Sydbygget

Våland, Stavanger.

Sydbygget er en del av hovedsykehuset på Våland.

Betongbygg. Foto.
Sydbygget.
Betongbygg med inngangsdør. Foto.
Hovedinngang, inngang 1.

Kontakt

Oppmøtested

Du kommer inn i sydbygget ved å bruke hovedinngangen (inngang 1).

Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger (Google maps)
 

Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-teknologi-og-informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikk
Avdeling for patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologiAvdeling for patologi
Barselpost 7Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselpost-7gBarselpost 7G
Dagkirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/operasjonsavdelingen/dagkirurgisk-avdelingDagkirurgisk avdeling
Dagpost 5Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/sengepost-5hDagpost 5H
Endokrinologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjon/endokrinologisk-poliklinikkEndokrinologisk poliklinikk
Føde- og barselseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonenFøde- og barselseksjonen
Fødeavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeavdelingenFødeavdelingen
Fødeloftet/spesialpost 7Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeloftetspesialpost-7hFødeloftet/spesialpost 7H
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdeling
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikk
Gastropost 6Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6gGastropost 6G
Gastropost 6Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6hGastropost 6H
Gastroseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjonGastroseksjonen
Immunologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjon/immunologisk-poliklinikkImmunologisk poliklinikk
Intensiv- og postoperativ avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/intensivavdelingenIntensiv- og postoperativ avdeling
Kardiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdelingKardiologisk avdeling
Kardiologisk dagpost 3Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-dagpost-3gKardiologisk dagpost 3G
Kardiologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Kjøkkenavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kjokkenavdelingenKjøkkenavdelingen
Klinisk immunologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjonKlinisk immunologisk seksjon
Kvinneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lungepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/lungepoliklinikkenLungepoliklinikken
Lungeseksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjonLungeseksjon
Nevrokirurgisk avdeling 1Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-avdeling-1hNevrokirurgisk avdeling 1H
Nevrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikk
Nevrosenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteretNevrosenteret
Ortopedisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Postoperativ avdeling 1Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/intensivavdelingen/oppvakning-1gPostoperativ avdeling 1G
Reisemedisinsk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/reisemedisinsk-senterReisemedisinsk senter
Seksjon for cytologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-cytologiSeksjon for cytologi
Seksjon for histologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-histologiSeksjon for histologi
Seksjon for imunnhistokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemi
Seksjon for molekylær kvantitativ patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-molekyler-kvantitativ-patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologi
Seksjon for obduksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-obduksjonSeksjon for obduksjon
Sengepost 3Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepost-3hSengepost 3H
Sengepost 4Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/sengepost-4gSengepost 4G
Sengepost 4Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/sengepost-4hSengepost 4H
Sengepost 5Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/ortopedisk-avdeling/sengepost-5gSengepost 5G
Serviceavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/serviceavdelingenServiceavdelingen
Sexologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/sexologisk-poliklinikkSexologisk poliklinikk
Urologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-kirurgisk-seksjon/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.