Barne- og ungdomshabilitering

Vi gir tilbud til barn og unge opp til 18 år som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat.  Vi tilbyr tverrfaglig habilitering, diagnostisering, utredning og behandling. Vi gir også veiledning, kurs og undervisning av barn, pårørende og det kommunale hjelpeapparat.

Les mer om Barne- og ungdomshabilitering

Barne- og ungdomshabilitering

Rehabilitering ved multilevel kirurgi - retningslinjer for fysioterapeuter, ergoterapeut, leger og ortopediingeniører


Hos gående barn med cerebral parese. GMFCS nivå 1-3. (pdf)

Hos ikke-gående barn med cerebral parese. GMFCS nivå 4-5. (pfd)

Om HABU

Strategiplan HABU 2017-2023


 

Kontakt

Oppmøtested

Du finner oss på Mariero. Åpningstiden vår er mandag til fredag kl 0800-1500.
Resepsjonen er i 2. etasje.

Telefon
51514700
E-post
Langflåtveien 5
Besøksadresse
Langflåtveien 5, 4017 Stavanger(Google maps)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Hva skal jeg ta med?

​Skal du til utredning hos lege, fysioterapeut eller ergoterapeut er det fint om du tar med deg shorts og ermeløs trøye. Dersom barnet eller ungdommen har hjelpemidler som er jevnlig i bruk, så ta dem med til avtalen på HABU. Dette kan være hjelpemidler for forflytning, kommunikasjon eller annet. 

Hvilke fagpersoner kan du møte hos oss?

  

Ergoterapeuten

vurderer barnets deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på stillinger for aktivitet og håndfunksjon. Ergoterapeutene vurderer barnets behov for trening, tilrettelegging og ergoterapi.

Fysioterapeuten

vurderer barnets bevegelsesutvikling, samt behov for fysioterapi og aktiviteter i dagligliv og fritid. 

  

Klinisk ernæringsfysiolog

vurderer barnets ernæringsmessige behov og gir kostveiledning.

Legen

fokuserer på medisinsk diagnose og behandling, og eventuelt henvisning til spesialundersøkelser.

Pasientkoordinatoren

er den du kan kontakte dersom du vil spørre om noen i forbindelse med tilbudet fra HABU.

Psykologen

har fokus på barnets intellektuelle, sosiale og følelsesmessige utvikling i samspill med omgivelsene.

Sosionomen

utreder, informerer og veileder i forhold til rettigheter for foreldre og barn, som gjelder både inntektssikring og praktisk hjelp i kommunen. Tilbyr også støttesamtaler ved behov.

  

Spesialpedagogen

har fokus på barnets utvikling innen områdene spiseferdighet, kontakt og samspill, kommunikasjon og språk. Faggruppen består av spesialpedagoger, logopeder, IKT-pedagog og vernepleier.

Testteknikeren

bistår psykologene ved nevropsykologiske utredninger.


Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Parkering Langflåtveien 5

​Det er parkeringsplasser utenfor bygget. Kart over området (utskriftsbart)

 

 

For fagfolk

 • Tilbud til barn og unge med spisevansker

  Spiseteamet ved HABU gir veiledning ved omfattende og komplekse spise/ernæringsvansker hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse eller skade i nervesystem eller bevegelsesapparat.

 • Temakvelder HABU

  For foreldre til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Temakveldene vil holdes på HABU: Langflåtveien 5. klokken 19-21. Det vil være aktuelle forelesere og mulighet for spørsmål diskusjon.

 • Forskning og fagutvikling (FOU)

  HABU har et tverrfaglig FOU-utvalg med månedlige møter. To medarbeidere har ansvar for administrering og saksbehandling. Vi har utarbeidet en FOU-plan for perioden 2013-2016.

 • Henvisningsrutiner barne- og ungdomshabilitering

  Et godt habiliteringsresultat for barn og unge er et gjensidig ansvar for kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det kommunale hjelpeapparatet har det daglige ansvaret for habiliteringen.

 • Nyttige lenker

 • Tilrettelagte fritidsaktiviteter

  Brukere, foreldre, frivillige og fagpersoner i kommunene etterspør ofte en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter i de kommuner som Helse Stavanger dekker. Oversikten på denne siden er ikke fullstendig, og vi ber aktører som er nevn...

Nyheter

 • 04.10.2016
  CP-dagen 5. oktober: HABU-trening gir glede og mestringsfølelse

  De må alle kjempe for det andre fireåringer tar for gitt. Elias, Tilla og Vår har alle cerebral parese (CP) og motoriske vansker, men etter intensiv trening ved barne- og ungdomshabilitering (HABU), Stavanger universitetssjukehus, mestrer d...

 • 02.09.2015
  Østerlide: Et historisk tilbakeblikk

  Det er et ordtak som sier «der det er hjerterom, er det husrom». Østerlide kan sies å være et slikt sted - både for barna som vokste opp der, og de ansatte som viet livene sine for pasientene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.