Timeavtale eller på besøk hos oss?

Nå trapper vi gradvis opp den planlagte aktiviteten på sykehuset. Det skal være trygt for våre pasienter å komme til behandling på sykehuset, derfor fortsetter vi med de strenge smitteverntiltakene.

English version

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus pandemia in order to protect patients and staff against infection.

Do you have an appointment at the hospital?
It is important to avoid attendance at any of our hospital locations if you- or anyone accompanying you, have:

 • Been overseas in the last 14 days
 • Been in close contact with a person with confirmed COVID-19, during the 14 days before your appointment
 • Acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, continuous cough, shortness of breath, sore throat, or a cold.

In case of “yes” to any of these questions, please contact the department in charge of your appointment to reschedule. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital.

Are you visiting someone at the hospital?
Due to the current situation, we have to limit the number of visitors to SUS.

These rules apply even if you have not been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

Only women in labor and children under 18 are allowed to bring next of kind to the hospital. If you are next of kind to critically ill patients, visiting hours will be organized by the ward.

The birth departement has made new guidelines designed to ensure safe maternity care for all patients, regardless of whether or not you are in quarantine, infected or completely healthy.

Closed door?
We apologize for having to close all our entrances. If you need to enter the hospital, we kindly ask you to contact security staff at the main entrance, who will guide you.

 • For Maternity Outpatient Clinic - use entrance 6
 • For (dialysis treatment) – use entrance 6
 • For blood donors – use entrance 6

New appointment
Please call the outpatient clinic/department directly or go to www.helsenorge.no  to make a new appointment.  Please contact us if you cannot make the appointment.

We sometimes need to contact patients to make a new appointment. If we have to delay your appointment, we will contact you. You do not have to contact the hospital.

If you have not been abroad or been in close contact with someone with a confirmed Corona virus infection,  you can come to your appointment. You do not have to contact the hospital.


På grunn av koronaviruspandemien ble mange planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler avlyst eller utsatt i mars. Nå ser vi at tilstrømmingen av pasienter med covid-19 har flatet ut, og sykehuset trapper derfor opp aktiviteten.

Har du fått innkalling til time på sykehuset?

Du skal ikke møte til oppsatt time hvis du eller den som følger deg til sykehuset kan svare ja på et eller flere av spørsmålene:

 • Føler du deg syk med for eksempel hoste, tung pust, feber eller forkjølelse?
 • Har du vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene?
 • Har du vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte de siste 14 dagene?

Ta kontakt med avdelingen for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet ditt eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å. Du kan også kontakte avdelingen ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Dersom du svarer nei på alle spørsmålene kommer du til timen som avtalt, du trenger ikke å kontakte oss i forkant.

Screening før du kommer til sykehuset

Før du kommer til timen, vil vi forsikre oss om at du ikke kan være smittet med covid-19.

Alle pasienter som får time på sykehuset skal screenes på forhånd for mulig covid-19-smitte ved å gjennomgå noen kontrollspørsmål knyttet til kontakt med koronaviruset og eventuelle symptomer på sykdom. Du vil få en SMS med spørsmål, i tillegg vil du få spørsmål på sykehuset før du kommer inn i samtalerommet/undersøkelsesrommet.

Besøksforbud

Det er fortsatt besøksforbud og adgangskontroll på sykehuset for å begrense smitte. Det betyr at pasienter som hovedregel ikke kan ha med pårørende. 

28. mai: Vi jobber nå for å legge til rette for besøk. Men før det kan skje, må vi sikre at det kan gjøres på en trygg og god måte. Les mer om gjenåpning i egen sak her (lenke). 

Besøksforbudet gjelder ikke for pårørende til kritisk syke pasienter, barn inntil 18 år og fødende. Barn kan ha med seg én pårørende. For kritisk syke gjøres det avtale med den aktuelle avdeling. Fødende kan ha med seg en frisk partner under fødsel, og denne personen kan være med videre på barselhotellet - så lenge personen ikke drar hjem i mellomtiden. Besøk på barselavdelingen er dessverre ikke mulig.

Dersom pårørende eller hjelpepersonell skal følge med, må også disse svare på screening-spørsmål.

Vi skjønner at dette kan oppleves vanskelig, men ber om forståelse og omtanke for pasientene. Mange av våre pasienter har et svært nedsatt immunforsvar. De er dermed mer mottakelig for smitte og kan bli sykere enn andre på grunn av behandlingen de får. Dette gjelder blant annet pasienter som får kreftbehandling.

Når du kommer til sykehuset

Adgangskontroll betyr at dørene til sykehuset er stengt. Du skal bruke hovedinngangen. Der vil du møte en vekter som slipper deg inn dersom du har avtale med sykehuset.

Du kan bruke inngang 6 dersom du skal:

 • til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg (fødepoliklinikk)
 • til dialyse
 • gi blod

Pandemien er ikke over

Vi er fortsatt i en pandemisituasjon, og selv om utviklingen er nedadgående nå, må vi fortsatt ha beredskap for å kunne være forberedt på et økende antall pasienter med covid-19-smitte. Det kan komme endringer i planlagte timer på kort varsel.