HELSENORGE

Intensiv 2M

Vi behandler og overvåker kritisk syke pasienter i alle aldersgrupper. Pasientene hos oss har svikt i et eller flere vitale organer på grunn av alvorlig ulykke/sykdom, eller operasjon. Pasientene krever kontinuerlig overvåkning med avansert teknisk utstyr og ofte respiratorbehandling. Sykdomstilstanden er kompleks og mange ressurser. Vanlig bemanning er én intensivsykepleier per intensivpasient. Det er i perioder høy aktivitet rundt pasienten.  Pasientene kan være innlagt fra timer til måneder.

Fant du det du lette etter?