Timeavtale eller på besøk hos oss?

Nå trapper vi gradvis opp den planlagte aktiviteten på sykehuset. Det skal være trygt for våre pasienter å komme til behandling på sykehuset, derfor fortsetter vi med de strenge smitteverntiltakene.

English version

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus pandemia in order to protect patients and staff against infection.

Do you have an appointment at the hospital?
It is important to avoid attendance at any of our hospital locations if you- or anyone accompanying you, have:

 • been diagnosed with coronavirus infection (covid-19) or waiting for test results
 • been in close contact with a person with confirmed covid-19, during the 10 days before your appointment
 • been overseas in the last 10 days
 • acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, continuous cough, shortness of breath, or a loss or change to your sense of smell/taste

In case of “yes” to any of these questions, please contact the department in charge of your appointment to reschedule. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital.

Are you visiting someone at the hospital?
Due to the current situation, we have to limit the number of visitors to SUS.

These rules apply even if you have not been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

Closed door?
We apologize for having to close all our entrances. If you need to enter the hospital, we kindly ask you to contact security staff at the main entrance, who will guide you.

 • For Maternity Outpatient Clinic - use entrance 6
 • For (dialysis treatment) – use entrance 6
 • For blood donors – use entrance 6

New appointment
Please call the outpatient clinic/department directly or go to www.helsenorge.no  to make a new appointment.  Please contact us if you cannot make the appointment.

We sometimes need to contact patients to make a new appointment. If we have to delay your appointment, we will contact you. You do not have to contact the hospital.

If you have not been abroad or been in close contact with someone with a confirmed Corona virus infection,  you can come to your appointment. You do not have to contact the hospital.

 

Har du fått innkalling til time på sykehuset?

Du skal ikke møte til oppsatt time hvis du, eller den som følger deg til sykehuset, kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene:

 • Har fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar 
 • Har vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste 10 dager
 • Har vært i utlandet siste 10 dager 
 • Har de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust eller nedsatt lukte-/smakssans 

Ta kontakt med avdelingen for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet ditt eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å. Du kan også kontakte avdelingen ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Dersom du svarer nei på alle spørsmålene kommer du til timen som avtalt, du trenger ikke å kontakte oss i forkant.

Du vil bli bedt om å vise innkallingsbrevet ditt (informasjon om avtale og tidspunkt - ikke andre personopplysninger) til vekter ved hovedinngangen. Det er fordi det er besøkskontroll på sykehuset. Vi ber også om at ingen møter til avtalt time lenge før timen starter. På den måten sikrer vi at ikke flere samler seg i fellesområdene våre. 

Screening før du kommer til sykehuset

Før du kommer til timen, vil vi forsikre oss om at du ikke kan være smittet med covid-19.

Alle pasienter som får time på sykehuset skal screenes på forhånd for mulig covid-19-smitte ved å gjennomgå noen kontrollspørsmål knyttet til kontakt med koronaviruset og eventuelle symptomer på sykdom. Du vil få en SMS med spørsmål, i tillegg vil du få spørsmål på sykehuset før du kommer inn i samtalerommet/undersøkelsesrommet.

Besøkskontroll

Det er besøkskontroll på sykehuset for å begrense smitte.

Fra fredag 5. juni har SUS følgende besøksregler:

​Besøk på sengepost

Våre pasienter kan ha besøk av inntil to pårørende per dag. Det er viktig at de besøkende er friske – og ikke har symptomer på covid-19.

Kun nødvendig besøk gjennomføres. Dette innebærer blant annet besøk til:

 • alvorlig/kritisk syke pasienter
 • pasienter som er innlagt over tid – der besøk er viktig for pasientens behandling og/eller livskvalitet
 • barn/ungdom

Besøket begrenses til én time – og må avklares med avdelingen på forhånd. Mulighetene for besøk er også avhengig av om pasienten ligger på én- eller flermannsrom.

Vi gjør oppmerksom på at vi ved enkelte unntak, som for eksempel ved kritisk syk pasient, kan gjøre vurderinger som åpner opp for flere besøkende.

Du har lov å gi gaver, blomster, mat og lignende. Følg da generelle håndhygieneråd.

Det er dessverre ikke anledning til å besøke pasienter som har uavklart smittestatus.

Besøk til pasienter med covid-19 må avklares på forhånd. Du vil få veiledning i på- og avkledning, og korrekt bruk av smittevernutstyr.

Føde og barsel

På føde og barsel tillates kun besøk fra frisk partner (eventuelt annen frisk ledsager).

Frisk partner kan være med på fødsel og keisersnitt. Unntaket er hastekeisersnitt. Frisk partner kan nå også besøke sine på barselavdelingen. Frisk partner kan overnatte på barselhotellet sammen med mor.

Barnet kan ikke tas med ut av avdelingen før hjemreise.

Frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner, som for eksempel ultralyd, fra mandag 8. juni. Bruk inngang 6 dersom du skal til fødepoliklinikken. Du må vise innkallingen i døren.

Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen, men ikke på samme tid. Nærmere avtale gjøres direkte med avdelingen.

Besøk på spesialavdelinger

Det tillates besøk av inntil to pårørende, fortrinnsvis på dagtid på intensivavdelingen. Ved innleggelse på kveld/natt kan én pårørende komme til avdelingen. Overnatting på pårørenderom tilbys ikke.

Mer informasjon om besøk på akuttmottak og i psykisk helsevern kommer. Ved spørsmål, ta kontakt med aktuell avdeling.

Viktig informasjon til alle

 • Besøkende vil få spørsmål om symptomer på covid-19. Kun friske besøkende kan komme på sykehuset.
 • Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd.
 • Du vil bli registrert som besøkende – og blir bedt om å oppgi navn og avdeling til vektere i hovedinngangen. Det er avdelingen du skal besøke som informerer vakt og sikring at du kommer – og når. Besøkende som ikke er forhåndsmeldt fra avdelingen, vil ikke komme inn på sykehuset.
 • Alle må gå direkte til avdelingen – ingen opphold i fellesområder.
 • Henvend deg på vaktrommet når du kommer til avdelingen. Her blir du bedt om å registrere deg i en besøksprotokoll. Dette gjør vi dersom vi trenger opplysningene dine ved en eventuell smittesporing senere. Informasjonen slettes etter 14 dager.
 • Smittevernrutiner må til enhver tid overholdes. Håndvask og avstand til andre er viktig. Du må vaske hendende når du går inn og ut – både på sykehuset og pasientrom. 

Besøksreglene kan endres. Følg derfor med på nettsiden vår for oppdatert informasjon. 

Takk for at du følger smitteverntiltakene våre. Det er viktig for at risikoen for smittespredning begrenses mest mulig.

Når du kommer til sykehuset

Adgangskontroll betyr at dørene til sykehuset er stengt. Du skal bruke hovedinngangen. Der vil du møte en vekter som slipper deg inn dersom du har avtale med sykehuset.

Du kan bruke inngang 6 dersom du skal:

 • til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg (fødepoliklinikk)
 • til dialyse
 • gi blod

Pandemien er ikke over

Vi er fortsatt i en pandemisituasjon, og selv om utviklingen er nedadgående nå, må vi fortsatt ha beredskap for å kunne være forberedt på et økende antall pasienter med covid-19-smitte. Det kan komme endringer i planlagte timer på kort varsel.