HELSENORGE

Transkulturelt senter, Hillevågsveien

Transkulturelt senter er en enhet organisert under Avdeling unge voksne og flyktninger. Vi behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning, og undervisning.

Fant du det du lette etter?