Seksjon for rehabilitering

Rehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskade

Tidligfase hjerneskole er et poliklinisk gruppetilbud som er rettet mot pasienter i arbeidsfør alder, opptil et år etter oppstått hjerneskade. Hjerneskaden kan være følge av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade og lignende. Tilbudet er til pasienter med hjerneskade som opplever kognitive utfordringer i hverdagen.

Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Med kognitiv menes det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. Kognitiv funksjon handler om tankeprosessene våre. Gjennom sansene våre samles mye informasjon. Hjernen behandler og bearbeider denne informasjonen og vi handler på bakgrunn av denne. Noen eksempler på slike prosesser er hukommelse, innlæring og problemløsning.

Mål for rehabiliteringstilbudet er å bidra til at du får økt kunnskap og innsikt i egen situasjon, blir bevisst egne ressurser og begrensninger, og lærer strategier for hvordan en kan mestre hverdagen bedre.

Henvisning og vurdering

Målgruppe for behandlingen er personer med mild til moderat hjerneskade som opplever kognitive utfordringer i hverdagen. Du må være i alderen 18 - 67 år, og kan delta opp til ett år etter skade.

Pasientene må kunne delta kommunikativt i gruppe, ønske å lære mer om hjerneskaden samt ha tilstrekkelig fysisk kapasitet til å delta selvstendig.

Se mer informasjon og flytskjema for tidlig fase (poster, pdf)

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens diagnose og tidspunkt for hjerneskade
 2. Beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 3. Resultater fra bildediagnostikk (MR/CT)
 4. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall oppgi konklusjonen av vurderingen
 5. Oppdatert medikamentliste
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus

Utredning

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk samtale og kartlegging. I etterkant vil pasienten og henvisende instans få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt. 

Behandling

Tilbudet foregår i gruppe på inntil seks pasienter. Tverrfaglig team består av lege, nevropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Tilbudet gjennomføres som 2-timers samlinger en fast ukedag over en periode på fire uker. I tillegg vil det være en pårørendesamling.

Denne gruppebaserte behandlingen består av undervisning, gruppesamtaler og erfaringsutveksling i gruppe. Det vil også være fysisk aktivitet i uteområde eller i treningssal. Samlingene vil ha en fast struktur med oppsatt timeplan. Det vil bli noen hjemmeoppgaver mellom samlingene. Undervisningen tar for seg ulike temaer innen kognisjon og hjerneskade. Det vil bli gjennomført individuelle samtaler ved behov.

Oppfølging

Etter avsluttet gruppetilbud vil det bli gjennomført en individuell sluttsamtale. Det vil bli utarbeidet en tverrfaglig rapport. Denne sendes til hver enkelt deltaker og fastlege/ henvisende lege. I noen tilfeller kan det være aktuelt med videre individuell oppfølging ved poliklinikken. Vi vurderer også behov for videre rehabilitering i kommunen og behov for individuell plan. I slike tilfeller vil en etter avtale med pasienten videreformidle slikt behov til hjemkommunen.  

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2020)

JANUAR: 

 • CIST uke 3, 4 og 5.
 • CFS/ME-kurs 01/20 uke 2, 3, og 4 

FEBRUAR:

 • CIMT gruppe i uke 6, 7 og 10
 • CIST 02/20 uke 7, 8 og 9

Vinterferie uke 9

MARS:

 • Tidligfase i uke 11, 12, 13, og 14  (torsdager)
 • CIST 03/20 uke 12, 13 og 14
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 10, 11 og 12

APRIL:

 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 16, 17 og 18
 • CIST 04/20 uke 17, 18 og 19 (mai)

Påskeferie start i uke 15

MAI:

 • CIST 05/20 uke 22, 23 og 24

JUNI/JULI/AUGUST:

 

SEPTEMBER:

 • CIMT gruppe i uke 39, 40 og 43
 • CIST 06/20 i uke 36, 37 og 38
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 36, 37 og 38

OKTOBER:

 • CIST 07/20 i uke 43, 44 og 45

Høstferie uke 41

NOVEMBER:

 • CIST 08/20 uke 48, 49 og 50
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 48, 49 og 50

 

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Praktisk informasjon ved sengeposten

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?