Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Akutt ambulant ungdomsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/akutt-ambulant-ungdomsteamAkutt ambulant ungdomsteamAAkutt ambulant ungdomsteamAkutt ambulant ungdomsteamAkutt ambulant ungdomsteamAkutt ambulant ungdomsteam
Akutt mottakspost C2 (AMC2)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatri/akuttpost-amc2Akutt mottakspost C2 (AMC2)AAkutt mottakspost C2 (AMC2)Akutt mottakspost C2 (AMC2)Akutt mottakspost C2 (AMC2)Akutt mottakspost C2 (AMC2)
Akutt og subakutt slagpost 6Ehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/akutt-og-subakutt-slagpost-6eAkutt og subakutt slagpost 6EAAkutt og subakutt slagpost 6EAkutt og subakutt slagpost 6EAkutt og subakutt slagpost 6EAkutt og subakutt slagpost 6E
Akuttmottakhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatri/alderspsykiatrisk-poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikkAAlderspsykiatrisk poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikk
Alderspsykiatrisk sengepost B1https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatri/sengepost-b1Alderspsykiatrisk sengepost B1AAlderspsykiatrisk sengepost B1Alderspsykiatrisk sengepost B1Alderspsykiatrisk sengepost B1Alderspsykiatrisk sengepost B1
Allergisenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/allergisenteretAllergisenteretAAllergisenteretAllergisenteretAllergisenteretAllergisenteret
Ambulansetjenestenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenestenAmbulansetjenestenAAmbulansetjenestenAmbulansetjenestenAmbulansetjenestenAmbulansetjenesten
Ambulant akutt-teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/ambulant-akutteamAmbulant akutt-teamAAmbulant akutt-teamAmbulant akutt-teamAmbulant akutt-teamAmbulant akutt-team
AMKhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/amk-akutt-nodmeldetjenesteAMKAAMKAMKAMKAMK
Analyseavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/analyseavdelingenAnalyseavdelingenAAnalyseavdelingenAnalyseavdelingenAnalyseavdelingenAnalyseavdelingen
Anestesiavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/anestesiavdelingenAnestesiavdelingenAAnestesiavdelingenAnestesiavdelingenAnestesiavdelingenAnestesiavdelingen
Autismeteamet (0-6 år)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/autismeteametAutismeteamet (0-6 år)AAutismeteamet (0-6 år)Autismeteamet (0-6 år)Autismeteamet (0-6 år)Autismeteamet (0-6 år)
Avdeling affektiv og psykosehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykoseAvdeling affektiv og psykoseAAvdeling affektiv og psykoseAvdeling affektiv og psykoseAvdeling affektiv og psykoseAvdeling affektiv og psykose
Avdeling akutt og intensiv psykiatrihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatriAvdeling akutt og intensiv psykiatriAAvdeling akutt og intensiv psykiatriAvdeling akutt og intensiv psykiatriAvdeling akutt og intensiv psykiatriAvdeling akutt og intensiv psykiatri
Avdeling alderspsykiatrihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatriAvdeling alderspsykiatriAAvdeling alderspsykiatriAvdeling alderspsykiatriAvdeling alderspsykiatriAvdeling alderspsykiatri
Avdeling for blod- og kreftsykdommerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommerAvdeling for blod- og kreftsykdommerAAvdeling for blod- og kreftsykdommerAvdeling for blod- og kreftsykdommerAvdeling for blod- og kreftsykdommerAvdeling for blod- og kreftsykdommer
Avdeling for fag, forskning og utdanninghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisningAvdeling for fag, forskning og utdanningAAvdeling for fag, forskning og utdanningAvdeling for fag, forskning og utdanningAvdeling for fag, forskning og utdanningAvdeling for fag, forskning og utdanning
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk mikrobiologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiAAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologi
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-teknologi-og-informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikkAAvdeling for medisinsk teknologi og informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikk
Avdeling for patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologiAvdeling for patologiAAvdeling for patologiAvdeling for patologiAvdeling for patologiAvdeling for patologi
Avdeling for radiologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologiAvdeling for radiologiAAvdeling for radiologiAvdeling for radiologiAvdeling for radiologiAvdeling for radiologi
Avdeling for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabiliteringAvdeling for rehabiliteringAAvdeling for rehabiliteringAvdeling for rehabiliteringAvdeling for rehabiliteringAvdeling for rehabilitering
Avdeling for stråleterapihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/avdeling-for-straleterapiAvdeling for stråleterapiAAvdeling for stråleterapiAvdeling for stråleterapiAvdeling for stråleterapiAvdeling for stråleterapi
Avdeling for økonomi og finanshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finansAvdeling for økonomi og finansAAvdeling for økonomi og finansAvdeling for økonomi og finansAvdeling for økonomi og finansAvdeling for økonomi og finans
Avdeling rus og avhengighetsbehandlinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandlingAvdeling rus og avhengighetsbehandlingAAvdeling rus og avhengighetsbehandlingAvdeling rus og avhengighetsbehandlingAvdeling rus og avhengighetsbehandlingAvdeling rus og avhengighetsbehandling
Avdeling sikkerhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhetAvdeling sikkerhetAAvdeling sikkerhetAvdeling sikkerhetAvdeling sikkerhetAvdeling sikkerhet
Avdeling unge voksne og flyktningerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktningerAvdeling unge voksne og flyktningerAAvdeling unge voksne og flyktningerAvdeling unge voksne og flyktningerAvdeling unge voksne og flyktningerAvdeling unge voksne og flyktninger
Barne- og ungdomshabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringBBarne- og ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabilitering
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomspoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspoliklinikkenBarne- og ungdomspoliklinikkenBBarne- og ungdomspoliklinikkenBarne- og ungdomspoliklinikkenBarne- og ungdomspoliklinikkenBarne- og ungdomspoliklinikken
Barne- og ungdomsposten 3E/4Dhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsposten-3e4dBarne- og ungdomsposten 3E/4DBBarne- og ungdomsposten 3E/4DBarne- og ungdomsposten 3E/4DBarne- og ungdomsposten 3E/4DBarne- og ungdomsposten 3E/4D
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupaBarne- og ungdomspsykiatrisk avdelingBBarne- og ungdomspsykiatrisk avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Barselenhet 7I (hotellet)https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselenhet-7iBarselenhet 7I (hotellet)BBarselenhet 7I (hotellet)Barselenhet 7I (hotellet)Barselenhet 7I (hotellet)Barselenhet 7I (hotellet)
Barselpost 7Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselpost-7gBarselpost 7GBBarselpost 7GBarselpost 7GBarselpost 7GBarselpost 7G
Behandlingshjelpemidlerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Behandlingsposten Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/behandlingspostenBehandlingsposten GauselBBehandlingsposten GauselBehandlingsposten GauselBehandlingsposten GauselBehandlingsposten Gausel
Blodprøvetaking poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/blodprovetaking-poliklinikkBlodprøvetaking poliklinikkBBlodprøvetaking poliklinikkBlodprøvetaking poliklinikkBlodprøvetaking poliklinikkBlodprøvetaking poliklinikk
Bryst- og endokrin kirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrin-kirurgisk-seksjonBryst- og endokrin kirurgisk seksjonBBryst- og endokrin kirurgisk seksjonBryst- og endokrin kirurgisk seksjonBryst- og endokrin kirurgisk seksjonBryst- og endokrin kirurgisk seksjon
Brystdiagnostisk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterBBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senter
BUP Brynehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-bryneBUP BryneBBUP BryneBUP BryneBUP BryneBUP Bryne
BUP Egersundhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-egersundBUP EgersundBBUP EgersundBUP EgersundBUP EgersundBUP Egersund
BUP Hinnahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-hinnaBUP HinnaBBUP HinnaBUP HinnaBUP HinnaBUP Hinna
BUP Madlahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-madlaBUP MadlaBBUP MadlaBUP MadlaBUP MadlaBUP Madla
BUP Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-sandnesBUP SandnesBBUP SandnesBUP SandnesBUP SandnesBUP Sandnes
BUP Sentrumhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-sentrumBUP SentrumBBUP SentrumBUP SentrumBUP SentrumBUP Sentrum
BUP Solahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-solaBUP SolaBBUP SolaBUP SolaBUP SolaBUP Sola
BUPA sengepost ungdom, M1 og N1https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bupa-sengepost-ungdomBUPA sengepost ungdom, M1 og N1BBUPA sengepost ungdom, M1 og N1BUPA sengepost ungdom, M1 og N1BUPA sengepost ungdom, M1 og N1BUPA sengepost ungdom, M1 og N1
Dagkirurgisk enhet, Hillevåghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/dagkirurgisk-enhet-hillevagDagkirurgisk enhet, HillevågDDagkirurgisk enhet, HillevågDagkirurgisk enhet, HillevågDagkirurgisk enhet, HillevågDagkirurgisk enhet, Hillevåg
Dagpost 5Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/sengepost-5hDagpost 5HDDagpost 5HDagpost 5HDagpost 5HDagpost 5H
Dalane DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dpsDalane DPSDDalane DPSDalane DPSDalane DPSDalane DPS
Dalane DPS akutteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/akutteamDalane DPS akutteamDDalane DPS akutteamDalane DPS akutteamDalane DPS akutteamDalane DPS akutteam
Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/ambulerende-teamDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamDDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team
Dalane DPS døgnavdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/dognavdelingDalane DPS døgnavdelingDDalane DPS døgnavdelingDalane DPS døgnavdelingDalane DPS døgnavdelingDalane DPS døgnavdeling
Dalane DPS gruppepoliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/gruppepoliklinikkDalane DPS gruppepoliklinikkDDalane DPS gruppepoliklinikkDalane DPS gruppepoliklinikkDalane DPS gruppepoliklinikkDalane DPS gruppepoliklinikk
Dalane DPS poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/poliklinikkDalane DPS poliklinikkDDalane DPS poliklinikkDalane DPS poliklinikkDalane DPS poliklinikkDalane DPS poliklinikk
Diagnostisk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/diagnostisk-senterDiagnostisk senterDDiagnostisk senterDiagnostisk senterDiagnostisk senterDiagnostisk senter
Dialyseavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/dialyseavdelingenDialyseavdelingenDDialyseavdelingenDialyseavdelingenDialyseavdelingenDialyseavdelingen
Direktørens kontorhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/direktorens-kontorDirektørens kontorDDirektørens kontorDirektørens kontorDirektørens kontorDirektørens kontor
Divisjon for driftsservicehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsserviceDivisjon for driftsserviceDDivisjon for driftsserviceDivisjon for driftsserviceDivisjon for driftsserviceDivisjon for driftsservice
Dokumentavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/dokumentavdelingenDokumentavdelingenDDokumentavdelingenDokumentavdelingenDokumentavdelingenDokumentavdelingen
ECT poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykose/ect-poliklinikkECT poliklinikkEECT poliklinikkECT poliklinikkECT poliklinikkECT poliklinikk
Egersund poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/egersund-poliklinikkEgersund poliklinikkEEgersund poliklinikkEgersund poliklinikkEgersund poliklinikkEgersund poliklinikk
Eiendomsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/eiendomsavdelingenEiendomsavdelingenEEiendomsavdelingenEiendomsavdelingenEiendomsavdelingenEiendomsavdelingen
Eiketunhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/eiketunEiketunEEiketunEiketunEiketunEiketun
Endokrinologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjon/endokrinologisk-poliklinikkEndokrinologisk poliklinikkEEndokrinologisk poliklinikkEndokrinologisk poliklinikkEndokrinologisk poliklinikkEndokrinologisk poliklinikk
Endokrinologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjonEndokrinologisk seksjonEEndokrinologisk seksjonEndokrinologisk seksjonEndokrinologisk seksjonEndokrinologisk seksjon
Engelsvollhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/engelsvollEngelsvollEEngelsvollEngelsvollEngelsvollEngelsvoll
Enhet for spiseforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykose/enhet-for-spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelserEEnhet for spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelser
Enhet for voksne med autisme (EVA)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/enhet-for-voksne-med-autismeEnhet for voksne med autisme (EVA)EEnhet for voksne med autisme (EVA)Enhet for voksne med autisme (EVA)Enhet for voksne med autisme (EVA)Enhet for voksne med autisme (EVA)
Ergoterapi poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plast-kirurgisk-avdeling/ergoterapi-poliklinikkErgoterapi poliklinikkEErgoterapi poliklinikkErgoterapi poliklinikkErgoterapi poliklinikkErgoterapi poliklinikk
Familiepoliklinikken/TIPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatri/familiepoliklinikkenFamiliepoliklinikken/TIPSFFamiliepoliklinikken/TIPSFamiliepoliklinikken/TIPSFamiliepoliklinikken/TIPSFamiliepoliklinikken/TIPS
Forskningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingenForskningsavdelingenFForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingen
Forskningspostenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingen/forskningspostenForskningspostenFForskningspostenForskningspostenForskningspostenForskningsposten
Forsyningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/forsyningsavdelingenForsyningsavdelingenFForsyningsavdelingenForsyningsavdelingenForsyningsavdelingenForsyningsavdelingen
FoU-enheten psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/fou-enhetenFoU-enheten psykisk helsevernFFoU-enheten psykisk helsevernFoU-enheten psykisk helsevernFoU-enheten psykisk helsevernFoU-enheten psykisk helsevern
Føde- og barselseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonenFøde- og barselseksjonenFFøde- og barselseksjonenFøde- og barselseksjonenFøde- og barselseksjonenFøde- og barselseksjonen
Fødeavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeavdelingenFødeavdelingenFFødeavdelingenFødeavdelingenFødeavdelingenFødeavdelingen
Fødeloftet/spesialpost 7Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeloftetspesialpost-7hFødeloftet/spesialpost 7HFFødeloftet/spesialpost 7HFødeloftet/spesialpost 7HFødeloftet/spesialpost 7HFødeloftet/spesialpost 7H
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdelingGGastrokirurgisk avdelingGastrokirurgisk avdelingGastrokirurgisk avdelingGastrokirurgisk avdeling
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkGGastromedisinsk poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkGastromedisinsk poliklinikk
Gastromedisinsk sengepost 4Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-sengepost-4hGastromedisinsk sengepost 4HGGastromedisinsk sengepost 4HGastromedisinsk sengepost 4HGastromedisinsk sengepost 4HGastromedisinsk sengepost 4H
Gastropost 6Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6gGastropost 6GGGastropost 6GGastropost 6GGastropost 6GGastropost 6G
Gastropost 6Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6hGastropost 6HGGastropost 6HGastropost 6HGastropost 6HGastropost 6H
Gastroseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjonGastroseksjonenGGastroseksjonenGastroseksjonenGastroseksjonenGastroseksjonen
Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gauselGauselGGauselGauselGauselGausel
Gausel poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/gausel-poliklinikkGausel poliklinikkGGausel poliklinikkGausel poliklinikkGausel poliklinikkGausel poliklinikk
Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/gauselskogen-behandling-og-rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhetGGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
Gauseltunethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/gauseltunetGauseltunetGGauseltunetGauseltunetGauseltunetGauseltunet
Geriatrisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/geriatrisk-seksjon/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Geriatrisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/geriatrisk-seksjonGeriatrisk seksjonGGeriatrisk seksjonGeriatrisk seksjonGeriatrisk seksjonGeriatrisk seksjon
Gynekologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkGGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk sengepost 4AChttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/gynekologisk-sengepost-4acGynekologisk sengepost 4ACGGynekologisk sengepost 4ACGynekologisk sengepost 4ACGynekologisk sengepost 4ACGynekologisk sengepost 4AC
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-habiliteringHabiliteringstjenesten for voksne (HAVO)HHabiliteringstjenesten for voksne (HAVO)Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
Hematologisk sengepost 2Khttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/hematologisk-sengepost-2kHematologisk sengepost 2KHHematologisk sengepost 2KHematologisk sengepost 2KHematologisk sengepost 2KHematologisk sengepost 2K
Hjerteintervensjon 2Nhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/hjerteintervensjon-2nHjerteintervensjon 2NHHjerteintervensjon 2NHjerteintervensjon 2NHjerteintervensjon 2NHjerteintervensjon 2N
Hode- og halsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikkenHode- og halsklinikkenHHode- og halsklinikkenHode- og halsklinikkenHode- og halsklinikkenHode- og halsklinikken
Hudavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdelingHudavdelingenHHudavdelingenHudavdelingenHudavdelingenHudavdelingen
Hørselsentralenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/ore-nese-hals-avdelingen/horselsentralenHørselsentralenHHørselsentralenHørselsentralenHørselsentralenHørselsentralen
Immunologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjon/immunologisk-poliklinikkImmunologisk poliklinikkIImmunologisk poliklinikkImmunologisk poliklinikkImmunologisk poliklinikkImmunologisk poliklinikk
Infeksjonsmedisinsk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonIInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjon
Infeksjonspoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/infeksjonspoliklinikkenInfeksjonspoliklinikkenIInfeksjonspoliklinikkenInfeksjonspoliklinikkenInfeksjonspoliklinikkenInfeksjonspoliklinikken
Injeksjonsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/injeksjonsklinikkenInjeksjonsklinikkenIInjeksjonsklinikkenInjeksjonsklinikkenInjeksjonsklinikkenInjeksjonsklinikken
Intensiv 2Mhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/intensiv-2mIntensiv 2MIIntensiv 2MIntensiv 2MIntensiv 2MIntensiv 2M
Intensiv- og postoperativ avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingenIntensiv- og postoperativ avdelingIIntensiv- og postoperativ avdelingIntensiv- og postoperativ avdelingIntensiv- og postoperativ avdelingIntensiv- og postoperativ avdeling
Isolatenhet 2Ihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/isolatenhet-2iIsolatenhet 2IIIsolatenhet 2IIsolatenhet 2IIsolatenhet 2IIsolatenhet 2I
Kardiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdelingKardiologisk avdelingKKardiologisk avdelingKardiologisk avdelingKardiologisk avdelingKardiologisk avdeling
Kardiologisk dagposthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-dagpostKardiologisk dagpostKKardiologisk dagpostKardiologisk dagpostKardiologisk dagpostKardiologisk dagpost
Kardiologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikkKKardiologisk poliklinikkKardiologisk poliklinikkKardiologisk poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Kardiologisk sengepost 3Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepost-3gKardiologisk sengepost 3GKKardiologisk sengepost 3GKardiologisk sengepost 3GKardiologisk sengepost 3GKardiologisk sengepost 3G
Kar/thorax kirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karthorax-kirurgisk-seksjonKar/thorax kirurgisk seksjonKKar/thorax kirurgisk seksjonKar/thorax kirurgisk seksjonKar/thorax kirurgisk seksjonKar/thorax kirurgisk seksjon
Kirurgisk klinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk poliklinikk 4Ehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karthorax-kirurgisk-seksjon/kirurgisk-poliklinikk-4eKirurgisk poliklinikk 4EKKirurgisk poliklinikk 4EKirurgisk poliklinikk 4EKirurgisk poliklinikk 4EKirurgisk poliklinikk 4E
Kirurgisk sengepost 4Ehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karthorax-kirurgisk-seksjon/kirurgisk-sengepost-4eKirurgisk sengepost 4EKKirurgisk sengepost 4EKirurgisk sengepost 4EKirurgisk sengepost 4EKirurgisk sengepost 4E
Kjøkkenavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kjokkenavdelingenKjøkkenavdelingenKKjøkkenavdelingenKjøkkenavdelingenKjøkkenavdelingenKjøkkenavdelingen
Klinikk Ahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-aKlinikk AKKlinikk AKlinikk AKlinikk AKlinikk A
Klinikk for medisinsk service og ABKhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abkKlinikk for medisinsk service og ABKKKlinikk for medisinsk service og ABKKlinikk for medisinsk service og ABKKlinikk for medisinsk service og ABKKlinikk for medisinsk service og ABK
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengigeKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigeKKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigeKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigeKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigeKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Klinikk psykisk helsevern voksnehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksneKlinikk psykisk helsevern voksneKKlinikk psykisk helsevern voksneKlinikk psykisk helsevern voksneKlinikk psykisk helsevern voksneKlinikk psykisk helsevern voksne
Klinisk immunologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjonKlinisk immunologisk seksjonKKlinisk immunologisk seksjonKlinisk immunologisk seksjonKlinisk immunologisk seksjonKlinisk immunologisk seksjon
Kommunikasjonsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/direktorens-kontor/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Kundesenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kundesenteretKundesenteretKKundesenteretKundesenteretKundesenteretKundesenteret
Kvinne- og barneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikkenKvinne- og barneklinikkenKKvinne- og barneklinikkenKvinne- og barneklinikkenKvinne- og barneklinikkenKvinne- og barneklinikken
Kvinneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken
LAR Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/lar-helse-stavangerLAR Helse StavangerLLAR Helse StavangerLAR Helse StavangerLAR Helse StavangerLAR Helse Stavanger
Lungepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/lungepoliklinikkenLungepoliklinikkenLLungepoliklinikkenLungepoliklinikkenLungepoliklinikkenLungepoliklinikken
Lungeseksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjonLungeseksjonLLungeseksjonLungeseksjonLungeseksjonLungeseksjon
Lysbehandlingsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/lysbehandlingsavdelingenLysbehandlingsavdelingenLLysbehandlingsavdelingenLysbehandlingsavdelingenLysbehandlingsavdelingenLysbehandlingsavdelingen
Lærings- og mestringssenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Mammografiscreening Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/brystdiagnostisk-senter/screeningMammografiscreening StavangerMMammografiscreening StavangerMammografiscreening StavangerMammografiscreening StavangerMammografiscreening Stavanger
Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)https://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/medisinsk-intensiv-overvakning-mioMedisinsk intensiv overvåkning (MIO)MMedisinsk intensiv overvåkning (MIO)Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)
Mobilt innsatsteam (MIT)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/mobilt-innsatsteamMobilt innsatsteam (MIT)MMobilt innsatsteam (MIT)Mobilt innsatsteam (MIT)Mobilt innsatsteam (MIT)Mobilt innsatsteam (MIT)
Mottaksklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikkenMottaksklinikkenMMottaksklinikkenMottaksklinikkenMottaksklinikkenMottaksklinikken
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingen/nkbNasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserNNasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserNasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserNasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserNasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
Nevrofysiologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrofysiologisk-seksjonNevrofysiologisk seksjonNNevrofysiologisk seksjonNevrofysiologisk seksjonNevrofysiologisk seksjonNevrofysiologisk seksjon
Nevrokirurgisk avdeling 1Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-avdeling-1hNevrokirurgisk avdeling 1HNNevrokirurgisk avdeling 1HNevrokirurgisk avdeling 1HNevrokirurgisk avdeling 1HNevrokirurgisk avdeling 1H
Nevrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikkNNevrokirurgisk poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikk
Nevrologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkNNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikk
Nevrologisk sengepost 6Dhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrologisk-sengepost-6dNevrologisk sengepost 6DNNevrologisk sengepost 6DNevrologisk sengepost 6DNevrologisk sengepost 6DNevrologisk sengepost 6D
Nevropsykiatrisk enhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/nevropsykiatrisk-enhetNevropsykiatrisk enhetNNevropsykiatrisk enhetNevropsykiatrisk enhetNevropsykiatrisk enhetNevropsykiatrisk enhet
Nevropsykologisk laboratoriumhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/nevropsykologisk-laboratoriumNevropsykologisk laboratoriumNNevropsykologisk laboratoriumNevropsykologisk laboratoriumNevropsykologisk laboratoriumNevropsykologisk laboratorium
Nevrosenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteretNevrosenteretNNevrosenteretNevrosenteretNevrosenteretNevrosenteret
Nyfødt intensiv 3Dhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodt-intensiv-3dNyfødt intensiv 3DNNyfødt intensiv 3DNyfødt intensiv 3DNyfødt intensiv 3DNyfødt intensiv 3D
Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtavdelingens-ambulerende-sykepleietjenesteNyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)NNyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)
Nyrepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/nyrepoliklinikkenNyrepoliklinikkenNNyrepoliklinikkenNyrepoliklinikkenNyrepoliklinikkenNyrepoliklinikken
Nyreseksjon sengepost 3Bhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/nyreseksjon-sengepost-3bNyreseksjon sengepost 3BNNyreseksjon sengepost 3BNyreseksjon sengepost 3BNyreseksjon sengepost 3BNyreseksjon sengepost 3B
Nyreseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjonNyreseksjonenNNyreseksjonenNyreseksjonenNyreseksjonenNyreseksjonen
Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)https://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/obaObservasjons- og behandlingsavdeling (OBA)OObservasjons- og behandlingsavdeling (OBA)Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
OCD-teamethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/stavanger-dps-gruppepoliklinikken/ocd-teametOCD-teametOOCD-teametOCD-teametOCD-teametOCD-teamet
Onkologisk dagenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/onkologisk-dagenhetOnkologisk dagenhetOOnkologisk dagenhetOnkologisk dagenhetOnkologisk dagenhetOnkologisk dagenhet
Onkologisk sengepost 1Khttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/onkologisk-sengepost-1kOnkologisk sengepost 1KOOnkologisk sengepost 1KOnkologisk sengepost 1KOnkologisk sengepost 1KOnkologisk sengepost 1K
Operasjonsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingenOOperasjonsavdelingenOperasjonsavdelingenOperasjonsavdelingenOperasjonsavdelingen
Operasjonsavdelingen øyehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingen øyeOOperasjonsavdelingen øyeOperasjonsavdelingen øyeOperasjonsavdelingen øyeOperasjonsavdelingen øye
Oppsøkende behandlingsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/oppsokende-behandlingssteamOppsøkende behandlingsteamOOppsøkende behandlingsteamOppsøkende behandlingsteamOppsøkende behandlingsteamOppsøkende behandlingsteam
Oralkirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/ore-nese-hals-avdelingen/oralkirurgisk-seksjonOralkirurgisk seksjonOOralkirurgisk seksjonOralkirurgisk seksjonOralkirurgisk seksjonOralkirurgisk seksjon
Ortopedisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdelingOOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdeling
Ortopedisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Ortoptist poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/ortoptist-poliklinikkOrtoptist poliklinikkOOrtoptist poliklinikkOrtoptist poliklinikkOrtoptist poliklinikkOrtoptist poliklinikk
Osteoporosepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/osteoporosepoliklinikkOsteoporosepoliklinikkenOOsteoporosepoliklinikkenOsteoporosepoliklinikkenOsteoporosepoliklinikkenOsteoporosepoliklinikken
Palliativt senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/palliativt-senterPalliativt senterPPalliativt senterPalliativt senterPalliativt senterPalliativt senter
Pasientreiserhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/pasientreiserPasientreiserPPasientreiserPasientreiserPasientreiserPasientreiser
Personal- og organisasjonsutviklinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-personal-og-organisasjonsutviklingPersonal- og organisasjonsutviklingPPersonal- og organisasjonsutviklingPersonal- og organisasjonsutviklingPersonal- og organisasjonsutviklingPersonal- og organisasjonsutvikling
Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plast-kirurgisk-avdeling/plastikk-og-handkirurgisk-poliklinikkPlastikk- og håndkirurgisk poliklinikkPPlastikk- og håndkirurgisk poliklinikkPlastikk- og håndkirurgisk poliklinikkPlastikk- og håndkirurgisk poliklinikkPlastikk- og håndkirurgisk poliklinikk
Plast-kirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plast-kirurgisk-avdelingPlast-kirurgisk avdelingPPlast-kirurgisk avdelingPlast-kirurgisk avdelingPlast-kirurgisk avdelingPlast-kirurgisk avdeling
Poliklinikk for blod- og kreftsykdommerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/poliklinikk-for-blod-og-kreftsykdommerPoliklinikk for blod- og kreftsykdommerPPoliklinikk for blod- og kreftsykdommerPoliklinikk for blod- og kreftsykdommerPoliklinikk for blod- og kreftsykdommerPoliklinikk for blod- og kreftsykdommer
Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner https://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/poliklinikk-for-seksuelt-overforbare-infeksjonerPoliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner PPoliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner
Poliklinikk Strandhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/poliklinikk-strandPoliklinikk StrandPPoliklinikk StrandPoliklinikk StrandPoliklinikk StrandPoliklinikk Strand
Postoperativ avdeling 1Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/oppvakning-1gPostoperativ avdeling 1GPPostoperativ avdeling 1GPostoperativ avdeling 1GPostoperativ avdeling 1GPostoperativ avdeling 1G
Postoperativ overvåkning 2 østhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/2ost-postoperativPostoperativ overvåkning 2 østPPostoperativ overvåkning 2 østPostoperativ overvåkning 2 østPostoperativ overvåkning 2 østPostoperativ overvåkning 2 øst
Prehospital klinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkPPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikk
Prosjektkontorethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/prosjektkontoretProsjektkontoretPProsjektkontoretProsjektkontoretProsjektkontoretProsjektkontoret
Pusterommethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/terapiavdelingen/pusterommetPusterommetPPusterommetPusterommetPusterommetPusterommet
RAKOShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/rakosRAKOSRRAKOSRAKOSRAKOSRAKOS
Randaberg poliklinikk, Sola DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/randaberg-poliklinikkRandaberg poliklinikk, Sola DPSRRandaberg poliklinikk, Sola DPSRandaberg poliklinikk, Sola DPSRandaberg poliklinikk, Sola DPSRandaberg poliklinikk, Sola DPS
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vesthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korforRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse VestRRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse VestRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse VestRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse VestRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Reisemedisinsk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/reisemedisinsk-senterReisemedisinsk senterRReisemedisinsk senterReisemedisinsk senterReisemedisinsk senterReisemedisinsk senter
Renholdsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/renholdsavdelingenRenholdsavdelingenRRenholdsavdelingenRenholdsavdelingenRenholdsavdelingenRenholdsavdelingen
Ruspoliklinikk ung Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-sandnesRuspoliklinikk ung SandnesRRuspoliklinikk ung SandnesRuspoliklinikk ung SandnesRuspoliklinikk ung SandnesRuspoliklinikk ung Sandnes
Ruspoliklinikk ung Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-stavangerRuspoliklinikk ung StavangerRRuspoliklinikk ung StavangerRuspoliklinikk ung StavangerRuspoliklinikk ung StavangerRuspoliklinikk ung Stavanger
Røntgen Eigersundhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/rontgen-eigersundRøntgen EigersundRRøntgen EigersundRøntgen EigersundRøntgen EigersundRøntgen Eigersund
Røntgen Hillevåghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/rontgen-hillevagRøntgen HillevågRRøntgen HillevågRøntgen HillevågRøntgen HillevågRøntgen Hillevåg
Røntgen Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/rontgen-sandnesRøntgen SandnesRRøntgen SandnesRøntgen SandnesRøntgen SandnesRøntgen Sandnes
Sandnes DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dpsSandnes DPSSSandnes DPSSandnes DPSSandnes DPSSandnes DPS
Sandnes DPS Ambulant akutt teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/ambulant-akutt-teamSandnes DPS Ambulant akutt teamSSandnes DPS Ambulant akutt teamSandnes DPS Ambulant akutt teamSandnes DPS Ambulant akutt teamSandnes DPS Ambulant akutt team
Sandnes DPS poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/sandnes-dps-poliklinikkSandnes DPS poliklinikkSSandnes DPS poliklinikkSandnes DPS poliklinikkSandnes DPS poliklinikkSandnes DPS poliklinikk
Seksjon for cytologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-cytologiSeksjon for cytologiSSeksjon for cytologiSeksjon for cytologiSeksjon for cytologiSeksjon for cytologi
Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/seksjon-for-fostermedisin-og-svangerskapsomsorgSeksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorgSSeksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorgSeksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorgSeksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorgSeksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg
Seksjon for fysikalsk medisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-fysikalsk-medisinSeksjon for fysikalsk medisinSSeksjon for fysikalsk medisinSeksjon for fysikalsk medisinSeksjon for fysikalsk medisinSeksjon for fysikalsk medisin
Seksjon for histologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-histologiSeksjon for histologiSSeksjon for histologiSeksjon for histologiSeksjon for histologiSeksjon for histologi
Seksjon for imunnhistokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemiSSeksjon for imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemi
Seksjon for klinisk ernæringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/seksjon-for-klinisk-erneringSeksjon for klinisk ernæringSSeksjon for klinisk ernæringSeksjon for klinisk ernæringSeksjon for klinisk ernæringSeksjon for klinisk ernæring
Seksjon for molekylær kvantitativ patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-molekyler-kvantitativ-patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologiSSeksjon for molekylær kvantitativ patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologi
Seksjon for nukleærmedisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/seksjon-for-nukleermedisinSeksjon for nukleærmedisinSSeksjon for nukleærmedisinSeksjon for nukleærmedisinSeksjon for nukleærmedisinSeksjon for nukleærmedisin
Seksjon for obduksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-obduksjonSeksjon for obduksjonSSeksjon for obduksjonSeksjon for obduksjonSeksjon for obduksjonSeksjon for obduksjon
Seksjon for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-rehabiliteringSeksjon for rehabiliteringSSeksjon for rehabiliteringSeksjon for rehabiliteringSeksjon for rehabiliteringSeksjon for rehabilitering
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssynhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/seksjon-prestetjeneste-etikk-og-livssynSeksjon prestetjeneste, etikk og livssynSSeksjon prestetjeneste, etikk og livssynSeksjon prestetjeneste, etikk og livssynSeksjon prestetjeneste, etikk og livssynSeksjon prestetjeneste, etikk og livssyn

Besøksadresser

Adjunkt Hauglandsgate 34https://helse-stavanger.no/steder/adjunkt-hauglandsgate-34Adjunkt Hauglandsgate 34
Administrasjonsbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/administrasjonsbyggetAdministrasjonsbygget
Arkitekt Eckhoffs gate 1https://helse-stavanger.no/steder/arkitekt-eckhoffs-gateArkitekt Eckhoffs gate 1
Armauer Hansensvei 28https://helse-stavanger.no/steder/valand/armauer-hansensvei-28Armauer Hansensvei 28
Asheimveien 2https://helse-stavanger.no/steder/asheimveien-2Asheimveien 2
Brunesveien 69https://helse-stavanger.no/steder/brunesveien-69Brunesveien 69
BUPA-bygget Stavangerhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/bupa-bygget-stavangerBUPA-bygget Stavanger
Elvegaten 11https://helse-stavanger.no/steder/elvegaten-11Elvegaten 11
Engelsvollveien 111https://helse-stavanger.no/steder/engelsvollveien-111Engelsvollveien 111
Forskningens hushttps://helse-stavanger.no/steder/valand/forskningens-husForskningens hus
Gamle Godesetvei 3Bhttps://helse-stavanger.no/steder/gausel/gamle-godesetvei-3bGamle Godesetvei 3B
Gamle Godesetvei 3Hhttps://helse-stavanger.no/steder/gausel/gamle-godesetvei-3hGamle Godesetvei 3H
Gammel ambulansesentralhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/gammel-ambulansesentralGammel ambulansesentral
Gauselhttps://helse-stavanger.no/steder/gauselGausel
Gauselskogenhttps://helse-stavanger.no/steder/gausel/gauselskogenGauselskogen
Hetlandsgata 25https://helse-stavanger.no/steder/hetlandsgata-25Hetlandsgata 25
Hillevåghttps://helse-stavanger.no/steder/hillevagHillevåg
Hillevågsveien 8https://helse-stavanger.no/steder/hillevag/hillevagsveien-8Hillevågsveien 8
Hjalmar Johansens gate 2https://helse-stavanger.no/steder/hjalmar-johansens-gate-2Hjalmar Johansens gate 2
Hjertelagethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/hjertelagetHjertelaget
Internatethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/internatetInternatet
iParkhttps://helse-stavanger.no/steder/ullandhaug/iparkiPark
Jan Johnsens gate 12https://helse-stavanger.no/steder/valand/jan-johnsens-gate-12Jan Johnsens gate 12
Jonsokbergethttps://helse-stavanger.no/steder/jonsokbergetJonsokberget
Julie Eges gt 6https://helse-stavanger.no/steder/julie-eges-gt-6Julie Eges gt 6
Klokkartunet 43https://helse-stavanger.no/steder/klokkartunetKlokkartunet 43
Kreftbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/kreftbyggetKreftbygget
Lagårdsveien 78https://helse-stavanger.no/steder/lagardsveien-78Lagårdsveien 78
Langevannsveien 15https://helse-stavanger.no/steder/langevannsveien-15Langevannsveien 15
Langflåtveien 5https://helse-stavanger.no/steder/langflatveien-5Langflåtveien 5
Lervigsveien 16https://helse-stavanger.no/steder/lervigsveien-16Lervigsveien 16
Luftambulansebasenhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/luftambulansebasenLuftambulansebasen
Lærings- og mestringssenterethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Maurtuahttps://helse-stavanger.no/steder/valand/maurtuaMaurtua
MOBAhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/mobaMOBA
Peder Klows gate 27https://helse-stavanger.no/steder/peder-klows-gate-27Peder Klows gate 27
Postveien 181https://helse-stavanger.no/steder/varatunPostveien 181
Pusterommethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/pusterommetPusterommet
Rektor Berntsensgate 12https://helse-stavanger.no/steder/rektor-berntsensgate-12Rektor Berntsensgate 12
Sandevegen 1Ahttps://helse-stavanger.no/steder/sandevegen-1aSandevegen 1A
Sjukehusveien 38https://helse-stavanger.no/steder/sjukehusveien-38Sjukehusveien 38
St. Svithun hotellhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/st-svithun-hotellSt. Svithun hotell
Sydbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/sydbyggetSydbygget
Sydbygget, inngang 2https://helse-stavanger.no/steder/valand/sydbygget-inngang-2Sydbygget, inngang 2
Torgveien 21https://helse-stavanger.no/steder/hillevag/torgveien-21Torgveien 21
Torgveien 25https://helse-stavanger.no/steder/hillevag/torgveien-25Torgveien 25
Torvmyrveien 4Ehttps://helse-stavanger.no/steder/torvmyrveien-4eTorvmyrveien 4E
Ullandhaughttps://helse-stavanger.no/steder/ullandhaugUllandhaug
Vardesenterethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/vardesenteretVardesenteret
Vestbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/vestbyggetVestbygget
Vestbygget, inngang 5https://helse-stavanger.no/steder/valand/vestbygget-inngang-5Vestbygget, inngang 5
Vestbygget, inngang 6https://helse-stavanger.no/steder/valand/vestbygget-inngang-6Vestbygget, inngang 6
Vingvegen 2https://helse-stavanger.no/steder/vingvegen-2Vingvegen 2
Vålandhttps://helse-stavanger.no/steder/valandVåland
Østbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/ostbyggetØstbygget

Fant du det du lette etter?