HELSENORGE

Søk i styredokumentene

Søk i styredokumenter

 

 

Agenda styremøte 21.02.2023
Sak 03-23 Læring på tvers av uønskte hendingar- rapport fra Internrevisjonen i HV
Sak 04-23 Virksomhetsrapport per januar 2023
Sak 04-23 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering til styret desember 2022 og januar 2023
Sak 05-23 Kvartalsrapport 4K Nye SUS
Sak 05-23 - vedlegg 1 - Kvartalsrapport 4. kvartal 2022 Nye SUS
Sak 08-23 Forprosjektrapport Nye SUS Mellomfasen
Sak 08-23 - vedlegg 01 - Forprosjektrapport Nye SUS Mellomfasen - Orginal
Sak 02-23 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 31.01.2023
Sak 02-23 Protokoll styremøte 16.12.2022
Sak 11-23 pkt. 3 - vedlegg 3 - Møtereferat prosjektstyret 15.12.2022
Sak 11-23 pkt. 3 - vedlegg 4 - Møtereferat - Prosjektstyre - 19.01.2023
Sak 11-23 pkt. 3 - vedlegg 5 - Signert Protokoll frå føretaksmøte i Helse Stavanger HF 21.12.2022
Sak 11-23 pkt. 3 - vedlegg 6 - Protokoll frå styremøte 06. og 07.12.22 i Helse Vest
Sak 12-23 Årsplan styresaker 2023
Sak 09-23 Forberedelse av salg av tomt og bygningsmasse på Våland - anskaffelse av meglertjenester
Sak 10-23 Konsekvenser av økt økonomisk risiko
Sak 11-23 ADs orientering til styret
Sak 11-23 pkt. 1 - vedlegg 1 - Tilsynsrapportering for desember 2022 (1)
Sak 11-23 pkt. 1 - vedlegg 2 - Tilsynsrapportering for januar
Sak 11-23 pkt. 2. Oversikt over aktuelle høringer
Sak 11-23 pkt. 3 - vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 13.12.2022
Sak 11-23 pkt. 3 - vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 15.12.2022 (2).docx (1)
Agenda styremøte 16.12.2021.docx
Sak 093-21 Godkjenning av protokoll styremøte 24.11.2021 g.docx
Sak 094-21 Virksomhetsrapport november
Sak 094-21 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering til styret november 2021
Sak 095-21 Budsjett 2022
Sak 095-21 - vedlegg 1 - Styresak fra HV - Inntektsfordeling og resultatkrav 2022
Sak 095-21 - vedlegg 2 - oppsummeringer av klinikkenes budsjettskriv
Sak 096-21 Kvartalsrapport BT1 - Nye SUS OU
Sak 096-21 - vedlegg 1 - kvartalsrapport NyeSUS OU
Sak 096-21 - vedlegg 2 - OU risikomatrise - styrerapportering KV 4 2021
Sak 097-21 Årlig melding 2021
Sak 097-21 - vedlegg - Årlig melding 2021
Sak 098-21 Status for arbeid med utviklingsplan for Helse Stavanger
Sak 099-21 Ledelsens gjennomgang 2021
Sak 099-21 - vedlegg - Samlet oppsummering fra systemforvaltere med beslutning
Sak 100-21 ADs orientering til styret 8-2021
Sak 100-21 pkt.1 - vedlegg 1 - Byggetrinn 2
Sak 100-21 pkt.1 - vedlegg 2 - brev fra Helse Vest
Sak 100-21 pkt.3 - Tilsynsrapportering for november
Sak 100-21 pkt.4 - Oversikt over aktuelle høringer
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 1 - Møtereferat Brukerutvalget 23.11.2021
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 2 - Møtereferat FAMU 23.11.2021
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 3 - Referat Prosjektstyremøte 25.11.21
Sak 100-21 pkt.5 - vedlegg 4 - Protokoll fra styremøte i Helse Vest 03.11.2021
Sak 101-21 Årsplan styret 2021-2022
Agenda styremøte 16.12.2022
Protokoll fra styremøte 23.11.2022 (g)

Fant du det du lette etter?