Langevannsveien 15

Egersund

I utkanten av Egersund sentrum finner du BUP Egersund. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Egersund utreder og behandler barn og unge under 18 år som har psykiske vansker. BUP Egersund dekker kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim.

 
 

Kontakt

Oppmøtested
BUP Egersund ligger ved siden av Seksjon rehabilitering Eigersund. Fra hovedveien er hele området skiltet som "Sjukehuset".
Besøksadresse
Langevannsveien 15, 4373 Egersund (Google maps)
 
Telefon
51 51 21 68

BUP Egersundhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa/bup-egersundBUP Egersund
Dalane DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dpsDalane DPS
Dalane DPS akutteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/akutteamDalane DPS akutteam
Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/ambulerende-teamDalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team
Dalane DPS gruppepoliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/gruppepoliklinikkDalane DPS gruppepoliklinikk
Dalane DPS poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/poliklinikkDalane DPS poliklinikk
Dalene DPS døgnavdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dps/dognavdelingDalene DPS døgnavdeling