Transport av psykisk syke - Prehospitalt psykisk helsearbeid

Respekt, likeverdighet og faglighet

​ ​​Kontaktinfor​​masjon

Mann med briller ser i kameraet 

Frode Bremseth

Psykiatrisk sykepleier

Rådgiver Prehospitalt psykisk helsearbeid

SUS/KPHV

Avdeling akutt og intensiv psykiatri

AMC2

Prehospital Klinikk

Telefon: 51 51 50 90 / +47 48 11 93 02 


 

 

 

 

 

 

Hovedlogo: Transport av psykisk syke

 

​Prosjektet transport av psykisk syke

I 2014 ble det lyst ut prosjektmidler, og alle helseforetak hadde anledning til å søke om disse. De regionale helseforetakene administrerte prosjektmidlene og godkjente prosjektene. Helse Stavanger søkte, og fikk tilslag om å gjennomføre prosjekt i Rogaland. Prosjektet startet opp høsten 2015. 

Prosjektet er nå avsluttet, og videreføres som et fast satsningsområde med ​Frode Bremseth som Førstekonsulent for Prehospitalt psykisk helsearbeid.

Prosjektdirektiv transport av psykisk syke.doc 

 

 1. 2010

  Psykiatriambulansen startet opp 1. februar 2010

 2. 2011

  Første årsrapport av psykiatriambulansen etablert, og videreføres med ny rapport for hvert år.

 3. 2014

  Muligheten for å søke midler til Transport av Psykisk Syke og oppstart av prosjektet

 4. 2015

  Etablert prosjektgruppe for Transport av Psykisk Syke og startet arbeidet med prosjektdirektiv.

 5. 2016

  Godkjent prosjektdirektiv for Transport av Psykisk Syke.

  Avholdt nasjonal nettverkskonferanse.

 6. 2018

  Prosjektperioden for Transport av Psykisk Syke avsluttes og midlene overføres fast i rammen for å videreføre det som er gjort i prosjektperioden

 7. 2019

  Første Samhandlingskonferanse ble gjennomført på Quality Airport Hotel Stavanger med 200 deltakere fra Spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og politi.

  VR-simuleringsprosjektet ble rullet ut mellom Ambulansestasjonene og AMC2.

  Ny psykatirambulanse tilpasset behov for transport av psykisk syke.

 8. 2021

  Oppstart av forskning og datainnsamling for pasienters opplevelse av transport til sykehuset. (Hvordan kom du til AMC2?)

  Samhandlingskonferanse for Transport av Psykisk Syke avholdt på Clarion Hotel Air 01. desember.

 9. 2022

  Prosjektet er nå avsluttet, og videreføres som et fast satsningsområde med ​Frode Bremseth som Førstekonsulent for Prehospitalt psykisk helsearbeid.

Aktuelle lover og regler

 • Tvangslovutvalget (lovdata.no)

 


 

Logo: transport av psykisk syke.  

 

     

Fant du det du lette etter?