Transkulturelt senter, Hillevågsveien

Transkulturelt senter er en enhet organisert under Avdeling unge voksne og flyktninger.
Vi behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning, og undervisning.

Medarbeidere på Transkulturelt senter
Les mer om Transkulturelt senter, Hillevågsveien

Transkulturelt senter, Hillevågsveien

  

Om transkulturelt senter

BILDE AV HILLEVÅGSVEIEN 8 FOTO
Hillevågsveien 8

Senteret har 4 behandlerstillinger: Leder/voksenpsykiater, barnepsykiater/psykiater, klinisk sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesialist.

Mål


Målet er å bidra til at traumatiserte asylsøkere og flyktninger får et likeverdig helsetilbud, med spesielt fokus på et godt tjenestetilbud som ivaretar deres psykiske helse. Vi samarbeider tett med viktige aktører i flyktningefeltet: primærhelsetjenesten, andrelinjetjenesten, asylmottak og flyktningerettet virksomhet i kommunene. Samarbeid med frivillige organisasjoner i feltet vil også være aktuelt. 

Dette er landets første transkulturelle senter som behandler asylsøkere og flyktninger. Vi jobber med direkte pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. 

For klinisk virksomhet er vi tilgjengelige for drøfting, felles vurderingssamtaler og  for sekundærhenvisning fra andrelinjetjenesten. Unntaksvis vil vi kunne ta imot henvisninger direkte fra førstelinjetjenesten/kommunen (primærhenvisning), da gjerne etter forutgående drøfting. Se henvisningsrutiner nedenfor

Kontakt

Oppmøtested

Adress: Hillevågsveien 8 - 4th floor
              Stairs / elevator
              Free parking 2hrs

Telefon
Sentralbord: 51514017 | Mobiltelefon: 41599146
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Hillevågsveien 8
Besøksadresse
Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger(Google maps)

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Parkering Hillevågsveien 8

​Parkering uten avgift for besøkende inntil 2 timer.​

Wireless Internet

We are happy to offer free wireless Internet access to patients and visitors.

​To access the WiFi service, connect to the gjest.ihelse.net network. Open your browser, to get access to username and password.

New users

A user account and password must be assigned. Each session will expire after 24 days.​

For first-time usage, access your Web Browser to register your relevant details to receive a username and password via your registered mobilenumber with immediate access available upon completing registration​

Please note that signal strength may be weaker in certain parts of the hospital and during peak usage periods.​
              ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.