Oppsøkende behandlingsteam

OBS-teamet er et samhandlingstiltak mellom Helse og Velferd i Stavanger kommune og Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger.
 
Les mer om Oppsøkende behandlingsteam

Oppsøkende behandlingsteam

Vi har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av personer som på grunn av alvorlige psykiske lidelser og andre helse- og sosiale utfordringer kan ha vansker med å etablere kontakt med hjelpeapparatet. Gjennom aktivt oppsøkende arbeid legger vi til rette for at den enkelte får rett behandling og hjelp innen ulike områder som psykisk helse, rus og avhengighet, bolig, økonomi, arbeid/aktivitet og nettverk. Vi etterstreber en helhetlig tilnærming i forhold til den enkelte, noe som innebærer samtidig hjelp og behandling fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.


OBS-teamet er et behandlingsteam som arbeider etter FACT modellen – dette innebærer at vi er et tverrfaglig sammensatt team som består av personer med ulik fagkompetanse, og som sammen med deg vil koordinere og yte hjelp ut i fra dine behov.

Teamets arbeidsmetode er basert på grunnleggende prinsipper som:

  • Være der bruker ønsker å lykkes
  • Oppsøke og forankre bruker/pasient i tjenesteapparatet
  • Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging
  • Tilby pasienten den oppfølgingen som til enhver tid er nødvendig
  • Tilby behandling i tråd med faglige retningslinjer
  • Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring og selvhjelp.

Vi samarbeider med andre aktuelle instanser, og har også fokus på barn og pårørende til brukere av teamet.   
Alle henvisninger skal sendes til Inntaks- og oppstartsteamet.

Lenker

Årsrapport 2018

FACT manual

ROP-retningslinjen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i 9. etasje.
Besøkstider
mandag - fredag 08.30 – 15.30
Telefon
51 91 34 40 / 905 77 189
mandag - fredag Som i åpningstiden.
Legg gjerne igjen en beskjed om du ikke får tak i oss, og vi ringer tilbake.
Lagårdsveien 78
Besøksadresse
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger(Kart)

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Det er viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Vi har derfor innført besøksstopp for besøkende og pårørende. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Dette gjelder uavhengig om du har vært ute og reist eller har hatt kontakt med smittede personer.

Besøksstoppet gjelder ikke for pårørende til kritisk syke pasienter, barn inntil 18 år og fødende. Barn kan ha med seg én pårørende. For kritisk syke gjøres det avtale med den aktuelle avdeling. Fødende kan ha med seg en frisk partner under fødsel,  og denne personen kan være med videre på barselhotellet - så lenge personen ikke drar hjem i mellomtiden. Besøk på barselavdelingen er dessverre ikke mulig.

Hvis du skal besøke en kritisk syk pasient, barn eller fødende på sykehuset, så forutsettes dette at du ikke har vært utenfor Norge de siste 14 dagene. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19 (Helsedirektoratet, 12.mars)

Timeavtale?
Har du vært i utlandet? Eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte? Kjenner du på symptomer?

Ta kontakt med avdelingen din ved å logge deg inn på helsenorge.no (der du kan sende melding til avdelingen om timen din helt fram til den starter) eller på telefon, så får du tildelt ny time. Husk at du må si fra om du ikke møter til timen for å unngå gebyr.

Vi reduserer planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye. Pasientene som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av sykehuset og få mer informasjon. Du trenger ikke ringe oss.

Hvis dette ikke gjelder deg, skal du møte til time som avtalt. Du trenger ikke gi beskjed i forkant.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fant du det du lette etter?