HELSENORGE

Søk i styredokumentene

Søk i styredokumenter

 

 

Agenda styremøte 16.12.2021.docx
Sak 093-21 Godkjenning av protokoll styremøte 24.11.2021 g.docx
Sak 094-21 Virksomhetsrapport november
Sak 094-21 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering til styret november 2021
Sak 095-21 Budsjett 2022
Sak 095-21 - vedlegg 1 - Styresak fra HV - Inntektsfordeling og resultatkrav 2022
Sak 095-21 - vedlegg 2 - oppsummeringer av klinikkenes budsjettskriv
Sak 096-21 Kvartalsrapport BT1 - Nye SUS OU
Sak 096-21 - vedlegg 1 - kvartalsrapport NyeSUS OU
Sak 096-21 - vedlegg 2 - OU risikomatrise - styrerapportering KV 4 2021
Sak 097-21 Årlig melding 2021
Sak 097-21 - vedlegg - Årlig melding 2021
Sak 098-21 Status for arbeid med utviklingsplan for Helse Stavanger
Sak 099-21 Ledelsens gjennomgang 2021
Sak 099-21 - vedlegg - Samlet oppsummering fra systemforvaltere med beslutning
Sak 100-21 ADs orientering til styret 8-2021
Sak 100-21 pkt.1 - vedlegg 1 - Byggetrinn 2
Sak 100-21 pkt.1 - vedlegg 2 - brev fra Helse Vest
Sak 100-21 pkt.3 - Tilsynsrapportering for november
Sak 100-21 pkt.4 - Oversikt over aktuelle høringer
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 23.11.2021
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 23.11.2021
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 3 - Referat Prosjektstyremøte 25.11.21
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 4 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest 03.11.2021
Sak 101-21 Årsplan styret 2021-2022
Agenda styremøte 09.02.2022
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 13.01.2022
Protokoll styremøte 16.12.2021
Sak 04-22 Virksomhetsrapport
Sak 04-22 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering til styret desember 2021
Sak 05-22 Kvartalsrapport BT1, Nye SUS
Sak 05-22 - vedlegg 1 - Nye SUS kvartalsrapport 4K 2021
Sak 06-22 Reviderte rutiner og retningslinjer for varsling
Sak 06-22 - vedlegg 1 - Retningslinje for varsling av kritikkverdige forhold samlet
Sak 06-22 - vedlegg 2 - Drøftingsuttalelse
Sak 07-22 Samarbeidsavtale med UiB om medisinutdanning
Sak 07-22 - vedlegg 1 - UTKAST til samarbeidsavtale UiBMED-SUS Jan 2022 SH+TAE
Sak 09-22 Adm. direktørs orientering til styret nr.1-2022
Sak 09-22 pkt.1 - vedlegg 1 - Tilsynsrapportering desember 2021
Sak 09-22 pkt. 2 - vedlegg 1 - Oversikt over aktuelle høringer
Sak 09-22 pkt. 3 - vedlegg 1 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden
Sak 09-22 pkt. 4 - vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 15.12.2021
Sak 09-22 pkt. 4 - vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 15.12.2021
Sak 09-22 pkt. 4 - vedlegg 3 - Møtereferat prosjektstyret 27.01.2022
Sak 09-22 pkt. 4 - vedlegg 4 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Stavanger HF 21. desember 2021
Sak 10-22 Årsplan styret 2022
Agenda styremøte 21.09.2022
Protokoll fra styremøte 17.06.2022 (g)
Sak 53-22 Virksomhetsrapport per august
Sak 53-22 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering til styret august 2022

Fant du det du lette etter?