Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten

 • Bilyd over hjertet

  Vi ønsker å sikre at barn som har medfødt hjertefeil eller ervervet hjertesykdom blir undersøkt til rett tid, og unngå at barn med fysiologiske bilyd henvises unødvendig til spesialist.

 • Enurese - henvisning til barnepoliklinikken

  Enurese er vanligvis ikke et utrykk for sykdom. For de fleste forsvinner dette spontant med økende alder.

 • Hodepine hos barn

  Vi mottar svært mange henvisninger på barn med hodepine, og vi opplever at mange av disse barna har tensjonshodepine, og dermed ikke trenger utredning eller hjelp fra Barne- og ungdomspoliklinikken. For å kunne prioritere riktig og fange opp dem vi men...

 • Kortvokste barn - henvisning fra allmennlege til barnepoliklinikken

  Hvem av de kortvokste barna bør henvises til barnepoliklinikken ved SUS, og hva bør være med i en slik henvisning?

 • Overvekt hos barn og unge - rutiner for inntak

  Det er etterhvert en stor andel barn og ungdommer som er overvektige. Dette er i de aller fleste tilfellene livsstilsavhengig - og skyldes en ubalanse mellom inntak og forbruk av kalorier. Svært mange av disse barna lever i et miljø som fre...

Fant du det du lette etter?