HELSENORGE

Høring - konseptrapport Helse Stavanger HF

Konseptrapporten for Prosjekt sykehusutbygging (sept 2015).

Mandatet for konseptfasen har vært å utrede følgende alternativ for planleggingen av nytt universitetssykehus:

  • Null-alternativet (ombygging på eksisterende tomt på Våland)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på hhv Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandne
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt på Våland
  • Helt nytt sykehus i et​t byggetrinn


 

Høringskommentarer

Høringskommentarene sendes på epost til: sykehusutbygging@sus.no ​og som post til:

Helse Stavanger HF, Prosjekt Sykehusutbygging, postboks 8100, 4068 Stavanger. Merk konvolutten: «Kons​eptrapport».

Høringsfristen er satt til 30. september 2015. Høringen sendes i henhold til liste.​

Det presiseres at administrerende direktør og styret i Helse Stavanger HF ikke har konkludert med hensyn til hvilken tomt og hvilket konsept som anbefales å gå videre til forprosjektfasen. Dette avventes til etter at høringsprosessen er avsluttet. Av den grunn vil det være kapitler i vedlagte konseptrapport som ikke blir ferdigstilt før etter at høringsprosessen er avsluttet.

​​

Høringsrapporten​

Høringsrapporten (pdf, 6MB)​
Høringsbrev (pdf)
Høringskonferanse 18 august presentasjon


Vedlegg og referanser ​til høringsdokumentet

Høringskommentarer

 

Kommuner og fylkeskommuner

20150825 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Sola kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150825 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Sola kommune.pdf20150825 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Sola kommune.pdfpdf2134040
20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Timekommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Timekommune.pdf20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Timekommune.pdfpdf108013
20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - politisk vedtak fra Sola kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - politisk vedtak fra Sola kommune.pdf20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - politisk vedtak fra Sola kommune.pdfpdf490288
20150911 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Hå kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150911 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Hå kommune.pdf20150911 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Hå kommune.pdfpdf728334
20150917 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Klepp kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150917 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Klepp kommune.pdf20150917 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Klepp kommune.pdfpdf111849
20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjerkreim kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjerkreim kommune.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjerkreim kommune.pdfpdf180102
20150928 - Høring- Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fylkesmannen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150928 - Høring- Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fylkesmannen.pdf20150928 - Høring- Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fylkesmannen.pdfpdf109803
20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Statens Vegvesen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Statens Vegvesen.pdf20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Statens Vegvesen.pdfpdf945276
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Fylkesutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Fylkesutvalget.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Fylkesutvalget.pdfpdf519678
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Stavanger kommune.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Stavanger kommune.pdfpdf1424478
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Eldrerådet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Eldrerådet.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Eldrerådet.pdfpdf414203
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Rogaland Brann og Redning IKS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Rogaland Brann og Redning IKS.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Rogaland Brann og Redning IKS.pdfpdf320684
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Sandnes kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Sandnes kommune.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Sandnes kommune.pdfpdf812921
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Stavanger kommune.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Stavanger kommune.pdfpdf93603
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - vedtak fra fylkesutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - vedtak fra fylkesutvalget.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - vedtak fra fylkesutvalget.pdfpdf344446
20151021 - Høring - Prosjekt Sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Randaberg kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20151021 - Høring - Prosjekt Sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Randaberg kommune.pdf20151021 - Høring - Prosjekt Sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Randaberg kommune.pdfpdf274441

 

 Pasient- og brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og verneombud

 

20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Evalueringskjema fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Evalueringskjema fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Evalueringskjema fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfpdf100753
20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfpdf177876
20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget sykehusutbyggingen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget sykehusutbyggingen.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget sykehusutbyggingen.pdfpdf146136
20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra vernetjenesten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra vernetjenesten.pdf20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra vernetjenesten.pdfpdf10071
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Dnlf.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Dnlf.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Dnlf.pdfpdf47378
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fagforbundet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fagforbundet.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fagforbundet.pdfpdf1118179
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NSF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NSF.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NSF.pdfpdf25753
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Tekna.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Tekna.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Tekna.pdfpdf3193725

 

Andre høringsinstanser, og øvrige

20150817 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Avinor.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150817 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Avinor.pdf20150817 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Avinor.pdfpdf1325679
20150818 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Tilleggsinfo fra Avinor.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150818 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Tilleggsinfo fra Avinor.pdf20150818 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Tilleggsinfo fra Avinor.pdfpdf637483
20150907 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Iris.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150907 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Iris.pdf20150907 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Iris.pdfpdf213308
20150916 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjørn J. Johannesen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150916 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjørn J. Johannesen.pdf20150916 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjørn J. Johannesen.pdfpdf272288
20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Econ.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Econ.pdf20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Econ.pdfpdf873587
20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetsfondet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetsfondet.pdf20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetsfondet.pdfpdf586792
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ analyse befolkningsgrunnlag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ analyse befolkningsgrunnlag.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ analyse befolkningsgrunnlag.pdfpdf462612
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ kostnadsestimat.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ kostnadsestimat.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ kostnadsestimat.pdfpdf256283
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ nasjonale forslag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ nasjonale forslag.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ nasjonale forslag.pdfpdf453168
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ tidlig sammenligning andre prosjekter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ tidlig sammenligning andre prosjekter.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ tidlig sammenligning andre prosjekter.pdfpdf222241
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trafikkgrunnlag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trafikkgrunnlag.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trafikkgrunnlag.pdfpdf226824
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trasèvalg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trasèvalg.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trasèvalg.pdfpdf571935
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Næringsforeningen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Næringsforeningen.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Næringsforeningen.pdfpdf255076
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Byutviklingens lange linjer avdeling.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Byutviklingens lange linjer avdeling.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Byutviklingens lange linjer avdeling.pdfpdf875404
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NFF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NFF.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NFF.pdfpdf72208
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetet i Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetet i Stavanger.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetet i Stavanger.pdfpdf179571
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra statsbygg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra statsbygg.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra statsbygg.pdfpdf642828

 

Skisseprosjekt Nordic Cowi

Skisseprosjektrapport - Stokka (pdf, 18MB)Skisseprosjektrapport - Ullandhaug (pdf, 19MB)Skisseprosjektrapport - Våland (pdf, 19MB)Skisseprosjektrapport - felles presentasjon (pdf, 30MB)Kostnadsberegning skisseprosjekt (pdf)

Vedlegg
Mulighetsbildet ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling, rapport fra Helse Stavanger HF (pdf)Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling, rapport fra Helse Stavanger HF (pdf)Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus, rapport fra Asplan-Viak (pdf, 7MB)

Eksterne referanser
› Kartlegging av eid bygningsmasse. Teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsdyktighet og felles infrastruktur og områdeforhold. Rapport fra Multiconsult. (pdf)
› Nytt sykehus på Ullandhaug. Brev fra Universitetet i Stavanger. (pdf)
› Lokalisering av nytt Universitetssykehus i Stavangerregionen. Brev fra IRIS. (pdf)
› Utredning av synergieffekter ved samlokalisering av Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Rapport fra Oxford Research. (pdf)
› Samlokalisering av Universitetssykehuset og Universitetet i Stavanger. Arbeidsnotat fra PwC. (pdf, 9MB)
› Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Arbeidsnotat fra IRIS. (pdf)
› Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Rapport fra Innovasjon Norge. (pdf)
› Konsekvensvurdering Stavanger
› Konsekvensvurdering Sandnes

For media
› Bilder fra skisseprosjektet på Flickr

Fant du det du lette etter?