Søk i styredokumentene

Søk i styredokumenter

 

 

Sak 098-19 Årsplan styresaker 2019-2020
Sak 099-19 Adm.direktørs orientering til styret
Sak 099-19 pkt. 1 Høringsprosess - Rapport fra Grimstadsutvalget
Sak 099-19 pkt. 1 Vedlegg 1 - Høringsbrev Grimstadutvalget
Sak 099-19 pkt. 1 Vedlegg 2 - Notat Grimstadutvalgets utredning
Sak 099-19 pkt. 1 Vedlegg 3 - Rapport Grimstadutvalget
Sak 099-19 pkt. 3 Adm.orientering Egersund
Sak 099-19 pkt. 5 Omdømmeundersøkelse Helse Vest 2019
Sak 099-19 pkt. 6 Tilsynsrapportering pr november
Sak 099-19 pkt. 7 Oversikt over aktuelle høringer
Sak 099-19 pkt. 8 Vedlegg 1 - Møtereferat - Brukerutvalget 13.11.2019
Sak 099-19 pkt. 8 Vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 19.11.2019
Sak 099-19 pkt. 8 Vedlegg 3 - Protokoll frå styremøte i Helse Vest 07.11.2019
Sak 101-19 Budsjett 2020
Sak 101-19 Vedlegg 1 - Styresak fra Helse Vest - budsjettsak 2019 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020
Sak 101-19 Vedlegg 10 - Budsjettskriv2020 Hode-hals-rehab
Agenda styremøtet 18.12.2019
Sak 096-19 Protokoll styremøte 20.11.2019
Sak 76-19 vedlegg 1 - Brev fra Internrevisjonen
Sak 77-19 Rekruttering og kompetanse
Sak 78-19 Internkontroll i Helse Stavanger
Sak 78-19 - vedlegg 1 - Handlingsplan - Internkontroll i helseføretaka
Sak 78-19 - vedlegg 2 - Rapport fra Internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka
Sak 79-19 Pasientskader målt ved GTT i 2018
Sak 61-19 pkt. 5 - Orientering om relevante lover m.m (002)
Sak 61-19 pkt. 6 - vedlegg 1 - Referat fra møtet i Brukerutvalget 12.06.2019
Sak 61-19 pkt. 6 - vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 18.06.2019
Sak 61-19 pkt. 6 - vedlegg 3 - Protokoll fra møtet i Styret i Helse Vest RHF 23.05.2019
Sak 61-19 pkt. 6 - vedlegg 4 - Protokoll fra møtet i Styret i Helse Vest RHF 18.06.2019
Sak 61-19 pkt.3 Tilsyn pr. august 2019
Sak 62-19 Virksomhetsrapport
Sak 63-19 Orientering om budsjettprosess 2020
Sak 64-19 Psykisk helsevern - bruk av tvang og status for tiltak knyttet til vold og trusler mot medarbeidere
Sak 65-19 SUS2023 Kvartalsrapport
Sak 65-19 vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 2K 2019
Sak 65-19 vedlegg 2 - Hovedplan
Sak 65-19 Vedlegg 3 - Entrepriseplan
Sak 65-19 vedlegg 4 - Bemanningshistogram
Sak 66-19 Mulige opsjoner i BT1 - Planlegging av BT2, del 1 - Våland og kommuneplan
Sak 69-19 Protokoll fra styremøtet 18.09.2019
Sak 70-19 Årsplan styresaker 2019-2020
Sak 71-19 Adm. direktørs orientering til styret nr.6-19
Sak 71-19 pkt. 1 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak
Sak 71-19 pkt. 2 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje
Sak 71-19 pkt. 3 -Tilsyn pr. september - ikke godkjent enda
Sak 71-19 pkt. 4 Oversikt over aktuelle høringer
Sak 71-19 pkt. 5 - vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 16.09.2019
Sak 71-19 pkt. 5 - vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 17.09.2019
Sak 71-19 pkt. 5 - vedlegg 3 - Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF 05.09.2019
Sak 72-19 Virksomhetsrapport

Fant du det du lette etter?