FoU-enheten psykisk helsevern

Forsknings- og undervisningsenheten ved klinikkene for psykisk helsevern utvikler og tilbyr kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykiatri.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
FoU-enheten holder til i 3.etg i F-bygget.
Jan Johnsens gate 12
Besøksadresse
Jan Johnsens gate 12(Kart)
4011 Stavanger

Arrangementer

 • Fredag 21.02.
  WAIS-IV kurs for psykologer

  Stavanger Universitetssjukehus arrangerer kurs i WAIS-IV for psykologer. Kurset går over to dager hvor det er meningen at man jobber med stoffet mellom kursdagene.

 • Tirsdag 21.04.
  ECT history and current use

  Klinikk psykisk helsevern for voksne inviterer til en fagdag om ECT med professor Alexander Sartorius med tittelen "ECT history and current use".

 • Torsdag 23.04.
  Vårguru 2020: Metacognitive Interpersonal Therapy

  Vårguru 2020 har invitert psykiater og psykoterapeut Giancarlo Dimaggio til Stavanger Universitetssjukehus 23. april for å snakke om "Metacognitive Interpersonal Therapy" med særlig fokus på unnvikende personligetsforstyrrelser.

 • Mandag 27.04.
  Førstehjelp ved selvmordsfare

  Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er et praktisk, tverrfaglig kurs hvor deltakerne lærer å tyde faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare.

 • Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

  Serien Vårguru er et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid. Neste Vårguru-seminar er 5. april 2018.

 • Forskning i Psykiatrisk divisjon

  Forskningen i Psykiatrisk divisjon tar sitt utgangspunkt i viktige kliniske problemstillinger, og skal bidra til metodeutvikling, kvalitetssikring og etterprøving av våre behandlingstilbud/-resultater.

 • Kurs fra klinikkene for psykisk helsevern

  FoU-enheten for psykisk helse har et bredt kurstilbud både for ansatte og for eksterne samarbeidspartnere. Kurstilbudet følger et fast definert årshjul og de fleste kursene er åpne for eksterne deltakere.

 • Regionalt forskningsnettverk for klinisk psykoseforskning

  Det regionale forskningsnetteverket for forskning innen psykose skal stimulere til kompetanseheving, kvalitetssikring og utvikling av klinisk forsking i Helse Vest omkring psykoselidelsene.

 • Forsknings- og undervisningsenheten

  Forsknings- og undervisningsenheten ved klinikker for psykisk helsevern, SUS, utvikler og tilbyr en kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykiatri.

 • Erfaringsformidling/foredragsholdere

  Foredragsholdere kan forespørres om oppdrag direkte. For ytterligere informasjon om hva den enkelte erfaringsformidler kan bidra med, kontakt vedkommende direkte

Fant du det du lette etter?