HELSENORGE

Stavanger DPS

Vi utreder, behandler og rehabiliterer voksne mennesker innen psykisk helsevern - og er ett av fire distriktpsykiatriske sentre i Helse Stavanger HF.

Stavanger DPS består av 2 sengeposter med totalt 30 senger, voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutteam og ettervernspoliklinikk . I tillegg har vi gruppepoliklinikken som gir et tilbud til hele Klinikk psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?