Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Akutt ambulant ungdomsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/akutt-ambulant-ungdomsteamAkutt ambulant ungdomsteamA
Akutt mottakspost C2 (AMC2)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatri/akuttpost-amc2Akutt mottakspost C2 (AMC2)A
Akutt og subakutt slagpost 6Ehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/akutt-og-subakutt-slagpost-6eAkutt og subakutt slagpost 6EA
Akuttmottakhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAkuttmottakA
Alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatri/alderspsykiatrisk-poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikkA
Alderspsykiatrisk sengepost B1https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatri/sengepost-b1Alderspsykiatrisk sengepost B1A
Allergisenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/allergisenteretAllergisenteretA
Ambulansetjenestenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenestenAmbulansetjenestenA
Ambulant akutt-teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/ambulant-akutteamAmbulant akutt-teamA
AMKhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/amk-akutt-nodmeldetjenesteAMKA
Analyseavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/analyseavdelingenAnalyseavdelingenA
Anestesiavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/anestesiavdelingenAnestesiavdelingenA
Autismeteamet (0-6 år)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/autismeteametAutismeteamet (0-6 år)A
Avdeling affektiv og psykosehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykoseAvdeling affektiv og psykoseA
Avdeling akutt og intensiv psykiatrihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatriAvdeling akutt og intensiv psykiatriA
Avdeling alderspsykiatrihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatriAvdeling alderspsykiatriA
Avdeling for blod- og kreftsykdommerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommerAvdeling for blod- og kreftsykdommerA
Avdeling for fag, forskning og utdanninghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisningAvdeling for fag, forskning og utdanningA
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringAvdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringA
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisinA
Avdeling for lønn og regnskaphttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/avdeling-for-lonn-og-regnskapAvdeling for lønn og regnskapA
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiA
Avdeling for medisinsk mikrobiologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiA
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-teknologi-og-informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikkA
Avdeling for patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologiAvdeling for patologiA
Avdeling for radiologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologiAvdeling for radiologiA
Avdeling for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabiliteringAvdeling for rehabiliteringA
Avdeling for stråleterapihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/avdeling-for-straleterapiAvdeling for stråleterapiA
Avdeling for økonomi og finanshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finansAvdeling for økonomi og finansA
Avdeling rus og avhengighetsbehandlinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandlingAvdeling rus og avhengighetsbehandlingA
Avdeling sikkerhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhetAvdeling sikkerhetA
Avdeling unge voksne og flyktningerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktningerAvdeling unge voksne og flyktningerA
Barne- og ungdomshabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringB
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenB
Barne- og ungdomspoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspoliklinikkenBarne- og ungdomspoliklinikkenB
Barne- og ungdomsposten 3E/4Dhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsposten-3e4dBarne- og ungdomsposten 3E/4DB
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupaBarne- og ungdomspsykiatrisk avdelingB
Barselenhet 7Ihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselenhet-7iBarselenhet 7IB
Barselpost 7Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselpost-7gBarselpost 7GB
Behandlingshjelpemidlerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerB
Behandlingsposten Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/behandlingspostenBehandlingsposten GauselB
Blodprøvetaking poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/blodprovetaking-poliklinikkBlodprøvetaking poliklinikkB
Bryst- og endokrin kirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrin-kirurgisk-seksjonBryst- og endokrin kirurgisk seksjonB
Brystdiagnostisk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterB
BUP Brynehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-bryneBUP BryneB
BUP Egersundhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-egersundBUP EgersundB
BUP Hinnahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-hinnaBUP HinnaB
BUP Madlahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-madlaBUP MadlaB
BUP Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-sandnesBUP SandnesB
BUP Sentrumhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-sentrumBUP SentrumB
BUP Solahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-solaBUP SolaB
BUPA sengepost ungdom, M1 og N1https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bupa-sengepost-ungdomBUPA sengepost ungdom, M1 og N1B
Dagkirurgisk enhet, Hillevåghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/dagkirurgisk-enhet-hillevagDagkirurgisk enhet, HillevågD
Dagpost 5Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/sengepost-5hDagpost 5HD
Dalane DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dpsDalane DPSD
Dalane DPS akutteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/akutteamDalane DPS akutteamD
Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/ambulerende-teamDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamD
Dalane DPS døgnavdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/dognavdelingDalane DPS døgnavdelingD
Dalane DPS gruppepoliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/gruppepoliklinikkDalane DPS gruppepoliklinikkD
Dalane DPS poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/poliklinikkDalane DPS poliklinikkD
Diagnostisk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/diagnostisk-senterDiagnostisk senterD
Dialyseavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/dialyseavdelingenDialyseavdelingenD
Direktørens kontorhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/direktorens-kontorDirektørens kontorD
Divisjon for driftsservicehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsserviceDivisjon for driftsserviceD
Dokumentavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/dokumentavdelingenDokumentavdelingenD
ECT poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykose/ect-poliklinikkECT poliklinikkE
Egersund poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/egersund-poliklinikkEgersund poliklinikkE
Eiendomsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/eiendomsavdelingenEiendomsavdelingenE
Eiketunhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/eiketunEiketunE
Endokrinologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjon/endokrinologisk-poliklinikkEndokrinologisk poliklinikkE
Endokrinologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjonEndokrinologisk seksjonE
Engelsvollhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/engelsvollEngelsvollE
Enhet for spiseforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykose/enhet-for-spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelserE
Enhet for voksne med autisme (EVA)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/enhet-for-voksne-med-autismeEnhet for voksne med autisme (EVA)E
Ergoterapi poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plast-kirurgisk-avdeling/ergoterapi-poliklinikkErgoterapi poliklinikkE
Ettervernspoliklinikken (EVP)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/ettervernspoliklinikkEttervernspoliklinikken (EVP)E
Familiepoliklinikken/TIPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatri/familiepoliklinikkenFamiliepoliklinikken/TIPSF
Forskningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingenForskningsavdelingenF
Forskningspostenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingen/forskningspostenForskningspostenF
Forsyningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/forsyningsavdelingenForsyningsavdelingenF
FoU-enheten psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/fou-enhetenFoU-enheten psykisk helsevernF
Føde- og barselseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonenFøde- og barselseksjonenF
Fødeavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeavdelingenFødeavdelingenF
Fødeloftet/spesialpost 7Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeloftetspesialpost-7hFødeloftet/spesialpost 7HF
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdelingG
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkG
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkG
Gastromedisinsk sengepost 4Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-sengepost-4hGastromedisinsk sengepost 4HG
Gastropost 6Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6gGastropost 6GG
Gastropost 6Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6hGastropost 6HG
Gastroseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjonGastroseksjonenG
Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gauselGauselG
Gausel poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/gausel-poliklinikkGausel poliklinikkG
Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/gauselskogen-behandling-og-rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhetG
Gauseltunethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/gauseltunetGauseltunetG
Geriatrisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/geriatrisk-seksjon/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkG
Geriatrisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/geriatrisk-seksjonGeriatrisk seksjonG
Gynekologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkG
Gynekologisk sengepost 4AChttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/gynekologisk-sengepost-4acGynekologisk sengepost 4ACG
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-habiliteringHabiliteringstjenesten for voksne (HAVO)H
Hematologisk sengepost 2Khttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/hematologisk-sengepost-2kHematologisk sengepost 2KH
Hjerteintervensjon 2Nhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/hjerteintervensjon-2nHjerteintervensjon 2NH
Hode- og halsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikkenHode- og halsklinikkenH
Hudavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdelingHudavdelingenH
Hørselsentralenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/ore-nese-hals-avdelingen/horselsentralenHørselsentralenH
Immunologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjon/immunologisk-poliklinikkImmunologisk poliklinikkI
Infeksjonsmedisinsk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonI
Infeksjonspoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/infeksjonspoliklinikkenInfeksjonspoliklinikkenI
Injeksjonsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/injeksjonsklinikkenInjeksjonsklinikkenI
Intensiv 2Mhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/intensiv-2mIntensiv 2MI
Intensiv- og postoperativ avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingenIntensiv- og postoperativ avdelingI
Isolatenhet 2Ihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/isolatenhet-2iIsolatenhet 2II
Kardiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdelingKardiologisk avdelingK
Kardiologisk dagposthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-dagpostKardiologisk dagpostK
Kardiologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikkK
Kardiologisk sengepost 3Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepost-3gKardiologisk sengepost 3GK
Kar/thorax kirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karthorax-kirurgisk-seksjonKar/thorax kirurgisk seksjonK
Kirurgisk klinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk poliklinikk 4Ehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karthorax-kirurgisk-seksjon/kirurgisk-poliklinikk-4eKirurgisk poliklinikk 4EK
Kirurgisk sengepost 4Ehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karthorax-kirurgisk-seksjon/kirurgisk-sengepost-4eKirurgisk sengepost 4EK
Kjøkkenavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kjokkenavdelingenKjøkkenavdelingenK
Klinikk Ahttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-aKlinikk AK
Klinikk for medisinsk service og ABKhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abkKlinikk for medisinsk service og ABKK
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengigeKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengigeK
Klinikk psykisk helsevern voksnehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksneKlinikk psykisk helsevern voksneK
Klinisk immunologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjonKlinisk immunologisk seksjonK
Kommunikasjonsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/direktorens-kontor/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenK
Kundesenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kundesenteretKundesenteretK
Kvinne- og barneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikkenKvinne- og barneklinikkenK
Kvinneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikkenKvinneklinikkenK
LAR Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/lar-helse-stavangerLAR Helse StavangerL
LIBRA innkjøphttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/libra-innkjopLIBRA innkjøpL
Lungepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/lungepoliklinikkenLungepoliklinikkenL
Lungeseksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjonLungeseksjonL
Lysbehandlingsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/lysbehandlingsavdelingenLysbehandlingsavdelingenL
Lærings- og mestringssenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretL
Mammografiscreening Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/brystdiagnostisk-senter/screeningMammografiscreening StavangerM
Medisinsk intensiv overvåkning (MIO)https://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/medisinsk-intensiv-overvakning-mioMedisinsk intensiv overvåkning (MIO)M
Mobilt innsatsteam (MIT)https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/mobilt-innsatsteamMobilt innsatsteam (MIT)M
Mottaksklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikkenMottaksklinikkenM
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingen/nkbNasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelserN
Nevrofysiologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrofysiologisk-seksjonNevrofysiologisk seksjonN
Nevrokirurgisk avdeling 1Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-avdeling-1hNevrokirurgisk avdeling 1HN
Nevrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikkN
Nevrologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkN
Nevrologisk sengepost 6Dhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrologisk-sengepost-6dNevrologisk sengepost 6DN
Nevropsykiatrisk enhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/nevropsykiatrisk-enhetNevropsykiatrisk enhetN
Nevropsykologisk laboratoriumhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/nevropsykologisk-laboratoriumNevropsykologisk laboratoriumN
Nevrosenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteretNevrosenteretN
Nyfødt intensiv 3Dhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodt-intensiv-3dNyfødt intensiv 3DN
Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtavdelingens-ambulerende-sykepleietjenesteNyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)N
Nyrepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/nyrepoliklinikkenNyrepoliklinikkenN
Nyreseksjon sengepost 3Bhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjon/nyreseksjon-sengepost-3bNyreseksjon sengepost 3BN
Nyreseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/nyreseksjonNyreseksjonenN
Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)https://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/obaObservasjons- og behandlingsavdeling (OBA)O
OCD-teamethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/stavanger-dps-gruppepoliklinikken/ocd-teametOCD-teametO
Onkologisk dagenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/onkologisk-dagenhetOnkologisk dagenhetO
Onkologisk sengepost 1Khttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/onkologisk-sengepost-1kOnkologisk sengepost 1KO
Operasjonsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingenO
Operasjonsavdelingen øyehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingen øyeO
Oppsøkende behandlingsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/oppsokende-behandlingssteamOppsøkende behandlingsteamO
Oralkirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/ore-nese-hals-avdelingen/oralkirurgisk-seksjonOralkirurgisk seksjonO
Ortopedisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdelingO
Ortopedisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikkO
Ortoptist poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/ortoptist-poliklinikkOrtoptist poliklinikkO
Osteoporosepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/osteoporosepoliklinikkOsteoporosepoliklinikkenO
Palliativt senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/palliativt-senterPalliativt senterP
Pasientreiserhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/pasientreiserPasientreiserP
Personal- og organisasjonsutviklinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-personal-og-organisasjonsutviklingPersonal- og organisasjonsutviklingP
Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plast-kirurgisk-avdeling/plastikk-og-handkirurgisk-poliklinikkPlastikk- og håndkirurgisk poliklinikkP
Plast-kirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plast-kirurgisk-avdelingPlast-kirurgisk avdelingP
Poliklinikk for blod- og kreftsykdommerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/poliklinikk-for-blod-og-kreftsykdommerPoliklinikk for blod- og kreftsykdommerP
Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner https://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/poliklinikk-for-seksuelt-overforbare-infeksjonerPoliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner P
Poliklinikk Strandhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/poliklinikk-strandPoliklinikk StrandP
Postoperativ avdeling 1Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/oppvakning-1gPostoperativ avdeling 1GP
Postoperativ overvåkning 2 østhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/2ost-postoperativPostoperativ overvåkning 2 østP
Prehospital klinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkP
Prosjektkontorethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/prosjektkontoretProsjektkontoretP
Pusterommethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/terapiavdelingen/pusterommetPusterommetP
Randaberg poliklinikk, Sola DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/randaberg-poliklinikkRandaberg poliklinikk, Sola DPSR
RAKOShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/prehospital-klinikk/rakosRAKOSR
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vesthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korforRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse VestR
Reisemedisinsk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/reisemedisinsk-senterReisemedisinsk senterR
Renholdsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/renholdsavdelingenRenholdsavdelingenR
Ruspoliklinikk ung Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-sandnesRuspoliklinikk ung SandnesR
Ruspoliklinikk ung Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-stavangerRuspoliklinikk ung StavangerR
Røntgen Eigersundhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/rontgen-eigersundRøntgen EigersundR
Røntgen Hillevåghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/rontgen-hillevagRøntgen HillevågR
Røntgen Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/rontgen-sandnesRøntgen SandnesR
Sandnes DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dpsSandnes DPSS
Sandnes DPS Ambulant akutt teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/ambulant-akutt-teamSandnes DPS Ambulant akutt teamS
Sandnes DPS poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/sandnes-dps-poliklinikkSandnes DPS poliklinikkS
Seksjon for cytologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-cytologiSeksjon for cytologiS
Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/seksjon-for-fostermedisin-og-svangerskapsomsorgSeksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorgS
Seksjon for fysikalsk medisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-fysikalsk-medisinSeksjon for fysikalsk medisinS
Seksjon for histologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-histologiSeksjon for histologiS
Seksjon for imunnhistokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemiS
Seksjon for klinisk ernæringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/seksjon-for-klinisk-erneringSeksjon for klinisk ernæringS
Seksjon for molekylær kvantitativ patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-molekyler-kvantitativ-patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologiS
Seksjon for nukleærmedisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologi/seksjon-for-nukleermedisinSeksjon for nukleærmedisinS

Besøksadresser

Adjunkt Hauglandsgate 34https://helse-stavanger.no/steder/adjunkt-hauglandsgate-34Adjunkt Hauglandsgate 34
Administrasjonsbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/administrasjonsbyggetAdministrasjonsbygget
Arkitekt Eckhoffs gate 1https://helse-stavanger.no/steder/arkitekt-eckhoffs-gateArkitekt Eckhoffs gate 1
Armauer Hansensvei 28https://helse-stavanger.no/steder/valand/armauer-hansensvei-28Armauer Hansensvei 28
Asheimveien 2https://helse-stavanger.no/steder/asheimveien-2Asheimveien 2
Brunesveien 69https://helse-stavanger.no/steder/brunesveien-69Brunesveien 69
BUPA-bygget Stavangerhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/bupa-bygget-stavangerBUPA-bygget Stavanger
Elvegaten 11https://helse-stavanger.no/steder/elvegaten-11Elvegaten 11
Engelsvollveien 111https://helse-stavanger.no/steder/engelsvollveien-111Engelsvollveien 111
Forskningens hushttps://helse-stavanger.no/steder/valand/forskningens-husForskningens hus
Gamle Godesetvei 3Bhttps://helse-stavanger.no/steder/gausel/gamle-godesetvei-3bGamle Godesetvei 3B
Gamle Godesetvei 3Hhttps://helse-stavanger.no/steder/gausel/gamle-godesetvei-3hGamle Godesetvei 3H
Gammel ambulansesentralhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/gammel-ambulansesentralGammel ambulansesentral
Gauselhttps://helse-stavanger.no/steder/gauselGausel
Gauselskogenhttps://helse-stavanger.no/steder/gausel/gauselskogenGauselskogen
Hetlandsgata 25https://helse-stavanger.no/steder/hetlandsgata-25Hetlandsgata 25
Hillevåghttps://helse-stavanger.no/steder/hillevagHillevåg
Hillevågsveien 8https://helse-stavanger.no/steder/hillevag/hillevagsveien-8Hillevågsveien 8
Hjalmar Johansens gate 2https://helse-stavanger.no/steder/hjalmar-johansens-gate-2Hjalmar Johansens gate 2
Hjertelagethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/hjertelagetHjertelaget
Internatethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/internatetInternatet
iParkhttps://helse-stavanger.no/steder/ullandhaug/iparkiPark
Jan Johnsens gate 12https://helse-stavanger.no/steder/valand/jan-johnsens-gate-12Jan Johnsens gate 12
Jonsokbergethttps://helse-stavanger.no/steder/jonsokbergetJonsokberget
Julie Eges gt 6https://helse-stavanger.no/steder/julie-eges-gt-6Julie Eges gt 6
Klokkartunet 43https://helse-stavanger.no/steder/klokkartunetKlokkartunet 43
Kreftbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/kreftbyggetKreftbygget
Lagårdsveien 78https://helse-stavanger.no/steder/lagardsveien-78Lagårdsveien 78
Langevannsveien 15https://helse-stavanger.no/steder/langevannsveien-15Langevannsveien 15
Langflåtveien 5https://helse-stavanger.no/steder/langflatveien-5Langflåtveien 5
Lervigsveien 16https://helse-stavanger.no/steder/lervigsveien-16Lervigsveien 16
Luftambulansebasenhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/luftambulansebasenLuftambulansebasen
Lærings- og mestringssenterethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Maurtuahttps://helse-stavanger.no/steder/valand/maurtuaMaurtua
MOBAhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/mobaMOBA
Peder Klows gate 27https://helse-stavanger.no/steder/peder-klows-gate-27Peder Klows gate 27
Postveien 181https://helse-stavanger.no/steder/varatunPostveien 181
Pusterommethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/pusterommetPusterommet
Rektor Berntsensgate 12https://helse-stavanger.no/steder/rektor-berntsensgate-12Rektor Berntsensgate 12
Sandevegen 1Ahttps://helse-stavanger.no/steder/sandevegen-1aSandevegen 1A
Sjukehusveien 38https://helse-stavanger.no/steder/sjukehusveien-38Sjukehusveien 38
St. Svithun hotellhttps://helse-stavanger.no/steder/valand/st-svithun-hotellSt. Svithun hotell
Sydbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/sydbyggetSydbygget
Sydbygget, inngang 2https://helse-stavanger.no/steder/valand/sydbygget-inngang-2Sydbygget, inngang 2
Torgveien 21https://helse-stavanger.no/steder/hillevag/torgveien-21Torgveien 21
Torgveien 25https://helse-stavanger.no/steder/hillevag/torgveien-25Torgveien 25
Torvmyrveien 4Ehttps://helse-stavanger.no/steder/torvmyrveien-4eTorvmyrveien 4E
Ullandhaughttps://helse-stavanger.no/steder/ullandhaugUllandhaug
Vardesenterethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/vardesenteretVardesenteret
Vestbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/vestbyggetVestbygget
Vestbygget, inngang 5https://helse-stavanger.no/steder/valand/vestbygget-inngang-5Vestbygget, inngang 5
Vestbygget, inngang 6https://helse-stavanger.no/steder/valand/vestbygget-inngang-6Vestbygget, inngang 6
Vingvegen 2https://helse-stavanger.no/steder/vingvegen-2Vingvegen 2
Vålandhttps://helse-stavanger.no/steder/valandVåland
Østbyggethttps://helse-stavanger.no/steder/valand/ostbyggetØstbygget

Fant du det du lette etter?