HELSENORGE

Avdeling sikkerhet

Vi har enheter med heldøgns behandling, bo- og omsorgstilbud, enheter med poliklinisk tilbud og med spesialisert utredningstilbud. Sikkerhetspost A1, sikkerhetspost B1, rehabiliteringsenhet Eiketun og enhet for voksne med autisme/EVA har heldøgns bemanning for utredning, behandling og rehabilitering/botrening. Mobilt innsatsteam/MIT, ambulant sikkerhetsteam (AST) og fengselspoliklinikk utfører poliklinisk utredning og behandling. Nevropsykologisk laboratorium utfører spesialisert utredning for internt henviste pasienter.

Fant du det du lette etter?