HELSENORGE
Øyeavdelingen

Makulahull (hull i den gule flekken) - Operasjon

Ventetider

Innledning

Makulahull behandles ved en operasjon som kalles vitrektomi. Geleen i øyet fjernes og erstattes med en gass som forsvinner etter ca 3 uker og blir da erstattet med øyets egen væske. Gassen hjelper til med å lukke hullet i netthinnen. Det lages tre hull i øyeveggen. Et for instrument, et for lys og et hull for vanntilførsel. Membraner som drar i netthinnen rundt makulahullet fjernes, og øyet fylles med gass. Gassen virker som en innvendig bandasje på makulahullet mens det gror. For at gassen skal dekke makula er det viktig at du ikke ligger flatt på rygg de første 3 dagene.

Du vil før hjemreise få beskjed om hvordan dette bør gjøres. Det er vanlig å anbefale dette i 3 dager etter operasjonen. Du vil få utlevert en t-skjorte med en tennisball montert i ryggen som du skal sove med, dette vil hjelpe deg i å unngå ryggleie.

Før

Det er ingen forberedelse til denne undersøkelsen.

Under

Det varierer hvor lenge behandlingen varer, så sett av hele dagen. 

Operasjonen foregår oftest dagkirurgisk i lokalbedøvelse. Du får et sprøytestikk under øyet med bedøvelse. Det kan gjøre litt vondt å få bedøvelsen, men etterpå er det ikke mye smerter. Øyet blir vasket og dekket med steril duk.

Makulahull blir behandlet med en operasjon som vi kaller vitrektomi. Øyet blir fylt med en gass som hjelper til med å lukke hullet i netthinnen. Vi lager tre åpninger i øyeveggen - for instrument, lys og vanntilførsel. Membraner som drar i netthinnen rundt makulahullet blir fjernet, og vi fyller øyet med gass. Gassen virker som en innvendig bandasje på makulahullet mens det gror.

Etter

Øyedråper
Begynn drypping med øyedråper med en gang lappen er fjernet, denne fjernes som regel av lege ved kontroll dagen etter operasjonen. Resepten sendes elektronisk til apoteket. Dråpene normalt skal brukes i 3 uker.

Leie
Det er viktig for en vellykket operasjon at du ikke ligger på rygg de første dagene eller har blikket vendt oppover. Du vil før hjemreise få beskjed om hvordan dette bør gjøres. Så lenge øyet (hodet) er i riktig posisjon kan du velge hvilken stilling du vil ha på kroppen.

Praktiske råd

  • Du kan gå på WC, dusje og spise som før bare du ikke ser oppover.
  • Hverdagslig aktivitet er greit.
  • Ikke betydelig fysisk belastning første uke.

Oppfølging

Du vil ofte få time til kontroll dagen etter operasjon. Deretter avtales vanligvis kontroll etter  2-4 uker.

Hva med det andre øyet?

Ca. 10 % vil få makulahull på begge øyne.

Når kommer synet tilbake?

Rett etter operasjonen er øyet fylt med gass og du vil bare kunne se lys og konturer. Etter hvert som gassboblen blir mindre, vil du se den skjelver og beveger seg etter hvordan du beveger hodet. Når du kan se over gassboblen, vil synet bli bedre. Når du ser rett ned eller opp vil gassen danne en ring. Når denne blir mindre for så å forsvinne, er gassen borte. Dette tar vanligvis ca 3 uker.
Sidesynet kommer tilbake når gassen er ute. Skarpsynet bedrer seg langsomt. Mesteparten av bedringen kommer i løpet av 3 mnd, men synet kan bedre seg litt i over et år. De fleste opplever at synet blir tydelig bedre, men ikke like bra som det var før de fikk makulahull.

Er det sting som skal fjernes etter operasjonen?

Nei.

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner
Den vanligste komplikasjonen ved operasjon for makulahull er utvikling av katarakt/ grå stær. Dette vil ofte opereres i samme operasjon. Mindre vanlige komplikasjoner er rifter i netthinnen og netthinneløsning. Dette oppdages ofte under operasjonen og kan repareres under samme operasjon. Sjeldne komplikasjoner er blødninger, synsfeltdefekter, pigmentforandringer og infeksjon.

Forholdsregler
Du skal ikke ligge på ryggen eller se opp de første 3 døgn etter operasjonen.
Du kan ikke fly så lenge det er gass i øyet. Du skal ikke ha narkose med lystgass. Dette kan føre til høyt trykk i øyet og ødelegge synet. Rask oppstigning til høyfjellet over 700 meter kan også føre til høyt trykk og smerter hvis det er gass i øyet.

​Kontakt oss

Hverdager kl. 08.00-1500, telefon 51 51 23 20
Etter kl. 15.00 og i helgene kan du ringe sentralbordet 51518000 og be om å bli satt over til vakthavende øyelege.


Kontaktinformasjon

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Praktisk informasjon

Blodfortynnende medisiner

​Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, må det avklares med fastlege, om du kan slutte med disse før operasjonen.

I praksis gjennomføres dette som regel på følgende måte:
Pasienter som bruker ASA (Albyl E), Clopidigrel (Plavix) skal i utgangspunktet slutte med disse 7 dager før operasjon.
Marevan tas bort 3 dager før operasjon.
Er du hjerteklaffoperert, hatt tidligere alvorlig blodproppsykdom, nylig hjerteoperert/innleggelse av stent eller nylig hatt hjerneslag, vennligst ta snarlig kontakt med øyeavdeling tlf. 51 51 23 20 mellom kl. 08.00-15.00, slik at vi kan avklare med hjertespesialist om det er trygt å utføre operasjonen/slutte med medisinene.
Med tanke på dosering av Marevan etter operasjon, må operatør vite INR verdi dagen før operasjon.
Dipyridamol (Persantin) tas til og med dagen før operasjon.
Dersom du bruker Dabigratan (Pradaxa), Rivaroksaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis) anbefales det at du slutter med disse 2 døgn før fremmøte.
Tar du tran eller Omega 3, bør du slutte 3 uker før operasjonen.


NB! Slutt aldri å bruke disse medisinene før du har klarert med din fastlege.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Parkering øyeavdelingen

​Vi anbefaler at pårørende og ledsagere bruker parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen.

Det finnes parkeringsplasser på baksiden av øyeavdelingen, og i kjelleren ved senter for dagkirurgi.

Alle parkeringsplasser krever betaling. 

Fant du det du lette etter?