Timeavtale eller på besøk hos oss?

For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført adgangskontroll og besøksstopp for besøkende og pårørende ved Stavanger universitetssjukehus. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter, barn og fødende.

English version

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus pandemia in order to protect patients and staff against infection.

Are you visiting someone at the hospital?
Due to the current situation, we have to limit the number of visitors to SUS.

These rules apply even if you have not been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

Only women in labor and children under 18 are allowed to bring next of kind to the hospital. If you are next of kind to critically ill patients, visiting hours will be organized by the ward.

The birth departement has made new guidelines designed to ensure safe maternity care for all patients, regardless of whether or not you are in quarantine, infected or completely healthy. (lenke til føde-saken)

Do you have an appointment at the hospital?
Have you been abroad? Or have you been in close contact with someone with a confirmed Corona virus infection? Are you in quarantine or isolation.

To help prevent further transmission of the virus, we kindly ask you not to enter the hospital if you have been abroad within the 14 last days.

Closed door?
We apologize for having to close all our entrances. If you need to enter the hospital, we kindly ask you to contact security staff at the main entrance, who will guide you.

  • For Maternity Outpatient Clinic - use entrance 6
  • For Department of Haematology and Oncology – use entrance 9
  • For (dialysis treatment) – use entrance 6
  • For blood donors – use entrance 6

New appointment
Please call the outpatient clinic/department directly or go to www.helsenorge.no  to make a new appointment.  To avoid the appointment fee, please contact us if you cannot make the appointment.

We sometimes need to contact patients to make a new appointment. If we have to delay your appointment, we will contact you. You do not have to contact the hospital.

If you have not been abroad or been in close contact with someone with a confirmed Corona virus infection,  you can come to your appointment. You do not have to contact the hospital.


Besøkende

Det er viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Vi har derfor innført besøksstopp for besøkende og pårørende. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Dette gjelder uavhengig om du har vært ute og reist eller har hatt kontakt med smittede personer.

Besøksstoppet gjelder ikke for pårørende til kritisk syke pasienter, barn inntil 18 år og fødende. Barn kan ha med seg én pårørende. For kritisk syke gjøres det avtale med den aktuelle avdeling. Fødende kan ha med seg en frisk partner under fødsel,  og denne personen kan være med videre på barselhotellet - så lenge personen ikke drar hjem i mellomtiden. Besøk på barselavdelingen er dessverre ikke mulig.

Hvis du skal besøke en kritisk syk pasient, barn eller fødende på sykehuset, så forutsettes dette at du ikke har vært utenfor Norge de siste 14 dagene. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/(Helsedirektoratet, 12.mars)

Timeavtale

Har du vært i utlandet? Eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte? Kjenner du på symptomer?

Av smittehensyn ber vi deg ikke gå inn på sykehuset hvis det er 14 dager eller mindre siden du kom hjem.

Stengt dør?

SUS har innført adgangskontroll på sykehuset fra og med fredag 13. mars. Du kommer derfor til å møte stengte ytterdører på SUS.

Alle pasienter og andre besøkende skal bruke hovedinngangen. Det finnes to unntak der medarbeidere ved vakt og sikring åpner for deg på dagtid - ring på ringeklokke utenfor om du ikke ser noen:

  • Hvis du skal til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg (fødepoliklinikk), bruk inngang 6
  • Hvis du skal til avdeling for blod- og kreftsykdommer, bruk inngang 9.
  • Hvis du skal til dialyse, bruk inngang 6.
  • Hvis du skal gi blod, bruk inngang 6.

Hvis du er medarbeider, så kan du bruke alle dører utenom hovedinngang. Husk å ta med adgangskortet ditt. Hvis det ikke funker, så ta kontakt med vakt og sikring, så vil de gi deg tilgang.

Ny time

Ta kontakt med avdelingen din ved å logge deg inn på helsenorge.no (der du kan sende melding til avdelingen om timen din helt fram til den starter) eller på telefon, så får du tildelt ny time. Husk at du må si fra om du ikke møter til timen for å unngå gebyr.

Pasienter som har timeavtaler som av helsemessige årsaker ikke kan utsettes, skal møte som normalt, men ringe oss i forkant. På den måten sikrer vi at vi får fulgt dem opp på riktig måte.

Utsatte timer

Hvis vi må utsette timen din av andre grunner, vil vi kontakte deg. Vi reduserer planlagte operasjoner innen hele somatikken. Pasientene som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av sykehuset og få mer informasjon. Du trenger ikke ringe oss.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Ikke vært på reise?

Om du ikke har vært på reise utenfor Norge, eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte, skal du møte til timen din/avtale som planlagt. Du trenger ikke ta kontakt med avdelingen din i forkant. Hvis vi må utsette timen din av andre grunner, vil vi kontakte deg.