge i 2015, 2016 og 2017.pdf
Styresak 04-18 pkt. 03 Vedlegg 1 - Multimap rapport 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 03 Vedlegg 1 - Multimap rapport 2017.pdfStyresak 04-18 pkt. 03 Vedlegg 1 - Multimap rapport 2017.pdf
Styresak 04-18 pkt. 03 Vedlegg 2 - Rapport Kartlegging av bygningsmassen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 03 Vedlegg 2 - Rapport Kartlegging av bygningsmassen.pdfStyresak 04-18 pkt. 03 Vedlegg 2 - Rapport Kartlegging av bygningsmassen.pdf
Styresak 04-18 pkt. 06 Vedlegg 1 - Status konsekvensutredning spesialisert rehab.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 06 Vedlegg 1 - Status konsekvensutredning spesialisert rehab.pdfStyresak 04-18 pkt. 06 Vedlegg 1 - Status konsekvensutredning spesialisert rehab.pdf
Styresak 04-18 pkt. 07 Vedlegg 1 - Henvendelse fra Datatilsynet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 07 Vedlegg 1 - Henvendelse fra Datatilsynet.pdfStyresak 04-18 pkt. 07 Vedlegg 1 - Henvendelse fra Datatilsynet.pdf
Styresak 04-18 pkt. 09 Vedlegg 1 - Omdømmeundersøkelse Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 09 Vedlegg 1 - Omdømmeundersøkelse Helse Vest.pdfStyresak 04-18 pkt. 09 Vedlegg 1 - Omdømmeundersøkelse Helse Vest.pdf
Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 1 - PasOpp undersøkelser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 1 - PasOpp undersøkelser.pdfStyresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 1 - PasOpp undersøkelser.pdf
Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 2 - PasOpp TSB.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 2 - PasOpp TSB.pdfStyresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 2 - PasOpp TSB.pdf
Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 3 - PasOpp psykisk helsevern.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 3 - PasOpp psykisk helsevern.pdfStyresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 3 - PasOpp psykisk helsevern.pdf
Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 4 - PasOpp Fødsel og barselsomsorgen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 4 - PasOpp Fødsel og barselsomsorgen.pdfStyresak 04-18 pkt. 10 Vedlegg 4 - PasOpp Fødsel og barselsomsorgen.pdf
Styresak 04-18 pkt. 11 Vedlegg 1 - Oversikt interne revisjoner 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 11 Vedlegg 1 - Oversikt interne revisjoner 2018.pdfStyresak 04-18 pkt. 11 Vedlegg 1 - Oversikt interne revisjoner 2018.pdf
Styresak 04-18 pkt. 11 Vedlegg 2 - Revisjonsplan for Helse Stavanger HF 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 11 Vedlegg 2 - Revisjonsplan for Helse Stavanger HF 2018.pdfStyresak 04-18 pkt. 11 Vedlegg 2 - Revisjonsplan for Helse Stavanger HF 2018.pdf
Styresak 04-18 pkt. 12 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 12 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet.pdfStyresak 04-18 pkt. 12 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet.pdf
Styresak 04-18 pkt. 14 Vedlegg 1 - Tilsyn pr. desember 2017 til ADs orientering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 14 Vedlegg 1 - Tilsyn pr. desember 2017 til ADs orientering.pdfStyresak 04-18 pkt. 14 Vedlegg 1 - Tilsyn pr. desember 2017 til ADs orientering.pdf
Styresak 04-18 pkt. 14 Vedlegg 2 - Tilsyn pr. januar 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 14 Vedlegg 2 - Tilsyn pr. januar 2018.pdfStyresak 04-18 pkt. 14 Vedlegg 2 - Tilsyn pr. januar 2018.pdf
Styresak 04-18 pkt. 15 Vedlegg 1 - Oversikt over høringer pr. 12.02.2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 15 Vedlegg 1 - Oversikt over høringer pr. 12.02.2018.pdfStyresak 04-18 pkt. 15 Vedlegg 1 - Oversikt over høringer pr. 12.02.2018.pdf
Styresak 04-18 pkt. 16 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer - november 2017 (3).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 16 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer - november 2017 (3).pdfStyresak 04-18 pkt. 16 Vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer - november 2017 (3).pdf
Styresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 1 - Møtereferat - Brukerutvalget - 13.12.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 1 - Møtereferat - Brukerutvalget - 13.12.2017.pdfStyresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 1 - Møtereferat - Brukerutvalget - 13.12.2017.pdf
Styresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU.pdfStyresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU.pdf
Styresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 3 - Protokoll fra møtet i Styret i Helse Vest RHF den 14.12.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 3 - Protokoll fra møtet i Styret i Helse Vest RHF den 14.12.2017.pdfStyresak 04-18 pkt. 17 Vedlegg 3 - Protokoll fra møtet i Styret i Helse Vest RHF den 14.12.2017.pdf
Styresak 05-18 Virksomhetsrapportering per januar 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 05-18 Virksomhetsrapportering per januar 2018.pdfStyresak 05-18 Virksomhetsrapportering per januar 2018.pdf
Styresak 06-18 Risikovurdering av overordnede styringsmål - årsevaluering 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 06-18 Risikovurdering av overordnede styringsmål - årsevaluering 2017.pdfStyresak 06-18 Risikovurdering av overordnede styringsmål - årsevaluering 2017.pdf
Styresak 07-18 Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 07-18 Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2018.pdfStyresak 07-18 Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2018.pdf
Styresak 08-18 Strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018-2023 (2).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 08-18 Strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018-2023 (2).pdfStyresak 08-18 Strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018-2023 (2).pdf
Styresak 08-18 Vedlegg strategi for Stavanger universitetssjukehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 08-18 Vedlegg strategi for Stavanger universitetssjukehus.pdfStyresak 08-18 Vedlegg strategi for Stavanger universitetssjukehus.pdf
Styresak 09-18 Prosjekt Senter for Hjernehelseforskning ved SUS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 09-18 Prosjekt Senter for Hjernehelseforskning ved SUS.pdfStyresak 09-18 Prosjekt Senter for Hjernehelseforskning ved SUS.pdf
Styresak 09-18 Vedlegg Rapport fra Prosjekt Senter for HjerneHelse ved SUS 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 09-18 Vedlegg Rapport fra Prosjekt Senter for HjerneHelse ved SUS 2018.pdfStyresak 09-18 Vedlegg Rapport fra Prosjekt Senter for HjerneHelse ved SUS 2018.pdf
Styresak 10-18 Nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 10-18 Nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2017.pdfStyresak 10-18 Nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2017.pdf
Styresak 10-18 Vedlegg Helse Vest RHF styresak 014-18.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 10-18 Vedlegg Helse Vest RHF styresak 014-18.pdfStyresak 10-18 Vedlegg Helse Vest RHF styresak 014-18.pdf
Styresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfStyresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdf
Styresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfStyresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdf
Styresak 12-18 SUS2023 Kvartalsrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 12-18 SUS2023 Kvartalsrapport.pdfStyresak 12-18 SUS2023 Kvartalsrapport.pdf
Styresak 12-18 Vedlegg - SUS2023 Kvartalsrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 12-18 Vedlegg - SUS2023 Kvartalsrapport.pdfStyresak 12-18 Vedlegg - SUS2023 Kvartalsrapport.pdf
Styresak 13-18 Utkast oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 13-18 Utkast oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 13-18 Utkast oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 13-18 Vedlegg 1 Utviklingsplan for Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 13-18 Vedlegg 1 Utviklingsplan for Helse Stavanger.pdfStyresak 13-18 Vedlegg 1 Utviklingsplan for Helse Stavanger.pdf
Styresak 13-18 Vedlegg 2 Høringsbrev.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 13-18 Vedlegg 2 Høringsbrev.pdfStyresak 13-18 Vedlegg 2 Høringsbrev.pdf
Styresak 14-18 Orientering anleggsmidler.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2018/21.02.2018/Styresak 14-18 Orientering anleggsmidler.pdfStyresak 14-18 Orientering anleggsmidler.pdf

Styredokumenter til styremøtet 18.desember 2017

Samlefil til styremøtet 18.12.2017 - 2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Samlefil til styremøtet 18.12.2017 - 2.pdfSamlefil til styremøtet 18.12.2017 - 2.pdf
Styresak 103 -17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 103 -17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2017.pdfStyresak 103 -17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2017.pdf
Styresak 104-17 Protokoll fra styremøte i Helse Stavanger HF 22.11.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 104-17 Protokoll fra styremøte i Helse Stavanger HF 22.11.2017.pdfStyresak 104-17 Protokoll fra styremøte i Helse Stavanger HF 22.11.2017.pdf
Styresak 105- 17 Årsplan styresaker desember 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 105- 17 Årsplan styresaker desember 2017.pdfStyresak 105- 17 Årsplan styresaker desember 2017.pdf
Styresak 106-17 Budsjett 2018 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 106-17 Budsjett 2018 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 106-17 Budsjett 2018 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 106-17 Vedlegg 1 - Sak 12117 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 106-17 Vedlegg 1 - Sak 12117 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfStyresak 106-17 Vedlegg 1 - Sak 12117 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Styresak 106-17 Vedlegg 2 - Oppsummering av klinikkenes budsjettskriv.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 106-17 Vedlegg 2 - Oppsummering av klinikkenes budsjettskriv.pdfStyresak 106-17 Vedlegg 2 - Oppsummering av klinikkenes budsjettskriv.pdf
Styresak 107-17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 8-2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 8-2017.pdfStyresak 107-17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 8-2017.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg 1 pkt. 4 - Status sengepost psykisk helsevern vaksne og konsekvensutredning rehabilitering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg 1 pkt. 4 - Status sengepost psykisk helsevern vaksne og konsekvensutredning rehabilitering.pdfStyresak 107-17 Vedlegg 1 pkt. 4 - Status sengepost psykisk helsevern vaksne og konsekvensutredning rehabilitering.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg 2 pkt. 4 - Prosjektdirektiv konsekvensutredning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg 2 pkt. 4 - Prosjektdirektiv konsekvensutredning.pdfStyresak 107-17 Vedlegg 2 pkt. 4 - Prosjektdirektiv konsekvensutredning.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 1 - Tilsyn pr. november 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 1 - Tilsyn pr. november 2017.pdfStyresak 107-17 Vedlegg pkt. 1 - Tilsyn pr. november 2017.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 2 - Høringer pr. 11.12.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 2 - Høringer pr. 11.12.2017.pdfStyresak 107-17 Vedlegg pkt. 2 - Høringer pr. 11.12.2017.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Møtereferat fra møtet i FAMU 21.11.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Møtereferat fra møtet i FAMU 21.11.17.pdfStyresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Møtereferat fra møtet i FAMU 21.11.17.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 21.11.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 21.11.2017.pdfStyresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 21.11.2017.pdf
Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Sak 11817 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Sak 11817 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdfStyresak 107-17 Vedlegg pkt. 5 - Sak 11817 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdf
Styresak 108-17 Virksomhetsrapportering per november 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 108-17 Virksomhetsrapportering per november 2017.pdfStyresak 108-17 Virksomhetsrapportering per november 2017.pdf
Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfStyresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdf
Styresak 110-17 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 110-17 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 110-17 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 110-17 Vedlegg 2 - Sluttrapport registrering transport av psykisk syke mai 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 110-17 Vedlegg 2 - Sluttrapport registrering transport av psykisk syke mai 2016.pdfStyresak 110-17 Vedlegg 2 - Sluttrapport registrering transport av psykisk syke mai 2016.pdf
Styresak 110-17 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 110-17 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 110-17 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 111-17 Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger.pdfStyresak 111-17 Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 0 - Avtale om overtakelse av tomtegrunn mellom SU og RFK.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 0 - Avtale om overtakelse av tomtegrunn mellom SU og RFK.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 0 - Avtale om overtakelse av tomtegrunn mellom SU og RFK.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 1 - Plan 2510 Plankart.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 1 - Plan 2510 Plankart.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 1 - Plan 2510 Plankart.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 10 - Kart datert 28.06.17 - Veier-anlegg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 10 - Kart datert 28.06.17 - Veier-anlegg.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 10 - Kart datert 28.06.17 - Veier-anlegg.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 11 - Kart datert 28.06.17 - Vann- spillvann- og overvannslendinger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 11 - Kart datert 28.06.17 - Vann- spillvann- og overvannslendinger.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 11 - Kart datert 28.06.17 - Vann- spillvann- og overvannslendinger.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 2 - Plan 2510, Bestemmelser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 2 - Plan 2510, Bestemmelser.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 2 - Plan 2510, Bestemmelser.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 3 - Plan 0532 - Plankart.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 3 - Plan 0532 - Plankart.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 3 - Plan 0532 - Plankart.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 4 - Plan 0532. Bestemmelser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 4 - Plan 0532. Bestemmelser.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 4 - Plan 0532. Bestemmelser.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 5 - FT-sak 31-16. FTsak 84-16 pg FI-sak 17-17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 5 - FT-sak 31-16. FTsak 84-16 pg FI-sak 17-17.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 5 - FT-sak 31-16. FTsak 84-16 pg FI-sak 17-17.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 6 - FT-sak 8-17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 6 - FT-sak 8-17.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 6 - FT-sak 8-17.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 7 - Skisse fra HS 03.02.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 7 - Skisse fra HS 03.02.2017.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 7 - Skisse fra HS 03.02.2017.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 8 - Kart datert 29.06.17 Eiendoms og formålsangivelsene i Plan 2510 og 0532.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 8 - Kart datert 29.06.17 Eiendoms og formålsangivelsene i Plan 2510 og 0532.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 8 - Kart datert 29.06.17 Eiendoms og formålsangivelsene i Plan 2510 og 0532.pdf
Styresak 111-17 Vedlegg 9 - Grunnboksutskrifter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 111-17 Vedlegg 9 - Grunnboksutskrifter.pdfStyresak 111-17 Vedlegg 9 - Grunnboksutskrifter.pdf
Styresak 112-17 Utkast strategi Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 112-17 Utkast strategi Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023.pdfStyresak 112-17 Utkast strategi Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023.pdf
Styresak 112-17 Vedlegg 1 - Utkast strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018-2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 112-17 Vedlegg 1 - Utkast strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018-2023.pdfStyresak 112-17 Vedlegg 1 - Utkast strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018-2023.pdf
Styresak 112-17 Vedlegg 2 - Forskningsstrategi SUS 2017 - 2025.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 112-17 Vedlegg 2 - Forskningsstrategi SUS 2017 - 2025.pdfStyresak 112-17 Vedlegg 2 - Forskningsstrategi SUS 2017 - 2025.pdf
Styresak 112-17 Vedlegg 3 - Helse Stavanger HF Strategi AMR 2017-2026.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 112-17 Vedlegg 3 - Helse Stavanger HF Strategi AMR 2017-2026.pdfStyresak 112-17 Vedlegg 3 - Helse Stavanger HF Strategi AMR 2017-2026.pdf
Styresak 112-17 Vedlegg 4 - Helse 2035.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.12.2017/Styresak 112-17 Vedlegg 4 - Helse 2035.pdfStyresak 112-17 Vedlegg 4 - Helse 2035.pdf


Styredokumenter til styremøtet 22.november 2017

Styresak 100-17 Samhandling med Universitetet i Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Samhandling med Universitetet i Stavanger.pdfStyresak 100-17 Samhandling med Universitetet i Stavanger.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale SUS UiS_2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale SUS UiS_2016.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale SUS UiS_2016.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 10 - S 66-17 Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 10 - S 66-17 Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 10 - S 66-17 Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 2 Doktorgrader avlagt ved UiS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 2 Doktorgrader avlagt ved UiS.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 2 Doktorgrader avlagt ved UiS.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 3 - Ph.d. kandidater fra SUS ved UiS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 3 - Ph.d. kandidater fra SUS ved UiS.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 3 - Ph.d. kandidater fra SUS ved UiS.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 4 - Publikasjoner SUS-UiS_2015-2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 4 - Publikasjoner SUS-UiS_2015-2017.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 4 - Publikasjoner SUS-UiS_2015-2017.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 5 - Felles Forskningsinfrastruktur SUS UiS 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 5 - Felles Forskningsinfrastruktur SUS UiS 2014.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 5 - Felles Forskningsinfrastruktur SUS UiS 2014.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 6 - Ansatte SUS med Stillinger ved UiS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 6 - Ansatte SUS med Stillinger ved UiS.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 6 - Ansatte SUS med Stillinger ved UiS.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 7 - Statusrapport Nettverk for Medisinske vitenskaper 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 7 - Statusrapport Nettverk for Medisinske vitenskaper 2017.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 7 - Statusrapport Nettverk for Medisinske vitenskaper 2017.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 8 - Styresak 014 13 O - Temasak - Mulighetsskisse for økt legeutdannelse på Vestlandet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 8 - Styresak 014 13 O - Temasak - Mulighetsskisse for økt legeutdannelse på Vestlandet.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 8 - Styresak 014 13 O - Temasak - Mulighetsskisse for økt legeutdannelse på Vestlandet.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg 9 - Styresak 014 13 O - Vedlegg - Legeutdanning på Vestlandet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 100-17 Vedlegg 9 - Styresak 014 13 O - Vedlegg - Legeutdanning på Vestlandet.pdfStyresak 100-17 Vedlegg 9 - Styresak 014 13 O - Vedlegg - Legeutdanning på Vestlandet.pdf
Styresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017.pdfStyresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017.pdf
Styresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -.pdfStyresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -.pdf
Styresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017.pdfStyresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017.pdf
Styresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017.pdfStyresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 1 - Konsekvensutredning for rehabilitering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 1 - Konsekvensutredning for rehabilitering.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 1 - Konsekvensutredning for rehabilitering.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - ADs orientering til styret - Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - ADs orientering til styret - Riksrevisjonen.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - ADs orientering til styret - Riksrevisjonen.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - Vedlegg 2 - Brev til Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - Vedlegg 2 - Brev til Riksrevisjonen.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - Vedlegg 2 - Brev til Riksrevisjonen.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 2 - Nye personvernregler fra 25. mai 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 2 - Nye personvernregler fra 25. mai 2018.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 2 - Nye personvernregler fra 25. mai 2018.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 3 - Samarbeidsavtaler med avtalespesialister.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 3 - Samarbeidsavtaler med avtalespesialister.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 3 - Samarbeidsavtaler med avtalespesialister.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 4 - Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 4 - Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 4 - Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 5 - Salg av Solåsveien.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 5 - Salg av Solåsveien.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 5 - Salg av Solåsveien.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 6 - Tilsyn pr. okt. 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 6 - Tilsyn pr. okt. 2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 6 - Tilsyn pr. okt. 2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 7 - Høringer pr. 13.11.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 7 - Høringer pr. 13.11.2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 7 - Høringer pr. 13.11.2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 8 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 8 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 8 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat - Brukerutvalget - 10.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat - Brukerutvalget - 10.10.2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat - Brukerutvalget - 10.10.2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat fra møtet i FAMU 13.10.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat fra møtet i FAMU 13.10.17.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat fra møtet i FAMU 13.10.17.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 02.10.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 02.10.17.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 02.10.17.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport fra SUS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport fra SUS.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport fra SUS.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg til ref. fra Brukerutvalget pkt. 9 - Ikt sikkerhet tilknyttet elektroniske journaler oktober 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg til ref. fra Brukerutvalget pkt. 9 - Ikt sikkerhet tilknyttet elektroniske journaler oktober 2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg til ref. fra Brukerutvalget pkt. 9 - Ikt sikkerhet tilknyttet elektroniske journaler oktober 2017.pdf
Styresak 93-17 Virksomhetsrapport per oktober 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 93-17 Virksomhetsrapport per oktober 2017.pdfStyresak 93-17 Virksomhetsrapport per oktober 2017.pdf
Styresak 94-17 Status budsjettprosess 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 94-17 Status budsjettprosess 2018.pdfStyresak 94-17 Status budsjettprosess 2018.pdf
Styresak 95-17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 95-17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema.pdfStyresak 95-17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema.pdf
Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfStyresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdf
Styresak 97-17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 97-17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfStyresak 97-17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdf
Styresak 97-17 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 97-17 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfStyresak 97-17 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdf
Styresak 98-17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 98-17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017.pdfStyresak 98-17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 98-17 Vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdfStyresak 98-17 Vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdf
Styresak 99-17 Uttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 - 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Uttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 - 2023.pdfStyresak 99-17 Uttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 - 2023.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfStyresak 99-17 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg 2 - Henstilling fra Brukerutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Vedlegg 2 - Henstilling fra Brukerutvalget.pdfStyresak 99-17 Vedlegg 2 - Henstilling fra Brukerutvalget.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg 3 - Høringssvar fra Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Vedlegg 3 - Høringssvar fra Helse Stavanger HF.pdfStyresak 99-17 Vedlegg 3 - Høringssvar fra Helse Stavanger HF.pdf

Styredokumenter til styremøtet 18.oktober 2017

Styresak 75-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 18.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 75-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 18.10.2017.pdfStyresak 75-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 18.10.2017.pdf
Styresak 76-17 Protokoll fra styremøtet 20.09.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 76-17 Protokoll fra styremøtet 20.09.2017.pdfStyresak 76-17 Protokoll fra styremøtet 20.09.2017.pdf
Styresak 77-17 Årsplan styresaker oktober 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 77-17 Årsplan styresaker oktober 2017.pdfStyresak 77-17 Årsplan styresaker oktober 2017.pdf
Styresak 78-17 ADs orientering til styret nr. 6-2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 ADs orientering til styret nr. 6-2017.pdfStyresak 78-17 ADs orientering til styret nr. 6-2017.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 1 Ny nasjonal medarbeiderundersøkelse fra 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 1 Ny nasjonal medarbeiderundersøkelse fra 2018.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 1 Ny nasjonal medarbeiderundersøkelse fra 2018.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 2 Tildeling av forskningsmidler fra Folke Hermansens fond.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 2 Tildeling av forskningsmidler fra Folke Hermansens fond.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 2 Tildeling av forskningsmidler fra Folke Hermansens fond.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 3 Tilsyn pr. september 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 3 Tilsyn pr. september 2017.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 3 Tilsyn pr. september 2017.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 4 Oversikt høringer pr 10.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 4 Oversikt høringer pr 10.10.2017.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 4 Oversikt høringer pr 10.10.2017.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 5 Oversikt over aktuelle lover og lovendringer - september 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 5 Oversikt over aktuelle lover og lovendringer - september 2017.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 5 Oversikt over aktuelle lover og lovendringer - september 2017.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 Møtereferat fra møtet i FAMU 18.09.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 Møtereferat fra møtet i FAMU 18.09.2017.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 6 Møtereferat fra møtet i FAMU 18.09.2017.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 Møtereferat - 13.09.2017 - brukerutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 Møtereferat - 13.09.2017 - brukerutvalget.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 6 Møtereferat - 13.09.2017 - brukerutvalget.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 6 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 1 - HVIR 2017 - Regionale planar.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 1 - HVIR 2017 - Regionale planar.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 1 - HVIR 2017 - Regionale planar.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 2 - HVIR 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 2 - HVIR 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 2 - HVIR 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 3 - HVIR Plan 2017-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 3 - HVIR Plan 2017-2018.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 3 - HVIR Plan 2017-2018.pdf
Styresak 80-17 Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 80-17 Virksomhetsrapport september 2017.pdfStyresak 80-17 Virksomhetsrapport september 2017.pdf
Styresak 81-17 Status budsjettprosess 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 81-17 Status budsjettprosess 2018.pdfStyresak 81-17 Status budsjettprosess 2018.pdf
Styresak 82-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 2. tertial 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 82-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 2. tertial 2017.pdfStyresak 82-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 2. tertial 2017.pdf
Styresak 83-17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 83-17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 83-17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdf
Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdf
Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdf
Styresak 86-17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur.pdfStyresak 86-17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 1 - Besøksrapport-2017 fra sivilombudsmannen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Vedlegg 1 - Besøksrapport-2017 fra sivilombudsmannen.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 1 - Besøksrapport-2017 fra sivilombudsmannen.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 2 - Sivilombudsbudssak, Tilbakemelding besøk helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Vedlegg 2 - Sivilombudsbudssak, Tilbakemelding besøk helse Stavanger.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 2 - Sivilombudsbudssak, Tilbakemelding besøk helse Stavanger.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 3 - Bruk av mekanisk tvang (8 vedlegg).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Vedlegg 3 - Bruk av mekanisk tvang (8 vedlegg).pdfStyresak 86-17 Vedlegg 3 - Bruk av mekanisk tvang (8 vedlegg).pdf


Styredokumenter til styremøtet 20.september 2017

Styresak 68-17 Vedlegg - Kvalitet og pasientsikkerhet.pptxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 68-17 Vedlegg - Kvalitet og pasientsikkerhet.pptxStyresak 68-17 Vedlegg - Kvalitet og pasientsikkerhet.pptx
Styresak 61-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 20.09.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 61-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 20.09.2017.pdfStyresak 61-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 20.09.2017.pdf
Styresak 62-17 Protokoll fra styremøtet 21.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 62-17 Protokoll fra styremøtet 21.06.2017.pdfStyresak 62-17 Protokoll fra styremøtet 21.06.2017.pdf
Styresak 63-17 Årsplan styresaker september 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 63-17 Årsplan styresaker september 2017.pdfStyresak 63-17 Årsplan styresaker september 2017.pdf
Styresak 64 -17 ADs orientering - Vedlegg pkt. 6 - Orientering om relevante lover.pdf.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64 -17 ADs orientering - Vedlegg pkt. 6 - Orientering om relevante lover.pdf.pdfStyresak 64 -17 ADs orientering - Vedlegg pkt. 6 - Orientering om relevante lover.pdf.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering - Vedlegg pkt 2 - Nasjonal helseøvelse 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering - Vedlegg pkt 2 - Nasjonal helseøvelse 2018.pdfStyresak 64-17 ADs orientering - Vedlegg pkt 2 - Nasjonal helseøvelse 2018.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering - Vedlegg pkt 1 - Regional koordinerende enhet for simulering - RegSim til Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering - Vedlegg pkt 1 - Regional koordinerende enhet for simulering - RegSim til Helse Stavanger HF.pdfStyresak 64-17 ADs orientering - Vedlegg pkt 1 - Regional koordinerende enhet for simulering - RegSim til Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Møtereferat fra møte i Brukerutvalget 15.06.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Møtereferat fra møte i Brukerutvalget 15.06.17.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Møtereferat fra møte i Brukerutvalget 15.06.17.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Møtereferat fra møte i FAMU 20.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Møtereferat fra møte i FAMU 20.06.2017.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Møtereferat fra møte i FAMU 20.06.2017.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den 21.06.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den 21.06.17.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 10 - Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den 21.06.17.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 3 - Positivt budsjettavvik i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 3 - Positivt budsjettavvik i Helse Vest.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 3 - Positivt budsjettavvik i Helse Vest.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 4 - Tilsyn pr. august.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 4 - Tilsyn pr. august.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 4 - Tilsyn pr. august.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 5 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 06.09.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 5 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 06.09.2017.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 5 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 06.09.2017.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 7 - Opprettelse av Undervisningsavdelingen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 7 - Opprettelse av Undervisningsavdelingen.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 7 - Opprettelse av Undervisningsavdelingen.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 8 - Åpning av Forskningspost.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 8 - Åpning av Forskningspost.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 8 - Åpning av Forskningspost.pdf
Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 9 - Status for VRE-utbrudd på SUS sommeren 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 9 - Status for VRE-utbrudd på SUS sommeren 2017.pdfStyresak 64-17 ADs orientering Vedlegg pkt. 9 - Status for VRE-utbrudd på SUS sommeren 2017.pdf
Styresak 64-17 Adm direktørs orientering til styret nr 5 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 64-17 Adm direktørs orientering til styret nr 5 2017.pdfStyresak 64-17 Adm direktørs orientering til styret nr 5 2017.pdf
Styresak 65-17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 65-17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger HF.pdfStyresak 65-17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 66-17 Rapportering fra virksomheten per august 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 66-17 Rapportering fra virksomheten per august 2017.pdfStyresak 66-17 Rapportering fra virksomheten per august 2017.pdf
Styresak 67-17 Orientering om budsjettprosess 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 67-17 Orientering om budsjettprosess 2018.pdfStyresak 67-17 Orientering om budsjettprosess 2018.pdf
Styresak 68-17 Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 68-17 Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet.pdfStyresak 68-17 Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet.pdf
Styresak 68-17 Vedlegg - Kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 68-17 Vedlegg - Kvalitet og pasientsikkerhet.pdfStyresak 68-17 Vedlegg - Kvalitet og pasientsikkerhet.pdf
Styresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfStyresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdf
Styresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfStyresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdf
Styresak 71-17 Tertialrapport 03 16 Nasjonale kvalitetsindikatorer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 71-17 Tertialrapport 03 16 Nasjonale kvalitetsindikatorer.pdfStyresak 71-17 Tertialrapport 03 16 Nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf
Styresak 71-17 Vedlegg fra Helse Vest - Sak 065-17 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 71-17 Vedlegg fra Helse Vest - Sak 065-17 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdfStyresak 71-17 Vedlegg fra Helse Vest - Sak 065-17 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdf
Styresak 72-17 Orientering, utvikling varekostnader.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 72-17 Orientering, utvikling varekostnader.pdfStyresak 72-17 Orientering, utvikling varekostnader.pdf
Styresak 72-17 Vedlegg Varekostanalyse 2017.pptxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 72-17 Vedlegg Varekostanalyse 2017.pptxStyresak 72-17 Vedlegg Varekostanalyse 2017.pptx

Styredokumenter til styremøtet 21.juni 2017

Styresak 48-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 21.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 48-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 21.06.2017.pdfStyresak 48-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 21.06.2017.pdf
Styresak 49-17 Protokoll fra styremøtet 26.04.2017 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 49-17 Protokoll fra styremøtet 26.04.2017 -.pdfStyresak 49-17 Protokoll fra styremøtet 26.04.2017 -.pdf
Styresak 50-17 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.06.2017 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 50-17 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.06.2017 -.pdfStyresak 50-17 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 09.06.2017 -.pdf
Styresak 51-17 Årsplan styresaker per juni 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 51-17 Årsplan styresaker per juni 2017.pdfStyresak 51-17 Årsplan styresaker per juni 2017.pdf
Styresak 52-17 Adm direktørs orientering til styret nr 4 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Adm direktørs orientering til styret nr 4 2017.pdfStyresak 52-17 Adm direktørs orientering til styret nr 4 2017.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn pr. mai 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn pr. mai 2017.pdfStyresak 52-17 Vedlegg 1 - Oversikt over tilsyn pr. mai 2017.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg 2 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 08.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg 2 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 08.06.2017.pdfStyresak 52-17 Vedlegg 2 - Oversikt over aktuelle høringer pr. 08.06.2017.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg 3 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg 3 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 52-17 Vedlegg 3 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg 4 - Meldinger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg 4 - Meldinger.pdfStyresak 52-17 Vedlegg 4 - Meldinger.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg pkt 4 - Møtereferat - Brukerutvalget - 19.04.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg pkt 4 - Møtereferat - Brukerutvalget - 19.04.2017.pdfStyresak 52-17 Vedlegg pkt 4 - Møtereferat - Brukerutvalget - 19.04.2017.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdfStyresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfStyresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdf
Styresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - Referat fra møte i FAMU den 240417.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - Referat fra møte i FAMU den 240417.pdfStyresak 52-17 Vedlegg pkt. 4 - Referat fra møte i FAMU den 240417.pdf
Styresak 53-17 Rapportering fra virksomheten per april-mai 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 53-17 Rapportering fra virksomheten per april-mai 2017.pdfStyresak 53-17 Rapportering fra virksomheten per april-mai 2017.pdf
Styresak 54-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1 tertial 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 54-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1 tertial 2017.pdfStyresak 54-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1 tertial 2017.pdf
Styresak 55-17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 55-17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 55-17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 55-17 Vedlegg. Halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 55-17 Vedlegg. Halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 55-17 Vedlegg. Halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfStyresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdf
Styresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfStyresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdf
Styresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfStyresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdf
Styresak 58-17 Vedlegg - Oppdragsavtale HST - SBHF gjennomføringsfase.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 58-17 Vedlegg - Oppdragsavtale HST - SBHF gjennomføringsfase.pdfStyresak 58-17 Vedlegg - Oppdragsavtale HST - SBHF gjennomføringsfase.pdf
Styresak 58-17 Vedlegg 1 - Beskrivelse av oppdraget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 58-17 Vedlegg 1 - Beskrivelse av oppdraget.pdfStyresak 58-17 Vedlegg 1 - Beskrivelse av oppdraget.pdf
Styresak 58-17 Vedlegg 2 - Organisering og bemanning HST.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 58-17 Vedlegg 2 - Organisering og bemanning HST.pdfStyresak 58-17 Vedlegg 2 - Organisering og bemanning HST.pdf
Styresak 59-17 Salg av Cecilie Tvedts gt 9, 10 og 12, gnr 22 - bnr 21 i Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 59-17 Salg av Cecilie Tvedts gt 9, 10 og 12, gnr 22 - bnr 21 i Stavanger kommune.pdfStyresak 59-17 Salg av Cecilie Tvedts gt 9, 10 og 12, gnr 22 - bnr 21 i Stavanger kommune.pdf
Styresak 59-17 Vedlegg 1 - Oversikt over antall leiligheter og bokført verdi.xlsxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/21.06.2017/Styresak 59-17 Vedlegg 1 - Oversikt over antall leiligheter og bokført verdi.xlsxStyresak 59-17 Vedlegg 1 - Oversikt over antall leiligheter og bokført verdi.xlsx


 

Styredokumenter til styremøtet 9.juni 2017

Styresak 44-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 09.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/09.06.2017/Styresak 44-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 09.06.2017.pdfStyresak 44-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 09.06.2017.pdf
Styresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/09.06.2017/Styresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfStyresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/09.06.2017/Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdfStyresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdf


Forkortelsesliste https://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/Forkortelsesliste forprosjektrapport.pdfForkortelsesliste
ROS rapport brannhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/ROS-rapport SUS2023 Del B_Brann.pdfROS rapport brann
ROS rapport sikringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/ROS-rapport SUS2023 Del C_Sikring.pdfROS rapport sikring
ROS rapport teknikkhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/ROS-rapport SUS2023 Del A_Teknikk.pdfROS rapport teknikk
Vedlegg 1 - HFP versjon 2.0https://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdfVedlegg 1 - HFP versjon 2.0
Vedlegg 2 - DFP versjon 2.0https://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdfVedlegg 2 - DFP versjon 2.0
Vedlegg 3 - HPUhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdfVedlegg 3 - HPU
Vedlegg 3A - Vedlegg HPUhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/HPU Vedleggg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdfVedlegg 3A - Vedlegg HPU
Vedlegg 4 - OTPhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/Overordnet teknisk program (OTP).pdfVedlegg 4 - OTP
Vedlegg 5 -Tekniske notaterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/Vedleggsmappe tekniske notater.pdfVedlegg 5 -Tekniske notater
Vedlegg 6 - Rapport usikkerhetsanalysehttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Forprosjektrapporten/Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdfVedlegg 6 - Rapport usikkerhetsanalyse

 


 


 

 

Søk i styredokumentene

Nyheter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.