HELSENORGE

Avdeling unge voksne og flyktninger

Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBURA), og består av flere enheter: Engelsvoll, Gausel behandlingspost og poliklinikk, jobb/skoleresept og Transkulturelt senter.

Fant du det du lette etter?