Timeavtale eller på besøk?

Det skal være trygt å komme på sykehuset. Derfor har vi strenge smitteverntiltak og besøkskontroll.

Pasient/timeavtale 

Du skal møte til oppsatt time hvis du kan svare nei på følgende spørsmål:

 • Har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
 • Har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
 • Har du vært i utlandet eller i utvalgte kommuner i Norge siste ti dager?Se oppdatert kommuneoversikt her.
 • Har du i løpet av de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

Du trenger ikke å kontakte oss i forkant hvis du svarer nei på alle disse spørsmålene.

  Du vil få en SMS i forkant av avtalen din der vi ber deg gjennomgå en sjekkliste før oppmøte. I sjekklisten får du kontrollspørsmål om kontakt med viruset og eventuelle symptomer på sykdom. Det er dette vi kaller en screening. Dersom du skal ha med deg ledsager, er det fint om ledsager svarer på de samme spørsmålene. 

  Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om hva pasienter lurer på under pandemien.

  Ledsagere 

  Det er besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å begrense risikoen for smitte.

  Ledsager kan bli med pasient dersom det er helt nødvendig. 

  Du kan kun møte som ledsager dersom du svarer nei på følgende spørsmål:

  • Har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
  • Har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
  • Har du vært i utlandet eller i utvalgte kommuner i Norge siste ti dager?Se oppdatert kommuneoversikt her.
  • Har du i løpet av de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

  Ledsager til fødende? Finn ut hva som gjelder her.

  Besøkende 

  Det er besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å begrense risikoen for smitte.

  Kun nødvendig besøk kan gjennomføres. Dette innebærer blant annet besøk på sengepost til: 

  • alvorlig/kritisk syke pasienter
  • pasienter som er innlagt over tid – der besøk er viktig for pasientens behandling og/eller livskvalitet
  • barn/ungdom

  Du kan kun møte som besøkende dersom du svarer nei på følgende spørsmål:

  • Har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
  • Har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
  • Har du vært i utlandet eller i utvalgte kommuner i Norge siste ti dager?Se oppdatert kommuneoversikt her.
  • Har du i løpet av de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

  Besøk skal begrenses til én time – og må avklares med avdelingen på forhånd. Mulighetene for besøk er også avhengig av om pasienten ligger på én- eller flermannsrom.

  Ved enkelte unntak, som for eksempel hvis pasienten er kritisk syk, så kan vi vurdere å åpne opp for flere besøkende.

  Du har lov å gi gaver, blomster, mat og lignende. Følg da generelle håndhygieneråd.

  Det er dessverre ikke anledning til å besøke pasienter som har uavklart smittestatus.

  Besøk til pasienter med covid-19 må avklares på forhånd. Du vil få veiledning i på- og avkledning og korrekt bruk av smittevernutstyr.

  Føde og barsel

  Les egen sak til til deg som skal føde snart - eller nettopp har født.

  Besøk på spesialavdelinger

  Ta kontakt med avdelingen det gjelder om du lurer på om du kan komme på besøk. På intensivavdelingen er det fortrinnsvis dagtid det er mulig med besøk. Ved innleggelse på kveld/natt kan én pårørende komme til avdelingen. Overnatting på pårørenderom tilbys ikke.

  Dette må alle besøkende forholde seg til

  • Besøkende vil få spørsmål om symptomer på covid-19. Kun friske besøkende kan komme på sykehuset.
  • Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd.
  • Du vil bli registrert som besøkende – og blir bedt om å oppgi navn og avdeling til vektere i hovedinngangen. Det er avdelingen du skal besøke som informerer vakt og sikring at du kommer og når. Besøkende som ikke er forhåndsmeldt fra avdelingen, vil ikke komme inn på sykehuset.
  • Alle må gå direkte til avdelingen – ingen opphold i fellesområder.
  • Henvend deg på vaktrommet når du kommer til avdelingen. Her blir du bedt om å registrere deg i en besøksprotokoll. Dette gjør vi fordi vi trenger opplysningene dine ved en eventuell smittesporing senere. Informasjonen slettes etter 14 dager.
  • Smittevernrutiner må til enhver tid overholdes. Håndvask og avstand til andre er viktig. Du må vaske hendende når du går inn og ut – både på sykehuset og pasientrom. 

  Besøksreglene kan endres. Følg derfor med på nettsiden vår for oppdatert informasjon - og følg alltid nasjonale og lokale føringer i tillegg. 

  Takk for at du følger smitteverntiltakene våre.

  Når du kommer til sykehuset

  Adgangskontroll betyr at dørene til sykehuset er stengt. Du skal bruke hovedinngangen. Der vil du møte en vakt som slipper deg inn dersom du har avtale med sykehuset.

  Dersom du har en avtale, vil du bli bedt om å vise innkallingsbrevet ditt (kun informasjon om avtale og tidspunkt - ikke andre personopplysninger). 

  Vi ber om at du møter til timen rett før den starter. På den måten sikrer vi at færrest mulig samler seg i fellesområdene. 

  Dersom du kommer på besøk, blir du bedt om å oppgi navn og avdelingen du skal besøke. Vakten vil sjekke om du står registrert i sykehusets besøksoversikt. 

  Hvilken inngang skal jeg bruke?

  Generelt skal du gå inn hovedinngangen på SUS. Men det er noen unntak:

  Du kan bruke inngang 6 hvis du skal

  • til fødepoliklinikk (seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg)
  • til dialyse
  • gi blod

  English version

  Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus pandemia in order to protect patients and staff against infection.

  Have you been to these areas in Norway within the last ten days? There are some new measures from 24th of January to stop the mutated virus.

  Do you have an appointment at the hospital?
  It is important to avoid attendance at any of our hospital locations if you- or anyone accompanying you, have:

  • been diagnosed with coronavirus infection (covid-19) or waiting for test results
  • been in close contact with a person with confirmed covid-19, during the 10 days before your appointment
  • been overseas in the last 10 days or in certain areaes in Norway (click on the link above to see which areas
  • acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, sore throat, continuous cough, shortness of breath, or a loss or change to your sense of smell/taste

  In case of “yes” to any of these questions, please contact the department in charge of your appointment to reschedule. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital or log in to helsenorge.no.

  Are you visiting someone at the hospital? 
  Due to the current situation, we have to limit the number of visitors to SUS.

  These rules apply even if you have not been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

  Closed door?
  We apologize for having to close all our entrances. If you need to enter the hospital, we kindly ask you to contact security staff at the main entrance, who will guide you.

  • For Maternity Outpatient Clinic - use entrance 6
  • For (dialysis treatment) – use entrance 6
  • For blood donors – use entrance 6

  New appointment
  Please call the outpatient clinic/department directly or go to www.helsenorge.no  to make a new appointment. Please contact us if you cannot make the appointment.

  We sometimes need to contact patients to make a new appointment. If we have to delay your appointment, we will contact you. You do not have to contact the hospital.

  If you have not been abroad, to certain areas in Norway or been in close contact with someone with a confirmed Coronavirus infection,  you can come to your appointment. You do not have to contact the hospital.