HELSENORGE

På besøk?

Ledsagere 

Ledsager, pårørende eller partner er velkommen til å være med under polikliniske konsultasjoner og behandlinger.

Dersom du har covid-19 eller nyoppståtte luftveissymptomer, ber vi deg ikke møte som ledsager på sykehuset.  

Se egen informasjon om hva som gjelder for ledsager/partner til fødende her

Besøkende 

Besøkende og pårørende er viktige støttespillere for pasientene våre. De fleste tiltakene knyttet til koronapandemien er avviklet, men dersom du har covid-19 eller nyoppståtte luftveissymptomer, ber vi deg ikke besøke pasienter på sykehuset.

På generelt grunnlag gjelder dette for spesialavdelingene (gjaldt også før pandemien): 

Besøk til covid-19-pasienter 
For pasienter med påvist eller mistenkt covid-19, vurderes behovet for besøk. Disse besøkene må avklares på forhånd. Du vil få veiledning i på- og avkledning og korrekt bruk av smittevernutstyr.


Nyfødtintensiv 3D: 
Begge foreldre til barn på nyfødtintensiv 3D kan være på avdelingen.
 
Barneavdelingene (3E, 4D): 
Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg. 

Friske søsken kan komme på besøk. Besøkstiden er klokken 16.00-18.00, men det er også mulig å gjøre avtaler.  
 
Intensivavdeling 2M:
Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 

Intensivavdelingen har faste besøkstider klokken 12.00–14.00 og 17.00–19.00.

Behov utover dette avtales med sykepleier i avdelingen.
 
Akuttmottak: 
Akuttmottaket er en spesialavdeling som håndterer akutt syke pasienter. Ved særlig høy aktivitet vil det i noen tilfeller være behov for å begrense tilgangen for ledsagere og pårørende inn i akuttmottaket. 

Pårørende/ledsager tillates alltid til alvorlig/kritisk syke pasienter, terminale pasienter, barn, ungdom og andre pasienter med særskilte behov.

Pasient/timeavtale

English version

​Do you have an appointment at the hospital?
We ask you to contact us if you have been diagnosed with coronavirus infection (covid-19) or have acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, sore throat, continuous cough, shortness of breath, or a loss or change to your sense of smell/taste. 

Please contact the department in charge of your appointment. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital or log in to helsenorge.no to send us a message.

New appointment
Please call the outpatient clinic/department directly or log in at www.helsenorge.no  to send a message to the department. Please contact us if you cannot make the appointment. 

Regulations on public visits

If you plan to visit the hospital, we ask you to follow the current visiting routines.

You should not visit if you have been diagnosed with coronavirus infection (covid-19) or have acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, sore throat, continuous cough, shortness of breath, or a loss or change to your sense of smell/taste.​