Helsenorge

Sola DPS

Sola Distriktpsykiatriske Senter (DPS) tilbyr tjenester for personer med psykiske lidelser som bor i kommunene Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy, og bydelene Hinna og Hillevåg i Stavanger kommune. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege, poliklinisk behandler eller via overføring fra andre sykehusavdelinger.

Døgnbehandlingen er avgrenset til den tiden du trenger omsorg på dette nivået. Etter innleggelsen kan behandlingen fortsette enten poliklinisk ved Sola DPS, ved rusomsorg, privatpraktiserende, fastlege og/eller gjennom eventuell oppfølging fra kommunalt nivå.

Fant du det du lette etter?