HELSENORGE
Seksjon for rehabilitering

Rehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskade

Tidligfase hjerneskole er et poliklinisk gruppetilbud som er rettet mot pasienter i arbeidsfør alder, opptil et år etter oppstått hjerneskade. Hjerneskaden kan være følge av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade og lignende. Tilbudet er til pasienter med hjerneskade som opplever kognitive utfordringer i hverdagen.

Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Med kognitiv menes det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. Kognitiv funksjon handler om tankeprosessene våre. Gjennom sansene våre samles mye informasjon. Hjernen behandler og bearbeider denne informasjonen og vi handler på bakgrunn av denne. Noen eksempler på slike prosesser er hukommelse, innlæring og problemløsning.

Mål for rehabiliteringstilbudet er å bidra til at du får økt kunnskap og innsikt i egen situasjon, blir bevisst egne ressurser og begrensninger, og lærer strategier for hvordan en kan mestre hverdagen bedre.

Henvisning og vurdering

Målgruppe for behandlingen er personer med mild til moderat hjerneskade som opplever kognitive utfordringer i hverdagen. Du må være i alderen 18 - 67 år, og kan delta opp til ett år etter skade.

Pasientene må kunne delta kommunikativt i gruppe, ønske å lære mer om hjerneskaden samt ha tilstrekkelig fysisk kapasitet til å delta selvstendig.

Se mer informasjon og flytskjema for tidlig fase (poster, pdf)

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens diagnose og tidspunkt for hjerneskade
 2. Beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 3. Resultater fra bildediagnostikk (MR/CT)
 4. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall oppgi konklusjonen av vurderingen
 5. Oppdatert medikamentliste
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus

Utredning

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk samtale og kartlegging. I etterkant vil pasienten og henvisende instans få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt. 

Behandling

Tilbudet foregår i gruppe på inntil seks pasienter. Tverrfaglig team består av lege, nevropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Tilbudet gjennomføres som 2,5-timers samlinger en fast ukedag over en periode på fire uker. I tillegg vil det være en pårørendesamling.

Denne gruppebaserte behandlingen består av undervisning, gruppesamtaler og erfaringsutveksling i gruppe. Det vil også være fysisk aktivitet i uteområde eller i treningssal. Samlingene vil ha en fast struktur med oppsatt timeplan. Det vil bli noen hjemmeoppgaver mellom samlingene. Undervisningen tar for seg ulike temaer innen kognisjon og hjerneskade. Det vil bli gjennomført individuelle samtaler ved behov.

Oppfølging

Etter avsluttet gruppetilbud vil det bli gjennomført en individuell sluttsamtale. Det vil bli utarbeidet en tverrfaglig rapport. Denne sendes til hver enkelt deltaker og fastlege/ henvisende lege. I noen tilfeller kan det være aktuelt med videre individuell oppfølging ved poliklinikken. Vi vurderer også behov for videre rehabilitering i kommunen og behov for individuell plan. I slike tilfeller vil en etter avtale med pasienten videreformidle slikt behov til hjemkommunen.  

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2021)

CIST:

Gruppe 1: Uke 2, 3 og 4
Gruppe 2: Uke 6, 7 og 8
Gruppe 3: Uke 14, 15 og 16 OBS! Uke 14 starter med 2. påskedag!
Gruppe 4: Uke 18, 19 og 20
Gruppe 5: Uke 22, 23 og 24
Gruppe 6: Uke 36, 37 og 38
Gruppe 7: Uke 42, 43 og 44
Gruppe 8: Uke 47, 48 og 49

CIMT:

Gruppe 1: Uke 6, 7 og 10
Gruppe 2: Uke 39, 40 og 43
Tidligfase hjerneskole:
Gruppe 1: 21.januar, 28. januar, 4. februar og 11. februar (pårørendekveld 4. februar)
Gruppe 2: 20. mai, 27. mai, 3. juni og 10. juni (Pårørendekveld 3. juni)
Gruppe 3: 18. november, 25. november, 2. desember og 8. desember (Pårørendekveld 2. desember)

CFS/ME grupper

Gruppe 1: torsdager 21.01., 28.01., 04.02. og 11.02.
Gruppe 2: torsdager 15.04., 22.04., 29.04. og 06.05.
Gruppe 3: torsdager 03.06., 10.06.,17.06. og 24.06.
Gruppe 4:  26.08., 02.09., 09.09. og 16.09.
Gruppe 5:  21.10., 28.10., 04.11. og 11.11.
Gruppe 6: 25.11., 02.12., 09.12. og 16.12.
 

Pårørende samlinger CFS/ME grupper

Pårørende gruppe 1: onsdag 26.05.21 kl. 15.00-17.00
Pårørende gruppe 2: onsdag 17.11.21 kl. 15.00-17.00

 

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Praktisk informasjon ved sengeposten

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?