BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

Ungdomspostene er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tar imot ungdom mellom 13-18 år med behov for akutte innleggelser på grunn av alvorlige psykiske vansker. Ved kapasitet kan vi ta imot planlagte innleggelser som nødvendigvis ikke har akutt preg. Vi vurderer/utreder og behandler ungdommene som er innlagte.

Les mer om BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

Vanlig problematikk ved innleggelser er depresjoner av alvorligere art, suicidalitet, psykoseproblematikk, spiseforstyrrelser og andre alvorlige kriser av psykisk art. Vi tilbyr vurdering/utredning, miljøterapi, individualterapi/behandling og medikamentell behandling. Samtidig samarbeider vi tett med foresatte, skoler, kommune, og andre enheter innen sykehuset.

Foreldre/foresatte

Foreldre/foresatte er veldig viktige samarbeidspartnere for oss. De kjenner ofte ungdommene best, og kan gi beskrivelser av ungdommens vansker og ressurser. Vi kan gi foreldre/foresatte råd og veiledning. Noen ungdommer har behov for hjelp fra flere instanser. Sengepostene samarbeider blant annet med skoler, helsesøstre, PPT, barnevern med mer for å gi et mest mulig helhetlig behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med Møllehagen Skolesenter. Det vurderes for hver enkelt ungdom hvorvidt ungdommen skal ha tilbud av Møllehagen skolesenter eller ved sin vanlige hverdagsskole under oppholdet.


For ungdom under 16 år må foreldrene/foresatte gi samtykke. Ungdom over 16 år samtykker selv til frivillige innleggelser. Ved eventuelle alvorlige psykiske lidelser der ungdom over 16 har klart behov for innleggelse for snarlig behandling, men ikke ønsker dette selv, må lege utenfra avdelingen vurdere om kriterier for bruk av tvangsparagraf er tilstede. Disse kriterier omhandler fare for liv og helse. Alle innleggelser er regulerte av Lov om psykisk helsevern (LPHV). Alt personell har taushetsplikt.


Ungdommer med behov for akutte innleggelser har førsteprioritet. Øvrige innleggelser av mindre akutt art vil bli vurdert alt etter postens kapasitet.

Henvisning 

Innleggelse krever henvisning. Henvisninger kommer fra BUPAs poliklinikker, fastlege eller leger ved sykehusets øvrige avdelinger som for eksempel legevakt og akuttmottak.

Hvem jobber hos oss

Det jobber leger, psykologer, sosialkonsulent og miljøterapeuter ved posten. Det blir opprettet tverrfaglig team rundt hver ungdom og hver ungdom får tildelt primærkontakt - sykepleier, vernepleier, sosionom eller barnevernspedagod.  Hovedbehandler vil være psykolog eller lege. Vi samarbeider også med andre enheter innen BUPA, som for eksempel poliklinikker og ambulerende enhet. Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til individuell plan. Planen skal tydeliggjøre et forpliktende samarbeid mellom brukeren, koordinator og de instanser brukeren mottar tjenester fra. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Bygg M/N som ligger i 1. etasje i BUPA-bygget til høyre/venstre. Husk å betale parkering.

Besøkstider
mandag - fredag 1700 – 1930
lørdag - søndag Hele dagen
Telefon
Sengepost M1: 51 51 51 10 | Sengepost N1: 51 51 51 20
Postadresse
Helse Stavanger HF, PH BURA, Postboks 8100, 4068 STAVANGER
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Skoletilbud

Møllehagen skolesenter har ansvaret for skoletilbudet på sykehuset, og skolesenteret er en del av Rogaland fylkeskommune sitt opplæringstilbud. Skoletilbudet ved Stavanger Universitetssykehus innbefatter undervisningstilbud for barn og unge i grunnskole og videregående skole, samt et spesialpedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Skolerommet ligger i Barne- og Ungdomsklinikkens avdeling, 4D. Her kan barn og unge innlagt ved alle sykehusets avdelinger delta i undervisningen.
Skole er viktig, for barn og unge, og skolen skal ha fokus på det friske i innleggelsesperioden.

Organisering av skoledagen

Undervisning og timeplan blir under innleggelsesperioden tilpasset den enkelte elev i samarbeid med behandlingspersonell. Mesteparten av undervisningen foregår på skolerommet, men dersom noen må være på rommet sitt kan også undervisningen foregå der.

Det faglige innholdet blir lagt opp i nært samarbeid med kontaktlærer ved nærskolen.
Slik sikrer man at eleven unngår å miste nytt fagstoff som klassen gjennomgår, og eleven får en mulighet til å jobbe parallelt med klassen.

Når en er elev ved sykehusskolen gjelder dette som opplæring på en annen arena etter opplæringsloven. Tilstedeværelsen meldes til nærskolen (også videregående), og eleven får ikke fravær for disse dagene.

Skolens åpningstider:
Mandag- torsdag: 09.00- 12.00 og 12.45- 14.00
Fredag: 09.00- 12.00

Spesialpedagogisk tilbud

Vi har også et spesialpedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Dette gjelder for barn som har kjente utviklingsvansker, eller forsinket utvikling \ spesielle behov. Tilbudet består av kartlegging og rådgiving i forhold til videre tilrettelegging.

Hvem jobber her?

Avdelingsleder: Birgitte Høiby

Undervisningspersonell: Lene Junita Risholt, Kim Levi Tveiten og Ragnhild Jansen Bakkedal

Spesialpedagog for førskolebarna: Hilde Idsøe Sivertsen

Om du lurer på noe, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 51518489/ 515182280, eller kom oppom på skolerommet.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.