Prospective Breast Cancer Biobank

En populasjonsbasert biobank på Vestlandet med lang oppfølgingstid.

​Brystkreft er den hyppigste kreftform blant kvinner. Ny biomedisinsk kunnskap muliggjør langstidsovervåking av pasientene med tanke på effekt av den behandlingen som gis idag og utvikling av biomarkører som kan varsle tidligere om tilbakefall. PCBC følger brystkreftpasienter i 11 år for å danne et unikt forskningsgrunnlag i denne pasientgruppen.

Om PBCB

Årlig rammes over 3000 kvinner av brystkreft og over 40 000 kvinner lever i dag etter gjennomgått behandling. Pasienter kan få tilleggsbehandling i opptil 10 år etter operasjon.

Prospective Breast Cancer Biobanking (PBCB) har siden 2012 samlet inn flytende biopsier i form av blodprøver og urinprøver sammen med klinisk opplysninger og pasientrapporterte data (PROM-data) av over 1200 konsekutive brystkreft pasienter på Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Stavanger

Universitetssjukehus (SUS). PBCB muliggjør eksplorative-, kohort- og valideringsstudier på populasjonsbaserte virkelighetsdata (real world data) i vår region.

Studiedesign

Målet er å inkludere 1200 pasienter som diagnostiseres med brystkreft og som behandles ved Helse Bergen eller Helse Stavanger, og følge dem 11 år etter behandlingen. Årlig samles det inn blod og urinprøver, samt spørreskjema. I Stavanger samles det også inn blod og urinprøver halvårlig.

Eksklusjonskriterier: kvinner under 18 år og menn. Stavanger inkluderer ikke pasienter som gjennomgår neoadjuvant behandling før operasjon. Pasientene må være i stand til å kunne fylle ut norske spørreskjema. Pasienten må ikke ha hatt brystkreft før de inkluderes i studien.

pbcbstudiedesign.png  • Publikasjoner

  • For forskere

    The Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB) was established in 2010 and is a unique collaborative project between Haukeland University Hospital (HUH), represented by Prof. Gunnar Mellgren, and Stavanger university hospital (SUH), represent...

  • Samarbeid

  • For deltagere

    Den generelle forskningsbiobanken PBCB er et regionalt samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) der vi samler inn biologisk materiale fra brystkreftpasienter. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.