Oppsøkende behandlingsteam

Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet) Stavanger gir hjelp til personer med ROP lidelser – personer med alvorlig psykisk lidelse og rus lidelse.

Les mer om Oppsøkende behandlingsteam

Oppsøkende behandlingsteam

Inntak til OBS skjer etter ordinær henvisning eller ved telefonkontakt fra pasienten selv, familie, arbeidsgiver, eller naboer. Ved telefonkontakt (ofte kalt bekymringsmelding) har vi en responstid på maksimalt tre virkedager.

Vi tilbyr:

Ambulant behandling på spesialisthelsetjenestenivå
Lavterskel oppdagelse og oppfølging
Vurdering for behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Leder: Ann Kristin Strømme, fagleder Karianne Borgen

Nyttige lenker

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
Pårørende - psykiske lidelser og rusproblemer
ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
ROPbruker
Snakk om rus

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i 9. etasje
Telefon
51 91 34 40 / 905 77 189
Kl 08.00 - 15.30