Sydbygget

Våland, Stavanger.

Sydbygget er en del av hovedsykehuset på Våland. Se nederst på siden for hvilke avdelinger som befinner seg i sydbygget.

Betongbygg. Foto.
Sydbygget.
Betongbygg med inngangsdør. Foto.
Hovedinngang, inngang 1.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Du kommer inn i sydbygget ved å bruke hovedinngangen (inngang 1).

Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger (Kart)
 

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Avdeling for medisinsk teknologi og informatikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-teknologi-og-informatikkAvdeling for medisinsk teknologi og informatikk
Avdeling for patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologiAvdeling for patologi
Avdeling for radiologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-radiologiAvdeling for radiologi
Barselpost 7Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselpost-7gBarselpost 7G
Dagpost 5Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/sengepost-5hDagpost 5H
Endokrinologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/endokrinologisk-seksjon/endokrinologisk-poliklinikkEndokrinologisk poliklinikk
Føde- og barselseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonenFøde- og barselseksjonen
Fødeavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeavdelingenFødeavdelingen
Fødeloftet/spesialpost 7Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeloftetspesialpost-7hFødeloftet/spesialpost 7H
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdeling
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikk
Gastromedisinsk sengepost 4Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjon/gastromedisinsk-sengepost-4hGastromedisinsk sengepost 4H
Gastropost 6Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6gGastropost 6G
Gastropost 6Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastropost-6hGastropost 6H
Gastroseksjonenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/gastroseksjonGastroseksjonen
Immunologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjon/immunologisk-poliklinikkImmunologisk poliklinikk
Intensiv- og postoperativ avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingenIntensiv- og postoperativ avdeling
Kardiologisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdelingKardiologisk avdeling
Kardiologisk dagposthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-dagpostKardiologisk dagpost
Kardiologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Kardiologisk sengepost 3Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepost-3gKardiologisk sengepost 3G
Kjøkkenavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kjokkenavdelingenKjøkkenavdelingen
Klinisk immunologisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/klinisk-immunologisk-seksjonKlinisk immunologisk seksjon
Kvinneklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lungepoliklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/lungepoliklinikkenLungepoliklinikken
Lungeseksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjonLungeseksjon
Nevrokirurgisk avdeling 1Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-avdeling-1hNevrokirurgisk avdeling 1H
Nevrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteret/nevrokirurgisk-poliklinikkNevrokirurgisk poliklinikk
Nevrosenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/nevrosenteretNevrosenteret
Operasjonsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingen
Ortopedisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Postoperativ avdeling 1Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/intensivavdelingen/oppvakning-1gPostoperativ avdeling 1G
Reisemedisinsk senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/infeksjonsmedisinsk-seksjon/reisemedisinsk-senterReisemedisinsk senter
Seksjon for cytologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-cytologiSeksjon for cytologi
Seksjon for histologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-histologiSeksjon for histologi
Seksjon for imunnhistokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemi
Seksjon for molekylær kvantitativ patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-molekyler-kvantitativ-patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologi
Seksjon for obduksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/seksjon-for-obduksjonSeksjon for obduksjon
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssynhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/seksjon-prestetjeneste-etikk-og-livssynSeksjon prestetjeneste, etikk og livssyn
Sengepost 3Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepost-3hSengepost 3H
Sengepost 4Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/mottaksklinikken/lungeseksjon/sengepost-4gSengepost 4G
Sengepost 5Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/sengepost-5gSengepost 5G
Serviceavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/serviceavdelingenServiceavdelingen
Urologisk kirurgisk seksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-kirurgisk-seksjonUrologisk kirurgisk seksjon
Urologisk poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-kirurgisk-seksjon/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?