Arkiv for styresaker

Styredokumenter fra 2015


 


Styredokumenter til styremøtet 9. desember 2015

Styresak 102-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 09.12.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 102-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 09.12.15.pdfStyresak 102-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 09.12.15.pdf
Styresak 103-15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 27.11.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 103-15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 27.11.2015.pdfStyresak 103-15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 27.11.2015.pdf
Styresak 103-15 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger 19.11.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 103-15 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger 19.11.2015.pdfStyresak 103-15 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger 19.11.2015.pdf
Styresak 104-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 104-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 104-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 105-15 Administrerende direktørs orientering til Styret nr 8-2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 105-15 Administrerende direktørs orientering til Styret nr 8-2015.pdfStyresak 105-15 Administrerende direktørs orientering til Styret nr 8-2015.pdf
Styresak 105-15 Vedlegg 1 - Arbeidet med avvikling av korridorpasienter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 105-15 Vedlegg 1 - Arbeidet med avvikling av korridorpasienter.pdfStyresak 105-15 Vedlegg 1 - Arbeidet med avvikling av korridorpasienter.pdf
Styresak 105-15 Vedlegg 2 - Rapportering av tilsynssaker.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 105-15 Vedlegg 2 - Rapportering av tilsynssaker.pdfStyresak 105-15 Vedlegg 2 - Rapportering av tilsynssaker.pdf
Styresak 105-15 Vedlegg 3 - Oversikt over aktuelle høringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 105-15 Vedlegg 3 - Oversikt over aktuelle høringer.pdfStyresak 105-15 Vedlegg 3 - Oversikt over aktuelle høringer.pdf
Styresak 105-15 Vedlegg 4 Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 105-15 Vedlegg 4 Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 105-15 Vedlegg 4 Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 105-15 Vedlegg 5 - Referater.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 105-15 Vedlegg 5 - Referater.pdfStyresak 105-15 Vedlegg 5 - Referater.pdf
Styresak 106-15 Rapportering fra virksomheten pr. november 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 106-15 Rapportering fra virksomheten pr. november 2015.pdfStyresak 106-15 Rapportering fra virksomheten pr. november 2015.pdf
Styresak 107-15 Budsjett 2016 Helse Stavanger_.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 107-15 Budsjett 2016 Helse Stavanger_.pdfStyresak 107-15 Budsjett 2016 Helse Stavanger_.pdf
Styresak 107-15 Vedlegg - Budsjett 2016 - 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 107-15 Vedlegg - Budsjett 2016 - 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfStyresak 107-15 Vedlegg - Budsjett 2016 - 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdf
Styresak 108-15 Vedlegg - Årlig melding 2015 Helse Stavanger Masterdok.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 108-15 Vedlegg - Årlig melding 2015 Helse Stavanger Masterdok.pdfStyresak 108-15 Vedlegg - Årlig melding 2015 Helse Stavanger Masterdok.pdf
Styresak 108-15 Årlig melding 2015 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 108-15 Årlig melding 2015 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 108-15 Årlig melding 2015 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 109-15 Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan - muntlig redegjørelse.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 109-15 Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan - muntlig redegjørelse.pdfStyresak 109-15 Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan - muntlig redegjørelse.pdf
Styresak 110-15 Internrevisjon korridorpasienter i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 110-15 Internrevisjon korridorpasienter i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 110-15 Internrevisjon korridorpasienter i Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 110-15 Vedlegg 1 - Oversending av rapport frå internrevisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 110-15 Vedlegg 1 - Oversending av rapport frå internrevisjon.pdfStyresak 110-15 Vedlegg 1 - Oversending av rapport frå internrevisjon.pdf
Styresak 110-15 Vedlegg 2 - HVIR 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/09.12.2015/Styresak 110-15 Vedlegg 2 - HVIR 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdfStyresak 110-15 Vedlegg 2 - HVIR 2015 - Korridorpasientar i Helse Stavanger.pdf

Styredokumenter til styremøtet 27. november 2015

Styresak 100-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 100-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 100-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 1 Konseptvalgrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 1 Konseptvalgrapport.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 1 Konseptvalgrapport.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 10 - Kommentarer til høringsuttalelser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 10 - Kommentarer til høringsuttalelser.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 10 - Kommentarer til høringsuttalelser.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 2 - KSK-rapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 2 - KSK-rapport.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 2 - KSK-rapport.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 3 - Hovedfunksjonsprogram (HFP).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 3 - Hovedfunksjonsprogram (HFP).pdfStyresak 101-15 Vedlegg 3 - Hovedfunksjonsprogram (HFP).pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 4 - Hovedprogram utstyr (HPU).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 4 - Hovedprogram utstyr (HPU).pdfStyresak 101-15 Vedlegg 4 - Hovedprogram utstyr (HPU).pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 5 - Overordnet teknisk program (OTP).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 5 - Overordnet teknisk program (OTP).pdfStyresak 101-15 Vedlegg 5 - Overordnet teknisk program (OTP).pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 6 - Entreprisekostnad COWI.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 6 - Entreprisekostnad COWI.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 6 - Entreprisekostnad COWI.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 7 - Årskostnader COWI.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 7 - Årskostnader COWI.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 7 - Årskostnader COWI.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 8 - Usikkerhetsanalyse investeringskostnader FAVEO.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 8 - Usikkerhetsanalyse investeringskostnader FAVEO.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 8 - Usikkerhetsanalyse investeringskostnader FAVEO.pdf
Styresak 101-15 Vedlegg 9 - ROS-analyse alternative konsepter FAVEO.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/27.11.2015/Styresak 101-15 Vedlegg 9 - ROS-analyse alternative konsepter FAVEO.pdfStyresak 101-15 Vedlegg 9 - ROS-analyse alternative konsepter FAVEO.pdf

Styredokumenter til styremøtet 19. november 2015

Styresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -.pdfStyresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -.pdf
Styresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015.pdfStyresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 2 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 2 - oppfølging ny pas og brukerrettighetslov.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 2 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 2 - oppfølging ny pas og brukerrettighetslov.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 2 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 2 - oppfølging ny pas og brukerrettighetslov.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 3 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 3 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 3 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 3 Tilsynssaker.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 3 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 3 Tilsynssaker.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 4 - Adm direktørs orientering nr 7 pkt 4 Høringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 4 - Adm direktørs orientering nr 7 pkt 4 Høringer.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 4 - Adm direktørs orientering nr 7 pkt 4 Høringer.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 5 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 5 - nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 5 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 5 - nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 5 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 5 - nye lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 92-15 Vedlegg 6 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 6 - Referater.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 92-15 Vedlegg 6 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 6 - Referater.pdfStyresak 92-15 Vedlegg 6 - Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015 pkt 6 - Referater.pdf
Styresak 93-15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 93-15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015.pdfStyresak 93-15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015.pdf
Styresak 94-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 94-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfStyresak 94-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdf
Styresak 95-15 Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte vedr virksomhetsoverdragelse av med bibliotek til UIS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 95-15 Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte vedr virksomhetsoverdragelse av med bibliotek til UIS.pdfStyresak 95-15 Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte vedr virksomhetsoverdragelse av med bibliotek til UIS.pdf
Styresak 95-15 Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 95-15 Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016.pdfStyresak 95-15 Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016.pdf
Styresak 96-15 Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 96-15 Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring -.pdfStyresak 96-15 Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring -.pdf
Styresak 96-15 Vedlegg 1 Helseforetakenes forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 96-15 Vedlegg 1 Helseforetakenes forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdfStyresak 96-15 Vedlegg 1 Helseforetakenes forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.pdf
Styresak 96-15 Vedlegg 2 - Brev fra departementet - tolkning av forskriftene om eierstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 96-15 Vedlegg 2 - Brev fra departementet - tolkning av forskriftene om eierstyring.pdfStyresak 96-15 Vedlegg 2 - Brev fra departementet - tolkning av forskriftene om eierstyring.pdf
Styresak 97-15 Sykehusutbygging, status prosess - muntlig orientering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 97-15 Sykehusutbygging, status prosess - muntlig orientering.pdfStyresak 97-15 Sykehusutbygging, status prosess - muntlig orientering.pdf
Styresak 98-15 Virksomhetsgjennomgang - Transkulturelt senter, muntlig orientering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/19.11.2015/Styresak 98-15 Virksomhetsgjennomgang - Transkulturelt senter, muntlig orientering.pdfStyresak 98-15 Virksomhetsgjennomgang - Transkulturelt senter, muntlig orientering.pdf

Styredokumenter til styremøtet 23. oktober 2015

Innkalling til styreseminar 23.10.2015.docxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/23.10.2015/Innkalling til styreseminar 23.10.2015.docxInnkalling til styreseminar 23.10.2015.docx
Forberedelse Styreseminar oppsummeringsnotat 23. oktober 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/23.10.2015/Forberedelse Styreseminar oppsummeringsnotat 23. oktober 2015.pdfForberedelse Styreseminar oppsummeringsnotat 23. oktober 2015.pdf
Innkalling til styreseminar 23.10.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/23.10.2015/Innkalling til styreseminar 23.10.2015.pdfInnkalling til styreseminar 23.10.2015.pdf
Styreseminar - 231015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/23.10.2015/Styreseminar - 231015.pdfStyreseminar - 231015.pdf

Styredokumenter til styremøtet 14. oktober 2015

Styresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 78-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.09.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 78-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.09.2015 -.pdfStyresak 78-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.09.2015 -.pdf
Styresak 79-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 79-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 79-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 80-15 Adm direktørs orientering til Styret nr 6-2015 - samlet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 80-15 Adm direktørs orientering til Styret nr 6-2015 - samlet.pdfStyresak 80-15 Adm direktørs orientering til Styret nr 6-2015 - samlet.pdf
Styresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015.pdfStyresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015.pdf
Styresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdfStyresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016.pdf
Styresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015.pdfStyresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015.pdf
Styresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet.pdfStyresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet.pdf
Styresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan.pdfStyresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan.pdf
Styresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv.pdfStyresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv.pdf
Styresak 85-15 Vedlegg 1 - Revisjon bierverv 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Vedlegg 1 - Revisjon bierverv 2015.pdfStyresak 85-15 Vedlegg 1 - Revisjon bierverv 2015.pdf
Styresak 85-15 Vedlegg 2 Bierverv - Forenklet tabell for oppfølging av revisjonsrapp.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Vedlegg 2 Bierverv - Forenklet tabell for oppfølging av revisjonsrapp.pdfStyresak 85-15 Vedlegg 2 Bierverv - Forenklet tabell for oppfølging av revisjonsrapp.pdf
Styresak 85-15 Vedlegg 3 Skjema for vurdering av bierverv - 1.10.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 85-15 Vedlegg 3 Skjema for vurdering av bierverv - 1.10.15.pdfStyresak 85-15 Vedlegg 3 Skjema for vurdering av bierverv - 1.10.15.pdf
Styresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp.pdfStyresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp.pdf
Styresak 86-15 Vedlegg 1 brev - Oversending av rapport - internrevisjon av innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 86-15 Vedlegg 1 brev - Oversending av rapport - internrevisjon av innkjøp i Helse Vest.pdfStyresak 86-15 Vedlegg 1 brev - Oversending av rapport - internrevisjon av innkjøp i Helse Vest.pdf
Styresak 86-15 Vedlegg 2 - Rapport Internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 86-15 Vedlegg 2 - Rapport Internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest.pdfStyresak 86-15 Vedlegg 2 - Rapport Internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest.pdf
Styresak 87-15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 87-15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdfStyresak 87-15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdf
Styresak 87-15 Vedlegg - Revidert effekt analyse.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.10.2015/Styresak 87-15 Vedlegg - Revidert effekt analyse.pdfStyresak 87-15 Vedlegg - Revidert effekt analyse.pdf

Styredokumenter til styremøtet 3. september 2015

Styresak 63-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 03.09.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 63-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 03.09.2015.pdfStyresak 63-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 03.09.2015.pdf
Styresak 64-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.06.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 64-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.06.2015.pdfStyresak 64-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.06.2015.pdf
Styresak 64-15 Referat fra styremøtet 04.06.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 64-15 Referat fra styremøtet 04.06.2015 -.pdfStyresak 64-15 Referat fra styremøtet 04.06.2015 -.pdf
Styresak 65-15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøtet i Helse Stavanger HF 26.06.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 65-15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøtet i Helse Stavanger HF 26.06.2015 -.pdfStyresak 65-15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøtet i Helse Stavanger HF 26.06.2015 -.pdf
Styresak 66-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 66-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 66-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 67-15 Adm direktørs orientering til styret nr 5 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Adm direktørs orientering til styret nr 5 2015.pdfStyresak 67-15 Adm direktørs orientering til styret nr 5 2015.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 1 - Oversikt over tilsyn 03.09.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 1 - Oversikt over tilsyn 03.09.15.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 1 - Oversikt over tilsyn 03.09.15.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 2 - Oversikt over høringer 03.09.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 2 - Oversikt over høringer 03.09.2015.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 2 - Oversikt over høringer 03.09.2015.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 3 - Referat fra møte i brukerutvalget i Helse Stavanger HF 27.05.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 3 - Referat fra møte i brukerutvalget i Helse Stavanger HF 27.05.15.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 3 - Referat fra møte i brukerutvalget i Helse Stavanger HF 27.05.15.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 4 - Prosessen med avvikling av korridorsenger i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 4 - Prosessen med avvikling av korridorsenger i Helse Stavanger.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 4 - Prosessen med avvikling av korridorsenger i Helse Stavanger.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 5 - Orientering om tilleggskrav i styringsdokumentet 2015.docx.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 5 - Orientering om tilleggskrav i styringsdokumentet 2015.docx.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 5 - Orientering om tilleggskrav i styringsdokumentet 2015.docx.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 6 - Orientering om navneendring i barnehabiliteringen i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 6 - Orientering om navneendring i barnehabiliteringen i Helse Stavanger.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 6 - Orientering om navneendring i barnehabiliteringen i Helse Stavanger.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 7 - Orientering om bruk av tvang i Psykiatrisk divisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 7 - Orientering om bruk av tvang i Psykiatrisk divisjon.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 7 - Orientering om bruk av tvang i Psykiatrisk divisjon.pdf
Styresak 67-15 Vedlegg pkt 8 - Sykehusutbyggingsprosjektet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 67-15 Vedlegg pkt 8 - Sykehusutbyggingsprosjektet.pdfStyresak 67-15 Vedlegg pkt 8 - Sykehusutbyggingsprosjektet.pdf
Styresak 68-15 Virksomhetsrapport per juli 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 68-15 Virksomhetsrapport per juli 2015.pdfStyresak 68-15 Virksomhetsrapport per juli 2015.pdf
Styresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfStyresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdf
Styresak 69-15 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 69-15 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdfStyresak 69-15 Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015.pdf
Styresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016.pdfStyresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016.pdf
Styresak 71-15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOPP - arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 71-15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOPP - arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 71-15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOPP - arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 72-15 Ledelsens gjennomgang 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 72-15 Ledelsens gjennomgang 2015.pdfStyresak 72-15 Ledelsens gjennomgang 2015.pdf
Styresak 73-15 Risikoidentifisering på foretaksnivå.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 73-15 Risikoidentifisering på foretaksnivå.pdfStyresak 73-15 Risikoidentifisering på foretaksnivå.pdf
Styresak 73-15 Vedlegg - Risikoidentifisering- samlet oversikt 2015 - diagram.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 73-15 Vedlegg - Risikoidentifisering- samlet oversikt 2015 - diagram.pdfStyresak 73-15 Vedlegg - Risikoidentifisering- samlet oversikt 2015 - diagram.pdf
Styresak 74-15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 74-15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak.pdfStyresak 74-15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak.pdf
Styresak 75-15 Brukermedvirkning om forskning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 75-15 Brukermedvirkning om forskning.pdfStyresak 75-15 Brukermedvirkning om forskning.pdf
Styresak 75-15 Vedlegg 1 - Retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 75-15 Vedlegg 1 - Retningslinjer og tiltak.pdfStyresak 75-15 Vedlegg 1 - Retningslinjer og tiltak.pdf
Styresak 75-15 Vedlegg 2 - Styresak i Helse Vest RHF 040 15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/03.09.2015/Styresak 75-15 Vedlegg 2 - Styresak i Helse Vest RHF 040 15.pdfStyresak 75-15 Vedlegg 2 - Styresak i Helse Vest RHF 040 15.pdf

Styredokumenter til styremøtet 26. juni 2015

Styresak - Godkjenning av innkalling og dagsorden til ekstraordinært styremøte 26.06.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.06.2015/Styresak - Godkjenning av innkalling og dagsorden til ekstraordinært styremøte 26.06.2015.pdfStyresak - Godkjenning av innkalling og dagsorden til ekstraordinært styremøte 26.06.2015.pdf

Styredokumenter til styremøtet 4. juni 2015

Styresak 49-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 49-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 49-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 50-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 29.04.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 50-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 29.04.2015 -.pdfStyresak 50-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 29.04.2015 -.pdf
Styresak 51-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 51-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 51-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 52-15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 4-2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 52-15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 4-2015.pdfStyresak 52-15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 4-2015.pdf
Styresak 52-15 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 52-15 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter.pdfStyresak 52-15 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter.pdf
Styresak 52-15 Vedlegg 2 - Møtereferat 22. april 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 52-15 Vedlegg 2 - Møtereferat 22. april 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfStyresak 52-15 Vedlegg 2 - Møtereferat 22. april 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 52-15 Vedlegg 3 - Rapportering av tilsyn pr. april 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 52-15 Vedlegg 3 - Rapportering av tilsyn pr. april 2015.pdfStyresak 52-15 Vedlegg 3 - Rapportering av tilsyn pr. april 2015.pdf
Styresak 52-15 Vedlegg 4 - Oversikt over aktuelle høringer pr 22.05.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 52-15 Vedlegg 4 - Oversikt over aktuelle høringer pr 22.05.2015.pdfStyresak 52-15 Vedlegg 4 - Oversikt over aktuelle høringer pr 22.05.2015.pdf
Styresak 53-15 Virksomhetsrapport per april 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 53-15 Virksomhetsrapport per april 2015.pdfStyresak 53-15 Virksomhetsrapport per april 2015.pdf
Styresak 54-15 Langtidsbudsjett 2016 - 2026 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 54-15 Langtidsbudsjett 2016 - 2026 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 54-15 Langtidsbudsjett 2016 - 2026 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 55-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1 tertial 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 55-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1 tertial 2015.pdfStyresak 55-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr 1 tertial 2015.pdf
Styresak 55-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 55-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015.pdfStyresak 55-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015.pdf
Styresak 56-15 Halvårlig rapportering til Helse Vest på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 56-15 Halvårlig rapportering til Helse Vest på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015.pdfStyresak 56-15 Halvårlig rapportering til Helse Vest på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015.pdf
Styresak 56-15 Vedlegg - Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015 masterdok 280515.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 56-15 Vedlegg - Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015 masterdok 280515.pdfStyresak 56-15 Vedlegg - Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015 masterdok 280515.pdf
Styresak 57-15 Vedlegg 1 - Styresak Helse Vest - Strategi kjøp av spesialisthelsetenester.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 57-15 Vedlegg 1 - Styresak Helse Vest - Strategi kjøp av spesialisthelsetenester.pdfStyresak 57-15 Vedlegg 1 - Styresak Helse Vest - Strategi kjøp av spesialisthelsetenester.pdf
Styresak 57-15 Samarbeid med private aktører - muligheter og utfordringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 57-15 Samarbeid med private aktører - muligheter og utfordringer.pdfStyresak 57-15 Samarbeid med private aktører - muligheter og utfordringer.pdf
Styresak 57-15 Vedlegg 2 - Strategi for kjøp av helsetjenester.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 57-15 Vedlegg 2 - Strategi for kjøp av helsetjenester.pdfStyresak 57-15 Vedlegg 2 - Strategi for kjøp av helsetjenester.pdf
Styresak 58-15 Forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 58-15 Forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 58-15 Forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 59-15 Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 59-15 Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest.pdfStyresak 59-15 Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest.pdf
Styresak 59-15 Vedlegg 1 - Brev av 29.10.15 til Universitetet i Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 59-15 Vedlegg 1 - Brev av 29.10.15 til Universitetet i Stavanger.pdfStyresak 59-15 Vedlegg 1 - Brev av 29.10.15 til Universitetet i Stavanger.pdf
Styresak 59-15 Vedlegg 2 - Strategidokument Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/04.06.2015/Styresak 59-15 Vedlegg 2 - Strategidokument Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest.pdfStyresak 59-15 Vedlegg 2 - Strategidokument Sikkerhetsmiljøet i Sør-Vest.pdf

Styredokumenter til styremøtet 29. april 2015

Styresak 36-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 36-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfStyresak 36-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Styresak 37-15 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 26.03.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 37-15 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 26.03.2015.pdfStyresak 37-15 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger HF 26.03.2015.pdf
Styresak 38-15 Protokoll fra ekstraordinært styremøtet i Helse Stavanger HF 14.04.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 38-15 Protokoll fra ekstraordinært styremøtet i Helse Stavanger HF 14.04.2015.pdfStyresak 38-15 Protokoll fra ekstraordinært styremøtet i Helse Stavanger HF 14.04.2015.pdf
Styresak 39-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 39-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdfStyresak 39-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016.pdf
Styresak 40-15 Adm. direktørs driftsorientering til styret nr 3 - 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 40-15 Adm. direktørs driftsorientering til styret nr 3 - 2015.pdfStyresak 40-15 Adm. direktørs driftsorientering til styret nr 3 - 2015.pdf
Styresak 40-15 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 40-15 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode.pdfStyresak 40-15 Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode.pdf
Styresak 40-15 Vedlegg 2 - Møtereferat 18. mars 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 40-15 Vedlegg 2 - Møtereferat 18. mars 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfStyresak 40-15 Vedlegg 2 - Møtereferat 18. mars 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 40-15 Vedlegg 3 - Rapportering av tilsyn pr. mars 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 40-15 Vedlegg 3 - Rapportering av tilsyn pr. mars 2015.pdfStyresak 40-15 Vedlegg 3 - Rapportering av tilsyn pr. mars 2015.pdf
Styresak 40-15 Vedlegg 4 - Oversikt over høringer pr 16.04.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 40-15 Vedlegg 4 - Oversikt over høringer pr 16.04.2015.pdfStyresak 40-15 Vedlegg 4 - Oversikt over høringer pr 16.04.2015.pdf
Styresak 41-15 Virksomhetsrapport per mars 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 41-15 Virksomhetsrapport per mars 2015.pdfStyresak 41-15 Virksomhetsrapport per mars 2015.pdf
Styresak 42-15 Redusert bruk av korridorsenger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 42-15 Redusert bruk av korridorsenger.pdfStyresak 42-15 Redusert bruk av korridorsenger.pdf
Styresak 42-15 Vedlegg - Redusert bruk av korridorsenger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 42-15 Vedlegg - Redusert bruk av korridorsenger.pdfStyresak 42-15 Vedlegg - Redusert bruk av korridorsenger.pdf
Styresak 43-15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 43-15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfStyresak 43-15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdf
Styresak 43-15 Vedlegg - Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 43-15 Vedlegg - Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdfStyresak 43-15 Vedlegg - Retningslinjer lønn og godtgjørelser.pdf
Styresak 44-15 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 44-15 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015.pdfStyresak 44-15 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015.pdf
Styresak 44-15 Vedlegg - Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 44-15 Vedlegg - Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2014.pdfStyresak 44-15 Vedlegg - Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2014.pdf
Styresak 45-15 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 45-15 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014.pdfStyresak 45-15 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014.pdf
Styresak 45-15 Vedlegg - Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 45-15 Vedlegg - Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014.pdfStyresak 45-15 Vedlegg - Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014.pdf
Styresak 46-15 Temasak - Orientering ISO-sertifiseringen og grønt sykehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/29.04.2015/Styresak 46-15 Temasak - Orientering ISO-sertifiseringen og grønt sykehus.pdfStyresak 46-15 Temasak - Orientering ISO-sertifiseringen og grønt sykehus.pdf

Styredokumenter til styremøtet 14. april 2015

Innkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015.docxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.04.2015/Innkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015.docxInnkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015.docx
Innkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/14.04.2015/Innkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015.pdfInnkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015.pdf

Styredokumenter til styremøtet 26. mars 2015

Styresak 18-15 B Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 26.03.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 18-15 B Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 26.03.2015.pdfStyresak 18-15 B Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 26.03.2015.pdf
Styresak 19-15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.02.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 19-15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.02.2015.pdfStyresak 19-15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.02.2015.pdf
Styresak 20-15 B Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24.02.2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 20-15 B Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24.02.2015 -.pdfStyresak 20-15 B Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24.02.2015 -.pdf
Styresak 21-15 B Årsplan styresaker 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 21-15 B Årsplan styresaker 2015.pdfStyresak 21-15 B Årsplan styresaker 2015.pdf
Styresak 22-15 O Adm direktørs driftsorientering nr 2-2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 22-15 O Adm direktørs driftsorientering nr 2-2015 -.pdfStyresak 22-15 O Adm direktørs driftsorientering nr 2-2015 -.pdf
Styresak 22-15 O Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 22-15 O Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode.pdfStyresak 22-15 O Vedlegg 1 - Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode.pdf
Styresak 22-15 O Vedlegg 2 - Møtereferat 29. januar. 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 22-15 O Vedlegg 2 - Møtereferat 29. januar. 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdfStyresak 22-15 O Vedlegg 2 - Møtereferat 29. januar. 2015 - Brukerutvalget Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 22-15 O Vedlegg 3 - Rapportering på tilsyn pr. februar 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 22-15 O Vedlegg 3 - Rapportering på tilsyn pr. februar 2015.pdfStyresak 22-15 O Vedlegg 3 - Rapportering på tilsyn pr. februar 2015.pdf
Styresak 22-15 O Vedlegg 4 - Oversikt over høringer pr. 12.03.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 22-15 O Vedlegg 4 - Oversikt over høringer pr. 12.03.2015.pdfStyresak 22-15 O Vedlegg 4 - Oversikt over høringer pr. 12.03.2015.pdf
Styresak 22-15 O Vedlegg 5 - Prosjekt avvikling av korridorpasienter - detaljert oversikt over tiltak 20150316.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 22-15 O Vedlegg 5 - Prosjekt avvikling av korridorpasienter - detaljert oversikt over tiltak 20150316.pdfStyresak 22-15 O Vedlegg 5 - Prosjekt avvikling av korridorpasienter - detaljert oversikt over tiltak 20150316.pdf
Styresak 23-15 B Vedlegg 1 - Resultat per divisjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 23-15 B Vedlegg 1 - Resultat per divisjon.pdfStyresak 23-15 B Vedlegg 1 - Resultat per divisjon.pdf
Styresak 23-15 B Virksomhetsrapport per 28.02.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 23-15 B Virksomhetsrapport per 28.02.2015.pdfStyresak 23-15 B Virksomhetsrapport per 28.02.2015.pdf
Styresak 24-15 B Vedlegg 1 - Årsregnskap med noter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 24-15 B Vedlegg 1 - Årsregnskap med noter.pdfStyresak 24-15 B Vedlegg 1 - Årsregnskap med noter.pdf
Styresak 24-15 B Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 24-15 B Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfStyresak 24-15 B Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdf
Styresak 24-15 B Årsregnskap og styrets beretning 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 24-15 B Årsregnskap og styrets beretning 2014.pdfStyresak 24-15 B Årsregnskap og styrets beretning 2014.pdf
Styresak 25-15 B Styringsdokument 2015 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 25-15 B Styringsdokument 2015 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 25-15 B Styringsdokument 2015 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 25-15 B Vedlegg - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 25-15 B Vedlegg - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfStyresak 25-15 B Vedlegg - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 25-15 B Vedlegg 1 - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 25-15 B Vedlegg 1 - Utdanning av helsepersonell.pdfStyresak 25-15 B Vedlegg 1 - Utdanning av helsepersonell.pdf
Styresak 25-15 B Vedlegg 2 - Foreløpig mal for rapportering fra virksomheten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 25-15 B Vedlegg 2 - Foreløpig mal for rapportering fra virksomheten.pdfStyresak 25-15 B Vedlegg 2 - Foreløpig mal for rapportering fra virksomheten.pdf
Styresak 25-15 B Vedlegg 3 - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 25-15 B Vedlegg 3 - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfStyresak 25-15 B Vedlegg 3 - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdf
Styresak 26-15 B Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 04032015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 26-15 B Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 04032015.pdfStyresak 26-15 B Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 04032015.pdf
Styresak 26-15 B Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 04.03.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 26-15 B Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 04.03.2015.pdfStyresak 26-15 B Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 04.03.2015.pdf
Styresak 27-15 B Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 27-15 B Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015.pdfStyresak 27-15 B Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015.pdf
Styresak 28-15 O Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 28-15 O Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdfStyresak 28-15 O Rekruttering kompetanse og ressursstyring.pdf
Styresak 29-15 O Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til Styret i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 29-15 O Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til Styret i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 29-15 O Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til Styret i Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 29-15 Vedlegg - Protokoll frå valstyret i Helse Stavanger HF - mars 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 29-15 Vedlegg - Protokoll frå valstyret i Helse Stavanger HF - mars 2015.pdfStyresak 29-15 Vedlegg - Protokoll frå valstyret i Helse Stavanger HF - mars 2015.pdf
Styresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdf
Styresak 31-15 O Temasak - Beredskapsplaner.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 31-15 O Temasak - Beredskapsplaner.pdfStyresak 31-15 O Temasak - Beredskapsplaner.pdf
Styresak 32-15 O Temasak - Orientering om ISO-sertifiseringen og grønt sykehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/26.03.2015/Styresak 32-15 O Temasak - Orientering om ISO-sertifiseringen og grønt sykehus.pdfStyresak 32-15 O Temasak - Orientering om ISO-sertifiseringen og grønt sykehus.pdf

Styredokumenter til styremøtet 6. februar 2015

Styresak 1-15 B Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 1-15 B Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 1-15 B Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 10-15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 10-15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdfStyresak 10-15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Styresak 10-15 B Vedlegg - Prosjektrapport - Orkide.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 10-15 B Vedlegg - Prosjektrapport - Orkide.pdfStyresak 10-15 B Vedlegg - Prosjektrapport - Orkide.pdf
Styresak 11-15 O Risikovurdering av overordnede styringsmål 2014 - evaluering ved årets slutt.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 11-15 O Risikovurdering av overordnede styringsmål 2014 - evaluering ved årets slutt.pdfStyresak 11-15 O Risikovurdering av overordnede styringsmål 2014 - evaluering ved årets slutt.pdf
Styresak 11-15 O Vedlegg - Risikovurderinger av overordnede styringsmål 2014 - evaluering ved årets slutt.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 11-15 O Vedlegg - Risikovurderinger av overordnede styringsmål 2014 - evaluering ved årets slutt.pdfStyresak 11-15 O Vedlegg - Risikovurderinger av overordnede styringsmål 2014 - evaluering ved årets slutt.pdf
Styresak 12-15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 12-15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte.pdfStyresak 12-15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte.pdf
Styresak 13-15 O Helse Vest RHF internrevisjonen - bruk av tvang i psykisk helsevern sept 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 13-15 O Helse Vest RHF internrevisjonen - bruk av tvang i psykisk helsevern sept 2014.pdfStyresak 13-15 O Helse Vest RHF internrevisjonen - bruk av tvang i psykisk helsevern sept 2014.pdf
Styresak 13-15 O Vedlegg 1 HVIR 2014 - Rapport - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 13-15 O Vedlegg 1 HVIR 2014 - Rapport - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfStyresak 13-15 O Vedlegg 1 HVIR 2014 - Rapport - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdf
Styresak 13-15 O Vedlegg 2 Bruk av tvang - GAF revidert skala pr 11 05 2009.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 13-15 O Vedlegg 2 Bruk av tvang - GAF revidert skala pr 11 05 2009.pdfStyresak 13-15 O Vedlegg 2 Bruk av tvang - GAF revidert skala pr 11 05 2009.pdf
Styresak 13-15 O Vedlegg 3 Tiltak for riktig og redusert bruk av ufrivillig innleggelse og ufrivillig behandling.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 13-15 O Vedlegg 3 Tiltak for riktig og redusert bruk av ufrivillig innleggelse og ufrivillig behandling.pdfStyresak 13-15 O Vedlegg 3 Tiltak for riktig og redusert bruk av ufrivillig innleggelse og ufrivillig behandling.pdf
Styresak 13-15 O Vedlegg 4 Helse Vest RHF internrevisjonen - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 13-15 O Vedlegg 4 Helse Vest RHF internrevisjonen - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfStyresak 13-15 O Vedlegg 4 Helse Vest RHF internrevisjonen - Bruk av tvang i psykisk helsevern.pdf
Styresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdf
Styresak 15-15 O Temasak - Beredskapsplaner.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 15-15 O Temasak - Beredskapsplaner.pdfStyresak 15-15 O Temasak - Beredskapsplaner.pdf
Styresak 2-15 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.12.2014 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 2-15 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.12.2014 -.pdfStyresak 2-15 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.12.2014 -.pdf
Styresak 3-15 B Årsplan styresaker 2015 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 3-15 B Årsplan styresaker 2015 -.pdfStyresak 3-15 B Årsplan styresaker 2015 -.pdf
Styresak 4-15 O Adm direktørs drifteorienterig til styret nr 1-2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 4-15 O Adm direktørs drifteorienterig til styret nr 1-2015.pdfStyresak 4-15 O Adm direktørs drifteorienterig til styret nr 1-2015.pdf
Styresak 4-15 O Vedlegg 1 - Høringer pr 26 01 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 4-15 O Vedlegg 1 - Høringer pr 26 01 2015.pdfStyresak 4-15 O Vedlegg 1 - Høringer pr 26 01 2015.pdf
Styresak 4-15 O Vedlegg 2 - Tilsynssaker i Helse Stavanger HF november 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 4-15 O Vedlegg 2 - Tilsynssaker i Helse Stavanger HF november 2014.pdfStyresak 4-15 O Vedlegg 2 - Tilsynssaker i Helse Stavanger HF november 2014.pdf
Styresak 4-15 O Vedlegg 3 - Tilsynssaker i Helse Stavanger HF desember 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 4-15 O Vedlegg 3 - Tilsynssaker i Helse Stavanger HF desember 2014.pdfStyresak 4-15 O Vedlegg 3 - Tilsynssaker i Helse Stavanger HF desember 2014.pdf
Styresak 4-15 O Vedlegg 5 - Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 4-15 O Vedlegg 5 - Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfStyresak 4-15 O Vedlegg 5 - Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdf
Styresak 4-15 O Vedlegg 6 - HMS detaljert aktivitetsoversikt desember 2014 og januar 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 4-15 O Vedlegg 6 - HMS detaljert aktivitetsoversikt desember 2014 og januar 2015.pdfStyresak 4-15 O Vedlegg 6 - HMS detaljert aktivitetsoversikt desember 2014 og januar 2015.pdf
Styresak 5-15 B Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 5-15 B Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014.pdfStyresak 5-15 B Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014.pdf
Styresak 5-15 B Virksomhetsrapport pr 311214 samt avviksanalyse - foreløpig resultat 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 5-15 B Virksomhetsrapport pr 311214 samt avviksanalyse - foreløpig resultat 2014.pdfStyresak 5-15 B Virksomhetsrapport pr 311214 samt avviksanalyse - foreløpig resultat 2014.pdf
Styresak 6-15 B Budsjettoppfølging - budsjett 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 6-15 B Budsjettoppfølging - budsjett 2015.pdfStyresak 6-15 B Budsjettoppfølging - budsjett 2015.pdf
Styresak 6-15 B Vedlegg 1 - budsjettskriv samlet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 6-15 B Vedlegg 1 - budsjettskriv samlet.pdfStyresak 6-15 B Vedlegg 1 - budsjettskriv samlet.pdf
Styresak 7-15 B Vedlegg - Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 7-15 B Vedlegg - Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 7-15 B Vedlegg - Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 7-15 B Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 7-15 B Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF.pdfStyresak 7-15 B Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF.pdf
Styresak 8-15 B Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 8-15 B Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdfStyresak 8-15 B Plan for å avvikle bruk av korridorplasser.pdf
Styresak 9-15 B Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 18.12.2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 9-15 B Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 18.12.2014.pdfStyresak 9-15 B Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 18.12.2014.pdf
Styresak 9-15 B Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 18 12 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2015/06.02.2015/Styresak 9-15 B Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 18 12 2014.pdfStyresak 9-15 B Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 18 12 2014.pdf


 


Søk i styredokumentene

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.