Sola DPS

Sola Distriktpsykiatriske Senter (DPS) tilbyr tjenester for personer med psykiske lidelser som bor i kommunene Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy, og bydelene Hinna og Hillevåg i Stavanger kommune. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege, poliklinisk behandler eller via overføring fra andre sykehusavdelinger.

Døgnbehandlingen er avgrenset til den tiden du trenger omsorg på dette nivået. Etter innleggelsen kan behandlingen fortsette enten poliklinisk ved Sola DPS, ved rusomsorg, privatpraktiserende, fastlege og/eller gjennom eventuell oppfølging fra kommunalt nivå.

Inngangspartiet til Sola DPS. Bilde.
Inngangspartiet til Sola DPS.
Les mer om døgnbehandling ved Sola DPS

Sola DPS

Sola DPS består av tre sengeposter, ambulant team, Sola og Randaberg poliklinikk, og Sola ettervernspoliklinikk. Vi kan tilby ulike behandlingsaktiviteter som fysisk aktivitet, turgruppe, mindfullnesstrening.

Behandlingsteam

Hver pasient blir del av et behandlingsteam som består av en individualterapeut (lege, psykolog eller psykiater) og 2-3 miljøterapeuter. Sola DPS vektlegger aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av egen behandling som en del av bedringsprosessen. Teamet møtes ukentlig for å evaluere behandlingsplanen.

Behandlingsaktiviteter under oppholdet

Å være i behandling kan være krevende. Bruk behandlingsplan og ukeplan aktivt og delta på behandlingsaktiviteter som avtalt.
Fysisk aktivitet og døgnrytme vektlegges. Ta gjerne med treningstøy og turtøy/sko. I tillegg til individuelt rettede tiltak har Sola DPS ukentlig pasientundervisning (ukens tema), mindfulnessgruppe og turdag.

Pårørende

Pårørende får tilbud om egen samtale med utgangspunkt i deres egne behov. I tillegg kan pårørende bistå i behandlingen ved å formidle viktige opplysninger som kan ha betydning. Pasienten kan selv sette begrensinger for hva han/hun ønsker pårørende skal vite om egen behandling.
Mindreårige barn og søsken blir også ivaretatt med egne barnesamtaler. Dette er viktig for å hindre at barn og unge går rundt med vonde og vanskelige følelser rundt pasientens sykdom.


Besøkende er hjertelig velkomne. Avtal med teamet ditt når det passer best at du mottar besøk. Vi har to pårørenderom til besøk. Besøkende bes begrense besøket inne på sengepost til pasientrom av hensyn til medpasienter.
Du kan finne mer informasjon for pårørende på helsenorge.no

Kontaktinformasjon

Telefon
51 51 53 08
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Sandevegen 1A
Besøksadresse
Sandevegen 1A, 4050 Sola(Kart)

Offentlig transport

​Der er busstopp ved Sola kulturhus rett ved Sola DPS. Se Kolumbus for ruteinformasjon.

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.  https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Parkering Sola DPS

Gjesteparkering ved Sola DPS er ovenfor hovedinngangen. Pasienter som benytter egen bil kan parkere på baksiden av bygget.

Tolk

​Behandlingen vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed dersom du har behov for tolk under pasientsamtalene så tidlig som mulig. Dette gjelder for eksempel dersom du har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykodynamisk terapihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Stressmestringhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/stressmestringStressmestringSStressmestringStressmestringStressmestringStressmestring

Randaberg poliklinikk, Sola DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/randaberg-poliklinikkRandaberg poliklinikk, Sola DPS
Sola DPS Ambulant teamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/ambulant-teamSola DPS Ambulant team
Sola DPS ettervernspoliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/ettervernspoliklinikkSola DPS ettervernspoliklinikk
Sola DPS sengeposthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/sengepost-a-b-cSola DPS sengepost
Sola poliklinikk, Sola DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dps/sola-poliklinikkSola poliklinikk, Sola DPS

Fant du det du lette etter?