Rehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskade

Behandlingsprogram, Seksjon for rehabilitering

Tidligfase hjerneskole er et poliklinisk gruppetilbud som er rettet mot pasienter i arbeidsfør alder, opptil et år etter oppstått hjerneskade. Hjerneskaden kan være følge av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade og lignende. Tilbudet er til pasienter med hjerneskade som opplever kognitive utfordringer i hverdagen.

Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Med kognitiv menes det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. Kognitiv funksjon handler om tankeprosessene våre. Gjennom sansene våre samles mye informasjon. Hjernen behandler og bearbeider denne informasjonen og vi handler på bakgrunn av denne. Noen eksempler på slike prosesser er hukommelse, innlæring og problemløsning.

Mål for rehabiliteringstilbudet er å bidra til at du får økt kunnskap og innsikt i egen situasjon, blir bevisst egne ressurser og begrensninger, og lærer strategier for hvordan en kan mestre hverdagen bedre.

Henvisning og vurdering

Målgruppe for behandlingen er personer med mild til moderat hjerneskade som opplever kognitive utfordringer i hverdagen. Du må være i alderen 18 - 67 år, og kan delta opp til ett år etter skade.

Pasientene må kunne delta kommunikativt i gruppe, ønske å lære mer om hjerneskaden samt ha tilstrekkelig fysisk kapasitet til å delta selvstendig.

Se mer informasjon og flytskjema for tidlig fase (poster, pdf)

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens diagnose og tidspunkt for hjerneskade
 2. Beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 3. Resultater fra bildediagnostikk (MR/CT)
 4. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall oppgi konklusjonen av vurderingen
 5. Oppdatert medikamentliste
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus

1. Utredning

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk samtale og kartlegging. I etterkant vil pasienten og henvisende instans få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt. 

2. Behandling

Tilbudet foregår i gruppe på inntil seks pasienter. Tverrfaglig team består av lege, nevropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Tilbudet gjennomføres som 2-timers samlinger en fast ukedag over en periode på fire uker. I tillegg vil det være en pårørendesamling.

Denne gruppebaserte behandlingen består av undervisning, gruppesamtaler og erfaringsutveksling i gruppe. Det vil også være fysisk aktivitet i uteområde eller i treningssal. Samlingene vil ha en fast struktur med oppsatt timeplan. Det vil bli noen hjemmeoppgaver mellom samlingene. Undervisningen tar for seg ulike temaer innen kognisjon og hjerneskade. Det vil bli gjennomført individuelle samtaler ved behov.

3. Oppfølging

Etter avsluttet gruppetilbud vil det bli gjennomført en individuell sluttsamtale. Det vil bli utarbeidet en tverrfaglig rapport. Denne sendes til hver enkelt deltaker og fastlege/ henvisende lege. I noen tilfeller kan det være aktuelt med videre individuell oppfølging ved poliklinikken. Vi vurderer også behov for videre rehabilitering i kommunen og behov for individuell plan. I slike tilfeller vil en etter avtale med pasienten videreformidle slikt behov til hjemkommunen.  

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2019)

JANUAR: 

 • CIST uke 3, 4 og 5. Start fredag i uke 2 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 3, 4 og 5 (2019)

FEBRUAR:

 • CIMT gruppe i uke 6, 7 og 10 (2019 og 2020)
 • CIST uke 7, 8 og 9 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 8, 10 og 11 (2019)

MARS:

 • Tidligfase i uke 12, 13, 14 og 15 (torsdager) (2019)
 • CIST uke 12, 13 og 14 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 13, 14 og 15 (2019)

APRIL:

 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 13, 14 og 15 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 17, 18 og 19 (2019)

MAI:

 • CIST uke 21, 22 og 23 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 17, 18 og 19 (2019)

JUNI/JULI/AUGUST:

 • CIST uke 35, 36 og 37 (2019)
 • CFS/ME kurs ved LMS fredager i uke 23, 24 og 25 (2019)

SEPTEMBER:

 • CIMT gruppe i uke 39, 40 og 43 (2019)
 • CIST gruppe i uke 40, 41 og 42 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 36, 37 og 38 (2019)

OKTOBER:

 • CIST gruppe i uke 44, 45 og 46 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 42, 43 og 44 (2019)

NOVEMBER:

 • Tidligfase i uke 44, 45, 46 og 47 (torsdager) (2019)
 • CIST gruppe i uke 48, 49 og 50 (2019)

Døgnrytme ved sengeposten

​​Trening foregår i aktivitetene listet opp nedenfor. Men det kan i tillegg være aktuelt med trening mellom disse aktivitetene i sal eller vannbasseng.

​Kl 07.30-08.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 08.00 Trening i morgenstell​
Fra kl 08.30 ​Frokost
​Kl 13.00 ​Lunsj
​Kl 14.30-15.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 17.00 ​Middag
​Kl 20.00 ​Kveldsmat
​Kl 21.30-22.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 23.00 ​Ro i avdelingen og lysene slukkes

Besøkstider etter avtale med personalet

Trening kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Du har derfor ofte ansvar for egen treningsinnsats i forhold til mengde og lengde. Men, det er også viktig med hvile og mange blir i starten fort trette.

Du vil få en individuell ukeplan som er en oversikt over egne treningsaktiviteter som er planlagt. Her kan det fremkomme treningsøkter som også blir planlagt gjennomført i treningssal eller i basseng.

Viktigst er likevel de aktivitetene som foregår i løpet av dagen, som morgenstell, under måltider eller trening ved å memorere saker og ting gjennom dagen.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Praktisk informasjon ved sengeposten

​Ta med deg:

•​Behagelige treningsklær
•Sko for både inne- og utebruk
•Yttertøy
•Badetøy
•Toalettsaker

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Mange har problemer med balanse, syn eller svimmelhet i starten. Hjelp derfor ikke andre pasienter ved behov for forflytting, men ta kontakt med personalet for hjelp og veiledning i stedet.

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.