HELSENORGE

Dialyseavdelingen

Dialyseavdelingen gir livsnødvendig behandling til pasienter som har behandlingstrengende nyresvikt. Vi gir hemodialysebehandling, kunstig rensing av blodet til pasienter med akutt og kronisk nyresvikt, og ved ulike forgiftninger. Vi utfører også plasmaferese behandling, plasmautskiftning, og LDL-aferese behandling, kunstig fjerning av fettstoffer i blodet.

Fant du det du lette etter?