BUP Sola

Vi tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-18 år som har psykiske vansker. Vårt primære dekningsområde er Sola kommune.

Les mer om BUP Sola

BUP Sola

BUP Sola er en del av spesialisthelsetjenesten. Felles for de som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer, atferdsvansker eller utviklingsforstyrrelser som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Dette kan vise seg i tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, selvskading, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Et tilbud fra BUP krever henvisning. De fleste henvisningene kommer fra fastlegen. Andre leger, for eksempel på sykehuset, helsestasjonen og leder av barneverntjenesten kan også henvise. For ungdom under 16 år må foreldrene eller foresatte gi samtykke.
Ta kontakt med lege, helsesøster eller barnevern dersom du ønsker å drøfte en eventuell henvisning til BUP. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakten.

Når vi mottar en henvisning vurderer vi om barnet har rett til prioritert helsehjelp eller annen helsehjelp. Innen 10 arbeidsdager foretar BUP en vurdering av henvisningen, deretter sender vi et skriftlig svar. Ventetiden for prioritert helsehjelp er inntil tre måneder. For annen helsehjelp er ventetiden lengre. BUP kan avslå søknaden. Alle som blir avvist, eller ikke er fornøyd med behandlingen, har klagerett.

Kontakt

Oppmøtested

Vingveien 2, 2 etasje. Bruk inngang mot Sentrumsveien og nærmest Sandnes

Logg inn for å endre time

Telefon
51 51 58 10

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser