Søk i styredokumentene

Søk i styredokumenter

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger
Vedlegg 1 Varekostanalyse
Innkalling til EKSTRAORDINÆRT styremøte I helse stavanger hf
STyreseminar I
Styresak 20-17 Årsregnskap og styrets årsberetning 2016
Styresak 15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Helse Stavanger HF 04.02.2016 -
Styresak 16-16 Årsplan styresaker 2016 per mars
Styresak 17-16 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2-2016
Styresak 14-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 16.03.2016
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 2 - Rapportering av utvalgte forhold i divisjonene
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 3 - Revisjon av lovpålagte samarbeidsavtaler
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 5 - Tilsynssak Enhet for voksne med autisme (EVA)
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 6 - Avtale om samarbeid mellom norske sykehus Hospital i Zanzibar
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 8 - Oversikt over aktuelle høringer
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 9 - Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav
Styresak 06-16 Risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 - evaluering ved årsslutt
Styresak 06-16 Vedlegg - Risikovurd overordnede styringsmål 2015 evaluering rev 28.01
Styresak 07-16 Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2016
Styresak 09-16 Virksomhetsgjennomgang ved Psykiatrisk divisjon
Styresak 10-16 Omdømmemålingen
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 1 - Antimikrobiell resistens - lokal og global utfordring -
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 5 - Oversikt over aktuelle høringer
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 6 - Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Meldinger
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat brukerutvalget november 2016
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Møtereferat fra møtet i FAMU 16.11.2016
Styresak 92-16 Vedlegg pkt 8 - Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF 02.11.2016
Styresak 93-16 Rapportering fra virksomheten per november 2016
Styresak 94-16 Vedlegg 1 - Budsjettskriv 2017 Divisjon for Intern Service
Styresak 59-16 Risikoidentifisering på foretaksnivå
Styresak - Godkjenning av innkalling og dagsorden til ekstraordinært styremøte 26.06.2015
Innkalling til ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger HF 14.04.2015
Styresak 38-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 15.06.16
Styresak 41-16 Adm direktørs orientering til styret nr 4-2016
Styresak 41-16 Vedlegg Melding 1 - Møtereferat brukerutvalget april 2016
Styresak 41-16 Vedlegg Melding 2 - Møtereferat fra møtet i FAMU 12.04.2016
Styresak 41-16 Vedlegg pkt 2 - Status samhandling
Styresak 41-16 Vedlegg pkt 3 - Innføring av nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold
Styresak 41-16 Vedlegg pkt 5 - Helse 2030 - arbeidet med ny virksomhetsstrategi for Helse Vest
Styresak 01-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 04.02.2016
Styresak 02-16 Protokoll fra styremøtet i Helse Stavanger 09.12.2015
Styresak 03-16 Årsplan styresaker 2016
Styresak 04-16 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 1-2016
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 1 - Åpning av diagnostisk senter
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 10 - Moetereferat fra moetet i FAMU 08.12.2015
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 10 - Møtereferat ekstraordinært møte i FAMU 12.01.2016
Styresak 04-16 Vedlegg - pkt 10 - Møtereferat fra møtet i Brukerutvalget den 07.12.2015
Styresak 68-15 Virksomhetsrapport per juli 2015
Styresak 69-15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015
Styresak 70-15 Orientering om budsjettprosess 2016