HELSENORGE

Brukerundersøkelser

Vi ønsker at pasienter, pårørende og andre skal oppleve å bli ivaretatt, sett og hørt. Gjennom brukerundersøkelser måler vi din vurdering av kvalitet på tjenestene våre og kartlegger mulige forbedringsområder. Slik kan vi utvikle og forbedre tjenestene i tråd med ditt behov og ønske.

​Kontakt

​Kristin Skårdal ​
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet
Tlf 51 51 81 28

 

Helse Stavanger

Øyepoliklinikk

Diagnostisk senter

Ortopedisk poliklinikk

Blod- og kreftsykdommer

Psykisk helsevern

Habiliteringstjenesten for voksne

Barne- og ungdomshabilitering

Barne- og ungdomsklinikken

Rehabilitering

Brystendokrin-k​​irurgisk poliklinikk​

Egersund

Fant du det du lette etter?