Brukerundersøkelser

Vi ønsker at pasienter, pårørende og andre skal oppleve å bli ivaretatt, sett og hørt. Gjennom brukerundersøkelser måler vi din vurdering av kvalitet på tjenestene våre og kartlegger mulige forbedringsområder. Slik kan vi utvikle og forbedre tjenestene i tråd med ditt behov og ønske.