Sandnes DPS

Vi ønsker å ha en av lav terskel for å ta kontakt, og forsøker å være lett tilgjengelige slik at vi kan fange opp mennesker med psykiske lidelser tidlig. Vi tilbyr poliklinisk behandling, døgnbehandling, psykoterapi, gruppebehandling og familiearbeid.

Kontakt

Telefon
51514101
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Psykoterapeutisk/analytisk gruppehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoterapeutiskanalytisk-gruppePsykoterapeutisk/analytisk gruppePPsykoterapeutisk/analytisk gruppePsykoterapeutisk/analytisk gruppePsykoterapeutisk/analytisk gruppePsykoterapeutisk/analytisk gruppeEMPTY
Psykoterapi i gruppehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoterapi-i-gruppePsykoterapi i gruppePPsykoterapi i gruppePsykoterapi i gruppePsykoterapi i gruppePsykoterapi i gruppe[{"Title":"Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sandnes DPS","Department":"Sandnes DPS, poliklinikk|705c71f3-9992-4817-b278-0765e4e84e0b","Locations":"Julie Eges gt 6|81f517b4-289e-423c-b643-020c6beb186e","TitleExtension":" ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sandnes DPS","LocationQueryString":"?sted=voksenpsykiatrisk-poliklinikk-sandnes-dps","FNSPOrganizationNumber":"976248899"},{"Title":"Enhet for spiseforstyrrelser","Department":"Enhet for spiseforstyrrelser|8a12c5cf-a708-41b9-bac0-7bb75f2b4230","Locations":"Jan Johnsens gate 12|18509c18-afaf-4a42-bc59-49005977ac27","TitleExtension":" ved enhet for spiseforstyrrelser","LocationQueryString":"?sted=enhet-for-spiseforstyrrelser","FNSPOrganizationNumber":"974703300"}]
Stressmestringhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/stressmestringStressmestringSStressmestringStressmestringStressmestringStressmestring[{"Title":"Sola poliklinikk, Sola DPS","Department":"Sola poliklinikk|142b89a5-3cad-4108-a59b-f226279c1085","Locations":"Stemveien 40|82fe4542-14c5-4b65-942e-e76a6215775c","TitleExtension":" ved Sola DPS","LocationQueryString":"?sted=sola-poliklinikk-sola-dps","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Strand poliklinikk, Sandnes DPS","Department":"Poliklinikk Strand|c874299d-a6e9-4273-ab5c-fe694fe0d990","Locations":"Jonsokberget|3fd6753e-2352-406c-847f-579148cc59c2","TitleExtension":" ved Strand poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=strand-poliklinikk-sandnes-dps","FNSPOrganizationNumber":"973862170;976248899"}]

Arrangementer

Poliklinikk Strandhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/poliklinikk-strandPoliklinikk Strand
Sandnes DPS Ambulant akutt teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/ambulant-akutt-teamSandnes DPS Ambulant akutt team
Sandnes DPS poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/sandnes-dps-poliklinikkSandnes DPS poliklinikk
Varatun voksenpsykiatriske senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dps/varatunVaratun voksenpsykiatriske senter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.