Transport av psykisk syke

RESPEKT - LIKEVERD - FAGLIGHET

Kontaktinformasjon

Profil bilde 

Frode Bremseth
Psykiatrisk sykepleier

SUS/KPHV

Avdeling akutt og intensiv psykiatri

AMC2

51515090 / +4748119302 


 

 

 

 

 

 

Hovedlogo. Bilde.

 

​Prosjektet transport av psykisk syke

I 2014 ble det lyst ut prosjektmidler, og alle helseforetak hadde anledning til å søke om disse. De regionale helseforetakene administrerte prosjektmidlene og godkjente prosjektene. Helse Stavanger søkte, og fikk tilslag om å gjennomføre prosjekt i Rogaland. Prosjektet startet opp høsten 2015. Nå er vi i sluttfasen av prosjektet, men tiltakene videreføres.

Prosjektdirektiv transport av psykisk syke.doc 

 

 1. 2010

  Psykiatriambulansen startet opp 1. februar 2010

 2. 2011

  Første årsrapport av psykiatriambulansen etablert, og videreføres med ny rapport for hvert år.

 3. 2014

  Muligheten for å søke midler til Transport av Psykisk Syke og oppstart av prosjektet

 4. 2015

  Etablert prosjektgruppe for Transport av Psykisk Syke og startet arbeidet med prosjektdirektiv.

 5. 2016

  Godkjent prosjektdirektiv for Transport av Psykisk Syke.

  Avholdt nasjonal nettverkskonferanse.

 6. 2018

  Prosjektperioden for Transport av Psykisk Syke avsluttes og midlene overføres fast i rammen for å videreføre det som er gjort i prosjektperioden.

 7. 2019

  Første Samhandlingskonferanse ble gjennomført på Quality Airport Hotel Stavanger med 200 deltakere fra Spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og politi.

  VR-simuleringsprosjektet ble rullet ut mellom Ambulansestasjonene og AMC2.

  Ny psykatirambulanse tilpasset behov for transport av psykisk syke.

 8. 2021

  Oppstart av forskning og datainnsamlling for pasienters opplevelse av transport til sykehuset. (Hvordan kom du til AMC2?)

  Samhandlingskonferanse for Transport av Psykisk Syke avholdes på Clarion Hotel Air 01. desember.

Aktuelle lover og regler

Prosjekter og tjenester i andre land

Innhold

 


 

Hovedlogo.  

 

     

Fant du det du lette etter?