Sydbygget

Våland, Stavanger.

Sydbygget er en del av hovedsykehuset på Våland. Se nederst på siden for hvilke avdelingen som befinner seg i sydbygget.

Betongbygg. Foto.
Sydbygget.
Betongbygg med inngangsdør. Foto.
Hovedinngang, inngang 1.

Kontakt

Oppmøtested

Du kommer inn i sydbygget ved å bruke hovedinngangen (inngang 1).

Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger (Google maps)
 

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-teknologi-og-informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikk
Avdeling for patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologiAvdeling for patologi
Barselpost 7Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselpost-7gBarselpost 7G
Dagpost 5Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/sengepost-5hDagpost 5H
Endokrinologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjon/endokrinologisk-poliklinikkEndokrinologisk poliklinikk
Føde- og barselseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonenFøde- og barselseksjonen
Fødeavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeavdelingenFødeavdelingen
Fødeloftet/spesialpost 7Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeloftetspesialpost-7hFødeloftet/spesialpost 7H
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdeling
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikk
Gastropost 6Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6gGastropost 6G
Gastropost 6Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6hGastropost 6H
Gastroseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjonGastroseksjonen
Immunologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjon/immunologisk-poliklinikkImmunologisk poliklinikk
Intensiv- og postoperativ avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/intensivavdelingenIntensiv- og postoperativ avdeling
Kardiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdelingKardiologisk avdeling
Kardiologisk dagpost 3Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-dagpost-3gKardiologisk dagpost 3G
Kardiologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Kjøkkenavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kjokkenavdelingenKjøkkenavdelingen
Klinisk immunologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjonKlinisk immunologisk seksjon
Kvinneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lungepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/lungepoliklinikkenLungepoliklinikken
Lungeseksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjonLungeseksjon
Nevrokirurgisk avdeling 1Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-avdeling-1hNevrokirurgisk avdeling 1H
Nevrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikk
Nevrosenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteretNevrosenteret
Ortopedisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Postoperativ avdeling 1Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/intensivavdelingen/oppvakning-1gPostoperativ avdeling 1G
Reisemedisinsk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/reisemedisinsk-senterReisemedisinsk senter
Seksjon for cytologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-cytologiSeksjon for cytologi
Seksjon for histologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-histologiSeksjon for histologi
Seksjon for imunnhistokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemi
Seksjon for molekylær kvantitativ patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-molekyler-kvantitativ-patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologi
Seksjon for obduksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-obduksjonSeksjon for obduksjon
Sengepost 3Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepost-3hSengepost 3H
Sengepost 4Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/sengepost-4gSengepost 4G
Sengepost 4Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/sengepost-4hSengepost 4H
Sengepost 5Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/ortopedisk-avdeling/sengepost-5gSengepost 5G
Serviceavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/serviceavdelingenServiceavdelingen
Sexologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/sexologisk-poliklinikkSexologisk poliklinikk
Urologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-kirurgisk-seksjon/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.