Pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende skal få god opplæring og informasjon om egen sykdom/skade, for å være i best mulig stand til å mestre endringer som sykdom/skade kan føre til. Læring og mestring, trygghet og forutsigbarhet er viktige mål for opplæring til pasienter og pårørende.

Tilbud om samtale med veileder

Lærings- og mestringssenteret arrangerer i samarbeid med aktuelle seksjoner på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvordan du best kan håndtere dine helseutfordringer tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon. Vi er også tilgjengelige for pårørende og foresatte.

Tid for samtale:

Mandag - onsdag:  kl 09.00-11.30
Torsdag: kl 12.30-15.00

Kostnader

Samtalen er gratis

Hvordan ta kontakt for å avtale tid for samtale:

- send epost til: lms@sus.no  Husk å ikke skrive sensitiv informasjon i eposten.
- eller ring Lærings og mestringssenteret: 51 51 30 82


Diagnosekurs

Alle gruppebaserte opplæringstilbud for pasienter og pårørende er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronapandemien. Ta kontakt med oss på Lærings- og mestringssenteret hvis du har noen spørsmål, på telefon 51 51 30 82.

Lurer du på om det finnes kurs for din sykdom eller skade, eller savner du informasjon, ta kontakt med din behandler.

Alle diagnosekurs fra Lærings- og mestringssenteret Alle arrangementer for pasienter og pårørende Behandlinger og undersøkelser ved Stavanger universitetssjukehus

Informasjon og opplæring

God informasjon og opplæring er viktig for å bedre kunne mestre sykdom eller skader. Opplæring av pasienter og pårørende, herunder barn og ungdom som pårørende, er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, på linje med diagnostisering og behandling, forskning og utdanning av helsepersonell. God opplæring er nødvendig for bedre å kunne mestre sykdom/skade.

«Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.»
- Helse- og omsorgsdepartementet, 1999.

Pasientopplæring setter fokus på deg som pasient. Du skal kunne medvirke med dine erfaringer og forståelse for din egen situasjon. I tillegg er det alltid med en erfaren bruker på kursene som deler sin brukerkunnskap med dere som deltar på pasientopplæringen. Pårørende inkluderes som en naturlig del av dette.

Hva er pasient- og pårørendeopplæring?

Pasient- og pårørendeopplæring er først og fremst kunnskapsformidling. Kunnskapsformidlingen skjer gjennom undervisning, veiledning og informasjonsformidling. Den er rettet mot både pasienter og pårørende og familier. Pasientopplæringen kan være både individuell- og gruppebasert og den kan være diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på det å leve med en helseutfordring og mestre hverdagslivet.

Pasienter og pårørende skal få informasjon om de opplæringstilbudene sykehuset har. Lenke til de ulike kursene finner du øverst på denne siden.

Henvisninger

De fleste kurs for pasienter og pårørende krever henvisning fra behandlende lege. I noen tilfeller kan pasienter som ikke er til behandling ved sykehuset, delta på kurs. Dette krever primærhevnisning fra fastlege eller andre henvisere. Pårørende henvises og registreres i pasientens navn.

Kurs for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?