Gausel

Stavanger

Gausel ligger i bydelen Hinna sør i Stavanger. Psykiatrisk divisjon har flere tilbud lokalisert her.

Brunt murbygg med hvit frontside.
Gausel
Gauselskogen
Gauselskogen

Kontakt

Oppmøtested
Gauselskogen ligger på Gullspennetunet 6 - 8, på Gausel bak MEGA-bygget. Seksjon Gausel finner du i Gamle Godesetvei 3H.

Avdeling unge voksne og flyktningerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktningerAvdeling unge voksne og flyktninger
Behandlingsposten Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/seksjon-gausel/behandlingspostenBehandlingsposten Gausel
Eiketunhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet/eiketunEiketun
Gausel poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/seksjon-gausel/gausel-poliklinikkGausel poliklinikk
Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/gauselskogen-behandling-og-rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
Gauseltunethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/seksjon-gausel/gauseltunetGauseltunet
Seksjon Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/seksjon-gauselSeksjon Gausel