BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

Ungdomspostene er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tar imot ungdom mellom 13-18 år med behov for akutte innleggelser på grunn av alvorlige psykiske vansker. Ved kapasitet kan vi ta imot planlagte innleggelser som nødvendigvis ikke har akutt preg. Vi vurderer/utreder og behandler ungdommene som er innlagte.

Les mer om BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

Vanlig problematikk ved innleggelser er depresjoner av alvorligere art, suicidalitet, psykoseproblematikk, spiseforstyrrelser og andre alvorlige kriser av psykisk art. Vi tilbyr vurdering/utredning, miljøterapi, individualterapi/behandling og medikamentell behandling. Samtidig samarbeider vi tett med foresatte, skoler, kommune, og andre enheter innen sykehuset.

Foreldre/foresatte

Foreldre/foresatte er veldig viktige samarbeidspartnere for oss. De kjenner ofte ungdommene best, og kan gi beskrivelser av ungdommens vansker og ressurser. Vi kan gi foreldre/foresatte råd og veiledning. Noen ungdommer har behov for hjelp fra flere instanser. Sengepostene samarbeider blant annet med skoler, helsesøstre, PPT, barnevern med mer for å gi et mest mulig helhetlig behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med Møllehagen Skolesenter. Det vurderes for hver enkelt ungdom hvorvidt ungdommen skal ha tilbud av Møllehagen skolesenter eller ved sin vanlige hverdagsskole under oppholdet.


For ungdom under 16 år må foreldrene/foresatte gi samtykke. Ungdom over 16 år samtykker selv til frivillige innleggelser. Ved eventuelle alvorlige psykiske lidelser der ungdom over 16 har klart behov for innleggelse for snarlig behandling, men ikke ønsker dette selv, må lege utenfra avdelingen vurdere om kriterier for bruk av tvangsparagraf er tilstede. Disse kriterier omhandler fare for liv og helse. Alle innleggelser er regulerte av Lov om psykisk helsevern (LPHV). Alt personell har taushetsplikt.


Ungdommer med behov for akutte innleggelser har førsteprioritet. Øvrige innleggelser av mindre akutt art vil bli vurdert alt etter postens kapasitet.

Henvisning 

Innleggelse krever henvisning. Henvisninger kommer fra BUPAs poliklinikker, fastlege eller leger ved sykehusets øvrige avdelinger som for eksempel legevakt og akuttmottak.

Hvem jobber hos oss

Det jobber leger, psykologer, sosialkonsulent og miljøterapeuter ved posten. Det blir opprettet tverrfaglig team rundt hver ungdom og hver ungdom får tildelt primærkontakt - sykepleier, vernepleier, sosionom eller barnevernspedagod.  Hovedbehandler vil være psykolog eller lege. Vi samarbeider også med andre enheter innen BUPA, som for eksempel poliklinikker og ambulerende enhet. Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til individuell plan. Planen skal tydeliggjøre et forpliktende samarbeid mellom brukeren, koordinator og de instanser brukeren mottar tjenester fra. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Bygg M/N som ligger i 1. etasje i BUPA-bygget til høyre/venstre. Husk å betale parkering.

Besøkstider
mandag - fredag 1700 – 1930
lørdag - søndag Hele dagen
Telefon
Sengepost M1: 51 51 51 10 | Sengepost N1: 51 51 51 20
E-post
Postadresse
Helse Stavanger HF, PH BURA, Postboks 8100, 4068 STAVANGER
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering (sus.no/parkering)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.  https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Skoletilbud - UPA-skolen

Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt opplæringssenter som tilbyr undervisning for og utredning av barn, unge og voksne som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner. Dette omfatter barnevern, psykiatri og somatikk (5 SMI-avdelinger). Hovedskolen ligger i Torgveien like bak Kilden. Noen av elevene våre får undervisning der, og resten har skole i nærheten av sykehuset eller institusjonen sin.

Ungdomsavdelingen på SMI-skolen, best kjent som «UPA-skolen», har 6 lærerstillinger og en avdelingsleder. Vi gir undervisning til elever i grunnskolen og videregående opplæring, i alderen 13 – 18 år, som er innlagt på BUPAs sengeposter for ungdom, M1 og N1.  Vi holder til i underetasjen på BUPA-bygget med inngang fra Bjaalandsgate, like ved barnehagen.
  
Alle elever tilbys i utgangspunktet 30 timer undervisning i uken. I samarbeid med behandlingsteamet på sengeposten blir det gjort en vurdering om den enkelte, på bakgrunn av sin helsetilstand, er tjent med eller kan gjennomføre full skoleuke. Dersom elever over en lengre periode av helsemessige årsaker har et redusert skoletilbud, er det PPT som vurderer og tilrår omfanget på opplæringen. Videre har vi jevnlig kontakt med hjemmeskolen og eventuelt andre nødvendige instanser gjennom hele oppholdet.

De ansatte på ungdomsavdelingen er godt kvalifiserte lærere, de fleste med videreutdanning i spesialpedagogikk.  Skolen har kompetanse innenfor alle fag i grunnskolen og de fleste fellesfagene på videregående trinn.

Når du som pasient kommer til ungdomspsykiatrisk avdeling, vil du etter få dager bli kontaktet av UPA-skolen. Da får du en kontaktlærer som har hovedansvar for deg på skolen. Kontaktlæreren tilrettelegger skoletilbudet etter de vurderinger og målsettinger som vi blir enige om i det tverrfaglige teamet.
På UPA-skolen kan vi:

  • Gi deg undervisning slik at du ikke går glipp av nytt fagstoff når du er borte fra klassen.
  • Gi deg ekstra undervisning hvis det er noe du synes er vanskelig
  • Hjelpe deg til å fortsette skolegangen
  • Kartlegge hvordan du fungerer faglig, sosialt og emosjonelt, slik at vi kan tilrettelegge undervisningen best mulig for deg
  • Være med og planlegge oppstarten på din egen skole igjen etter utskrivning.

Skolens åpningstider:
Mandag – torsdag: 08.45 – 12.00 og 12.30 - 14.00
Fredag: 08.45 – 12.00 og 12.30 – 13.15


Avdelingsleder: Jon Heggheim 
Undervisningspersonale: John Steinar Svendsen, Kari Christiansen, Kjellaug Skare, Kari Berg Evensen, Siri Forus, Anne Lise Fjeldsend Johnsen, Katrine Friis-Ottesen

Fant du det du lette etter?