Jente står med ryggen halvveis vendt mot fire andre jenter. Foto.
Et kart over tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager

Barn og unges helsetjeneste

Verktøyet du finner her består av syv samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde.

Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at de skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes og egen informasjon for barn, unge og foresatte om hvor de kan få hjelp.

AngstplagerAutismespekterforstyrrelseBekymring for barn 0-3 årOppmerksomhetsvansker og uroSpisevansker og spiseforstyrrelseTristhet og depresjonsplagerVold, overgrep og omsorgssvikt
Fant du det du lette etter?