Arkiv for styresaker

​2018

21.februar

23.mars

9.mai

19.juni

19.september

26.oktober

21.november

20.desember

 
Før 2018

 

2017

Styresak 72-17 Vedlegg Varekostanalyse 2017.pptxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/20.09.2017/Styresak 72-17 Vedlegg Varekostanalyse 2017.pptxStyresak 72-17 Vedlegg Varekostanalyse 2017.pptx
Styresak 99-17 Vedlegg 3 - Høringssvar fra Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Vedlegg 3 - Høringssvar fra Helse Stavanger HF.pdfStyresak 99-17 Vedlegg 3 - Høringssvar fra Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg 2 - Henstilling fra Brukerutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Vedlegg 2 - Henstilling fra Brukerutvalget.pdfStyresak 99-17 Vedlegg 2 - Henstilling fra Brukerutvalget.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfStyresak 99-17 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdf
Styresak 99-17 Uttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 - 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 99-17 Uttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 - 2023.pdfStyresak 99-17 Uttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 - 2023.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 98-17 Vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdfStyresak 98-17 Vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdf
Styresak 98-17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 98-17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017.pdfStyresak 98-17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017.pdf
Styresak 97-17 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 97-17 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfStyresak 97-17 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdf
Styresak 97-17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 97-17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdfStyresak 97-17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfStyresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdf
Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdf
Styresak 95-17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 95-17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema.pdfStyresak 95-17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema.pdf
Styresak 94-17 Status budsjettprosess 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 94-17 Status budsjettprosess 2018.pdfStyresak 94-17 Status budsjettprosess 2018.pdf
Styresak 93-17 Virksomhetsrapport per oktober 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 93-17 Virksomhetsrapport per oktober 2017.pdfStyresak 93-17 Virksomhetsrapport per oktober 2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg til ref. fra Brukerutvalget pkt. 9 - Ikt sikkerhet tilknyttet elektroniske journaler oktober 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg til ref. fra Brukerutvalget pkt. 9 - Ikt sikkerhet tilknyttet elektroniske journaler oktober 2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg til ref. fra Brukerutvalget pkt. 9 - Ikt sikkerhet tilknyttet elektroniske journaler oktober 2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport fra SUS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport fra SUS.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport fra SUS.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 02.10.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 02.10.17.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF 02.10.17.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat fra møtet i FAMU 13.10.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat fra møtet i FAMU 13.10.17.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat fra møtet i FAMU 13.10.17.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat - Brukerutvalget - 10.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat - Brukerutvalget - 10.10.2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 9 - Møtereferat - Brukerutvalget - 10.10.2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 8 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 8 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 8 - Oversikt over aktuelle lover og lovendringer.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 7 - Høringer pr. 13.11.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 7 - Høringer pr. 13.11.2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 7 - Høringer pr. 13.11.2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 6 - Tilsyn pr. okt. 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 6 - Tilsyn pr. okt. 2017.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 6 - Tilsyn pr. okt. 2017.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 5 - Salg av Solåsveien.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 5 - Salg av Solåsveien.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 5 - Salg av Solåsveien.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 4 - Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 4 - Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 4 - Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 3 - Samarbeidsavtaler med avtalespesialister.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 3 - Samarbeidsavtaler med avtalespesialister.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 3 - Samarbeidsavtaler med avtalespesialister.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 2 - Nye personvernregler fra 25. mai 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 2 - Nye personvernregler fra 25. mai 2018.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 2 - Nye personvernregler fra 25. mai 2018.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - Vedlegg 2 - Brev til Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - Vedlegg 2 - Brev til Riksrevisjonen.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - Vedlegg 2 - Brev til Riksrevisjonen.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - ADs orientering til styret - Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - ADs orientering til styret - Riksrevisjonen.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 10 - ADs orientering til styret - Riksrevisjonen.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 1 - Konsekvensutredning for rehabilitering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt. 1 - Konsekvensutredning for rehabilitering.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt. 1 - Konsekvensutredning for rehabilitering.pdf
Styresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen.pdfStyresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen.pdf
Styresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017.pdfStyresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017.pdf
Styresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017.pdfStyresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017.pdf
Styresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -.pdfStyresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -.pdf
Styresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/22.11.2017/Styresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017.pdfStyresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 3 - Bruk av mekanisk tvang (8 vedlegg).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Vedlegg 3 - Bruk av mekanisk tvang (8 vedlegg).pdfStyresak 86-17 Vedlegg 3 - Bruk av mekanisk tvang (8 vedlegg).pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 2 - Sivilombudsbudssak, Tilbakemelding besøk helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Vedlegg 2 - Sivilombudsbudssak, Tilbakemelding besøk helse Stavanger.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 2 - Sivilombudsbudssak, Tilbakemelding besøk helse Stavanger.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 1 - Besøksrapport-2017 fra sivilombudsmannen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Vedlegg 1 - Besøksrapport-2017 fra sivilombudsmannen.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 1 - Besøksrapport-2017 fra sivilombudsmannen.pdf
Styresak 86-17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 86-17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur.pdfStyresak 86-17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur.pdf
Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdf
Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdf
Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdf
Styresak 83-17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 83-17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 83-17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 82-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 2. tertial 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 82-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 2. tertial 2017.pdfStyresak 82-17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 2. tertial 2017.pdf
Styresak 81-17 Status budsjettprosess 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 81-17 Status budsjettprosess 2018.pdfStyresak 81-17 Status budsjettprosess 2018.pdf
Styresak 80-17 Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 80-17 Virksomhetsrapport september 2017.pdfStyresak 80-17 Virksomhetsrapport september 2017.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 3 - HVIR Plan 2017-2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 3 - HVIR Plan 2017-2018.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 3 - HVIR Plan 2017-2018.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 2 - HVIR 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 2 - HVIR 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 2 - HVIR 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 1 - HVIR 2017 - Regionale planar.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 1 - HVIR 2017 - Regionale planar.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon - vedlegg 1 - HVIR 2017 - Regionale planar.pdf
Styresak 79-17 Regional internrevisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 79-17 Regional internrevisjon.pdfStyresak 79-17 Regional internrevisjon.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2017/18.10.2017/Styresak 78-17 Vedlegg pkt 6 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfStyresak 78-17 Vedlegg pkt 6 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdf


2016

Styresak 98-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 98-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdfStyresak 98-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdf
Styresak 98-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 98-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdfStyresak 98-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdf
Styresak 97-16 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 97-16 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16.pdfStyresak 97-16 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16.pdf
Styresak 97-16 Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 97-16 Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 97-16 Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 96-16 Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 96-16 Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 96-16 Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 96-16 Vedlegg - Årlig melding 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 96-16 Vedlegg - Årlig melding 2016.pdfStyresak 96-16 Vedlegg - Årlig melding 2016.pdf
Styresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfStyresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 9 - Budsjettskriv Mottaksklinikken 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 9 - Budsjettskriv Mottaksklinikken 2017.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 9 - Budsjettskriv Mottaksklinikken 2017.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 8 - Budsjettskriv Medisinsk klinikk 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 8 - Budsjettskriv Medisinsk klinikk 2017.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 8 - Budsjettskriv Medisinsk klinikk 2017.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 7 - Budsjettskriv Kvinne- og barnedivisjonen 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 7 - Budsjettskriv Kvinne- og barnedivisjonen 2017.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 7 - Budsjettskriv Kvinne- og barnedivisjonen 2017.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 6 - Budsjettskriv Forskningsavdelingen 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 6 - Budsjettskriv Forskningsavdelingen 2017.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 6 - Budsjettskriv Forskningsavdelingen 2017.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 5 - Budsjettskriv Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 5 - Budsjettskriv Kirurgisk klinikk.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 5 - Budsjettskriv Kirurgisk klinikk.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 4 - Budsjettskriv HOP-klinikken.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 4 - Budsjettskriv HOP-klinikken.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 4 - Budsjettskriv HOP-klinikken.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 3 - Budsjettskriv 2017 Hode-hals og rehabiliteringsklinikken.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 3 - Budsjettskriv 2017 Hode-hals og rehabiliteringsklinikken.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 3 - Budsjettskriv 2017 Hode-hals og rehabiliteringsklinikken.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 2 - Budsjettskriv 2017 for Divisjon for medisinsk service.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 2 - Budsjettskriv 2017 for Divisjon for medisinsk service.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 2 - Budsjettskriv 2017 for Divisjon for medisinsk service.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 12 - Helse Vest Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 12 - Helse Vest Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 12 - Helse Vest Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 11 - Budsjettskriv klinikk psykisk helsevern for voksne.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 11 - Budsjettskriv klinikk psykisk helsevern for voksne.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 11 - Budsjettskriv klinikk psykisk helsevern for voksne.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 10 - Budsjettskriv Klinikk for psykisk helse barn, unge og TSB.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 10 - Budsjettskriv Klinikk for psykisk helse barn, unge og TSB.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 10 - Budsjettskriv Klinikk for psykisk helse barn, unge og TSB.pdf
Styresak 94-16 Vedlegg 1 - Budsjettskriv 2017 Divisjon for Intern Service.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-16 Vedlegg 1 - Budsjettskriv 2017 Divisjon for Intern Service.pdfStyresak 94-16 Vedlegg 1 - Budsjettskriv 2017 Divisjon for Intern Service.pdf
Styresak 94-15 Budsjett 2017 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 94-15 Budsjett 2017 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 94-15 Budsjett 2017 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 93-16 Rapportering fra virksomheten per november 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 93-16 Rapportering fra virksomheten per november 2016.pdfStyresak 93-16 Rapportering fra virksomheten per november 2016.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF 02.11.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF 02.11.2016.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF 02.11.2016.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat fra møtet i FAMU 16.11.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat fra møtet i FAMU 16.11.2016.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat fra møtet i FAMU 16.11.2016.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat brukerutvalget november 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat brukerutvalget november 2016.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat brukerutvalget november 2016.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Meldinger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Meldinger.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Meldinger.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 7 - Signed Pilot Agreement SUS Smart Crowding 01072016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 7 - Signed Pilot Agreement SUS Smart Crowding 01072016.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 7 - Signed Pilot Agreement SUS Smart Crowding 01072016.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 7 - Innføring av applikasjonen SmartCrowding ut over akuttmottaket.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 7 - Innføring av applikasjonen SmartCrowding ut over akuttmottaket.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 7 - Innføring av applikasjonen SmartCrowding ut over akuttmottaket.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 6 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 6 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 6 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 5 - Oversikt over aktuelle høringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 5 - Oversikt over aktuelle høringer.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 5 - Oversikt over aktuelle høringer.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 4 - Rapportering av tilsynssaker.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 4 - Rapportering av tilsynssaker.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 4 - Rapportering av tilsynssaker.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 3 - Rapport etter utbrudd av klebsiella pneumoniae ved nytfødtintensiv 3D - Barne- og ungdomskl.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 3 - Rapport etter utbrudd av klebsiella pneumoniae ved nytfødtintensiv 3D - Barne- og ungdomskl.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 3 - Rapport etter utbrudd av klebsiella pneumoniae ved nytfødtintensiv 3D - Barne- og ungdomskl.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 2 - Status og hvordan det arbeides med å kvalitetssikre og redusere tvang.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 2 - Status og hvordan det arbeides med å kvalitetssikre og redusere tvang.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 2 - Status og hvordan det arbeides med å kvalitetssikre og redusere tvang.pdf
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 1 - Antimikrobiell resistens - lokal og global utfordring -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Vedlegg pkt 1 - Antimikrobiell resistens - lokal og global utfordring -.pdfStyresak 92-16 Vedlegg pkt 1 - Antimikrobiell resistens - lokal og global utfordring -.pdf
Styresak 92-16 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 7-2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 92-16 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 7-2016.pdfStyresak 92-16 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 7-2016.pdf
Styresak 91-16 Årsplan styresaker per des 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 91-16 Årsplan styresaker per des 2016.pdfStyresak 91-16 Årsplan styresaker per des 2016.pdf
Styresak 90-16 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 17.11.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 90-16 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 17.11.2016.pdfStyresak 90-16 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 17.11.2016.pdf
Styresak 89-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 13.12.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/13.12.2016/Styresak 89-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 13.12.2016.pdfStyresak 89-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 13.12.2016.pdf
Styresak 85-16 Samdata.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 85-16 Samdata.pdfStyresak 85-16 Samdata.pdf
Styresak 84-16 Inntektsmodell i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 84-16 Inntektsmodell i Helse Vest.pdfStyresak 84-16 Inntektsmodell i Helse Vest.pdf
Styresak 83-16 Innkjøpsavtaler - oversikt og status.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 83-16 Innkjøpsavtaler - oversikt og status.pdfStyresak 83-16 Innkjøpsavtaler - oversikt og status.pdf
Styresak 82-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 82-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdfStyresak 82-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdf
Styresak 82-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 82-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdfStyresak 82-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdf
Styresak 81-16 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 81-16 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16.pdfStyresak 81-16 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16.pdf
Styresak 81-16 Inntektsmodell i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/07.10.2016/Styresak 81-16 Inntektsmodell i Helse Vest.pdfStyresak 81-16 Inntektsmodell i Helse Vest.pdf
Styresak 81-16 Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 81-16 Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 81-16 Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 80-16 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2017 - 2018.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 80-16 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2017 - 2018.pdfStyresak 80-16 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2017 - 2018.pdf
Styresak 80-16 Innkjøpsavtaler - oversikt og status.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/07.10.2016/Styresak 80-16 Innkjøpsavtaler - oversikt og status.pdfStyresak 80-16 Innkjøpsavtaler - oversikt og status.pdf
Styresak 79-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/07.10.2016/Styresak 79-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdfStyresak 79-16 Vedlegg - PasOpp-rapport 2016.pdf
Styresak 79-16 Status sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/17.11.2016/Styresak 79-16 Status sykehusutbygging.pdfStyresak 79-16 Status sykehusutbygging.pdf
Styresak 79-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2016/07.10.2016/Styresak 79-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdfStyresak 79-16 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger universitetssjukehus.pdf


2015

Styreseminar - 231015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/23.10.2015/Styreseminar - 231015.pdfStyreseminar - 231015.pdf
Styresak 98-15 Virksomhetsgjennomgang - Transkulturelt senter, muntlig orientering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 98-15 Virksomhetsgjennomgang - Transkulturelt senter, muntlig orientering.pdfStyresak 98-15 Virksomhetsgjennomgang - Transkulturelt senter, muntlig orientering.pdf
Styresak 97-15 Sykehusutbygging, status prosess - muntlig orientering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 97-15 Sykehusutbygging, status prosess - muntlig orientering.pdfStyresak 97-15 Sykehusutbygging, status prosess - muntlig orientering.pdf
Styresak 96-15 Vedlegg 2 - Brev fra departementet - tolkning av forskriftene om eierstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 96-15 Vedlegg 2 - Brev fra departementet - tolkning av forskriftene om eierstyring.pdfStyresak 96-15 Vedlegg 2 - Brev fra departementet - tolkning av forskriftene om eierstyring.pdf
Styresak 96-15 Vedlegg 1 Helseforetakenes forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 96-15 Vedlegg 1 Helseforetakenes forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfStyresak 96-15 Vedlegg 1 Helseforetakenes forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdf
Styresak 96-15 Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 96-15 Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring -.pdfStyresak 96-15 Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring -.pdf
Styresak 95-15 Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 95-15 Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016.pdfStyresak 95-15 Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016.pdf
Styresak 95-15 Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte vedr virksomhetsoverdragelse av med bibliotek til UIS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 95-15 Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte vedr virksomhetsoverdragelse av med bibliotek til UIS.pdfStyresak 95-15 Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte vedr virksomhetsoverdragelse av med bibliotek til UIS.pdf
Styresak 94-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 94-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfStyresak 94-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdf
Styresak 93-15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 93-15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015.pdfStyresak 93-15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 6 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 6 - Referater.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 6 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 6 - Referater.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 6 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 6 - Referater.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 5 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 5 - nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 5 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 5 - nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 5 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 5 - nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 4 - Adm direktørs orientering nr 7 pkt 4 Høringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 4 - Adm direktørs orientering nr 7 pkt 4 Høringer.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 4 - Adm direktørs orientering nr 7 pkt 4 Høringer.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 3 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 3 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 3 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 3 Tilsynssaker.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 3 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 3 Tilsynssaker.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 2 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 2 - oppfølging ny pas og brukerrettighetslov.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 2 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 2 - oppfølging ny pas og brukerrettighetslov.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 2 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 2 - oppfølging ny pas og brukerrettighetslov.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger.pdf
Styresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015.pdfStyresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015.pdf
Styresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -.pdfStyresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -.pdf
Styresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 87-15 Vedlegg - Revidert effekt analyse.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 87-15 Vedlegg - Revidert effekt analyse.pdfStyresak 87-15 Vedlegg - Revidert effekt analyse.pdf
Styresak 87-15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 87-15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdfStyresak 87-15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdf
Styresak 86-15 Vedlegg 2 - Rapport Internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 86-15 Vedlegg 2 - Rapport Internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest.pdfStyresak 86-15 Vedlegg 2 - Rapport Internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest.pdf
Styresak 86-15 Vedlegg 1 brev - Oversending av rapport - internrevisjon av innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 86-15 Vedlegg 1 brev - Oversending av rapport - internrevisjon av innkjøp i Helse Vest.pdfStyresak 86-15 Vedlegg 1 brev - Oversending av rapport - internrevisjon av innkjøp i Helse Vest.pdf
Styresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp.pdfStyresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp.pdf
Styresak 85-15 Vedlegg 3 Skjema for vurdering av bierverv - 1.10.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Vedlegg 3 Skjema for vurdering av bierverv - 1.10.15.pdfStyresak 85-15 Vedlegg 3 Skjema for vurdering av bierverv - 1.10.15.pdf
Styresak 85-15 Vedlegg 2 Bierverv - Forenklet tabell for oppfølging av revisjonsrapp.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Vedlegg 2 Bierverv - Forenklet tabell for oppfølging av revisjonsrapp.pdfStyresak 85-15 Vedlegg 2 Bierverv - Forenklet tabell for oppfølging av revisjonsrapp.pdf
Styresak 85-15 Vedlegg 1 - Revisjon bierverv 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Vedlegg 1 - Revisjon bierverv 2015.pdfStyresak 85-15 Vedlegg 1 - Revisjon bierverv 2015.pdf
Styresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv.pdfStyresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv.pdf
Styresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan.pdfStyresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan.pdf
Styresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet.pdfStyresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet.pdf
Styresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015.pdfStyresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015.pdf
Styresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfStyresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdf
Styresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015.pdfStyresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015.pdf
Styresak 80-15 Adm direktørs orientering til Styret nr 6-2015 - samlet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 80-15 Adm direktørs orientering til Styret nr 6-2015 - samlet.pdfStyresak 80-15 Adm direktørs orientering til Styret nr 6-2015 - samlet.pdf
Styresak 79-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 79-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 79-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 78-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.09.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 78-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.09.2015 -.pdfStyresak 78-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.09.2015 -.pdf
Styresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 75-15 Vedlegg 2 - Styresak i Helse Vest RHF 040 15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 75-15 Vedlegg 2 - Styresak i Helse Vest RHF 040 15.pdfStyresak 75-15 Vedlegg 2 - Styresak i Helse Vest RHF 040 15.pdf
Styresak 75-15 Vedlegg 1 - Retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 75-15 Vedlegg 1 - Retningslinjer og tiltak.pdfStyresak 75-15 Vedlegg 1 - Retningslinjer og tiltak.pdf
Styresak 75-15 Brukermedvirkning om forskning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 75-15 Brukermedvirkning om forskning.pdfStyresak 75-15 Brukermedvirkning om forskning.pdf
Styresak 74-15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 74-15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak.pdfStyresak 74-15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak.pdf
Styresak 73-15 Vedlegg - Risikoidentifisering- samlet oversikt 2015 - diagram.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 73-15 Vedlegg - Risikoidentifisering- samlet oversikt 2015 - diagram.pdfStyresak 73-15 Vedlegg - Risikoidentifisering- samlet oversikt 2015 - diagram.pdf
Styresak 73-15 Risikoidentifisering på foretaksnivå.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 73-15 Risikoidentifisering på foretaksnivå.pdfStyresak 73-15 Risikoidentifisering på foretaksnivå.pdf
Styresak 72-15 Ledelsens gjennomgang 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 72-15 Ledelsens gjennomgang 2015.pdfStyresak 72-15 Ledelsens gjennomgang 2015.pdf
Styresak 71-15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOPP - arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 71-15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOPP - arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 71-15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOPP - arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016.pdfStyresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016.pdf
Styresak 69-15 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 69-15 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfStyresak 69-15 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdf
Styresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfStyresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdf


Fant du det du lette etter?