HELSENORGE

Avdeling akutt og intensiv psykiatri

Når du søker hjelp hos Psykiatrisk divisjon, kommer du først til AMC2. Her blir du overført videre til en av sengepostene i de ulike seksjonene for utredning og behandling, eller du får poliklinisk behandling ved AMC2. Seksjon for akuttpsykiatri har ansvar for psykiatriambulansen og har et eget lavterskeltilbud med fokus på tidlig oppdagelse av psykose (TIPS). 

Fant du det du lette etter?