FoU-enheten psykisk helsevern

Forsknings- og undervisningsenheten ved klinikkene for psykisk helsevern utvikler og tilbyr kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykiatri.

Kontakt

Oppmøtested
FoU-enheten holder til i 3.etg i F-bygget.

Arrangementer

 • 18.08 fredag
  WAIS-IV kurs for psykologer

  Stavanger Universitetssjukehus arrangerer høste 2017 kurs i WAIS-IV for psykologer. Kurset går over to dager hvor det er meningen at man jobber med stoffet mellom kursdagene.

 • 05.10 torsdag
  Sola DPS 10 års jubileumsseminar: Mentalisering

  Sola DPS feirer 10-års jubileum i 2017 og arrangerer i den forbindelse et fagseminar i samarbeid med Sola kommune.

 • 26.10 torsdag
  ICD-10 kurs

  Som et ledd vår faste opplæring i diagnostikk/utredning arrangeres det hvert år et halvdags-kurs i ICD-10.

 • 30.10 mandag
  Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

  Stavanger Universitetssjukehus ved klinikker for psykisk helsevern tilbyr høsten 2017 gruppelederutdanning i kunnskapsbasert familiearbeid.

 • 04.12 mandag
  ADHD fordypningskurs

  Som et ledd vår faste opplæring i diagnostikk/utredning arrangeres det hver høst et 2-dagers fordypningskurs om ADHD.

 • Kurs i Motiverende Intervju (MI)

  Kurset går over totalt 3 dager (2 dager + 1 oppfølgingsdag) og inngår i divisjonens obligatorisk opplæringspakke for nyansatte individualterapeuter, men er også åpent for eksterne deltakere ved ledig kapasitet.

 • Forskning i Psykiatrisk divisjon

  Forskningen i Psykiatrisk divisjon tar sitt utgangspunkt i viktige kliniske problemstillinger, og skal bidra til metodeutvikling, kvalitetssikring og etterprøving av våre behandlingstilbud/-resultater.

 • Kurs fra klinikkene for psykisk helsevern

  Vi har et bredt kurstilbud både for ansatte og for eksterne samarbeidspartnere. Kurstilbudet følger et fast definert Feilstavet ordårshjul og de fleste kursene er åpne for eksterne deltakere.

 • Regionalt forskningsnettverk for klinisk psykoseforskning

  Det regionale forskningsnetteverket for forskning innen psykose skal stimulere til kompetanseheving, kvalitetssikring og utvikling av klinisk forsking i Helse Vest omkring psykoselidelsene.

 • Forsknings- og undervisningsenheten

  Forsknings- og undervisningsenheten ved Psykiatrisk divisjon utvikler og tilbyr en kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykiatri.

 • Erfaringsformidling/foredragsholdere

  Foredragsholdere kan forespørres om oppdrag i hele landet. For ytterligere informasjon om hva den enkelte erfaringsformidler kan bidra med, kontakt vedkommende direkte