Pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende skal få god opplæring og informasjon om egen sykdom/skade, for å være i best mulig stand til å mestre endringer som sykdom/skade kan føre til. Læring og mestring, trygghet og forutsigbarhet er viktige mål for opplæring til pasienter og pårørende.

Diagnosekurs

Lurer du på om det finnes kurs for din sykdom eller skade, eller savner du informasjon, ta kontakt med din behandler.

Alle diagnosekurs fra Lærings- og mestringssenteret Alle arrangementer for pasienter og pårørende Behandlinger og undersøkelser ved Stavanger universitetssjukehus

Informasjon og opplæring

God informasjon og opplæring er viktig for å bedre kunne mestre sykdom eller skader. Opplæring av pasienter og pårørende, herunder barn og ungdom som pårørende, er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, på linje med diagnostisering og behandling, forskning og utdanning av helsepersonell. God opplæring er nødvendig for bedre å kunne mestre sykdom/skade.

«Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.»
- Helse- og omsorgsdepartementet, 1999.

Pasientopplæring setter fokus på deg som pasient. Du skal kunne medvirke med dine erfaringer og forståelse for din egen situasjon. I tillegg er det alltid med en erfaren bruker på kursene som deler sin brukerkunnskap med dere som deltar på pasientopplæringen. Pårørende inkluderes som en naturlig del av dette.

Hva er pasient- og pårørendeopplæring?

Pasient- og pårørendeopplæring er først og fremst kunnskapsformidling. Kunnskapsformidlingen skjer gjennom undervisning, veiledning og informasjonsformidling. Den er rettet mot både pasienter og pårørende og familier. Pasientopplæringen kan være både individuell- og gruppebasert og den kan være diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på det å leve med en helseutfordring og mestre hverdagslivet.

Pasienter og pårørende skal få informasjon om de opplæringstilbudene sykehuset har. Lenke til de ulike kursene finner du øverst på denne siden.

Henvisninger

De fleste kurs for pasienter og pårørende krever henvisning fra behandlende lege. I noen tilfeller kan pasienter som ikke er til behandling ved sykehuset, delta på kurs. Dette krever primærhevnisning fra fastlege eller andre henvisere. Pårørende henvises og registreres i pasientens navn.

Kurs for pasienter og pårørende

 • Torsdag 29.10.
  Salt og vår helse

  Velkommen til faglig påfyll fra ernæringsfysiologen ved Vardesenteret i Stavanger. Hvorfor rådes vi til å innta mindre salt og i hvilke matvarer finner vi mye av dette?

 • Tirsdag 03.11.
  Prostatakreft: Å leve med prostatakreft

  Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 05.11.
  Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold ved kreft

  Lurer du på hva man bør spise når man har fått kreft? I dette kurset går vi igjennom hvordan ernæringsforskningen fungerer og gjeldene kreftforebyggende kostråd.

 • Fredag 06.11.
  Reumatoid artritt

  Kurs for pasienter med reumatoid artritt - leddgikt Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 10.11.
  Mestringstreff for kreftpasienter og pårørende

  Mestringstreff- tips og råd når livet røyner på. Fagfolk fra Lærings- og mestringssenteret, SUS underviser. Treffet går over 3 tirsdager.

 • Tirsdag 10.11.
  Sjøgrens

  Mål for kurset: - bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen - legge til rettel for dialog med representanter fra ulike faggrupper - gi anledning til å møte andre i samme situasjon

 • Onsdag 11.11.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Torsdag 12.11.
  Epilepsi: Kurs for foreldre

  Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi. I koronatider er det plass til to foresatte pr barn. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

 • Fredag 13.11.
  Epilepsi: Kurs for foreldre

  Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi. I koronatider er det plass til to foresatte pr barn. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

 • Tirsdag 17.11.
  Diabetes yngre ungdom

  Kurs for ungdom, 7.klasse, og foresatte Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Torsdag 19.11.
  Hvorfor spise mer fiber?

  Velkommen til faglig påfyll fra ernæringsfysiologen ved Vardesenteret. Vi vil ta for oss bakgrunnen for rådet om å øke inntaket av fiber og gå igjennom hvilke matvarer som inneholder mye av dette. Det blir tips på enkle og smakfulle oppskrifter.

 • Torsdag 19.11.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Tirsdag 24.11.
  Søvnapne: Å leve med søvnapne

  Deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 25.11.
  Brystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordningen

 • Torsdag 26.11.
  Smarte matråd når matinntak er et strev

  Har du nedsatt matlyst på grunn av kreft eller problemer med å få i deg nok mat? Trenger du tips til hvordan du kan forebygge eller stanse vekttap? Da kan dette være kurset for deg! Vi lager næringsrik og enkel mat som vi spiser sammen på kurset.

 • Tirsdag 01.12.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Fredag 04.12.
  Myelomatose

  Kurs for pasienter med myelomatose og pårørende Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 08.12.
  ICD-bærer kurs.

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Onsdag 09.12.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Onsdag 09.12.
  Stabil hjerteåresykdom

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 17.12.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Fredag 18.12.
  Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 05.01.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Onsdag 06.01.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Tirsdag 12.01.
  Stomi: En bedre hverdag med stomi

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 14.01.
  Hvorfor spise 5 om dagen?

  Hvorfor spise 5 om dagen? Holdes av klinisk ernæringsfysiolog

 • Torsdag 14.01.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Tirsdag 19.01.
  KOLS-skole

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 20.01.
  Brystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordningen

 • Tirsdag 26.01.
  Søvnapne: Å leve med søvnapne

  Deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 28.01.
  Hva er antioksidantens rolle?

  Velkommen til smoothieservering inkludert faglig påfyll fra ernæringsfysiologen ved Vardesenteret i Stavanger. Vi går igjennom en kort teoridel om hva antioksidanter er og deres mulige rolle i kroppen.

 • Tirsdag 02.02.
  Hjertesykdom hos små barn

  Kurs for foreldre til små barn med hjertesykdom Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer.

 • Tirsdag 02.02.
  Stabil hjerteåresykdom

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Mandag 08.02.
  Diabeteskurs for ungdom

  Diabeteskurs for ungdom som går i 10.klasse Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å¨leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 09.02.
  MS - kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerose

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre

 • Onsdag 10.02.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Torsdag 11.02.
  Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold ved kreft

  Lurer du på hva man bør spise når man har fått kreft? I dette kurset går vi igjennom hvordan ernæringsforskningen fungerer og gjeldene kreftforebyggende kostråd.

 • Torsdag 11.02.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Fredag 12.02.
  Epilepsikurs for ungdom

  Epilepsikurs for ungdom ca 14-18 år. Vi anbefaler at undommene tar med en venn eller søsken i aldersgruppa. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringene.

 • Tirsdag 16.02.
  Prostatakreft: Å leve med prostatakreft

  Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Fredag 19.02.
  Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 23.02.
  ICD-bærer kurs.

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 23.02.
  Mestringskurset tankevirus

  Kom og lær litt om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Arbeidsmåten er filmsnutter og dialog. Kursledere er Lærings- og mestringssenteret, SUS.

 • Onsdag 24.02.
  Nyresykdom: Opplæring for personer med nyresykdom og deres pårørende

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 25.02.
  Hva er problemet med sukker?

  Enkle og smakfulle oppskrifter på energibarer

 • Tirsdag 09.03.
  Introduksjonsdag Mindfulness

  Mestring av livsvansker gjennom kunnskap og bruk av Mindfulness/nærværsmeditasjon. Fagpersoner fra Lærings- og mestringssenteret, SUS og Kreftomsorg Rogaland underviser.

 • Tirsdag 09.03.
  Tarmkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Torsdag 11.03.
  Smarte matråd når matinntak er et strev

  Har du nedsatt matlyst på grunn av kreft eller problemer med å få i deg nok mat? Trenger du tips til hvordan du kan forebygge eller stanse vekttap? Da kan dette være kurset for deg! Vi lager næringsrik og enkel mat som vi spiser sammen på kurset.

 • Onsdag 17.03.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Torsdag 18.03.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Fredag 19.03.
  Reumatoid artritt

  Kurs for pasienter med reumatoid artritt - leddgikt Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 23.03.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 06.04.
  KOLS-skole

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 13.04.
  Epilepsi kurs for voksne

  Epilepsi kurs for voksne. Ansatte i bofellesskap i kommunene kan også delta

 • Tirsdag 13.04.
  Stressmestringskurs for kreftpasienter og pårørende

  Kurset gir smakebiter på ulike metoder for å takle stress både knyttet til vanlig hverdagsstress og stress i forbindelse med tøffe perioder i livet. Fagpersoner fra Lærings- og mestringssenteret SUS og Kreftomsorg Rogaland underviser.

 • Onsdag 14.04.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Torsdag 15.04.
  Salt og vår helse

  Velkommen til faglig påfyll fra ernæringsfysiologen ved Vardesenteret i Stavanger. Hvorfor rådes vi til å innta mindre salt og i hvilke matvarer finner vi mye av dette?

 • Torsdag 15.04.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Tirsdag 20.04.
  Stomi: En bedre hverdag med stomi

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Fredag 23.04.
  Coclea implantat

  Kurs for personer med CI (coclea implantat) og for personer som vurderer CI. Et kurs over en dag pr år. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 27.04.
  Søvnapne: Å leve med søvnapne

  Deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 29.04.
  Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold ved kreft

  Lurer du på hva man bør spise når man har fått kreft? I dette kurset går vi igjennom hvordan ernæringsforskningen fungerer og gjeldene kreftforebyggende kostråd.

 • Tirsdag 04.05.
  Sjøgrens

  Mål for kurset: - bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen - legge til rettel for dialog med representanter fra ulike faggrupper - gi anledning til å møte andre i samme situasjon

 • Onsdag 05.05.
  Brystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordningen

 • Torsdag 06.05.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Tirsdag 18.05.
  KOLS-skole

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 19.05.
  Stabil hjerteåresykdom

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 20.05.
  Hvorfor spise mer fiber?

  Velkommen til faglig påfyll fra ernæringsfysiologen ved Vardesenteret. Vi vil ta for oss bakgrunnen for rådet om å øke inntaket av fiber og gå igjennom hvilke matvarer som inneholder mye av dette. Det blir tips på enkle og smakfulle oppskrifter.

 • Tirsdag 25.05.
  Prostatakreft: Å leve med prostatakreft

  Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 26.05.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Tirsdag 01.06.
  Mestringstreff for kreftpasienter og pårørende

  Mestringstreff- tips og råd når livet røyner på. Fagfolk fra Lærings- og mestringssenteret, SUS underviser. Treffet går over 3 tirsdager.

 • Torsdag 03.06.
  Smarte matråd når matinntak er et strev

  Har du nedsatt matlyst på grunn av kreft eller problemer med å få i deg nok mat? Trenger du tips til hvordan du kan forebygge eller stanse vekttap? Da kan dette være kurset for deg! Vi lager næringsrik og enkel mat som vi spiser sammen på kurset.

 • Torsdag 03.06.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Fredag 04.06.
  Myelomatose

  Kurs for pasienter med myelomatose og pårørende Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 08.06.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Onsdag 09.06.
  Nyresykdom: Opplæring for personer med nyresykdom og deres pårørende

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 15.06.
  ICD-bærer kurs.

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Fredag 18.06.
  Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Fredag 27.08.
  HIV: Å leve med HIV

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Fant du det du lette etter?