På besøk?

Vi har fortsatt tiltak for å begrense risikoen for smittespredning på sykehuset.

Ledsagere 

Ledsager, pårørende eller partner er hjertelig velkommen til å være med under polikliniske konsultasjoner og behandling.

Disse må være friske - og kunne svare nei på følgende spørsmål:

 • har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
 • har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
 • har du i løpet av de siste ti dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

Ledsager til fødende? Finn ut hva som gjelder her (lenke).

Besøkende 

Vi skal tilrettelegge for at pasientene våre kan få besøk. Tidligere i pandemien hadde vi skallsikring ved inngangene. Dette er nå opphevet. Det er heller ingen begrensning i antall som kan komme på besøk (NB! merk at spesialavdelingene våre kan ha enkelte unntak). Men de som møter må være friske - og kunne svare nei på disse spørsmålene:

 • har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
 • har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
 • har du i løpet av de siste ti dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?​

Husk også å følge nasjonale og lokale anbefalinger - når det er gjeldende.

Selv om vi har lettet på besøksrestriksjonene våre, ber vi likevel at besøkene vurderes. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å redusere risikoen for smitte til sårbare pasienter og våre medarbeidere.   

​Hva kan jeg ha med?

Du har lov å gi gaver, blomster, mat og lignende. Følg da generelle håndhygieneråd.

Ta kontakt med avdelingen det gjelder om du lurer på om du kan komme på besøk. På generelt grunnlag gjelder følgende for våre spesialavdelinger: 

Besøk til covid-19-pasienter 
For pasienter med påvist eller mistenkt covid-19, må behovet for besøk vurderes nøye.

Disse besøkene må avklares på forhånd. Du vil få veiledning i på- og avkledning og korrekt bruk av smittevernutstyr.


Nyfødtintensiv 3D: 
Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen.
 
Barneavdelingene (3E, 4D): 
Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg. 

Søsken kan dessverre ikke komme på besøk. Enkelte unntak kan forekomme. 
 
Intensivavdeling 2M:
Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 

Intensivavdelingen har faste besøkstider: klokken 12–14 og 17–19.

Behov utover dette avtales med sykepleier i avdelingen.
 
Akuttmottak: 
Akuttmottaket er en spesialavdeling som håndterer akutt syke pasienter. For å ivareta primæroppgavene, vil det være behov for å begrense tilgangen for ledsagere og pårørenede inn i akuttmottaket. Dette gjelder spesielt når det er stor aktivitet og mye sesongbasert smitte i befolkningen.
 
Pårørende/ ledsager tillates primært til alvorlig/kritisk syke pasienter, terminale pasienter, barn og ungdom samt andre pasienter med særskilte behov. Ledsagere/pårørende som selv har tegn til smittsom infeksjonssykdom, har dessverre ikke anledning til å være med pasienten. Skjønn utvises i spesielle situasjoner.

 
Merk at disse restriksjonene kan endres på kort tid. Ta kontakt med avdelingen dersom du har spørsmål.

Pasient/timeavtale

Du vil motta en SMS før timeavtalene din der du blir bedt om å gå gjennom noen spørsmål før du møter på sykehuset. Det er fordi vi ønsker å kjenne til mulig smitterisiko. 

Dersom du skal ha med ledsager, er det fint om ledsager også svarer på de samme spørsmålene. 

  Tips til besøkende

  • Husk at du må være frisk hvis du skal besøke oss.
  • Ved hovedinngangen til sykehuset på Våland har vi ofte tilstedeværelse av dørverter og/eller frivillige. De kan hjelpe med informasjon hvis du trenger det.
  • Gå gjerne direkte til avdelingen/posten. Slik unngår vi at mange samler seg i fellesområdene samtidig.  
  • Henvend deg gjerne til personalet når du kommer til avdelingen.
  • Håndvask/desinfeksjon skal gjennomføres. Du må vaske hendene når du går inn og ut – både på sykehuset og pasientrom. 

  Takk for at du følger smitteverntiltakene våre.​

  Finn svar på ofte stilte spørsmål om hva pasienter lurer på under pandemien.

  Hvilken inngang skal jeg bruke?

  Generelt kan du gå inn hovedinngangen på SUS Våland eller finne inngangen her, som ligger nærmest avdelingen du skal til. 

  Du kan bruke inngang 6 hvis du skal

  • til fødepoliklinikk (seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg)
  • til dialyse
  • gi blod

  English version

  Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus pandemia in order to protect patients and staff against infection.

  Do you have an appointment at the hospital?
  It is important that you contact us if you have:

  • been diagnosed with coronavirus infection (covid-19) or waiting for test results
  • been in close contact with a person with confirmed covid-19, during the 10 days before your appointment
  • acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, sore throat, continuous cough, shortness of breath, or a loss or change to your sense of smell/taste

  In case of “yes” to any of these questions, please contact the department in charge of your appointment. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital or log in to helsenorge.no to send us a message.

  Which entrance can I use?  

  In general you can use the main entrance at SUS Våland - or check the map to use the entrance nearest to the unit you are going to.

  • For Maternity Outpatient Clinic - use entrance 6
  • For (dialysis treatment) – use entrance 6
  • For blood donors – use entrance 6

  New appointment
  Please call the outpatient clinic/department directly or log in at www.helsenorge.no  to send a message to the department. Please contact us if you cannot make the appointment.