PsykNettVest

PsykNettVest er forankret i alle fire helseforetak i Helse Vest. Styringsgruppen består av divisjonsdirektører/klinikksjefene.  Forskingssjefene i de fire foretakene utgjør nettverkets arbeidsutvalg. Faglig leder er Inge Joa, Helse Stavanger.

Kvalitetsregister for Psykisk Helsevern

PsykNettVest har hatt siden 2018 bidratt inn mot et nasjonalt initiativ for å opprette et nasjonalt Kvalitetsregister for behandling i Psykisk Helsevern Voksne (PHV). Formålet med registeret er å samle informasjon for å kvalitetssikre, forbedre og evaluere utredning og behandling for alle pasienter som tilbys behandling i spesialisthelsetjenesten for psykiske lidelser.

I tillegg til kvalitetsforbedring vil data fra registeret danne grunnlag for forskning, samt at data kan brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen.  Søknad om nasjonal status sendes inn for vurdering høsten 2021.

PsykNettVest stimuleringsmidler for utvikling av forskningssøknader

Med bakgrunn i vedtak i styringsgruppen for PsykNettVest ønsker divisjons-/klinikkdirektørene å stimulere til økt gjennomslag for forskningssøknader fra psykiske helse ved de fire Helseforetakene i Helse Vest. PsykNettVest ønsker å bidra til at forskningsmiljøene i 2021 kan oppnå en høyere tildelingsrate for nye søknader.
Søknadsfrist var 29.01.21
Tildeling av 6 stipend inntil 150 000,- ramme 900 000.
Ved tidsfrist for søknad var det kommet inn 12 søknader, 6 for post-doc søknad utvikling, 4 for PhD- søknad og 2 søknader om utvikling av nye flerårige studier.
Søknadene har blitt eksternt vurdert opp mot foreslåtte kriterier i møte med 2 medforskere/brukere tilhørende TIPS/psykose forsknings nettverket Helse Stavanger HF, samt 2 eksterne fagfeller.

Etter møte i arbeidsutvalg PNV 17.04.21 der disse vurderingene ble gjennomgått, ble følgende tildelt stimuleringsmidler for 2021:

​Novin BalafkanTo identify the share molecular mechanism underlying efficacy of APs, regardless of the receptor-binding profile of Aps​​Post-doc-søknad
​Ida Halvorsen BrennaLong acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recovery (NaltRec Study)​​Post-doc-søknad
​Sadaf Ghorbani​To establish a feasible quantitative biochemical assay for the assessment of AP response​Post-doc-søknad
​Arne Kodal​Fysisk aktivitetsprogrammer for barn og unge med psykiske lidelser. Utviklingen av effektive supplerende behandlingsprogrammer​Post-doc-søknad
​Guri-Elise Holgersen​Å utvikle og evaluere en VR-assistert CBT behandling for ungdom med psykose​PhD-søknad

PsykNettVest forskerkurs 2021-2022

Scientific writing and publishing of scientific papers
(UIB kurs: PMHR901 - Publishing mental health research)
Kurset ledes av Povl Munk-Jørgensen. Høsten 2021 starter vårt 7. kull. Forskerkurset har som mål å øke kvaliteten på artikkelskriving og lede frem til endelige publikasjoner. Videre har kursene bidratt til nettverksbygging på tvers av forskergrupper og på tvers av våre fire helseforetak. Siden det første kurset ble gjennomført høst 2015/vår 2016 har vi nå hatt tilsammen seks kurs, og 63 Phd-kandidater/Postdocs.
Neste søknadsfrist vår 2022

PsykNettVest nyhetsbrev

Siden 2018 har PsykNettVest sendt ut et nyhetsbrev 2 - 4 ganger årlig med ønske om å formidle nyheter og relevant informasjon til alle klinikker og forskere i vår region. Her finner du også informasjon om konferanser, kurs og stimuleringsmidler.

Lenke til disse:
2021
1-2021.pdf

2020
1-2020.pdf
2-2020.pdf
3-2020.pdf

2019
1-2019.pdf
2-2019.pdf
3-2019.pdf
4-2019.pdf

Kontakt

​Inge Joa
Faglig leder
Tlf: +47 913 92 373
Epost: inge.joa@sus.no
IngeJoa.jpg
Fant du det du lette etter?