HELSENORGE

Intensiv- og postoperativ avdeling

Avdelingen består av tre poster: Intensiv 2M, postoperativ 1G og postoperativ 2 øst. I tillegg disponerer 2M ett rom for luftsmitte og to for vanlig isolering på 2I. Avdelingens ansatte er i hovedsak spesialutdannet personell som intensiv- og anestesileger og intensivsykepleiere. Vi har også hjelpepleiere og offentlig godkjente sykepleiere.

Fant du det du lette etter?