HELSENORGE
SUS testsenter for næringsliv

Trenger du klinisk kompetanse for utvikling av en ny tjeneste eller produkt?

I SUS testsenter for næringsliv bidrar vi til at det utvikles nye løsninger i tett samarbeid mellom næringsliv, klinikere og annet fagpersonell. 

Vi tilbyr ulike typer tjenester, som idediskusjoner, validering av prototyper, workshops og testing av ferdige produkter. Kliniske studier eller multisenterstudier kan også gjennomføres i samarbeid med forskningsavdelingen. 

Det forutsetter at sykehuset har kapasitet til å gjennomføre og har høy faglig interesse, for å kunne gjennomføre veiledning eller utprøving. Prosjekter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og strategi prioriteres. 

Spørsmål? Send til idemottaket[a]sus.no

Hvem er vi?​

Sigrid Steinnes
Testkoordinator

Martin Johansson
Testkoordinator
Utdanningsavdelingen
Kenneth Austrått
Testansvarlig
Innovasjonsseksjonen


 

​Samarbeidspartnere
Prosess ved forespørsel

 1. Forespørsel i Idémottaket

  SUS ønsker at alle ønsker at alle typer samarbeid registreres i Idémottaket. Frem til nettsiden er oppdatert, blir vi gjerne mer opplyst om:

  1. hva produktet/tjenesten er,

  2. hva dere har behov for fra oss,

  3. hvilken type kompetanse dere ser for dere at vi stiller med, og

  4. hvilken kompetanse har dere.

  Send inn forespørsel til Idémottaket
 2. Å forstå behovet

  Svarene er grunnlaget for den første vurderingen SUS testsenter gjør, sammen med aktuelle fagpersoner.  Ved behov avholdes det møte med bedriften for å forstå ønskene nærmere.

  Har du en idé, holder du på med produktutvikling eller har du allerede en ferdig prototype som du trenger tilbakemeldinger på fra flere, da er kanskje en av workshop-pakkene vi tilbyr, aktuelt for deg.

  Tjenester som kan tilbys
 3. Testsenter foreslår gjennomføring

  SUS testsenter foreslår gjennomføringsplan av oppdraget, og avklarer intern kapasitet.

 4. Avtaleinngåelse

  Dersom klinikken har mulighet for å gjennomføre oppdraget, og forslaget er i tråd med selskapets ønsker - så inngås det avtale om tjenestekjøp. Se avtalemal under.

 5. Vi gjennomfører!

Avtalemaler:Fant du det du lette etter?